Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

[Единственият автентичен текст е този на произнесената реч]

Жан-Клод Юнкер

Новоизбран председател на Европейската комисия

Да дадем нов импулс на Европа: основните послания на новоизбрания председател Юнкер в речта му пред Европейския парламент

Изявление, направено на пленарното заседание на Европейския парламент преди гласуването за колегиума на комисарите

Страсбург, 22 октомври 2014 г.

Време е за действие

„От Украйна до Сирия, Близкия изток и Северна Африка съседните на нас територии продължават да са обхванати от несигурност и нестабилност. Многобройните имигранти, прииждащи на външните граници на Европа в търсене на по-добро бъдеще, ни припомнят нуждата от подходящ баланс между стремежа към солидарност и желанието за сигурни граници. А трансграничните заплахи за здравето, като епидемията от ебола например, изпълват гражданите с разбираеми страхове.

Не можем и няма да игнорираме тези задълбочаващи се проблеми. Не можем и няма да си затваряме очите. Ето защо настоявам, че сега е моментът Европа да действа. Ето защо заявявам категорично и ясно пред тази асамблея, че проблемите на Европа не могат да чакат.“

Да разчупим едностранчивите нагласи

„Когато на 10 септември представих моя нов екип, исках да демонстрирам желанието си за постигане на бързи и ефективни резултати. Ето защо ръководената от мен Комисия не само ще изглежда различно, но и ще действа различно. Не като сбор от единици, а като отбор. Не чрез едностранчиви нагласи, комбинации и граници между портфейлите на комисарите, а като колегиум, политически орган. Моята цел е Комисия, която представлява политически, изпълнителен орган в служба на общото благо и гражданите на Европа.“

В отговор на опасенията

„При изслушванията стана ясно, че съществува широк консенсус относно предложения от мен екип. Изразихте обаче и някои опасения – по време на изслушванията и в контактите си с мен. Готов съм да предприема бързи действия по въпросите, определени от Вас като важни за функционирането на новата Комисия.

Слушах Ви с внимание и ще обясня накратко какви действия искам да предприема във връзка с опасенията Ви по редица въпроси:

  • Изслушването на новия член на Комисията от Словения, Виолета Булц, се проведе в изключително кратки срокове. Това беше възможно благодарение на извършените незабавни промени в портфейлите. Виолета ще отговаря за транспорта, а Марош Шефчович, опитен член на досегашната Комисия, ще бъде заместник-председател, отговарящ за енергийния съюз.

  • Реших да разширя сферата на компетентност на Франс Тимерманс, като включа в нея и хоризонталната отговорност за устойчивото развитие. Както Ви е известно, устойчивото развитие е принцип, залегнал в Договорите за ЕС (член 3 от ДЕС), и поради това следва да бъде вземан предвид от всички институции във всички техни действия и политики. Той е част и от Хартата на основните права на ЕС, за която Франс поема хоризонтална отговорност. Устойчивостта и въпросите, свързани с околната среда, са важни за гражданите ни. В новата Комисия разполагаме с инструменти за действия в това отношение: силни портфейли в областта на околната среда с големи бюджети и регулаторни възможности.

  • Лекарствата и фармацевтичните продукти ще продължат да бъдат в сферата на компетентност на генералната дирекция по здравеопазването, тъй като съм съгласен, че лекарствата не са стоки като всички останали. Съответната политика ще бъде разработена съвместно от Витянис Андрюкайтис и Елжбета Бенковска, която демонстрира невероятните си възможности по време на изслушването си.

  • Космическата политика може да допринесе в значителна степен за по-нататъшното развитие на силна промишлена база в Европа – един от приоритетите на ръководената от мен Комисия. По тази причина реших, че тя ще остане в ресора на генералната дирекция, отговаряща за вътрешния пазар и промишлеността, в сигурните ръце на Елжбета Бенковска.

  • И на последно, но не по значение, място реших да възложа гражданството на Димитрис Аврамопулос, член на Комисията, който отговаря за миграцията и вътрешните работи – въпроси, считани за особено важни от европейските граждани – и който ще работи в тясно сътрудничество с Вера Йоурова, комисар по въпросите на правосъдието и потребителите. Същевременно бих искал отново да потвърдя вярата и доверието си в Тибор Наврачич, който се справи чудесно по време на изслушването си и демонстрира сериозен европейски ангажимент – поради което преценихте, че е подходящ за член на Комисията.“

Спорове между инвеститори и държавата

„Не мога да отмина интензивните дебати около уреждането на спорове между инвеститори и държавата в преговорите за Споразумение за трансатлантическо партньорство за търговия и инвестиции (ТПТИ). Позволете ми отново ясно да заявя моята позиция, която изложих пред това събрание на 15 юли и която ще намерите в моите политически насоки: ръководената от мен Комисия няма да приеме ограничаване на юрисдикцията на съдилищата в държавите членки от специални режими за споровете между инвеститори и държавата. Върховенството на закона и принципът на равенство пред закона следва да се прилагат и в това отношение.

