Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság

[Csak az elhangzott szöveg hiteles]

Jean-Claude JUNCKER

az Európai Bizottság megválasztott elnöke

Mozgásba hozzuk Európát: Jean-Claude JUNCKER megválasztott elnök Európai Parlament előtt elhangzott beszédének fő üzenetei

Felszólalás az Európai Parlament plenáris ülésén a biztosi testületről szóló szavazás előtt

Strasbourg, 2014. október 22.

Eljött a cselekvés ideje

„Ukrajnától Szíriáig, a Közel-Keletig és Észak-Afrikáig – a szomszédságunk helyzete továbbra is ingatag és bizonytalan. A jobb jövő reményében Európa külső határaihoz érkező nagyszámú bevándorló arra figyelmeztet bennünket, hogy a szolidaritás iránti törekvést össze kell hangolnunk a biztonságos határok igényével. Az Ebolához hasonló, határokon átnyúló egészségügyi veszélyek érthető aggodalommal töltik el polgárainkat.

E súlyos problémákat nem söpörhetjük a szőnyeg alá, és nem is fogjuk. Nem hunyhatunk szemet felettük, és nem is fogunk. Ezért hangsúlyozom, hogy eljött az európai fellépés ideje. Ezért jelentem ki jól hallhatóan és világosan e Ház előtt, hogy Európa problémáit nem vehetjük félvállról.”

Véget kell vetnünk a csőlátásnak

„Amikor szeptember 10-én bemutattam új csapatomat, azt akartam, hogy lássák: gyors és hatékony eredményeket szeretnék elérni. Ezért a vezetésem alatt álló Bizottság nemcsak másképp fog kinézni, hanem másképp is fog működni. Nem úgy, mint a részek összessége, hanem úgy, mint egy valódi csapat. Csőlátás, klaszterek és portfólióhatárok nélkül, úgy, mint egy testületi, politikai szerv. Azt akarom, hogy egy politikai jellegű, végrehajtást végző Bizottság álljon a közjó és az európai polgárok szolgálatában.”

Az aggályok eloszlatása

„A meghallgatások széles konszenzusról tanúskodtak az általam javasolt csapat összetételét illetően. Mindazonáltal Önök bizonyos aggodalmaiknak adtak hangot – a meghallgatások alatt és a velem való kapcsolattartás során. Készen állok arra, hogy a lehető leghamarabb orvosoljam az Önök által az új Bizottság működése szempontjából lényegesnek ítélt problémákat.

Figyelmesen hallgattam az Önök felvetéseit, és ezennel röviden kifejtem, hogyan kívánom eloszlatni számos kérdést érintő aggályaikat:

  • Az új szlovén biztos, Violeta Bulc meghallgatása rekord idő alatt lezajlott. Ez annak köszönhető, hogy haladéktalanul elvégeztük a portfóliója szükséges változtatásait. Violeta a közlekedési portfóliót kapja, míg Maroš Šefčovič, a leköszönő Bizottság tapasztalt tagja az energiaunióért felelős alelnök lesz.

  • Úgy döntöttem, Frans Timmermans feladatkörét kiterjesztem oly módon, hogy az magában foglalja a fenntartható fejlődésre vonatkozó horizontális felelősséget. Mint tudják, a fenntartható fejlődés az uniós szerződésekben (az EUSZ 3. cikkében) foglalt elv, így azt az intézményeknek valamennyi fellépésük során és szakpolitikájukban szem előtt kell tartaniuk. Ugyanakkor része az Európai Unió Alapjogi Chartájának is, amelyért Frans horizontális felelősséggel tartozik. A fenntarthatósággal és a környezetvédelemmel kapcsolatos aggodalmak fontosak a polgáraink számára. Az új Bizottságban megfelelő eszközök állnak rendelkezésünkre ezek kezeléséhez: magas költségvetéssel és szigorú szabályozással ellátott erőteljes zöld portfóliók útján.

