Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Реч

Обръщение за състоянието на Съюза 2017 г.*

Брюксел, 13 септември 2017 r.

1

ВЪВЕДЕНИЕ - ДА УЛОВИМ ПОПЪТНИЯ ВЯТЪР

Г-н председател, почитаеми членове на Европейския парламент,

Когато се изправих пред вас по същото време миналата година, ми беше донякъде по-лесно да изнеса своята реч.

За всички ни бе ясно, че състоянието, в което се намираше Съюзът ни, не бе добро.

Изминалата година беше засегнала тежко Европа, разтърсвайки я из основи.

Разполагахме само с две възможности: или всички да се обединим около положителна европейска програма, или всеки да отстъпи и да се изолира в собствения си ъгъл.

Изправен пред подобни възможности, аз избрах единството.

Предложих положителна програма, която да допринесе — както казах и миналата година — за създаването на Европа, която закриля, Европа, която предоставя повече права, Европа, която защитава.

През последните дванадесет месеца Европейският парламент спомогна за осъществяването на тази програма. Продължаваме да напредваме с всеки изминал ден. Вие работихте по съгласуването на инструментите за търговска защита и за удвояване на европейския ни инвестиционен капацитет дори и през изминалата нощ. И успяхте да го направите. Благодаря Ви за това.

Бих искал също така да благодаря на 27-те лидери на нашите държави членки. Дни след речта ми миналата година те приветстваха моята програма на срещата на върха в Братислава. По този начин те също избраха единството, избраха да се обединим на една обща основа.

Заедно ние показахме, че Европа може да действа в името на своите граждани, винаги когато това е важно.

Оттогава бавно, но сигурно дейностите ни набират скорост.

Помогна и това, че икономическата перспектива бе в наша полза.

Намираме се в петата година на икономическо възстановяване, което действително достигна до всяка отделна държава членка.

През последните две години растежът в Европейския съюз надхвърля този на Съединените щати: понастоящем той е над 2 % за ЕС като цяло и 2,2 % за паричната зона.

Безработицата е на най-ниското си равнище от девет години насам. Почти 8 милиона работни места бяха създадени по време на настоящия мандат. Трудовата заетост в Европейския съюз е по-висока от всякога с 235 милиона заети лица.

Европейската комисия не може да си припише цялата заслуга за това. Въпреки че съм сигурен, че ако бяха изгубени 8 милиона работни места, щяхме да поемем вината за това.

Но европейските институции изиграха своята роля и обърнаха посоката на вятъра.

Можем да се поздравим за нашия европейски инвестиционен план, който до момента е задействал инвестиции в размер на 225 млрд. евро. Чрез него бяха предоставени заеми на 450 000 малки предприятия и за над 270 инфраструктурни проекта.

Можем да се поздравим за факта, че благодарение на решителните действия европейските банки ще разполагат отново с достатъчно капитали, за да отпускат заеми на предприятията, така че те да могат да се разрастват и да създават работни места.

Можем също така да се поздравим за това, че сведохме бюджетния дефицит от 6,6 % до 1,6 %. Това се дължи на прилагането на Пакта за стабилност и растеж по интелигентен начин. Призоваваме за фискална дисциплина, но внимаваме да не възпрепятстваме растежа. Всъщност това работи много добре в рамките на Съюза — въпреки критиките.

Десет години след настъпването на кризата европейската икономика най-накрая отново е в подем.

А това възвръща нашето доверие.

Нашите 27 лидери, Парламентът и Комисията връщат Европа обратно в нашия Съюз. Заедно връщаме съюза обратно в нашия Съюз.

През последната година бяхме свидетели как всичките ни 27 лидери изкачиха един по един хълма Капитолий в Рим, за да потвърдят своя ангажимент един към друг и към нашия Съюз.

Всичко това ме кара да вярвам, че попътният вятър отново издува платната на Европа.

Пред нас се откриват възможности, с които няма да разполагаме завинаги.

Нека да използваме импулса и да уловим попътния вятър!

За тази цел трябва да направим две неща:

Първо, да удържим курса, по който поехме миналата година. Разполагаме с още 16 месеца, през които да можем да постигнем реален напредък от страна на Парламента, Съвета и Комисията. Трябва да използваме това време, за да довършим започнатото в Братислава и да реализираме собствената си положителна програма.

Второ, да очертаем бъдещата посока. Както е написал Марк Твен — цитирам — след години ще бъдем по-разочаровани от нещата, които не сме направили, отколкото от онези, които сме сторили. Сега е моментът да изградим по-обединена, по-силна и по-демократична Европа до 2025 г.

 

 

 

ПОСТОЯНЕН КУРС

Господин Председател, уважаеми членове на Парламента,

Отправили сме взор към бъдещето и затова не можем да си позволим да се отклоним от курса.

Работим за доизграждането на енергиен съюз, на съюз на сигурност, на съюз на капиталовите пазари, на банков съюз и на единен цифров пазар. Вече изминахме дълъг път заедно.

Парламентът е свидетел, че 80 % от предложенията, които обещахме в началото на мандата си, вече са представени от Комисията. Сега трябва да работим заедно, за да може предложенията да се превърнат в законодателство, а законодателството — в практика.

Както винаги, ще има взаимни отстъпки. Предложенията на Комисията за реформа на общата система за убежище и за укрепване на правилата ни за командироването на работници предизвикаха спорове. Наясно съм с това. За да бъде постигнат добър резултат, ще е нужно всеки да изпълни своята част от работата, за да може да направи стъпка към другия. Искам да ви кажа днес: ако крайният резултат е правилният за нашия Съюз и е справедлив за всичките му държави членки, Комисията е склонна на компромис.

Готови сме да представим останалите 20 % от инициативите до май 2018 г.

Тази сутрин изпратих до председателя на Европейския парламент и до министър-председателя на Естония — на когото бих искал да благодаря за усилената работа в името на Европа — писмо за намеренията, в което се описват приоритетите ни за следващата година.

Сега няма и не мога да изброя всички предложения, но нека спомена петте най-важни от тях.

На първо място, желая по-нататъшното укрепване на нашата европейска програма в областта на търговията.

Да, Европа е отворена за търговия. Но трябва да има реципрочност. За да получиш, трябва да дадеш.

Търговията не е нещо абстрактно. Тя е свързана конкретно с работните места и със създаването на нови възможности за европейските предприятия, било то големи или малки. С всеки допълнителен 1 милиард евро от износ се подкрепят 14 000 допълнителни работни места в Европа.

Търговията се отнася до това да разпространим извън границите ни нашите стандарти, било то социални или екологични, защитата на данните и изискванията за безопасност на храните.

Европа винаги е била привлекателно място за стопанска дейност.

Но през последната година партньори от целия свят се редят на опашка, за да подпишат търговски споразумения с нас.

С помощта на този Парламент постигнахме търговско споразумение с Канада, което ще се прилага временно от следващата седмица. Имаме политическо споразумение с Япония за бъдещо икономическо партньорство. И до края на годината има добри изгледи да постигнем същото с Мексико и с някои южноамерикански държави.

Днес предлагаме да започнем търговски преговори с Австралия и Нова Зеландия.

Искам всички тези споразумения да бъдат финализирани до края на настоящия мандат и да бъдат договорени в условия на възможно най-голяма прозрачност.

Отворената търговия трябва да върви ръка за ръка с отворена политика.

Европейският парламент ще има последната дума по всички търговски споразумения. Ето защо неговите членове, както и тези на националните и на регионалните парламенти, трябва да бъдат напълно информирани още от самото начало на преговорите. Комисията ще стори необходимото за това.

Отсега нататък Комисията ще публикува пълния текст на всички проекти на мандати за водене на преговори, които предлагаме на Съвета.

Гражданите имат правото да знаят в какво се изразяват предложенията на Комисията. Отминаха дните на слухове и на непрестанно поставяне под въпрос на мотивите на Комисията. Идват времена на прозрачност.

Призовавам Съвета да направи същото, когато приема окончателния мандат за водене на преговори.

Ще го кажа само веднъж: ние не сме наивни свободни търговци.

Европа трябва винаги да защитава своите стратегически интереси.

Ето защо днес предлагаме нова рамка на ЕС за проследяване на инвестициите. Ако чуждестранно дружество, което е държавна собственост, желае да закупи европейско пристанище, част от нашата енергийна инфраструктура или предприятие в областта на отбранителните технологии, това трябва да се осъществява единствено по прозрачен и контролиран начин и след дебат. Политическа отговорност е да знаем какво се случва на собствения ни континент, за да можем при необходимост да опазим нашата колективна сигурност.

 

На второ място, Комисията исканашата промишленост да стане по-силна и по-конкурентоспособна.

Това важи особено по отношение на производствената ни база и нейния гръбнак от 32 милиона работници. Те произвеждат продукти от световна класа, които ни нареждат на водещи позиции, както например автомобилите ни.

Гордея се с нашата автомобилна промишленост. Шокирам се обаче, когато потребителите съзнателно и умишлено биват подвеждани. Призовавам сектора на автомобилостроенето да реши проблемите по подходящ начин. Вместо да търсят вратички, те би трябвало да инвестират в утрешните екологично чисти превозни средства.

Уважаеми членове на Европейския парламент, новата стратегия за индустриалната политика, която представяме днес, ще помогне на нашата промишленост да съхрани или придобие челна позиция по отношение на иновациите, цифровизацията и декарбонизацията.

 

Трето: Моето желание е Европа да бъде лидер в борбата с изменението на климата.

Миналата година определихме глобалните правила по Парижкото споразумение, ратифицирано тук, на същото това място. Изправена пред срива на амбициите на Съединените американски щати в това отношение, Европа трябва да направи необходимото да върне величието на нашата планета. Това е общото наследство на цялото човечество.

Скоро Комисията ще представи предложения за намаляване на въглеродните емисии в транспортния ни сектор.

 

Четвърти приоритет за следващата година: Искам да постигнем по-добра защита на европейските граждани в ерата на цифровите технологии.

През последните години постигнахме отчетлив напредък в безопасността на европейците онлайн. Новите правила, предложени от Комисията, защитават интелектуалната ни собственост, нашето културно многообразие и личните ни данни. Пристъпихме към по-интензивна борба с терористичната пропаганда и радикализацията онлайн. Но Европа все още не е добре оборудвана срещу кибератаки.

Кибератаките могат да бъдат по-опасни за демократичната и икономическата стабилност от оръжията и танковете. Само миналата година в Европа всеки ден е имало над 4 000 атаки, свързани със софтуер за изнудване, и 80 % от европейските компании са станали жертва на поне една кибератака.

Кибератаките не познават граници и никой не е абсолютно защитен срещу тях. Ето защо днес Комисията предлага нови инструменти, включително Европейска агенция за киберсигурност, които да ни помогнат да се защитим от тези атаки.

Пето: миграцията трябва да продължи да бъде област, на която отделяме особено внимание.

Въпреки дебатите и споровете около тази тема успяхме да постигнем солиден, макар и безспорно недостатъчен, напредък в много области.

Сега защитаваме по-ефективно външните граници на Европа. Над 1700 служители от новата Европейска гранична и брегова охрана сега помагат на 100 000 национални гранични служители на държавите членки да патрулират в места като Гърция, Италия, България и Испания. Имаме общи граници, но държавите членки, които заемат предни позиции заради географското си положение, не трябва да бъдат оставяни сами да ги защитават. Общите граници и общата защита трябва да вървят ръка за ръка.

Успяхме да възпрем потоците от незаконно пристигащи мигранти, които безпокояха силно много хора. Намалихме броя на незаконно пристигащите в Източното Средиземноморие с 97 % благодарение на споразумението ни с Турция. Това лято успяхме също да придобием повече контрол върху маршрута през Централното Средиземноморие и броят на пристигащите през август намаля с 81 % в сравнение със същия месец на миналата година.

По този начин драстично намалихме смъртните случаи в Средиземно море.

Не мога да говоря за миграция, без да отдам дължимото на Италия за нейните неуморни и благородни действия. През лятото Комисията работи за подобряване на положението в пълна хармония с италианския министър-председател, моя приятел Паоло Джентилони, и неговото правителство. Направихме го — и ще продължим да го правим — защото Италия спасява честта на Европа в Средиземно море.

Трябва също така спешно да подобрим условията на живот на мигрантите в Либия. Дълбоко съм възмутен от нечовешките условия в центровете за задържане или приемане. Европа носи отговорност — колективна отговорност — и Комисията ще работи съвместно с Организацията на обединените нации, за да сложи край на това скандално положение, което не можем да позволим да продължи.

Въпреки че съм натъжен от факта, че солидарността не е еднакво споделена между държавите членки, Европа като цяло продължава да показва солидарност. Само през последната година държавите — членки на ЕС, са презаселили или са предоставили убежище на над 720 000 бежанци — три пъти повече от Съединените щати, Канада и Австралия, взети заедно. Европа, противно на това, което някои казват, не е крепост и никога не трябва да се превръща в такава. Европа е и трябва да остане континент на солидарността, който осигурява убежище на хората, бягащи от преследване.

Гордея се най-вече с младите европейци, които доброволно предоставят езикови курсове за сирийските бежанци, както и с хилядите други младежи, които са част от нашия нов Европейски корпус за солидарност. Тези млади хора са живото въплъщение на европейската солидарност.

Сега обаче трябва да удвоим усилията си. В края на този месец Комисията ще представи нов набор от предложения с акцент върху връщането, солидарността с Африка и откриването на законни пътища за миграция.

Що се отнася до връщането, повтарям, че лицата, които нямат право да останат в Европа, трябва да бъдат връщани в техните държави на произход. Когато само 36 % от незаконните мигранти биват връщани, е ясно, че е необходимо значително да засилим работата си. Това е единственият начин, по който Европа ще може да покаже солидарност с бежанците, които действително се нуждаят от защита.

Солидарността не може да се ограничава изключително в рамките на Европа. Трябва също да бъдем солидарни с Африка. Африка е благороден, млад континент. Тя е люлката на човечеството. Чрез доверителния фонд ЕС—Африка ние предоставяме 2,7 милиарда евро за създаването на възможности за заетост в целия континент. Бюджетът на ЕС предостави по-голямата част от средствата, но всички наши държави членки, взети заедно, са внесли досега едва 150 милиона евро. Фондът понастоящем достига пределите си. Знаем, или би трябвало да знаем, каква опасност крие липсата на финансиране — през 2015 г., когато Световната продоволствена програма на ООН остана без средства, много мигранти се отправиха към Европа. Призовавам всички държави членки да изпълнят обещанията си и да гарантират, че доверителният фонд за Африка няма да бъде сполетян от същата съдба. Рискът е сериозен.

