Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság - Nyilatkozat

Martin Schulz, az Európai Parlament elnöke, Donald Tusk, az Európai Tanács elnöke, Mark Rutte, az EU Tanácsának soros elnöke és Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke által kiadott közös nyilatkozat

Brüsszel, 2016. június 24.

Schulz elnök, Tusk elnök és Rutte miniszterelnök ma délelőtt Brüsszelben az Európai Bizottság elnöke, Jean-Claude Juncker által kezdeményezett találkozón vett részt. Megbeszélésük tárgya az Egyesült Királyságban tartott népszavazás eredménye volt, és a következő közös nyilatkozatot tették:

„A brit polgárok szabad és demokratikus eljárás útján kinyilvánították, hogy ki szeretnének lépni az Európai Unióból. Döntésüket sajnálattal fogadjuk, ám tiszteletben tartjuk.

Ez példa nélküli helyzet, ám egységes választ adunk rá. Eltökéltek maradunk és kiállunk az Unió alapértékeiért: a béke előmozdításáért és népeinek jólétéért. A 27 tagú Unió továbbra is fennmarad. Az Unió jelenti közös politikai jövőnk keretét. Összeköt minket történelmünk, földrajzi elhelyezkedésünk, közös érdekeink, és együttműködésünket erre alapozva fejlesztjük tovább. Együttesen megoldást találunk közös kihívásainkra, hogy serkentsük a növekedést, fokozzuk a jólétet és biztonságos környezetet teremtsünk polgárainknak. E törekvésünk megvalósítása során az intézmények teljes mértékben eleget tesznek majd szerepüknek.

Azt várjuk, hogy az Egyesült Királyság kormánya a lehető leghamarabb juttassa érvényre a brit nép döntését, bármennyire is fájdalmas folyamat lesz ez. Minden késlekedés a bizonytalanság szükségtelen elhúzódását jelentené. Szabályaink vannak e helyzet rendezett módon való kezelésére. Az Európai Unióról szóló szerződés 50. cikke határozza meg, milyen eljárás követendő, ha egy tagállam úgy határoz, hogy kilép az Európai Unióból. Készen állunk arra, hogy gyorsan tárgyalásokat kezdjünk az Egyesült Királysággal az Európai Unióból való kiválásának részletes szabályairól. E tárgyalási folyamat lezárásáig az Egyesült Királyság az Európai Unió tagja marad, és az ebből eredő összes joga és kötelezettsége érvényben marad. Az Egyesült Királyság által megerősített Szerződések értelmében az uniós jog mindaddig teljes mértékben alkalmazandó az Egyesült Királyságra és az Egyesült Királyságban, amíg tagsága meg nem szűnik.

A megállapodásoknak megfelelően az Európai Tanács 2016. február 18–19-i ülésén „Az Egyesült Királyság Európai Unión belüli helyzetének újraszabályozásáról” elfogadottak nem lépnek hatályba, és a megegyezés hatályát veszti. Újratárgyalására nem kerül sor.

Reméljük, az Egyesült Királyság a jövőben szoros partnerségben áll majd az Európai Unióval. Várjuk, hogy az Egyesült Királyság megfogalmazza erre vonatkozó javaslatait. Az Egyesült Királysággal harmadik országként megkötendő esetleges megállapodásnak tükröznie kell mindkét fél érdekeit, és a jogok és kötelezettségek tekintetében kiegyensúlyozottnak kell lennie.”

STATEMENT/16/2329

Kapcsolattartás a sajtóval:

Tájékoztatás a nyilvánosság számára: Europe Direct a 00 800 67 89 10 11 telefonszámon vagy e-mailben


Side Bar