Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Prohlášení

Společné prohlášení předsedy Evropského parlamentu Martina Schulze, předsedy Evropské rady Donalda Tuska, představitele země předsedající Radě EU Marka Rutteho a předsedy Evropské komise Jeana-Clauda Junckera

Brusel 24. června 2016

Na základě pozvání předsedy Evropské komise Jeana-Clauda Junckera se dnes ráno v Bruselu sešli předseda EP Schulz, předseda Evropské rady Tusk a nizozemský premiér Rutte. Projednali výsledek referenda konaného ve Spojeném království a učinili toto společné prohlášení:

„Britští občané v rámci svobodného a demokratického procesu vyjádřili své přání odejít z Evropské unie. Litujeme tohoto rozhodnutí, ale respektujeme je.

Jedná se o bezprecedentní situaci, v naší reakci jsme však jednotní. Budeme odhodlaně prosazovat centrální hodnoty EU, jimiž jsou úsilí o mír a o blahobyt jejích národů. Unie 27 členských států bude pokračovat. Unie je rámcem naší společné politické budoucnosti. Jsme svázáni historií, geografickou situací a společnými zájmy a na tomto základě budeme rozvíjet naši spolupráci. Budeme společně řešit naše společné úkoly, pokud jde o podporu růstu, větší prosperitu a zajištění bezpečného prostředí pro naše občany. Při tomto úsilí se instituce EU své úlohy zhostí naplno.

Očekáváme nyní, že Spojené království toto rozhodnutí britských občanů co nejdříve naplní, jakkoli bolestivý tento proces může být. Jakákoli prodleva by zbytečně prodlužovala stav nejistoty. Máme pravidla, která nám umožní se s touto situací organizovaným způsobem vyrovnat. Článek 50 Smlouvy o Evropské unii stanoví postup, jenž je třeba dodržet, pokud se členský stát rozhodne EU opustit. Jsme připraveni se Spojeným královstvím rychle zahájit jednání ohledně podmínek jeho odchodu z EU. Dokud tento vyjednávací proces neskončí, zůstává Spojené království členem Evropské unie se všemi souvisejícími právy a povinnostmi. V souladu se Smlouvami, které Spojené království ratifikovalo, se právo EU ve Spojeném království i vůči němu nadále plně uplatňuje, dokud tato země nepřestane být členem.

Nové řešení pro Spojené království v rámci Evropské unie”, sjednané na zasedání Evropské rady ve dnech 18.–19. února 2016, nyní podle dohody nevstoupí v účinnost a zaniká. Nebude se o něm znovu vyjednávat.

Doufáme, že Spojené království bude v budoucnu blízkým partnerem Evropské unie. Očekáváme, že Spojené království bude své návrhy formulovat v tomto duchu. Jakákoli dohoda, jež bude sjednána se Spojeným královstvím jakožto třetí zemí, bude muset odrážet zájmy obou stran a bude muset být z hlediska práv a povinností vyvážená.”

STATEMENT/16/2329

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar