Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Udtalelse

Fælles erklæring fra Martin Schulz, formand for Europa-Parlamentet, Donald Tusk, formand for Det Europæiske Råd, Mark Rutte, der varetager det roterende formandskab for EU-Rådet, og Jean-Claude Juncker, formand for Europa-Kommissionen

Bruxelles, den 24. juni 2016

Martin Schulz, Donald Tusk, Mark Rutte og Jean-Claude Juncker mødtes i morges i Bruxelles på kommissionsformandens invitation. De drøftede resultatet af folkeafstemningen i Det Forenede Kongerige og fremsatte følgende fælles erklæring:

"I en fri og demokratisk proces har det britiske folk udtrykt ønske om at forlade Den Europæiske Union. Vi beklager denne beslutning, men respekterer den.

Dette er en hidtil uset situation, men vi står sammen i vores reaktion. Vi vil stå fast og opretholde Den Europæiske Unions centrale mål om at fremme freden og befolkningernes velfærd. Unionen vil fortsætte med 27 medlemsstater. Unionen er rammen om vores fælles politiske fremtid. Vores historie, geografi og fælles interesser knytter os sammen, og vi vil videreudvikle vores samarbejde på dette grundlag. Sammen vil vi løfte vores fælles udfordringer for at skabe vækst, øge velstanden og skabe sikre og stabile forhold for vores borgere. Institutionerne vil spille deres fulde rolle i disse bestræbelser.

Vi forventer nu, at den britiske regering hurtigst muligt vil føre det britiske folks beslutning ud i livet, uanset hvor smertefuld denne proces bliver. En forsinkelse vil forlænge usikkerheden unødigt. Vi har midler til at gribe situationen an på en velordnet måde. Artikel 50 i traktaten om den Europæiske Union beskriver, hvilken procedure der skal følges, hvis en medlemsstat beslutter at forlade Den Europæiske Union. Vi er parat til hurtigt at indlede forhandlinger med Det Forenede Kongerige om vilkårene og betingelserne for dets udtræden af Den Europæiske Union. Indtil denne forhandlingsproces er afsluttet, forbliver Det Forenede Kongerige medlem af Den Europæiske Union, med alle de rettigheder og forpligtelser, dette medfører. I henhold til traktaterne, som Det Forenede Kongerige har ratificeret, gælder EU-retten fortsat fuldt ud for og i Det Forenede Kongerige, indtil landet ikke længere er medlem af Den Europæiske Union.

Som aftalt vil den “nye ordning for Det Forenede Kongerige i Den Europæiske Union”, der blev vedtaget på Det Europæiske Råds møde den 18.-19. februar 2016, nu ikke træde i kraft, men vil ophøre med at eksistere. Der bliver ingen genforhandling.

Vi håber, at Det Forenede Kongerige bliver en tæt partner for Den Europæiske Union i fremtiden og forventer, at landet vil fremsætte forslag i denne henseende. Enhver aftale, der indgås med Det Forenede Kongerige som tredjeland, vil skulle afspejle begge parters interesser og være afbalanceret med hensyn til rettigheder og forpligtelser.”

STATEMENT/16/2329

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar