Navigation path

Left navigation

Additional tools

Viviane Reding Kataloonia iseseisvusest

European Commission - SPEECH/14/152   23/02/2014

Other available languages: EN FR DE DA ES NL IT SV PT FI EL CS HU LT LV MT PL SK SL BG RO HR

Euroopa Komisjon

[Kõnes võimalikud muudatused]

Viviane Reding

Euroopa Komisjoni asepresident ning õigusküsimuste, põhiõiguste ja kodakondsuse volinik

Viviane Reding Kataloonia iseseisvusest

Avalik arutelu

Barcelonas, 23 veebruar 2014

  • Ma tean ja tunnen Katalooniat juba kaua. Ma olen üks neist vähestest mitte-kataloonlastest, kellele on antud aumärk Creu de St Jordi (Kataloonia autonoomse piirkonna Püha Jüri rist). Ma armastan katalaani keelt. Selleks et mõista, mida katalaani keel teie inimeste jaoks tähendab, oli Euroopal vaja üht oma maa keelde tugevalt ja uhkusega kiindunud luksemburglast. Võib-olla te mäletate 1990. aasta nn Redingi deklaratsiooni, milles ma propageerisin katalaani keele staatust ELis. Ma armastan Kataloonia veini: olen külastanud viinamarjaistandusi Penedèsis ja selle ümbruses. Ma armastan katalaani kirjandust ja imetlen katalaani arhitektuuri – mõelge Pedrera peale või sellele, mis tundeid tekitab Montserrat' kloostrit külastamine! Lühidalt öedes: ma armastan Katalooniat.

  • Ma tean, et kataloonlased on tulihingelised eurooplased. Teie omakorda teate õiguslikku olukorda. Nende kahe aspekti kokkuviimine on minu jaoks raske ülesanne siin ja praegu. Seaduse järgi ei kuuluks iseseisev Kataloonia enam liitu. Iseseisev Kataloonia peaks ELiga ühinemist uuesti taotlema. Lihtsalt väljendudes tähendab iseseisvust toetav hääletustulemus seda, et Kataloonia langeks otsekohe liidust välja. Te oleksite euroalast väljas. Te kaotaksite ELi kodakondsuse. Ja mina kaotaksin teid! Liitu tagasipöördumine ei toimuks kiiresti, vaid oleks pikaajaline protsess. See nõuaks pikki läbirääkimisi ja kõigi ELi riikide ühehäälset heakskiitu. See projekt võtaks aega terve põlvkonna.

  • Ma mõistan, et soovite suuremat autonoomsust. Ma austan teie iseseisvussoovi. Aga mul isiklikult oleks väga kahju, kui Euroopa kaotaks Kataloonia ja Kataloonia kaotaks liidu.

  • Minu arvates oleks olukord eriti kahetsusväärne seepärast, et just Euroopa ühtsuses peitub võimalus kriisist väljuda ja muuta maailmas kesksel kohal olev Euroopa tugevamaks: Euroopa riigid peavad raskuste ületamiseks nagu perekond kokku hoidma. Just see strateegia on aidanud Euroopa majandusel elavneda: eurooplased on ühendanud oma jõud – Saksamaa ja Kreeka, Prantsusmaa ja Hispaania, Portugal ja Hispaania. Vaadakem asjale väljaspool seisja pilguga: sellised maailma suurvõimud nagu USA ja Hiina on alles hakanud nägema ühendatud Euroopat tõelise arvestatava jõuna. Nad soostuvad jõudu katsuma vaid tugeva ja ühendatud Euroopaga. Praegune aeg ei ole lahkulöömise või jagunemise, vaid solidaarsuse ja koostöö aeg.

  • Kataloonia väljumine liidust nõrgendaks Euroopat. See nõrgendaks Hispaaniat. Ja see nõrgendaks Katalooniat – nii majanduslikult kui ka poliitiliselt.

  • Barcelona ja Madrid on mõlemad meie partnerid. Ma ei taha poolte vahel valida. Selge on see, et keskpikas perspektiivis tuleb leida uus toimimisviis. Selline viis, milles võetaks arvesse nii Kataloonia ja tema kodanike kui ka kogu Hispaania ja kõikide kodanike vajadusi. Kasutage selle toimimisviisi leidmiseks nii palju aega, kui on vaja. See ei juhtu üleöö. Lahendus tuleb leida koos – kõikide asjaosaliste koostöös – ilma välise sekkumiseta.

  • Kataloonia pikaajalise sõbrana võin olla kindel ühes asjas: kataloonlaste huvi, armastus ja kirg Euroopa suhtes ei vaibu. 


Side Bar

My account

Manage your searches and email notifications


Help us improve our website