Мандатът за водене на преговори предвижда редица условия, на които подобен режим трябва да отговаря, както и оценка на компетентността на националните съдилища по отношение на него. Така че няма нищо категорично зададено: мандатът е отворен и служи като ориентир.

Мислех, че ангажиментът ми по въпроса е съвсем ясен, но се радвам да го изясня и повторя днес пред Вас, както мнозина ме помолиха: в споразумението, което ръководената от мен Комисия ще представи накрая на Парламента за одобрение, няма да има нищо, което ограничава достъпа на страните до националните съдилища или което позволява на непублични съдилища да бъдат последна инстанция в спорове между инвеститори и държавата.

Помолих Франс Тимерманс, в ролята си на първи заместник-председател, отговарящ за върховенството на закона и Хартата на основните права, да бъде мой съветник по въпроса. За да има в ТПТИ клауза за споровете между инвеститори и държавата, ще бъде необходимо и съгласието на Франс.

Уверен съм, че – с Ваша подкрепа – ще можем да договорим едно амбициозно търговско споразумение със САЩ, съобразено с тези цели и при пълно зачитане на европейските интереси и върховенството на закона.“

Преодоляване на недостига на инвестиции

„Нека ясно да заявя, че ръководената от мен Комисия, подобно на всяка Комисия преди нея, ще третира държавите членки еднакво. Когато е необходимо да проявим твърдост, ще действаме твърдо. Време е да постигнем истинско „голямо споразумение“, широка коалиция от държави и основни политически партии, които да работят заедно в три основни насоки: структурни реформи, инвестиции и бюджетна устойчивост.

Отговорът на настоящите икономически предизвикателства не може да дойде отгоре. Не вярвам в чудеса – не съществува магическо заклинание или бутон за растеж, който да бъде натиснат в Брюксел. Структурните реформи, бюджетната устойчивост и инвестициите на национално равнище и на равнището на ЕС трябва да вървят ръка за ръка.“

„Размерът на инвестициите в ЕС намаля с почти 500 милиарда евро, или с 20 % под последния си максимум през 2007 г. Изправени сме пред недостиг на инвестиции. Трябва да работим, за да се запълни тази празнина.

Европа може да помогне за постигането на тази цел. Както знаете, възнамерявам да предложа амбициозен пакет за инвестиции от 300 милиарда евро за работни места, растеж и конкурентоспособност.

Не мога да Ви кажа всички подробности за съдържанието на пакета. И как бих могъл, когато все още предстои първата среща на моя нов екип, за да бъде обсъден въпросът?

Необходимо е само малко доверие от Ваша страна. Имате моята дума, че от момента, в който встъпим в длъжност, ръководената от мен Комисия ще работи денонощно в тази посока.

Ако днес получим Вашата подкрепа, ще представим пакета от мерки преди Коледа. Това не е обещание, аз го заявявам.“

Първите законодателни инициативи на Комисията „Юнкер“

„Всеки ден Европа изостава, защото не се възползва от големия потенциал на нашия огромен единен цифров пазар. Не се създават желаните работни места. Идеите – двигателят на европейската икономика! – не се реализират в необходимата степен. Трябва да променим това към по-добро.“

„В утрешния все по-конкурентен свят успехите на Европа ще бъдат възможни единствено ако направим така, че енергийният съюз да функционира.

С оглед на обсъжданията, които ще се проведат през следващите дни по този въпрос, ще се застъпя пред държавите членки за постигането на споразумение в Европейския съвет, така че да можем да се отправим към Париж с ясен мандат. За да се осъществи напредък, трябва всички да работим в една посока.“

Заключение

„Гражданите губят вяра, леви и десни екстремисти набират сили, наши конкуренти мислят, че могат да не се съобразяват с нас. Време е да вдъхнем нов живот на европейския проект.

Очакват ни огромни предизвикателства. От нас зависи какъв ще бъде техният облик. Ако искаме да играем роля в бъдещето, трябва да започнем да я играем отсега. Трябва да гарантираме, че всичко, което правим, носи почерка на европейския социален модел. Защото Европа е щитът, който пази всички нас, които можем да наречем този невероятен континент свой дом.

Сега стоя пред Вас, в Парламента, който е символ на европейската демокрация, и Ви призовавам да дадете нов импулс на Европа.


Side Bar