Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija - Paziņojums

Eiropas Parlamenta priekšsēdētāja Martina Šulca, Eiropadomes priekšsēdētāja Donalda Tuska, Eiropas Savienības Padomes prezidentūras vadītāja Marka Rutes un Eiropas Komisijas priekšsēdētāja Žana Kloda Junkera kopīgs paziņojums

Briselē, 2016. gada 24. jūnijā

Priekšsēdētājs Šulcs, priekšsēdētājs Tusks un premjerministrs Rute pēc Eiropas Komisijas priekšsēdētāja Junkera ielūguma šorīt tikās Briselē. Viņi apsprieda Apvienotās Karalistes referenduma rezultātu un nāca klajā ar šādu paziņojumu:

"Brīva un demokrātiska procesa rezultātā Lielbritānijas iedzīvotāji ir pauduši savu vēlmi pamest Eiropas Savienību. Mēs izsakām nožēlu par šādu lēmumu, bet mēs to respektējam.

Šī ir nepieredzēta situācija, bet mēs savā atbildē esam vienoti. Mēs paliksim stipri un atbalstīsim ES pamatvērtības – sekmēt mieru un tās iedzīvotāju labklājību. 27 dalībvalstu Savienība turpinās pastāvēt. Savienība ir ietvars mūsu kopīgajai politiskajai nākotnei. Mūs kopā saista vēsture, ģeogrāfija un kopīgas intereses, un mēs pilnveidosim savu sadarbību uz to pamata. Mēs kopā risināsim savas kopīgās problēmas – radīt izaugsmi, palielināt labklājību un nodrošināt drošu vidi mūsu iedzīvotājiem. Iestādes šajos centienos veiks savu lomu pilnā apmērā.

Mēs tagad sagaidām, ka Apvienotās Karalistes valdība pēc iespējas drīzāk nodrošinās Lielbritānijas iedzīvotāju lēmuma stāšanos spēkā, lai cik sāpīgs nebūtu šis process. Jebkāda kavēšanās lieki paildzinātu nenoteiktību. Mums ir noteikumi, lai to paveiktu sakārtotā veidā. Līguma par Eiropas Savienību 50. pantā izklāstīta procedūra, kas jāievēro, ja kāda dalībvalsts izlemj izstāties no Eiropas Savienības. Mēs esam gatavi ātri uzsākt sarunas ar Apvienoto Karalisti par nosacījumiem, ar kādiem Apvienotā Karaliste izstājas no Eiropas Savienības. Līdz sarunu procesa beigām Apvienotā Karaliste turpina būt Eiropas Savienības dalībniece ar visām no tā izrietošajām tiesībām un pienākumiem. Saskaņā ar Līgumiem, kurus Apvienotā Karaliste ir ratificējusi, ES tiesību aktus Apvienotajai Karalistei turpina piemērot pilnā apmērā un tie ir piemērojami Apvienotajā Karalistē līdz brīdim, kad Apvienotā Karaliste vairs nebūs dalībvalsts.

Saskaņā ar vienošanos Jauns regulējums attiecībā uz Apvienoto Karalisti Eiropas Savienībā, kas tika pieņemts Eiropadomē 2016. gada 18.–19. februārī, tagad spēkā nestāsies un pārtrauc eksistēt. Jaunu sarunu par to nebūs.

Attiecībā uz Apvienoto Karalisti mēs ceram, ka tā nākotnē būs tuva Eiropas Savienības partnere. Mēs sagaidām, ka Apvienotā Karaliste šajā jomā formulēs savus priekšlikumus. Visos nolīgumos, kas tiks noslēgti ar Apvienoto Karalisti kā trešo valsti, būs jāatspoguļo abu pušu intereses un tiem jābūt tiesību un pienākumu ziņā sabalansētiem."

STATEMENT/16/2329

Kontakti presei:

Sabiedrībai: informatīvais dienests Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11 vai e-pasts


Side Bar