Navigation path

Left navigation

Additional tools

Reding over Catalaanse onafhankelijkheid

European Commission - SPEECH/14/152   23/02/2014

Other available languages: EN FR DE DA ES IT SV PT FI EL CS ET HU LT LV MT PL SK SL BG RO HR

Europese Commissie

[Alleen het gesproken woord geldt]

Viviane Reding

Vicevoorzitter van de Europese Commissie,

EU-commissaris voor Justitie, grondrechten en burgerschap

Reding over Catalaanse onafhankelijkheid

Burgerdialoog

Barcelona, 23 februari 2014

  • Ik ken Catalonië al heel lang. Ik ben een van de weinige niet-Catalanen die onderscheiden is met het Creu de St Jordi (Sint-Joriskruis van de Generaliteit van Catalonië). Ik houd van de Catalaanse taal. Als Luxemburgse die trots is op haar moedertaal begrijp ik als geen ander in Europa wat de Catalaanse taal voor u betekent. U herinnert zich wellicht het "verslag van Reding" uit 1990, dat de status van het Catalaans binnen de EU verbeterde. En ik ben een liefhebber van Catalaanse wijn: ik heb de wijngaarden in en rond Penedès bezocht. Ik houd van Catalaanse literatuur en bewonder de Catalaanse architectuur – denk alleen al aan La Pedrera of het klooster van Montserrat! Kortom: Ik houd van Catalonië!

  • Ik ken de Catalanen als Europeanen in hart en ziel. Maar we kunnen niet om de juridische situatie heen. Ik bevind mij vandaag dan ook als het ware in een spagaat. Wettelijk gezien zou een onafhankelijk Catalonië geen deel meer uitmaken van de Europese Unie. Een onafhankelijk Catalonië zou het EU-lidmaatschap opnieuw moeten aanvragen. Het is niet anders: kiest Catalonië voor onafhankelijkheid, dan behoort van het ene op het andere moment niet meer tot de Unie. U zou geen deel meer uitmaken van de eurozone. U zou geen EU-burger meer zijn. Kortom: ik zou u kwijt zijn. Het proces om weer in de Unie te worden opgenomen, zou tijd vergen. Heel veel tijd. Er zouden lange onderhandelingen mee gemoeid zijn en alle EU-lidstaten zouden ermee moeten instemmen. Het resultaat zou zeker een generatie op zich laten wachten.

  • Ik heb er begrip voor dat u meer autonomie wilt. Ik respecteer uw streven naar onafhankelijkheid. Maar persoonlijk zou ik het zeer betreuren: een Europa zonder Catalonië. En een Catalonië buiten de Unie.

  • Ik zou het des te meer betreuren omdat Europa juist nu eenheid aan de dag moet leggen om de crisis te bezweren en een sterkere rol in de wereld te spelen. De landen van Europa moeten zich als leden van één familie samen door moeilijke tijden slaan. Door schouder aan schouder te blijven staan, zijn de Europese landen nu op weg naar economisch herstel. Of het nu gaat om Duitsland en Griekenland, om Frankrijk en Spanje, of om Portugal en Spanje. Hoe denkt u dat buitenstaanders naar ons kijken? Wereldmachten als de VS en China beschouwen een verenigd Europa nog maar sinds kort als een kracht om rekening mee te houden. Zij zullen zich alleen aan een sterk en verenigd Europa meten. Het komt er nu op aan om solidariteit aan de dag te leggen en samen te werken. Dit is niet het moment voor separatisme en tweedracht.

  • Een Catalonië buiten de Unie zou Europa verzwakken. Het zou Spanje verzwakken. En het zou Catalonië verzwakken – economisch en politiek.

  • Barcelona en Madrid zijn partners. Ik weiger partij te kiezen. Het is duidelijk dat er op de middellange termijn een nieuwe regeling moet worden getroffen. Een nieuwe regeling die zowel recht doet aan Catalonië als aan de rest van Spanje. Neem voldoende tijd voor deze regeling. Het zal niet van vandaag op morgen lukken. Het gaat erom dat u er samen uitkomt – zonder bemoeienis van buitenaf.

  • Als iemand die Catalonië al heel lang een warm hart toedraagt, ben ik ervan overtuigd dat Europa zich altijd zal kunnen verheugen in de belangstelling, de liefde en het enthousiasme van de Catalanen.


Side Bar

My account

Manage your searches and email notifications


Help us improve our website