Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Ilmoitus

Euroopan parlamentin puhemiehen Martin Schulzin, Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan Donald Tuskin, EU:n neuvoston puheenjohtajavaltion pääministerin Mark Rutten sekä Euroopan komission puheenjohtajan Jean-Claude Junckerin yhteinen lausuma

Bryssel 24. kesäkuuta 2016

Euroopan komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker tapasi tänä aamuna Brysselissä puhemies Schulzin, puheenjohtaja Tuskin ja pääministeri Rutten. He keskustelivat EU-jäsenyydestä Yhdistyneessä kuningaskunnassa järjestetyn kansanäänestyksen tuloksesta ja antoivat seuraavan yhteisen lausuman:

"Britit ovat vapaan ja demokraattisen menettelyn päätteeksi ilmaisseet haluavansa erota Euroopan unionista. Kunnioitamme tätä päätöstä, vaikka olemmekin siitä pahoillamme.

Kyseessä on ainutlaatuinen tilanne, mutta selviydymme siitä yhdessä. Puolustamme lujasti EU:n keskeisiä arvoja eli tuemme rauhaa ja edistämme unionin kansalaisten hyvinvointia. EU jatkaa toimintaansa 27 jäsenvaltion voimalla. Euroopan unioni muodostaa yhteisen poliittisen tulevaisuutemme puitteet. Meitä yhdistävät historia, maantiede ja yhteiset edut, joiden pohjalta kehitämme jatkossakin yhteistyötämme. Ratkaisemme yhteisvoimin yhteiset haasteet: luomme kasvua, lisäämme vaurautta ja varmistamme turvallisen ympäristön kansalaisille. EU:n toimielimillä on keskeinen rooli näissä pyrkimyksissä.

Odotamme nyt, että Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus panee kansalaistensa päätöksen täytäntöön mahdollisimman pian, vaikka prosessi voikin olla vaikea. Viivytykset vain pitkittäisivät epävarmuutta turhaan. Meillä on olemassa säännöt, joiden ansiosta asia voidaan hoitaa hyvässä järjestyksessä. Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 50 artiklassa määrätään menettelystä, jota noudatetaan, jos jäsenvaltio päättää erota Euroopan unionista. Olemme valmiit aloittamaan Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa nopeasti neuvottelut Euroopan unionista eron ehdoista. Yhdistynyt kuningaskunta pysyy Euroopan unionin jäsenenä ja sillä on kaikki jäsenyyteen liittyvät oikeudet ja velvollisuudet kunnes neuvotteluprosessi on ohi. Yhdistynyt kuningaskunta on ratifioinut EU:n perussopimukset, joiden mukaan EU:n lainsäädäntöä sovelletaan täysimääräisesti Yhdistyneeseen kuningaskuntaan ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa kunnes se ei enää ole jäsen.

Eurooppa-neuvosto päätti 18. ja 19. helmikuuta 2016 pidetyssä kokouksessaan Yhdistynyttä kuningaskuntaa koskevasta uudesta järjestelystä Euroopan unionissa. Sovitun mukaisesti tämä järjestely ei nyt tule voimaan vaan se lakkaa olemasta. Siitä ei neuvotella uudelleen.

Toivomme, että Yhdistynyt kuningaskunta on tulevaisuudessa Euroopan unionin läheinen kumppani, ja odotamme Yhdistyneeltä kuningaskunnalta tätä koskevia ehdotuksia. Mahdollisissa sopimuksissa, jotka tehdään Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa kolmantena maana, on otettava huomioon molempien osapuolten edut, ja oikeuksien ja velvollisuuksien on oltava niissä tasapainossa.”

STATEMENT/16/2329

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar