Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE ES IT PT FI EL CS HU BG RO

Europese Commissie

Viviane Reding

Vice-President of the European Commission, EU Justice Commissioner

Kernboodschappen: Burgerdialoog in Marseille

Burgerdialoog/Marseille

13 november 2013

"De Europese economie herstelt langzaamaan. We moeten ons blijven richten op groei."

"De economische crisis heeft het verloop van de politieke geschiedenis versneld. Sinds 2009 heeft Europa een sterk economisch beheer. De Commissie spreekt zich tijdens parlementaire debatten voor het eerst uit over projectbegrotingen. De Commissie verwacht dat alle lidstaten, in het bijzonder Frankrijk en Duitsland, alle nodige inspanningen leveren om de prille groei in Europa te ondersteunen."

"De euro versterkt onze onafhankelijkheid ten aanzien van onze mondiale concurrenten. Laten we fier zijn Europeaan te zijn."

"We hebben nood aan een Europese minister van Financiën, die verantwoording aflegt aan het Europees Parlement en over bevoegdheden beschikt die duidelijk zijn gedefinieerd ten opzichte van de lidstaten. Solidariteit binnen Europa moet het antwoord zijn voor een sterk Europa."

"Europa mag niet langer schulden opbouwen die de volgende generatie bezwaren. In Frankrijk bedragen de interesten op de schulden 46,7 miljard euro. Dat is 12,6% van de totale overheidsuitgaven en 2,4% van het bbp. Op dit moment geeft Frankrijk dus meer overheidsgeld uit om de interesten op zijn schulden terug te betalen dan om te investeren in onderwijs of onderzoek en innovatie. Het gaat echter niet alleen om geld. Ook het concurrentievermogen van het land op de lange termijn staat op het spel."

"De schizofrenie moet stoppen: ongebreideld subsidies vragen en tegelijk de EU een echte begroting weigeren! De Amerikaanse federale begroting bedraagt 35% van het bbp, terwijl die van de EU slechts 1,05% van het bbp bedraagt. Een echte Europese begroting is onontbeerlijk."

"Europa is meer dan enkel een gemeenschappelijke markt. Het heeft ook als taak de Europese burgers te beschermen. Europa helpt werkloze jongeren en heeft 6 miljard euro vrijgemaakt om hen te ondersteunen bij hun zoektocht naar werk. In een periode van twee jaar zou in het kader van dit plan 600 miljoen euro worden voorbehouden voor Frankrijk, waarmee 300 000 personen zouden worden geholpen."

"Europa beschermt onze nationale identiteit. Dankzij de EU wordt de benaming "champagne" bijvoorbeeld niet langer gebruikt in Zwitserland. Alleen samen kunnen we ervoor zorgen dat onze waarden worden beschermd en worden vertaald in een mondiale norm."

"Europa heeft Frankrijk altijd nodig gehad om vooruit te gaan. Vandaag heeft Frankrijk Europa nodig om zijn plaats op wereldvlak te handhaven."

"Samen staan we sterker. Een Europees leger zou onze efficiëntie verbeteren en zou ons in staat stellen jaarlijks tussen 3 en 9 miljard euro te besparen. Een enkele Europese ambassade met 28 vlaggen zou een besparing van 420 miljoen tot 1,3 miljard euro per jaar kunnen opleveren."

"Verscheidenheid is een rijkdom. Daarom moeten we ons samen verzetten tegen de opkomst van het populisme. De beledigingen aan het adres van mijn collega's Cécile Kyenge en Christiane Taubira zijn onaanvaardbaar."

"Europa mag niet de zondebok zijn van mislukkingen op nationaal niveau. Een negatieve campagne voeren, is gemakkelijk, maar leidt nergens toe."

"De politieke partijen moeten een eerlijk debat voeren over Europa. We mogen elkaar niet tegenwerken binnen Europa. We moeten ons opstellen als team."

"De integratie van de Roma is een uitdaging voor heel Europa. Niemand vraagt Frankrijk om alle Roma op te vangen. Wel wordt gevraagd om de Roma in Frankrijk met respect behandelen, volgens onze waarden, net zoals wij dat met andere Europese burgers moeten doen."

"De kwestie van migratie vergt een sterkere Europese aanpak. Marseille is al lang een toegankelijke haven aan de Middellandse Zee en een toegangspoort naar Frankrijk en Europa. Er is nood aan een solidariteitsmechanisme tussen de lidstaten, dat rekening houdt met de opvangcapaciteiten van elk land. De Middellandse Zee mag geen begraafplaats worden."

"Ik stel voor een Europese inlichtingendienst in te stellen tegen 2020. De lidstaten moeten ons respecteren en ons op voet van gelijkheid behandelen. We moeten gelijkwaardige partners zijn, en als zodanig worden erkend. Europa is geen kolonie."


Side Bar