Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

[Check Against Delivery]

Žans Klods Junkers

Eiropas Komisijas priekšsēdētāja amata kandidāts

Jauns sākums Eiropai — mana programma nodarbinātībai, izaugsmei, taisnīgumam un demokrātiskām pārmaiņām

Eiropas Parlamenta plenārsesija

Strasbūra, 2014. gada 15. jūlijs

Šodien Eiropas Parlamenta plenārsesijā ar pārliecinošu 422 balsu vairākumu Žans Klods Junkers tika ievēlēts par Eiropas Komisijas priekšsēdētāju. Pēc tam, kad 2014. gada 27. jūnija Eiropadomes sanāksmē Žans Klods Junkers tika izvirzīts par kandidātu Komisijas priekšsēdētaja amatam, viņam Eiropas Parlamentā bija jāsaņem 376 balsu atbalsts. Pirms balsojuma viņš iepazīstināja ar savām politikas pamatnostādnēm nākamajai Eiropas Komisijai, kuras izklāstītas dokumentā “Jauns sākums Eiropai — mana programma nodarbinātībai, izaugsmei, taisnīgumam un demokrātiskām pārmaiņām”. Šīs pamatnostādnes ir pamats Žana Kloda Junkera ievēlēšanai. Eiropas Komisijas priekšsēdētāja amata kandidāta Žana Kloda Junkera runā paustas šādas galvenās atziņas.

“Vēlos strādāt Savienībai, kas atbalsta demokrātiju un reformas; kas nav apnicīga, bet darbojas savu pilsoņu labā, nevis pret tiem. Vēlos strādāt Savienībai, kas nodrošina rezultātus.”

“Mana pirmā prioritāte un vienojošais elements visos priekšlikumos būs Eiropas izaugsmes atjaunošana un nodarbinātības atjaunošana. Tādēļ sava pilnvaru laika pirmajos trijos mēnešos iesniegšu nodarbinātības, izaugsmes un ieguldījumu tiesību aktu paketi, kas nākamajos trijos gados nesīs papildu ieguldījumus 300 miljardu eiro vērtībā.”

“MVU ir mūsu tautsaimniecību pamats. Eiropā tie dod 85 % darbvietu. Nedrīkstam tos zaudēt birokrātijas dēļ. MVU jāatbrīvo no pārmērīga regulējuma sloga.”

“Ikviena interesēs ir, lai enerģija netiktu izmantota par politisku ieroci. Eiropai jānostājas pašai uz savām kājām, apvienojot resursus, infrastruktūru un sarunu pilnvaras.”

“Bija nepieciešams glābt eiro, bet glābšana nelabvēlīgi ietekmēja sociālo jomu. Man nav pieņemams, ka darba ņēmējiem un pensionāriem jāuzņemas strukturālo reformu programmu slogs, kamēr kuģīpašnieki un finanšu spekulanti kļūst aizvien bagātāki. Nākotnē triju prezidentvalstu komanda (trijotne) būtu jāaizstāj ar demokrātiskāku leģitīmu struktūru, kura vienmēr novērtētu ikvienas jaunas atbalsta programmas sociālo ietekmi.”

“Iestājos par samērīgu un līdzsvarotu tirdzniecības nolīgumu ar ASV, taču neļaušu upurēt Eiropas drošuma, veselības, sociālās un datu aizsardzības standartus vai mūsu kultūras daudzveidību apmaiņā pret brīvo tirdzniecību.”

“Mūsu imigrācijas politikā nepieciešama lielāka solidaritāte. Lai izlēmīgāk risinātu ar nelikumīgu migrāciju saistītās problēmas, pastiprināšu sadarbību ar trešām valstīm. Lai Eiropa kļūtu par iecienītu talantīgu cilvēku apmešanās vietu, atbalstīšu jaunu Eiropas legālās migrācijas politiku.”

“Esmu stingri pārliecināts, ka mums jāvirzās uz priekšu kā Savienībai, bet nebūt ne ar vienu un to pašu ātrumu. Dažas valstis iecerēto, iespējams, jau sasniegušas. Esmu bijis un palikšu gatavs uzklausīt katru dalībvalsti jautājumos, kas to uztrauc, un palīdzēt to risināšanā.”

“Dzimumu līdzsvars nav greznība, bet politiska nepieciešamība. Tam vajadzētu būt pašsaprotamam visiem, it sevišķi valstu vadītājiem, kad tie izraugās Komisijas locekļu kandidātus. Tas kalpo par pārbaudījumu valstu valdību apņēmībai pārmaiņu laikos izmantot jaunu un demokrātiskāku pieeju.”

“Eiropas Parlamenta vēlēšanu kampaņas moto bija “Šoreiz ir citādi”. Kopīgiem spēkiem centīsimies pildīt šo solījumu. Ar jūsu palīdzību parādīsim pasaulei, ka kopā varam pavērt Eiropai jaunu sākumu.”


Side Bar