Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN EL

Europa-Kommissionen

Erklæring

Athen, den 29. august 2014

"Sildestriden mellem EU og Færøerne er forbi"

Efter sit møde med den færøske fiskeriminister Vestergaard sagde Maria Damanaki, Kommissær for Maritime Anliggender og Fiskeri:

"Mine damer og herrer

Tak fordi De er her i dag. Jeg er glad for at kunne byde fiskeriminister Jacob Vestergaard velkommen her i Athen.

Vi har drøftet den udfordring, vi står over for i alle europæiske havområder, uanset om det er her i Middelhavet eller i det nordøstlige Atlanterhav. Vi skal have de sunde fiskebestande tilbage i Europa. Situationen i Middelhavet er alarmerende, fordi over 90 % af bestandene er overfisket, men der skal også gøres et stort stykke arbejde i Atlanterhavet, hvor fiskebestandene er i langsom bedring.

Indtil for nylig var der uenigheder mellem EU og Færøerne om bæredygtig forvaltning af makrel, atlantoskandisk sild og blåhvilling i det nordøstlige Atlanterhav. Men i sommer gik Færøerne med til at stoppe deres ikke-bæredygtige fiskeri. Jeg er derfor meget glad for at kunne konstatere, at vi fra EU's side i sidste uge ophævede de handelsmæssige foranstaltninger, der blev indført som reaktion på de uholdbart høje fangstbegrænsninger.

I dagens drøftelser var fiskeriminister Vestergaard og jeg fuldt ud enige om tre ting:

For det første er vi enige om, at sildetvisten mellem EU og Færøerne er overstået. Færøske fiskere er vendt tilbage til EU's farvande og de europæiske fiskere har genoptaget deres traditionelle fiskeri i færøske farvande. Det er gode nyheder for alle parter.

For det andet var vi enige om vores fælles mål: bæredygtigt fiskeri i det nordøstlige Atlanterhav. Hvis vi ønsker at fortsætte fiskeriet i disse farvande, er vi nødt til at følge vores videnskabelige rådgivning om fiskebestandene.

For det tredje blev vi enige om, at vi skal arbejde sammen for at nå dette mål. Der skal skabes enighed blandt alle de fem kyststater i Nordøstatlanten: EU, Færøerne, Island, Norge og Rusland. Og løsning af den bilaterale tvist mellem EU og Færøerne har ingen indflydelse på resultatet af de kommende drøftelser til efteråret om fangstbegrænsninger for 2015.

Jeg ser frem til et strategisk partnerskab, som EU og Færøerne kan udvikle med disse tre punkter i baghovedet."

Yderligere oplysninger

http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/mare/itemlongdetail.cfm?item_id=17859&subweb=343&lang=en

IP/14/931

IP/14/668

Pressehenvendelser:

Helene Banner (+32 2 295 24 07)

Lone Mikkelsen (+32 2 296 05 67)

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 6 7 8 9 10 11 eller pr. mail


Side Bar