Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES NL IT PT FI EL HU BG RO

Evropská komise

Viviane Reding

Vice-President of the European Commission, EU Justice Commissioner

hlavní sdělení: Dialog s občany v Marseille

Dialog s občany v Marseille

14 listopad 2013

"Evropská ekonomika se zvolna vymaňuje z krize. Je nutné soustředit se i nadále na růst."

"Ekonomická krize urychlila politický vývoj. Od roku 2009 Evropa disponuje pevnou správou ekonomických záležitostí. Poprvé dochází k tomu, že Komise vyjadřuje své stanovisko ohledně návrhů rozpočtů při parlamentních zasedáních. Komise očekává od všech členských států, a zejména od Francie a Německa, že vyvinou úsilí, které je nezbytné pro podporu dosud křehkého růstu v Evropě."

"Euro je hnací silou naší nezávislosti, pokud jde o celosvětovou konkurenci. Buďme hrdí, že jsme Evropané."

"Již nyní je třeba zřídit funkci evropského ministra financí, který by byl odpovědný Evropskému parlamentu a jehož pravomoci by byly vůči členským státům přesně vymezeny. Odpovědí Evropy by mělo být: solidarita za stabilitu."

"Je třeba, aby Evropa přestala hromadit dluhy, které představují břemeno pro budoucí generaci. Ve Francii spotřebují úroky z dluhu 46,7 miliard EUR, tj. 12,6 % celkových státních výdajů a 2,4 % HDP. To znamená, že Francie dnes z veřejných financí vynakládá více na úhradu úroků svého dluhu než na investice do školství nebo výzkumu a inovací. Nejedná se pouze o finance. Jde rovněž o dlouhodobou konkurenceschopnost země."

"Skončeme se schizofrenním přístupem: vyžadovat nerozumné dotace a odmítat přitom skutečný rozpočet pro Evropskou unii. Federální rozpočet USA tvoří 35 % HDP, rozpočet EU tvoří 1,05 % HDP – opravdu je zapotřebí skutečného evropského rozpočtu."

"Evropa není jen jednotný trh. Jejím úkolem je rovněž chránit své občany. Poskytuje ochranu mladým lidem, kteří hledají zaměstnání: na tuto oblast je vyčleněno 6 miliard EUR. Francie získá částku 600 milionů EUR, jejíž čerpání je rozloženo na dva roky a která by měla být pomocí pro 300 000 osob."

"Evropa chrání rovněž to, co tvoří součást identity členských států – díky EU již Švýcarsko nepoužívá označení „champagne“. Pouze společným úsilím lze zachovat naše hodnoty a dát jim podobu celosvětově platné normy."

"Evropa se ve svém rozvoji nikdy neobešla bez Francie. Dnes je to Francie, která potřebuje Evropu, aby si udržela své místo ve světě."

"Společné úsilí je účinnější než úsilí jednotlivce. Existence evropské armády by zvýšila naši efektivitu a umožnila ušetřit 3 až 9 miliard EUR ročně. Jediné evropské zastoupení pro všech 28 členských států by mohlo přinést úsporu 420 milionů EUR až 1,3 miliard EUR ročně."

"„Ti druzí“ jsou obohacením, vystupujme proto společně proti sílícímu populismu. Urážky, jejichž terčem se staly mé kolegyně Cécile Kyenge a Christiane Taubira, nelze tolerovat."

"Selhání na vnitrostátní úrovni se nesmí svádět na Evropskou unii. Stavět se proti něčemu je snadné, nic to ale nepřináší."

"Politické strany musí téma Evropy pojednávat racionálně. Evropa není boxerský ring, ale fotbalové mužstvo."

"Integrace Romů závisí na úsilí celého našeho kontinentu. Nikdo Francii nežádá, aby přijala na svém území všechny Romy, jedná se o to, aby se Romům, kteří do Francie přicházejí, dostalo na základě našich společných hodnot důstojného zacházení jako všem evropským občanům."

"Při řešení problematiky přistěhovalectví je nutně zapotřebí silné Evropy. Marseille je odedávna otevřené přístavní město ve Středozemním moři a vstupní brána do Francie a Evropy. Potřebujeme, aby se mezi členskými státy rozvinul mechanismus solidarity, který by bral v potaz absorpční kapacitu každé země. Nepřipusťme, aby se ze Středozemí vytratil život."

"Navrhuji, aby do roku 2020 byla vytvořena evropská informační služba. Je třeba, aby Spojené státy americké Evropu respektovaly a jednaly s ní jako s rovnocenným partnerem. A tím se musíme stát: rovnocennými partnery, kteří jsou tak také vnímáni. Evropa není ničí kolonií."


Side Bar