Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

[Единственият автентичен текст е този на произнесената реч]

Жан-Клод Юнкер

Кандидат за длъжността „Председател на Европейската комисия“

Ново начало за Европа: моята програма за работни места, растеж, справедливост и демократична промяна

Пленарно заседание на Европейския парламент

Страсбург, 15 юли 2014 г.

Днес Жан-Клод Юнкер беше избран за председател на Европейската комисия с голямо мнозинство от 422 гласа на пленарното заседание на Европейския парламент. След като на 27 юни 2014 г. Европейският съвет го предложи за кандидат за председател на Комисията, Жан-Клод Юнкер се нуждаеше от мнозинство от 376 гласа в Европейския парламент. В своята реч преди гласуването той представи политическите си насоки за следващата Европейска комисия, изложени в документ, озаглавен Ново начало за Европа: моята програма за работни места, растеж, справедливост и демократична промяна“. Тези насоки са основата, на която Жан-Клод Юнкер беше избран днес. По-долу са представени основните цитати от изказването на кандидата за председател на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер:

„Искам да работя за Съюз, който е ангажиран с демокрацията и реформите; който не се намесва излишно и работи за своите граждани, а не срещу тях. Искам да работя за един Съюз, който постига резултати.“

„Моят приоритет номер едно и лайтмотив, стоящ зад всяко едно предложение, ще бъде възстановяването на растежа в Европа и увеличаването на заетостта. За да се постигне това, през първите три месеца на моя мандат ще представя пакет от мерки за работни места, растеж и инвестиции, който ще мобилизира допълнителни инвестиции в размер на 300 милиарда евро през следващите три години.“

„МСП са гръбнакът на нашата икономика, като създават 85 % от новите работни места в Европа. Не можем да ги затрупваме с излишна документация. Трябва да ги освободим от обременяващите ги нормативни разпоредби.“

„В интерес на всички е енергетиката да не се използва като политически инструмент. Време е Европа да се изправи на собствените си крака, като концентрира своите ресурси, комбинира своята инфраструктура и обедини сили в преговорите.“

„Спасяването на еврото беше необходимо, но недостатъчно в социално отношение. За мен е неприемливо, че работниците и пенсионерите трябваше да поемат тежестта на програмите за структурни реформи, докато корабособствениците и финансовите спекуланти станаха още по-богати. В бъдеще е необходима една по-демократично легитимна подмяна на Тройката и задълбочени оценки на социалното въздействие на всички нови програми за подпомагане.“

„Искам разумно и балансирано споразумение за свободна търговия със САЩ. Но няма да пожертвам стандартите за безопасност, здравните и социалните стандарти и стандартите за защита на данните на Европа, нито културното ни многообразие в името на свободната търговия.“

„Нуждаем се от повече солидарност в нашата имиграционна политика. Ще засиля сътрудничеството с трети държави за по-категорично справяне с незаконната миграция и ще насърчавам нова европейска политика относно законната миграция, за да може Европа да върне своето място на картата на света като привлекателна дестинация за талантливите.“

„Твърдото ми убеждение е, че трябва да вървим напред като един Съюз, но не непременно всички със същата скорост. За някои крайната цел може вече да е достигната. Винаги съм бил и продължавам да бъда готов да изслушвам и да помагам за намиране на решения на проблемите на всяка държава членка.“

Равнопоставеността между половете не е лукс, а абсолютно политическо задължение, което трябва да бъде очевидно за всички, особено за националните лидери, когато предлагат кандидати за членове на Комисията. Това само по себе си е тест за ангажимента на националните правителства за нов, по-демократичен подход във време на промяна“.

„Девизът за предизборната кампания на Парламента гласеше: „Този път е различно“. Помогнете ми да изпълня това обещание днес. Помогнете ми да покажа на света, че заедно можем да поставим ново начало за Европа.“


Side Bar