Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

[Velja govorjena beseda]

Jean-Claude Juncker

Novoizvoljeni predsednik Evropske komisije

Ponovni zagon Evrope: glavna sporočila novoizvoljenega predsednika Jeana-Clauda Junckerja iz njegovega nagovora Evropskega parlamenta

Izjava na plenarnem zasedanju Evropskega parlamenta pred glasovanjem kolegija

Strasbourg, 22. oktobra 2014

Čas za ukrepanje

„Države v našem sosedstvu – od Ukrajine do Sirije in Bližnjega vzhoda ter vse do Severne Afrike – ostajajo nestabilne. Ogromno število priseljencev, ki prihajajo na zunanje meje Evropske unije, da bi si poiskali boljšo prihodnost, nas opozarja na to, da moramo hkrati ostati solidarni in zagotoviti varne meje. Poleg tega čezmejna zdravstvena tveganja, kot je epidemija ebole, razumljivo povzročajo zaskrbljenost med državljani.

Teh perečih problemov ne smemo in ne bomo pometli pod preprogo. Ne smemo in ne bomo si zatiskali oči. Zato spet poudarjam, da je čas za evropsko ukrepanje zdaj. Zato tudi jasno in glasno pred vami izjavljam, da z reševanjem evropskih problemov ne smemo odlašati.“

Opustimo ločeno delovanje

„Ko sem 10. septembra predstavil svojo novo ekipo, sem hotel pokazati, da želim delati hitro in učinkovito. Zato moja Komisija ne bo samo videti drugače, ampak bo tudi delala drugače. Delovala ne bo kot vsota vseh delov, pač pa kot ekipa. Tudi ne bo delovala ločeno, po tematskih skupinah in portfeljih, ampak kot kolektivno politično telo. Hočem politično Komisijo, ki bo opravljala delo za splošno dobro in za evropske državljane.“

Obravnavanje vprašanj

„Zaslišanja so razkrila široko soglasje glede skupine, ki sem jo predlagal. Vendar ste kljub temu izrazili nekaj zaskrbljenosti tako med zaslišanji kot pri pogovoru z mano. Pripravljen sem hitro obravnavati vprašanja, ki ste jih označili kot pomembna za delovanje nove Komisije.

Pozorno sem vas poslušal in na kratko bi vam rad predstavil, kako želim obravnavati nekatere vaše pomisleke:

  • Nova slovenska komisarka Violeta Bulc je svoje zaslišanje opravila v rekordnem času. To je bilo mogoče, ker so bile zamenjave portfeljev uvedene brez odlašanja. Violeta bo pristojna za prometni resor, medtem ko bo Maroš Šefčovič, ki je že izkušen član odhajajoče Komisije, podpredsednik, pristojen za energijsko unijo.

  • Odločil sem se, da razširim pristojnost Fransa Timmermansa na horizontalno odgovornost za trajnostni razvoj. Kot veste je trajnostni razvoj načelo, zapisano v Pogodbah EU (člen 3 PEU), zato ga morajo pri svojih ukrepih in politikah upoštevati vse institucije. Prav tako je del Listine EU o temeljnih pravicah, za katero je horizontalno pristojen Frans. Za naše državljane so pomembna vprašanja v zvezi s trajnostjo in okoljem. V novi Komisiji imamo orodja, s katerimi jih lahko obravnavamo; to so močni zeleni porftelji z obsežnimi proračuni in zakonodajnimi pooblastili.

  • Pristojnost za zdravila in farmacevtske izdelke bo ostala v Generalnem direktoratu za zdravje, ker se strinjam, da zdravila niso kot drugo blago. Zadevno politiko bosta skupaj razvijala Vytenis Andriukaitis in Elżbieta Bieńkowska, ki je na svojem zaslišanju pokazala izredno sposobnost.

  • Vesoljska politika lahko pomembno prispeva k nadaljnjem razvoju močne industrijske osnove v Evropi, ki je ena prioritet moje Komisije. Zato sem se odločil, da bo ostala v pristojnosti Generalnega direktorata za notranji trg in industrijo, v varnih rokah Elżbiete Bieńkowske.

  • Nenazadnje sem se odločil, da bom državljanstvo dodelil komisarju Dimitrisu Avramopoulosu, pristojnemu za migracije in notranje zadeve – to so vprašanja, ki so zelo pomembna za državljane Evrope. Dimitris bo v zvezi s tem tesno sodeloval s komisarko za pravosodje in potrošnike Vero Jourovo. Hkrati želim ponovno poudariti zaupanje v Tiborja Navracsicsa, ki se je na zaslišanju odlično odrezal in dokazal močno zavezanost Evropski uniji, zaradi česar ste tudi vi menili, da je primeren za komisarja.“

Spori med vlagatelji in državo

Seznanil sem se z burnimi razpravami v zvezi z reševanjem sporov med vlagatelji in državo, ki spremljajo pogajanja za čezatlantsko partnerstvo na področju trgovine in naložb. Naj še enkrat jasno povzamem svoje stališče, ki sem ga pred vami predstavil 15. julija in ga boste našli v mojih političnih usmeritvah: moja Komisija ne bo pristala na nikakršne omejitve pristojnosti sodišč v državah članicah EU zaradi posebnih ureditev reševanja sporov med vlagatelji in državo. Načela pravne države in enakosti pred zakonom morajo veljati tudi na tem področju.