Ще работим също за откриване на законни пътища за миграция. Незаконната миграция ще спре само ако има реална алтернатива на опасните пътувания. Скоро ще сме приключили с презаселването на 22 000 бежанци от Турция, Йордания и Ливан и подкрепям призива на върховния комисар на ООН за бежанците да се презаселят 40 000 бежанци от Либия и околните страни.

Същевременно законната миграция е абсолютна необходимост за Европа като застаряващ континент. Ето защо Комисията направи предложения за улесняване на възможностите за квалифицирани мигранти да достигат Европа със синя карта. Бих искала да благодаря на Парламента за неговата подкрепа по този въпрос.

 

 

 

 

ПОСОКА НА ПЛАВАНЕ

Уважаеми г-н Председател, дами и господа,

Уважаеми членове на Европейския парламент,

Споменах само няколко от инициативите, които искаме и трябва да представим през следващите 16 месеца. Но това само по себе си няма да бъде достатъчно, за да спечелим отново сърцата и умовете на европейците.

Сега е моментът да очертаем посоката на бъдещето.

През март Комисията представи Бялата книга за бъдещето на Европа с пет сценария за това как Европа би могла да изглежда до 2025 г. Тези сценарии бяха обсъждани в някои моменти повърхностно, в други — разгорещено. Бяха подлагани на подробно проучване, а някои части от тях — на унищожителна критика. Това е добре — те бяха предназначени точно за тази цел. Исках да започна процес, който ще позволи на европейците да определят собствения си път и собственото си бъдеще.

Бъдещето на Европа не може да се определя с декрет. То следва да бъде резултат от демократичен дебат и в крайна сметка — от широк консенсус. Парламентът взе активно участие чрез трите амбициозни резолюции относно бъдещето на Европа, за които бих искал да изкажа специална благодарност на докладчиците. Бих искал да благодаря и на всички колеги, които се включиха в над 2 000 публични прояви в цяла Европа, които Комисията организира от месец март насам.

Време е да извлечем първите заключения от дебата. Време е да преминем от размисли към дела, от дебати към решения.

Днес искам да представя пред вас своята гледна точка. Ако предпочитате, можете да я наречете моя „шести сценарий“.

Този сценарий се корени в десетилетия на непосредствен опит. През целия си живот аз живях, борих се и работих за европейския проект. Виждал съм и съм преживявал добри и лоши времена.

Седял съм от различни страни на масата: като министър, като министър-председател, като председател на Еврогрупата, а сега и като председател на Комисията. Бях в Маастрихт, Амстердам, Ница и Лисабон, когато Съюзът ни се разви и разшири.

Винаги съм се борил за Европа. Понякога страдах заради Европа и дори се отчайвах от нея.

При всички изпитания никога не загубих любовта си към Европа.

Но както знаем, често любовта е придружена от страдание.

Любов за Европа, защото Европа и Европейският съюз са постигнали нещо уникално в този несигурен свят: мир в Европа и мир извън нея. Благоденствие за мнозина, макар все още не за всички.

Това е нещо, което не трябва да забравяме по време на Европейската година на културното наследство. През 2018 г. трябва да честваме културното многообразие.

 

 

СЪЮЗ НА ЦЕННОСТИ

Нашите ценности са нашият компас.

За мен Европа е нещо повече от единен пазар. Нещо повече от пари, нещо повече от валута, нещо повече от еврото. В основа ѝ винаги са стояли ценности.

Ето защо в моя шести сценарий се съдържат три основни, непоклатими принципа: свободата, равенството и върховенството на закона.

 

Европа е преди всичко съюз на свободата. Свобода от потисничество и диктатура, до болка познати на нашия континент — за съжаление най-вече в страните от Централна и Източна Европа. Свобода на изразяване на мнението като гражданин и като журналист — свобода, която често приемаме за даденост. Именно върху тези свободи беше изграден нашият Съюз. Но свободата не се дава даром. Тя трябва да се извоюва. В Европа и по целия свят.

 

На второ място, Европа трябва да бъде съюз на равенство и Съюз на равни.

Равенство между членовете му, големи или малки, на изток или на запад, на север или на юг.

Нека го имаме предвид — Европа се простира от Виго до Варна, от Испания до България.

От изток до запад: Европа трябва да диша с пълни гърди. В противен случай континентът ни ще изпита недостиг на въздух.

В съюз, в който всички са равни, не може да има второкласни граждани. Недопустимо е, че през 2017 г. все още има деца, които умират от болести, които би трябвало отдавна да са изкоренени в Европа. Децата в Румъния или Италия трябва да имат същия достъп до ваксини срещу морбили като децата в други европейски страни. Нищо не може да оправдае липсата на такъв достъп. Ето защо работим с всички държави членки, за да подкрепим националните усилия за ваксинация. В Европа не трябва да има смъртни случаи, които могат да бъдат избегнати.

