Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia - Vyhlásenie

Spoločné vyhlásenie Martina Schulza, predsedu Európskeho parlamentu, Donalda Tuska, predsedu Európskej rady, Marka Rutteho, premiéra predsedajúcej krajiny Rady EÚ, a Jeana-Clauda Junckera, predsedu Európskej komisie

Brusel 24. jún 2016

Predseda Schulz, predseda Tusk a predseda vlády Rutte mali dnes dopoludnia spoločné stretnutie v Bruseli, ktoré inicioval predseda Európskej komisie Juncker. Predsedovia rokovali o výsledku referenda v Spojenom kráľovstve a vydali toto spoločné vyhlásenie:

„V slobodnom a demokratickom procese britský ľud vyjadril svoju vôľu opustiť Európsku úniu. Vyjadrujeme poľutovanie nad týmto rozhodnutím, ale rešpektujeme ho.

Ide o bezprecedentnú situáciu, sme však jednotní v našej reakcii. Budeme neochvejne presadzovať základné hodnoty EÚ a podporovať mier a blahobyt jej národov. Únia 27 členských štátov bude pokračovať. Únia je rámcom pre našu spoločnú politickú budúcnosť. Spája nás história, geografia, ako aj spoločné záujmy, a na tomto základe budeme rozvíjať vzájomnú spoluprácu. Spolu budeme riešiť naše spoločné výzvy, aby sme zabezpečili rast, vyššiu prosperitu a bezpečné a chránené prostredie pre našich občanov. Inštitúcie budú v tomto úsilí zohrávať svoju úlohu v plnom rozsahu.

Teraz očakávame, že vláda Spojeného kráľovstva čo najskôr uvedie toto rozhodnutie britského ľudu do praxe bez ohľadu na strastiplnosť tohto procesu. Akýkoľvek odklad by zbytočne predlžoval neistotu. Máme pravidlá na riešenie takejto situácie systematickým spôsobom. V článku 50 Zmluvy o Európskej únii sa stanovuje postup, ktorý sa má uplatniť, ak sa členský štát rozhodne opustiť Európsku úniu. Sme pripravení rýchlo začať rokovania so Spojeným kráľovstvom týkajúce sa podmienok jeho vystúpenia z Európskej únie. Kým sa tieto rokovania neuzavrú, zostane Spojené kráľovstvo členom Európskej únie so všetkými právami a povinnosťami, ktoré sú s členstvom spojené. Podľa zmlúv, ktoré Spojené kráľovstvo ratifikovalo, sa právo EÚ naďalej v plnom rozsahu vzťahuje na Spojené kráľovstvo a uplatňuje na jeho území, kým neprestane byť členským štátom.

Tak ako bolo dohodnuté, „nové riešenie pre Spojené kráľovstvo v rámci Európskej únie“, ktoré sa dosiahlo na zasadnutí Európskej rady 18. – 19. februára 2016, nenadobudne účinnosť a zruší sa. Nijaké opätovné prerokovanie sa neuskutoční.

Pokiaľ ide o Spojené kráľovstvo, dúfame, že v budúcnosti zostane blízkym partnerom Európskej únie. Očakávame, že Spojené kráľovstvo vypracuje svoje návrhy v tomto duchu. Akákoľvek dohoda, ktorá bude uzatvorená so Spojeným kráľovstvom ako s tretím štátom, bude musieť odrážať záujmy oboch strán a zabezpečovať vyváženosť práv a povinností.“

STATEMENT/16/2329

Kontaktné osoby pre médiá:

Pre verejnosť: Europe Direct telefonicky na čísle 00 800 67 89 10 11 alebo e-mailom


Side Bar