Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisařka Redingová k nezávislosti Katalánska

European Commission - SPEECH/14/152   23/02/2014

Other available languages: EN FR DE DA ES NL IT SV PT FI EL ET HU LT LV MT PL SK SL BG RO HR

Evropská komise

[Pouze přednesený text je závazný]

Viviane Redingová

místopředsedkyně Evropské komise, komisařka EU pro spravedlnost, základní práva a občanství

Komisařka Redingová k nezávislosti Katalánska

dialog občanů

Barceloně, 23 únor 2014

  • Katalánsko znám již dlouho. Jsem jedním z mála lidí, kteří jsou držiteli Creu de St Jordi (Kříž sv.Jiří, který uděluje katalánská vláda), aniž by byli Katalánci. Také mám velmi ráda Katalánštinu. Aby Evropa pochopila, co katalánština pro katalánský lid znamená, potřebovala Lucemburčanku se silnou vazbou k lucemburskému jazyku a s hrdostí na něj. Možná si vzpomínáte na „prohlášení Redingové“ z roku 1990, ve kterém jsem prosazovala lepší postavení katalánštiny v rámci EU. Miluji rovněž katalánská vína: navštívila jsem vinice v Penedès a jeho okolí. Mám ráda katalánskou literaturu a obdivuji katalánskou architekturu — stačí se podívat na Pedreru nebo si uvědomit, co cítíte při pohledu na klášter Montserrat! Závěr: Miluji Katalánsko.

  • Já vím, že Katalánci jsou horlivými Evropany. Vy zase víte, jaká je stávající právní situace. Propojení těchto dvou perspektiv je oním obtížným úkolem, který zde podstupuji. Platné právo říká, že nezávislé Katalánsko by již nebylo součástí Unie. Nezávislé Katalánsko by muselo znovu požádat o členství v EU. Řečeno bez obalu: již několik sekund po hlasování pro nezávislost by Katalánsko přestalo být v Unii. Byli byste i mimo eurozónu. Neměli byste občanství EU. Závěr: Přišla bych vás. Návrat do Unie by nebyl okamžitý. Tento proces by byl zdlouhavý. Vyžádal by si dlouhá jednání a nutný by byl i jednomyslný souhlas všech členských států EU. To by mohl být projekt na celou generaci.

  • Chápu vaši touhu po větší autonomii. Vaše přání stát se nezávislou zemí respektuji. Ale osobně na konci tohoto procesu vidím spíše politováníhodný výsledek: Evropu bez Katalánska. A Katalánsko mimo Unii.

  • Velmi bych takového vývoje litovala, protože evropská jednota je receptem na překonání krize a cestou k silnější Evropě, jež bude hrát ústřední roli ve světě: evropské země drží po spolu jako rodina, a tak mohou překonat obtíže. Tento přístup napomohl k oživení evropského hospodářství: Evropané drží pospolu, Německo a Řecko; Francie a Španělsko; Portugalsko a Španělsko. Podívejte se na to z vnější perspektivy; světové mocnosti jako USA a Čína pomalu začínají Evropu vnímat jako jednotnou sílu, se kterou je nutné počítat. A samy sebe budou poměřovat právě se silnou a jednotnou Evropou. Nyní je čas na solidaritu a spolupráci, nikoli na separaci a dělení.

  • Katalánsko mimo Unii by Evropu oslabilo. Oslabilo by se i Španělsko. A slabší by bylo i Katalánsko – ekonomicky i politicky.

  • Barcelona a Madrid jsou partnery. Odmítám se postavit na jednu ze stran. Je zřejmé, že ve střednědobém horizontu bude nutné najít nějaké nové uspořádání. Takové uspořádání, jež zohlední jak potřeby Katalánska a jeho občanů, tak Španělska jako celku a jeho občanů. V hledání takového uspořádání nespěchejte. Nenajdete ho dnes ani zítra. Mělo by se jednat o řešení, ke kterému dospějete všichni společně a bez vnějšího vměšování.

  • Jako dlouhodobý přítel Katalánska vím jednu věc jistě: zájem, láska a zanícení jeho občanů, pokud jde o Evropu, budou i nadále silné. 


Side Bar

My account

Manage your searches and email notifications


Help us improve our website