  • A gyógyszerek és gyógyszeripari termékek továbbra is az Egészségügyi Főigazgatóság felelősségi körébe tartoznak majd, mivel egyetértek Önökkel abban, hogy a gyógyszerek nem kezelhetők a többi árucikkhez hasonlóan. Az erre vonatkozó szakpolitikát Vytenis Andriukaitis és Elżbieta Bieńkowska közösen dolgozza majd ki; utóbbi a meghallgatása során bizonyította rendkívüli tehetségét.

  • Az űrpolitika jelentősen hozzájárulhat az erős ipari háttér további fejlődéséhez Európában – ez az általam vezetett Bizottság egyik prioritása. Ezért határoztam úgy, hogy e témakör a Belső Piaci és Ipari Főigazgatóságon belül marad, ahol Elżbieta Bieńkowska gondozásában jó kezekben lesz.

  • Végül, de nem utolsósorban úgy döntöttem, hogy az uniós polgárságot a migrációs ügyekért és az uniós belügyekért – mely kérdések nagyon közel állnak az uniós polgárok szívéhez – felelős biztos, Dimitrisz Avramopulosz hatáskörébe sorolom – ő Vera Jourová igazságügyi és fogyasztóvédelmi biztossal szoros együttműködésben látja majd el e téren feladatát. Egyúttal szeretném újfent kifejezni bizalmamat Navracsics Tibor iránt, aki a meghallgatása során kitűnő teljesítményt nyújtott és bizonyította szilárd elkötelezettségét Európa iránt – ezért Önök alkalmasnak találták biztosnak.”

Beruházó és állam közötti viták

Jól tudom, milyen heves viták övezték a transzatlanti kereskedelmi és beruházási partnerségről folyó tárgyalások kapcsán a beruházó és állam közötti vitarendezés kérdését. Hadd szögezzem le még egyszer világosan az álláspontomat, amelyet már július 15-én e Ház előtt is elmondtam, és amelyet politikai iránymutatásomban is megtalálhatnak: a vezetésem alatt álló Bizottság nem fogja elfogadni, hogy az uniós tagállamok bíróságainak joghatóságát a beruházó és állam közötti vitarendezésre irányadó különös szabályozás révén korlátozzák. A jogállamiságnak és a törvény előtti egyenlőség elvének ebben a kérdésben éppúgy érvényesülnie kell, mint bármely más helyzetben.

A tárgyalási meghatalmazás több feltételt is támaszt a szóban forgó esetleges szabályozással szemben, és előírja e szabályozás belföldi bíróságokkal fennálló viszonyának értékelését. E tekintetben tehát semmi sem kötelez bennünket: a meghatalmazás nyitva hagyja a kérdést, mindössze iránymutatásul szolgál.

Úgy gondoltam, hogy e kérdésben tett kötelezettségvállalásom teljesen világos, de örömmel fejtem ki és ismétlem meg még egyszer itt, mivel Önök közül sokan kérték: abban a megállapodásban, amelyet a Bizottság végül e Ház elé fog terjeszteni jóváhagyásra, nem fog szerepelni semmi olyan, ami korlátozná a felek nemzeti bírósághoz fordulásának lehetőségét, vagy lehetővé tenné, hogy titkos bíróságok mondják ki a végső szót a beruházó és állam közötti vitákban).

E kérdésben Frans Timmermans jogérvényesülésért és az alapjogi chartáért felelős alelnök tanácsát kértem ki. Mindaddig, amíg Frans Timmermans nem látja jónak, nem fog szerepelni a transzatlanti kereskedelmi és beruházási partnerségben beruházó és állam közötti vitarendezésről szóló záradék.

Bizonyos vagyok abban, hogy – az Önök támogatásával – ezen irányvonalak mentén, az európai érdekek és a jogállamiság maradéktalan tiszteletben tartása mellett ambiciózus kereskedelmi megállapodást tárgyalhatunk meg az Egyesült Államokkal.