В Съюз, в който всички са равни, не може да има второкласни работници. Работниците трябва да печелят еднакво за една и съща работа на едно и също място. Ето защо Комисията предложи нови правила за командироването на работници. Трябва да гарантираме, че нов европейски орган с контролни и правоприлагащи правомощия ще осигурява прилагането на всички правила на ЕС относно трудовата мобилност по справедлив, прост и ефективен начин. Абсурдно е да имаме банков орган, който да следи за спазването на стандартите в банковата област, а да нямаме общ орган по въпросите на трудовия пазар, който да гарантира справедливост в рамките на нашия единен пазар. Ще създадем такъв орган.

В Съюз, в който всички са равни, не може да има и второкласни потребители.Не мога да приема в някои части на Европа — в централната и източната ѝ част — на хората да се продават храни с по-ниско качество, отколкото в други страни, въпреки че търговската марка и опаковката са едни и същи. Словаците не заслужават да получават рибни хапки с по-ниско съдържание на риба, унгарците — храни с по-ниско съдържание на месо, а чехите — шоколад с по-ниско съдържание на какао. Правото на ЕС вече забранява такива практики. Сега трябва да предоставим на националните органи повече правомощия, за да отстраняват тези незаконни практики навсякъде, където съществуват.

 

Трето, в Европа силата на закона замести закона на силните.

Върховенството на закона означава, че правосъдието се осъществява от независима съдебна власт, която следи за спазването на закона.

Да бъдеш част от съюз, основан на върховенството на закона, означава да приемеш и да спазваш окончателно съдебно решение. Нашите държави членки предоставиха на Съда на Европейския съюз компетентност да се произнася с окончателни решения по правни спорове. Всички трябва да зачитат решенията на Съда. Да се подкопават тези решения или независимостта на националните съдилища означава гражданите да бъдат лишени от техните основни права.

В Европейския съюз върховенството на закона не е въпрос на избор. То е императив.

Нашият Съюз не е държава, но трябва да бъде правова общност.

ПО-ОБЕДИНЕН СЪЮЗ

Тези три принципа — свободата, равенството и върховенството на закона —трябва да се запазят като основа, върху която да изградим по-обединен, по-силен и по-демократичен Съюз.

Когато говорим за бъдещето, опитът сочи, че хората не очакват от нас да подписваме нови Договори, нито да създаваме нови институции. Договорите и институциите не са нищо повече от средство за постигане на определена цел. За нас тук в Страсбург или в Брюксел те може и да значат нещо. За всички останали тяхното значение не е толкова голямо.

За мен институционалните реформи представляват интерес само ако повишават ефикасността на нашия Европейски съюз.

Вместо да се крием зад призиви за промяна на Договора, която така или иначе е неизбежна, трябва първо да променим нагласата, според която за да може някои да спечелят, други трябва да загубят.

Демокрацията представлява компромис. А чрез подходящия компромис всички печелят в дългосрочен план. В един по-обединен Съюз компромисът не трябва да се възприема като нещо отрицателно, а като средство за умело преодоляване на различията. Демокрацията не може да функционира без компромиси. Европа не може да функционира без компромиси.

За да има по-обединен Съюз, той трябва да бъде и по-приобщаващ.

Ако искаме да защитим външните си граници подобаващо, така че да ги укрепим допълнително, трябва незабавно да отворим Шенгенското пространство за свободно движение за България и Румъния. Трябва да позволим и на Хърватия да стане пълноправен член на Шенген, след като се изпълнят всички критерии.

Ако искаме еврото да обединява, а не да разединява нашия континент, то трябва да бъде нещо повече от валута на отбрана група от държави. Еврото е замислено като единна валута на Европейския съюз в неговата цялост. С изключение само на две държави членки, от всички останали се изисква да се присъединят към еврозоната и те имат правото да го направят веднага щом изпълнят условията.

Държавите членки, които искат да се присъединят към еврозоната, трябва да са в състояние да го направят. Затова предлагам да създадем инструмент за присъединяване към еврозоната, който да предлага техническа и дори финансова помощ.

Ако искаме банките да действат при еднакви правила и под еднакъв надзор в целия континент, трябва да насърчим всички държави членки да се присъединят към банковия съюз. Трябва да намалим рисковете, които продължават да съществуват в банковите системи на някои от нашите държави членки. Банковият съюз може да функционира само ако намаляването и споделянето на риска вървят ръка за ръка. Всеизвестно е, че това може да бъде постигнато единствено ако условията, които Комисията предложи през ноември 2015 г., бъдат изпълнени. Възможно е да има обща схема за застраховане на депозитите само след като всички свършат необходимото на национално равнище.

Ако искаме да избегнем социалната фрагментация и социалния дъмпинг в Европа, държавите членки трябва да се договорят за европейския стълб на социалните права възможно най-скоро и не по-късно от срещата на върха в Гьотеборг през ноември. Националните социални системи ще продължат да се различават и да функционират поотделно за дълъг период от време. Но най-малкото, за което трябва да постигнем съгласие, е да работим за Съюз на европейските социални стандарти, който почива на общо разбиране за това какво е справедливо от социална гледна точка на нашия единен пазар.

