Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska - Oświadczenie

Wspólne oświadczenie przewodniczącego PE Martina Schulza, przewodniczącego Rady Europejskiej Donalda Tuska, obecnego przewodniczącego rotacyjnej prezydencji Rady UE Marka Rutte oraz przewodniczącego Komisji Jean-Claude'a Junckera

Bruksela, 24 czerwca 2016 r.

Przewodniczący Martin Schulz, przewodniczący Donald Tusk i premier Mark Rutte spotkali się dzisiaj rano w Brukseli na zaproszenie przewodniczącego Komisji Europejskiej Jean-Claude'a Junckera, aby omówić wynik referendum przeprowadzonego w Zjednoczonym Królestwie. W następstwie spotkania wydano wspólne oświadczenie:

„Obywatele brytyjscy wyrazili w sposób wolny i demokratyczny wolę opuszczenia Unii Europejskiej. Żałujemy, że podjęli taką decyzję, ale szanujemy ją.

W tej zupełnie bezprecedensowej sytuacji mówimy jednym głosem. Będziemy razem walczyć o utrzymanie podstawowych wartości UE, jakimi jest umacnianie pokoju i szerzenie dobrostanu jej mieszkańców. Unia składająca się z 27 państw członkowskich będzie trwać nadal. Unia nadaje kształt naszej politycznej przyszłości. Łączy nas wspólna historia, położenie geograficzne i wspólne interesy, i na tej podstawie będziemy rozwijać naszą współpracę. Razem stawimy czoła wspólnym wyzwaniom, generując wzrost gospodarczy, zwiększając dobrobyt i zapewniając bezpieczeństwo naszym obywatelom. Instytucje będą w dalszym ciągu odgrywały w tym procesie pełną rolę.

Brytyjczycy podjęli decyzję. Oczekujemy, że rząd Zjednoczonego Królestwa wykona ją teraz możliwie szybko, jakkolwiek bolesny byłby ten proces. Wszelka zwłoka niepotrzebnie przedłużałaby niepewność. Obowiązują zasady umożliwiające nam rozwiązywanie takich sytuacji w sposób uporządkowany. Artykuł 50 Traktatu o Unii Europejskiej określa procedurę na wypadek, gdy państwo członkowskie postanawia wyjść z Unii Europejskiej. Jesteśmy gotowi szybko rozpocząć negocjacje ze Zjednoczonym Królestwem dotyczące warunków jego wystąpienia z Unii Europejskiej. Do czasu zakończenia tego procesu Zjednoczone Królestwo pozostaje członkiem Unii Europejskiej ze wszystkimi prawami i obowiązkami, jakie się z tym wiążą. Zgodnie z Traktatami, które Zjednoczone Królestwo ratyfikowało, prawo UE nadal ma w pełni zastosowanie w Zjednoczonym Królestwie i do Zjednoczonego Królestwa tak długo jak jest ono członkiem Unii.

Jak uzgodniono, „nowe porozumienie dla Zjednoczonego Królestwa w ramach Unii Europejskiej” osiągnięte na posiedzeniu Rady Europejskiej w dniach 18-19 lutego 2016 r., nie wejdzie w tej sytuacji w życie i przestaje istnieć. Nie będzie ponownych negocjacji.

Jeśli chodzi o samo Zjednoczone Królestwo, mamy nadzieję, że zostanie ono w przyszłości bliskim partnerem Unii Europejskiej. Spodziewamy się, że Zjednoczone Królestwo przedstawi w tym względzie swoje propozycje. Wszelkie porozumienia, które zostaną zawarte ze Zjednoczonym Królestwem jako państwem trzecim, będą uwzględniały interesy oby stron i będą zrównoważone pod względem praw i obowiązków.”

STATEMENT/16/2329

Kontakty z mediami:

Zapytania od obywateli: Serwis Europe Direct – tel. [ 00 800 67 89 10 11 ] lub e-mail


Side Bar