A beruházási szakadék áthidalása

„Hadd szögezzem le világosan, hogy a vezetésem alatt álló Bizottság – csakúgy, mint a korábbiak – egyenlően fogja kezelni a tagállamokat. És kemények leszünk, ha arra van szükség. Ideje igazi „átfogó megegyezést” kötni, és létrehozni az országok és a nagyobb politikai pártok olyan széles koalícióját, amelyben a szereplők együttműködnek a strukturális reformok, a költségvetési hitelesség és a beruházások hárompilléres struktúrájában.

A jelenlegi gazdasági kihívásokra nem adhatunk felülről építkező választ. Nem hiszek a csodákban – Brüsszelnek nincsen csodafegyvere, és nem tud megnyomni semmilyen varázsgombot, amellyel egyszeriben be lehetne indítani a növekedést. A nemzeti és uniós szintű strukturális reformoknak, a költségvetési hitelességnek és beruházásoknak együtt kell haladniuk.”

„Az uniós beruházások szintje a legutóbbi 2007-es csúcs óta csaknem 500 milliárd euróval, azaz 20%-kal csökkent. Hiányoznak a beruházások. Dolgoznunk kell azon, hogy ezt a szakadékot áthidaljuk.

Európa segíthet ebben. Amint Önök is tudják, nagyra törő, 300 milliárd eurós növekedési, munkahely-teremtési és versenyképességi beruházási csomagot kívánok előterjeszteni.

Hogy ez a csomag miből áll majd, azt egyelőre még nem fejtem ki részletesen. Hogyan is tehetném, amikor új biztosi csoportom még össze sem ült a megvitatására?

Csak egy kis megelőlegezett bizalmat kérek Önöktől. Szavamat adom Önöknek, hogy amint biztosi testületem hivatalba lép, éjt nappallá téve fog ezen dolgozni.

Ha Önök ma megadják nekünk támogatásukat, a csomagot még karácsony előtt előterjesztjük. Ez nem ígéret, hanem bejelentés.”

A Juncker-Bizottság első jogalkotási kezdeményezései

„Európa nap mint nap veszít azzal, hogy nem szabadítja fel a hatalmas egységes digitális piacunkban rejlő nagy potenciált. Nem születnek meg azok a munkahelyek, amelyeknek létre kellene jönniük. Az ötletek – amelyek Európa gazdaságának DNS-ét adják – nem válnak valóra kellő mértékben. Itt az idő, hogy javítsunk ezen”.

„A holnapi, egyre versengőbb világban Európa csak akkor tud felvirágozni, ha sikerre visszük az energiauniónkat.

Az elkövetkező napokban e témában várható viták tükrében azt kérném, hogy a tagállamokkal együtt jussunk megállapodásra az Európai Tanácson belül, és egyértelmű mandátummal indulhassunk Párizsba. Ha fejlődést akarunk, mindannyiunknak egy irányba kell húznunk.”

Következtetés

„A polgárok bizalomvesztettek, a szélsőbaloldal és a szélsőjobboldal a sarkunkban van, versenytársaink egyre többet engednek meg maguknak. Ideje új lelket lehelni az európai projektbe.

Óriási kihívások várnak ránk. Hogy hogyan alakítjuk ezeket, rajtunk áll. Ha a jövőben is szerephez akarunk jutni, akkor most is szerepet kell vállalnunk. Rajtunk múlik, hogy biztosítsuk, hogy mindenen, amit teszünk, rajta legyen az európai szociális modell kézjegye. Mert Európa valamennyiünk védőpajzsa, akik ezt a csodálatos földrészt a magunkénak mondhatjuk.

Itt állok Önök előtt, ebben a Házban, amely az európai demokrácia megtestesítője, és arra kérem Önöket: hozzák újra lendületbe Európát!”


Side Bar