Продължавам да вярвам, че Европа не може да функционира, без да взема предвид работниците.

Дами и господа, ако искаме в съседните региони да има по-голяма стабилност, трябва също така да запазим надеждна перспективата за разширяване за държавите от Западните Балкани.

Ясно е, че по време на мандата на тази Комисия и този Парламент няма да има ново разширяване — няма готови кандидати. След години обаче Европейският съюз ще включва повече от 27 държави. За страните кандидатки принципите на правовата държава, правосъдието и основните права трябва да са първостепенен приоритет по време на преговорите.

Това изключва възможността Турция да се присъедини към ЕС в обозримо бъдеще.

От известно време насам Турция се отдалечава главоломно от Европейския съюз.

Журналистите трябва да са по редакциите, а не по затворите. Тяхното място е там, където цари свобода на словото.

Моят призив към хората, които държат властта в Турция, е следният: Пуснете нашите журналисти на свобода! И не само нашите. Престанете да сравнявате нашите държави членки и техните лидери с фашисти и нацисти. Демокрациите в Европа са в зряла фаза на развитие. Умишлените обиди обаче издигат прегради. Понякога ми се струва, че Турция умишлено създава тези прегради, за да може да обвинява Европа за всеки неуспех при преговорите за присъединяване.

А що се отнася до нас, обятията ни ще останат отворени за великия турски народ и за всички онези, които са готови да работят с нас въз основа на нашите ценности.

 

 

ПО-СИЛЕН СЪЮЗ

Дами и господа,

Искам нашият Съюз да бъде по-силен и за тази цел се нуждаем от по-силен единен пазар.

Искам решенията във връзка с важни въпроси, свързани с единния пазар, да се вземат по-често и по-лесно в Съвета с квалифицирано мнозинство и в тях да участва равноправно Европейският парламент. Не е необходимо да изменяме Договорите за тази цел. В настоящите Договори са включени т. нар. клаузи за преход, които ни позволяват в някои случаи да преминаваме от гласуване с единодушие към гласуване с квалифицирано мнозинство, ако Европейският съвет вземе единодушно решение за това.

Аз подкрепям твърдо и преминаването към гласуване с квалифицирано мнозинство за решения относно общата консолидирана основа за облагане с корпоративен данък, ДДС, справедливото данъчно облагане в сферата на цифровата индустрия и данъка върху финансовите сделки.

 

Европа трябва да може да действа по-бързо и по-решително. Същото се отнася и до икономическия и паричен съюз.

Днес еврозоната е по-устойчива, отколкото през изминалите години. Сега разполагаме с Европейския механизъм за стабилизиране (ЕМС). Смятам, че постепенно ЕМС трябва да се превърне в европейски валутен фонд, който обаче трябва да бъде здраво закотвен в правилата и правомощията на Европейския съюз. Комисията ще направи конкретни предложения в тази връзка през декември.

Нуждаем се от европейски министър на икономиката и финансите — европейски министър, който насърчава и подкрепя структурните реформи в нашите държави членки. Той може да надгради работата, която Комисията осъществява съвместно с нашата служба за подкрепа на структурните реформи от 2015 г. насам. Новият министър трябва да координира всички финансови инструменти на ЕС, които може да се използват, в случай че дадена държава членка е в рецесия или е засегната от фундаментална кризисна ситуация.

Не искам да създам нов пост самоцелно. Призовавам за ефективност. Комисарят по икономическите въпроси — който в идеалния случай би бил и заместник-председател — трябва да изпълнява ролята на икономически и финансов министър. Той или тя трябва също така да председателства Еврогрупата.

Европейският министър на икономиката и финансите трябва да се отчита пред Европейския парламент.

Не ни трябват паралелни структури. Нямаме нужда от бюджет за еврозоната, а от стабилен бюджетен ред за еврозоната в рамките на бюджета на ЕС.

Не подкрепям и идеята да има отделен парламент за еврозоната.

Парламентът на еврозоната е този Европейски парламент.

 

Европейският съюз трябва също да бъде по-силен в борбата срещу тероризма. През последните три години постигнахме действителен напредък, но все още не разполагаме с необходимите средства за бързи действия в случай на трансгранична терористична заплаха.

Ето защо призовавам да бъде създадено европейско звено за разузнаване, което да гарантира автоматичния обмен на информация с разузнавателните служби и с полицията относно данни във връзка с терористи и чуждестранни бойци.

Смятам също, че са налице убедителни аргументи в полза на това да възложим на новата Европейска прокуратура задачата да разследва трансгранични престъпления, свързани с тероризъм.

