Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

[Check Against Delivery]

Jean-Claude Juncker

Kandidát na funkciu predsedu Európskej komisie

Nový začiatok pre Európu: moja agenda pre zamestnanosť, rast, spravodlivosť a demokratickú zmenu

Plénum Európskeho parlamentu

Štrasburg 15. júla 2014

Jean-Claude Juncker bol dnes na plenárnom zasadnutí Európskeho parlamentu zvolený silnou väčšinou 422 hlasov za predsedu Európskej komisie. Po tom, čo ho Európska rada navrhla za kandidáta na funkciu predsedu Európskej komisie 27. júna 2014, Jean-Claude Juncker potreboval v Európskom parlamente väčšinu 376 hlasov. Vo svojom prejave pred hlasovaním predniesol svoje politické usmernenia pre budúcu Európsku komisiu, ako sa uvádza v dokumente s názvom „Nový začiatok pre Európu: moja agenda pre zamestnanosť, rast, spravodlivosť a demokratickú zmenu“. Na základe týchto usmernení bol dnes Jean-Claude Juncker zvolený. Nasledujú najdôležitejšie citáty z prejavu kandidáta na funkciu predsedu Európskej komisie Jeana-Clauda Junckera:

„Chcem pracovať pre Úniu, ktorá je oddaná demokracii a reforme, ktorá do všetkého nezasahuje a ktorá pracuje v prospech občanov, a nie proti nim. Chcem pracovať pre Úniu, ktorá prináša výsledky.“

„Mojou prvoradou prioritou, ktorá bude zahrnutá v každom jednom návrhu, bude dosiahnuť opätovný rast Európy a znovu zabezpečiť dostatok pracovných miest pre ľudí. V tejto súvislosti plánujem v prvých troch mesiacoch svojho mandátu predložiť balík opatrení v oblasti zamestnanosti, rastu a investícií s cieľom zmobilizovať počas nasledujúcich troch rokov ďalšie investície v celkovej výške 300 miliárd EUR.“

„Malé a stredné podniky tvoria základ našich hospodárstiev, pričom vytvárajú 85 % nových pracovných miest v Európe. Nemôžeme ich zavaliť papierovaním. Musíme ich zbaviť predpisov, ktoré predstavujú nadmerné zaťaženie.“

„V záujme každého je, aby energia neslúžila ako politický nástroj. Nastal čas, aby sa Európa postavila na vlastné nohy, aby sme zlúčili naše zdroje, spojili naše infraštruktúry a zjednotili našu pozíciu pri rokovaniach.“

„Záchrana eura bola nevyhnutná, ale dostatočne nezohľadnila sociálne hľadisko. Nemôžem akceptovať, že pracovníci a dôchodcovia museli niesť na svojich pleciach bremeno programov štrukturálnych reforiem, zatiaľ čo majitelia lodí a finanční špekulanti ešte viac zbohatli. Do budúcnosti potrebujeme náhradu za „trojku“, ktorá bude demokraticky legitímnejšia, ako aj dôkladné posúdenia sociálnych dôsledkov všetkých nových podporných programov.“

„Želám si primeranú a vyváženú obchodnú dohodu s USA. Ale v mene voľného obchodu nemienim obetovať európske bezpečnostné, zdravotné a sociálne normy a normy na ochranu údajov ani našu kultúrnu rozmanitosť.“

„V našej prisťahovaleckej politike potrebujeme viac solidarity. Zintenzívnim spoluprácu s tretími krajinami s cieľom odhodlanejšie riešiť otázku nelegálnej migrácie a budem podporovať novú európsku politiku v oblasti legálnej migrácie, aby sa Európa stala obľúbenou destináciou pre talentovaných ľudí.“

„Som pevne presvedčený, že ako Únia musíme napredovať, ale nie nevyhnutne všetci rovnakou rýchlosťou. Niektoré členské štáty už možno svoj konečný cieľ dosiahli. Vždy som bol a naďalej zostanem pripravený načúvať obavám každého členského štátu a pomáhať pri hľadaní riešení.“

Rodová rovnováha nie je luxus, ale základný politický imperatív, a mala by byť samozrejmosťou pre každého vrátane vedúcich predstaviteľov našich členských štátov pri predkladaní návrhov na kandidátov na členov Komisie. To je samo o sebe testom odhodlania vlád členských štátov zvoliť si v tomto období zmien nový, demokratickejší prístup.“

„,Tentoraz je to iné‘ – tak znelo heslo volebnej kampane pre voľby do Európskeho parlamentu. Pomôžte mi splniť tento sľub. Pomôžte mi ukázať svetu, že spoločne môžeme zabezpečiť pre Európu nový začiatok.


Side Bar