Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES NL IT PT FI EL CS BG RO

Európai Bizottság

Viviane Reding

Vice-President of the European Commission, EU Justice Commissioner

Fő üzenetek: Civil párbeszéd Marseille-ben

Civil párbeszéd Marseille-ben

14 november 2013

"Az európai gazdaság kezd magára találni. Figyelmünket a növekedés fenntartására kell összpontosítanunk."

"A gazdasági válság felgyorsította a politikai történések menetét. 2009 óta Európa szilárd gazdasági kormányzással vértezte fel magát. A Bizottság most első ízben fejti ki véleményét a költségvetési tervezetekről a parlamenti viták időszakában. A Bizottság valamennyi tagállamtól – és különösen Franciaországtól és Németországtól – azt várja, hogy tegyék meg a szükséges erőfeszítéseket az egyre inkább kibontakozó európai növekedés támogatása érdekében."

"Az euró a függetlenségünk motorja a világ többi részében lévő versenytársainkkal szemben. Legyünk büszkék európaiságunkra."

"Késlekedés nélkül európai pénzügyminisztert kell kineveznünk, aki elszámoltatható az Európai Parlamentnek, és világosan meghatározott hatáskörrel rendelkezik a tagállamokkal szemben. Szolidaritás a stabilitás érdekében : ez legyen Európa válasza!"

"Európának fel kell hagynia az adóssághalmozással, amely súlyos terhet jelent majd a jövő nemzedék számára. Franciaországban a tartozások kamatterhei 46,7 milliárd eurót emésztenek fel, amely a teljes állami kiadások 12,6%-nak, azaz a GDP 2,4%-ának felel meg. Ez azt jelenti, hogy Franciaország több állami forrást használ fel az adósságai törlesztésére, mint amennyit a közoktatásba vagy a kutatásba és innovációba történő beruházásokra fordít. Itt nem csupán pénzkérdésről van szó. Az ország hosszú távú versenyképessége is kockán forog."

"Nincs most helye a skizofréniának: nem követelhetünk minden áron szubvenciókat, ha azzal megfosztjuk az Európai Uniót az igazi költségvetéstől. Az amerikai szövetségi költségvetés a GDP 35%-át teszi ki, az EU költségvetése viszont mindössze a GDP 1,05%-át – igazi európai költségvetésre van szükségünk."

"Európa sokkal több egy egységes piacnál. Európa feladata az is, hogy védelmezze polgárait. Védelmet nyújt az álláskereső fiataloknak: 6 milliárd eurós előirányzat segíti őket a munkahelyhez jutásban. E terv Franciaországban 300 000 személynek nyújthat támogatást, két év alatt mintegy 600 millió eurós összegben."

"Európa óvja nemzeti identitásunkat – az EU-nak köszönhető, hogy Svájcban immár tilos a „Champagne” megjelölés használata. Csakis együttesen védhetjük meg értékeinket és alakíthatjuk át azokat globális normákká."

"Európának mindig is szüksége volt Franciaországra az előrehaladáshoz. Most Franciaországnak van szüksége Európára ahhoz, hogy megőrizhesse pozícióját a nemzetközi színtéren."

"Együtt erősebbek vagyunk, mint külön-külön. Egy európai hadsereg révén hatékonyabbá válnánk, és évente mintegy 3–9 milliárd eurót takaríthatnánk meg. Egy 28 nemzeti lobogó alatt működő egységes európai nagykövetség felállítása évente 420 millió és 1,3 milliárd euró közötti költségmegtakarítást eredményezne."

"A többiek által mi is gazdagabbá válunk – ne engedjük, hogy teret hódítsanak a populista eszmék. A munkatársaimat, Cécile Kyenge-t és Christiane Taubirát ért sértések tűrhetetlenek."

"Európa nem lehet a nemzeti kudarcok bűnbakja. Az ellenkampány olcsó fogás, de nem vezet sehova."

"A politikai pártoknak őszinte vitát kell folytatniuk Európáról. Európa nem boxmérkőzések szorítója, hanem egy összehangolt focicsapat."

"A romaintegráció közös erőfeszítés az egész kontinensünk számára. Senki nem kéri azt Franciaországtól, hogy az összes romának nyújtson menedéket, de azokkal, akik odajönnek, emberhez méltóan kell bánnia, ahogyan az az összes európai polgárt az általunk képviselt értékek jegyében megilleti."

"A bevándorlás kihívása tettekre serkenti Európát. Marseille emberemlékezet óta a Földközi-tenger kapuja, és bejáratot képez Franciaország és Európa felé. A tagállamok közötti olyan szolidaritási mechanizmusra van szükségünk, amely tekintetbe veszi az egyes országok befogadóképességét. Nem engedhetjük, hogy a Földközi-tenger temetővé váljék!"

"Javaslom, hogy 2020-ig állítsunk fel európai hírszerzőszolgálatot. Az Egyesült Államoknak tiszteletben kell tartania és egyenlő félként kell kezelnie Európát. Egyenrangú partnerek vagyunk, és elvárjuk, hogy így is tekintsenek bennünket. Európa nem gyarmata senkinek."


Side Bar