 

Искам нашият Съюз да стане по-силен участник на световната сцена. За да имаме по-голяма тежест в световен мащаб, трябва да сме в състояние да взимаме по-бързо решения относно външната политика. Ето защо бих искал държавите членки да преценят кои решения в областта на външната политика биха могли да преминат от гласуване с единодушие към гласуване с квалифицирано мнозинство. Тази възможност вече е заложена в Договора, при условие че държавите членки са съгласни да го направят. Ако искаме да работим ефективно, трябва да вземаме решения в сферата на външната политика с квалифицирано мнозинство.

Бих искал да положим допълнителни усилия във връзка с въпросите в областта на отбраната. Предстои създаването на нов Европейски фонд за отбрана, както и установяването на постоянно структурирано сътрудничество по въпросите на отбраната. Трябва до 2025 г. да сме установили пълноценен Европейски съюз за отбрана. Нуждаем се от него. Такова е желанието и на НАТО.

 

Не на последно място, искам нашият Съюз да се съсредоточи върху важните въпроси, като се използва за основа работата, която вече е свършена от сегашната Комисия. Не бива да се месим в ежедневието на европейските граждани чрез регулиране на всеки аспект. Трябва да действаме мащабно по важните въпроси. Не трябва да бълваме нови инициативи, нито да се стремим към все по-големи правомощия. В областите, в които това има смисъл, трябва да върнем правомощията на държавите членки.

Ето защо настоящата Комисия е предвидила и е действала мащабно по важните въпроси и скромно по маловажните, предлагайки по-малко от 25 нови инициативи на година, докато предишни Комисии са предлагали значително повече от 100 инициативи.

За да завършим започната работа, този месец ще създам работна група по въпросите на субсидиарността и пропорционалността, която ще прегледа много критично всички области на политиката, за да гарантираме, че предприемаме действия само в области, в които ЕС има добавена стойност. Първият заместник-председател, моят приятел Франс Тимерманс, който е с доказан опит в областта на по-доброто регулиране, ще ръководи тази работна група. Работната група на г-н Тимерманс, която следва да включва членове на този Парламент, както и членове на националните парламенти, трябва да представи доклад за дейността си след една година.

 

ПО-ДЕМОКРАТИЧЕН СЪЮЗ

Уважаеми членове на Европейския парламент,

Г-н председател,

Нашият Съюз трябва да извърши съществена демократична промяна.

Бих искал да видя европейските политически партии да започнат кампаниите си за следващите европейски избори много по-рано, отколкото в миналото. Твърде често общоевропейските избори бяха ограничени до нищо повече от сбор от националните кампании. Европейската демокрация заслужава повече.

Днес Комисията предлага нови правила относно финансирането на политическите партии и фондации. Не трябва да пълним джобовете на антиевропейските екстремисти. Трябва да предоставяме на европейските партии средствата, които ще им позволят да се организират по-добре.

Привърженик съм и на идеята да имаме транснационални листи на европейските избори, въпреки че ми е известно, че това е идея, срещу която немалка част от вас възразяват. Ще се опитам да убедя председателя на моята парламентарна група да се присъедини към моята амбиция, която ще донесе на Европа демокрация и яснота.

Вярвам също, че през идните месеци следва да включим в по-голяма степен националните парламенти и гражданското общество на национално, регионално и местно равнище в работата, посветена на бъдещето на Европа. Както обещахме, през последните три години членове на Комисията посетиха национални парламенти над 650 пъти. Те взеха участие в дебати в рамките на над 300 интерактивни диалога с гражданите в повече от 80 града в 27 държави членки. Ето защо подкрепям идеята на президента Макрон за организиране на демократични конвенти в цяла Европа през 2018 г.

С развитието на дебатите аз лично ще обърна особено внимание на Естония, Латвия, Литва и Румъния през 2018 г. Това е годината, през която те отбелязват своята 100-годишнина. Тези, които искат да въздействат върху бъдещето на нашия континент, следва добре да разбират и уважават общата ни история. Това включва тези четири държави — Европейският съюз не би бил едно цяло без тях.

Необходимостта от засилване на демокрацията и прозрачността засяга също Европейската комисия. Днес изпращам до Европейския парламент нов кодекс за поведение на членовете на Комисията. В новият кодекс на първо място се пояснява, че членовете на Комисията могат да участват като кандидати в изборите за Европейски парламент при същите условия като всеки друг. Чрез новият кодекс разбира се ще бъдат въведени по-строги изисквания за почтеност, на които трябва да отговарят комисарите както по време на своя мандат, така и след изтичането му.

Ако искаме да укрепим демокрацията в Европа, не трябва да се отказваме от малкия демократичен напредък, постигнат с излъчването на водещи кандидати, т. нар. Spitzenkandidaten. Бих искал този опит да се затвърди.

Повече демокрация означава повече ефективност. Европа ще функционира по-добре, ако длъжността на председателя на Европейския съвет и тази на председателя на Европейската комисия се слеят.

Това не е насочено против моя добър приятел Доналд, с когото работя отблизо и безпроблемно от началото на своя мандат. Това не е против Доналд или против мен.