Pogajalski mandat določa številne pogoje, ki jih mora takšna ureditev upoštevati, in oceno razmerja med to ureditvijo in nacionalnimi sodišči. V tem smislu obveznosti torej ni: mandat to pušča odprto in služi kot vodilo.

Mislim, da je bila moja drža v zvezi s tem zelo jasno izražena, vendar jo bom danes z veseljem pojasnil in ponovno poudaril, ker ste me k temu pozvali mnogi med vami: v sporazumu, ki ga bo moja Komisija slej ko prej predložila v odobritev Parlamentu, ne bo vključeno nič, kar bi strankam v sporu omejevalo dostop do nacionalnih sodišč ali ki bi skrivnim sodiščem dajalo zadnjo besedo v sporih med vlagatelji in državo.

Za nasvet o tej zadevi sem prosil Fransa Timmermansa, prvega podpredsednika, pristojnega za pravno državo in Listino o temeljnih pravicah. V čezatlantskem partnerstvu na področju trgovine in naložb ne bo klavzule o reševanju sporov med vlagatelji in državo, če se s tem ne bo strinjal tudi Frans.

Verjamem, da lahko z vašo podporo v tem okviru in ob upoštevanju evropskih interesov in vladavine prava izpogajamo ambiciozno zastavljen trgovinski sporazum z ZDA.

Zmanjševanje investicijskega primanjkljaja

„Naj še enkrat jasno poudarim, da bo moja Komisija, kakor vsaka Komisija pred njo, enakovredno obravnavala države članice. In nastopili bomo odločno, kadar bo treba nastopiti odločno. Skrajni čas je, da naredimo „veliko kupčijo“, široko koalicijo držav in glavnih političnih skupin, ki bodo sodelovale v obliki tristebrne strukture: strukturnih reform, fiskalne verodostojnosti in naložb.

Odziv na sedanje gospodarske izzive ne sme biti hierarhično organiziran. Sam ne verjamem v čudeže – v čarobno palico ali da v Bruslju obstaja gumb, ki bo sprožil rast, če bomo nanj pritisnili. Strukturne reforme, fiskalna verodostojnost in naložbe na nacionalnih ravneh in ravni EU morajo biti medsebojno tesno povezane.“

„Stopnja naložb v EU je po zadnjem višku leta 2007 upadla za malo manj kot 500 milijard evrov oziroma 20 %. Soočamo se z investicijskim primanjkljajem. Prizadevati si moramo, da ta primanjkljaj zmanjšamo.

Evropa lahko pomaga, da to uresniči. Kot veste, nameravam predstaviti ambiciozen sveženj ukrepov za naložbe v delovna mesta, rast in konkurenčnost v vrednosti 300 milijard evrov.

Vseh podrobnosti tega svežnja vam zdaj ne bom razlagal. Kako bi le, saj se moja nova ekipa še ni sestala, da bi o tem razpravljala.

Zato mi boste morali zaupati. Obljubljam vam, da bo moj kolegij začel delati takoj prvi dan ali noč, ko bo potrjen.

Če nas danes podprete, bomo ta sveženj ukrepov predstavili pred božičem. To ni obljuba, to je trditev.“

Prve zakonodajne pobude Junckerjeve Komisije

„Evropa ima vsak dan manjše možnosti, ker ne izkoristi velikega potenciala svojega ogromnega digitalnega enotnega trga. Delovnih mest, ki bi že morala biti oblikovana, še vedno ni. Ideje – ki so DNK evropskega gospodarstva – se ne uresničujejo, kot bi se morale. Spremenimo to na bolje!“

„V jutrišnjem svetu, ki bo vedno bolj konkurenčen, bo Evropa lahko uspevala le, če bomo sprejeli prave odločitve na področju energijske unije.

Glede razprav, ki bodo v naslednjih dneh potekale v zvezi s tem, bi rad države članice pozval, naj v Evropskem svetu dosežejo soglasje, da bomo v Pariz odšli z jasnim mandatom. Če želimo doseči napredek, si moramo vsi prizadevati za isto stvar.“

Sklep

„Državljani izgubljajo zaupanje, z leve in desne politične strani nas suvajo ekstremisti, naši tekmeci postajajo predrzni. Čas je, da damo evropskemu projektu nov zagon.

Pred nami so veliki izzivi. In mi se moramo s temi izzivi spopasti. Če želimo imeti vlogo v prihodnosti, jo moramo začeti igrati sedaj. Mi moramo zagotoviti, da se besedilo evropskega socialnega modela jasno uresniči v vsem, kar počnemo. Evropa je namreč ščit za vse nas, ki to veličastno celino lahko imenujemo svoj dom.

Stojim pred vami, pred Parlamentom, ki je vzor evropske demokracije, in vas pozivam, da Evropi spet daste nov zagon.


Side Bar