Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Verklaring

Gezamenlijke verklaring van Martin Schulz, voorzitter van het Europees Parlement, Donald Tusk, voorzitter van de Europese Raad, Mark Rutte, voorzitter van de Raad van de EU, en Jean-Claude Juncker, voorzitter van de Europese Commissie

Brussel, 24 juni 2016

Voorzitter Schulz, voorzitter Tusk en premier Rutte zijn vanochtend in Brussel bijeengekomen op uitnodiging van Commissievoorzitter Juncker. Zij hebben het resultaat van het referendum in het Verenigd Koninkrijk besproken en de volgende gezamenlijke verklaring afgelegd:

"Het Britse volk heeft in een vrij en democratisch proces zijn wens geuit om de Europese Unie te verlaten. We betreuren maar respecteren deze beslissing.

Dit is een nooit eerder geziene situatie, maar we zijn verenigd in onze reactie. We zullen sterk staan en de kernwaarden van de Europese Unie hooghouden ter bevordering van de vrede en het welzijn van haar volkeren. De Unie van 27 lidstaten zal doorgaan. Zij vormt het raam van onze gezamenlijke politieke toekomst. We zijn historisch, geografisch en door gemeenschappelijke belangen met elkaar verbonden en zullen onze samenwerking op deze basis ontwikkelen. Samen zullen we onze gemeenschappelijke uitdagingen aanpakken om groei te genereren, de welvaart te verhogen en te zorgen voor een veilige omgeving voor onze burgers. De instellingen zullen daarbij ten volle hun rol spelen.

We verwachten nu dat de Britse regering deze beslissing van het Britse volk zo spoedig mogelijk ten uitvoer legt, hoe pijnlijk dat proces ook mag zijn. Elke vertraging zou de onzekerheid onnodig verlengen. We hebben regels om dit op ordelijke wijze af te handelen. Artikel 50 van het Verdrag betreffende de Europese Unie beschrijft de procedure die moet worden gevolgd wanneer een lidstaat besluit zich uit de Unie terug te trekken. We zijn bereid om snel onderhandelingen met het Verenigd Koninkrijk te starten over de voorwaarden voor de terugtrekking uit de Europese Unie. Totdat dit onderhandelingsproces is afgerond, blijft het Verenigd Koninkrijk lid van de Europese Unie, met alle rechten en plichten die daaruit voortvloeien. Overeenkomstig de Verdragen die het Verenigd Koninkrijk heeft geratificeerd, blijft het Unierecht ten volle van toepassing op en in het Verenigd Koninkrijk, totdat zijn lidmaatschap een einde neemt.

Zoals overeengekomen zal de "Nieuwe regeling voor het Verenigd Koninkrijk binnen de Europese Unie", die tot stand is gekomen op de Europese Raad van 18-19 februari 2016, nu niet van kracht worden en houdt deze op te bestaan. Er volgen geen nieuwe onderhandelingen.

We hopen dat het Verenigd Koninkrijk in de toekomst een nauwe partner van de Europese Unie zal worden. We verwachten dat het zijn voorstellen in dit verband zal formuleren. Elke overeenkomst die met het Verenigd Koninkrijk als een derde land zal worden gesloten, moet de belangen van beide partijen tot hun recht laten komen en evenwichtig zijn wat rechten en plichten betreft."

STATEMENT/16/2329

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


Side Bar