Европа ще стане по-разбираема, ако един капитан управлява кораба.

Постът на един-единствен президент би отразил по-добре действителния характер на Европейския съюз като съюз на държави и съюз на граждани.

 

 

ПЪТНА КАРТА

Уважаеми колеги,

Визията за изграждане на по-обединена, по-силна и по-демократична Европа, която излагам днес, съчетава елементи от всички сценарии, които ви представих през март.

Нашето бъдеще обаче не може да остане само сценарий, скица, идея наред с други.

Днес трябва да подготвим утрешния Съюз.

Тази сутрин изпратих пътна карта до председателя Таяни, председателя Туск, както и до държавите членки, отговарящи за ротационното председателство на Съвета за периода от сега до март 2019 г. Тя очертава посоката, в която следва да тръгнем отсега нататък.

Важен елемент ще бъдат плановете за бюджета, които Комисията ще представи през май 2018 г. И в тази сфера ще разполагаме с избор: да прилагаме амбициите на Европейския съюз в строгите рамки на съществуващия бюджет или да увеличим бюджетния капацитет на Европейския съюз, така че да може да осъществи по-добре своите амбиции. Аз подкрепям втория вариант.

На 29 март 2019 г. Обединеното кралство ще напусне Европейския съюз. Това ще бъде тъжен и трагичен момент. Винаги ще съжаляваме за това. Но ние трябва да уважим волята на британския народ. Ще напреднем. Трябва да го направим, защото излизането на Обединеното кралство от ЕС не е всичко. Защото не Брексит е бъдещето на Европа.

На 30 март 2019 г. ще станем Съюз от 27 държави. Нека се подготвим добре за този момент и в 27-те държави, и в институциите на ЕС.

Изборите за Европейски парламент ще се проведат само няколко седмици след това — през май 2019 г. Европейците ще участват пряко в демокрацията. Те трябва да се явят пред урните с ясно разбиране за това как Европейският съюз ще се развие през идните години.

Ето защо призовавам председателя Туск и Румъния, страната, която отговаря за председателството през първата половина на 2019 г., да организират специална среща на върха в Румъния на 30 март 2019 г. Желанието ми е тази среща на върха да се проведе в красивия град Сибиу, познат също като Херманщат. Това е моментът, в който следва да се съберем, за да вземем необходимите решения за по-обединена, по-силна и по-демократична Европа.

Надявам се, когато на 30 март 2019 г. европейците се събудят, да видят един Съюз, в който стоим зад всичките си ценности. Съюз, в който всички държави членки зачитат принципите на правовата държава без изключение. Съюз, в който пълноправното членство в еврозоната, банковия съюз и Шенгенското пространство се е превърнало в стандарт за всички.

Съюз, в който сме „закотвили“ основите на нашия икономически и паричен съюз, така че да можем да защитаваме нашата единна валута както в добри, така и в лоши времена, без да се налага да прибягваме до външна помощ. Съюз, в който нашият единен пазар ще бъде по-справедлив към работниците от Изтока и от Запада.

Искам европейците да се събудят в една Европа, в която сме успели да се споразумеем за един силен стълб на социалните стандарти. Съюз, в който печалбите ще се облагат с данък там, където са били реализирани. Съюз, в който няма слаби места, от които да се възползват терористи. Съюз, в който сме постигнали съгласие за истински европейски съюз за отбрана. Съюз, в който в крайна сметка един председател ръководи работата на Комисията и Европейския съвет, след като е бил избран в резултат на демократична общоевропейска предизборна кампания.

Г-н председател, ако нашите граждани се събудят в този Съюз на 30 март 2019 г., Европейският съюз ще бъде съюз, който е в състояние да отговори на оправданите им очаквания.

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Уважаеми членове на Европейския парламент,

Европа не бе създадена, за да стои неподвижна. Тя никога не трябва да го прави.

Хелмут Кол и Жак Делор, които имах честта да познавам, ме научиха, че Европа постига напредък само ако е смела. Единният пазар, Шенген и единната валута — все идеи, които бяха отписани като лековати мечти, преди да бъдат реализирани. И въпреки това тези три амбициозни проекта са вече част от нашето ежедневие.

Сега, когато Европа се справя по-добре, някои хора ми казват, че не трябва да разклащаме лодката.

Но сега не е време да се допускат грешки от прекомерна предпазливост.

Започнахме да поправяме европейския покрив. Но днес и утре, етаж след етаж, от ден на ден, от едно вдъхновение на друго, ние трябва търпеливо да продължим да добавяме нови етажи към европейския дом.

Трябва да довършим европейския дом, докато все още има слънце и ни огрява.

Защото, когато следващите облаци се появяват на хоризонта — а някой ден те със сигурност ще се появят — ще бъде твърде късно.

Така че нека отпуснем корабните въжета.

Да отплаваме от пристана.

И нека ветровете издуят платната ни!

 

*Актуализирана версия след произнасяне

SPEECH/17/3165


Side Bar