Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Comisia europeană

Dacian Cioloș

Membru al Comisiei Europene,

responsabil cu agricultura și dezvoltarea rurală

PAC în serviciul competitivității, al diversității și al sustenabilității agriculturii europene

Reuniunea Grupului consultativ lărgit privind reforma politicii agricole comune/Bruxelles

14 octombrie 2013

Așa cum a indicat Jerzy, suntem astăzi la a treia reuniune a Grupului consultativ lărgit privind reforma PAC. Vă mulțumesc tuturor pentru participare și pentru mobilizarea dumneavoastră încă de la începutul procesului. Vedeți în jurul dumneavoastră afișe noi. Sunt modalități de prezentare a PAC în cadrul unei campanii de informare pe care o lansăm astăzi și care se referă la noua PAC. Cred că este important să explicăm ce este noua PAC și să facem ca cetățenii europeni să-și însușească în continuare această politică. Prin dezbaterea publică din 2010, am consolidat legătura dintre PAC și societate - este un efort important pe care va trebui să-l continuăm în anii următori.

Bineînțeles, această nouă PAC, ca orice alt acord asupra unei politici majore, este rodul unui compromis. Unii ar fi dorit să se meargă mai departe în privința anumitor aspecte, alții în privința altor aspecte. Ceea ce mi se pare important este că am dat politicii agricole o nouă orientare clară și că am ajuns la un acord cu Parlamentul European și cu toate statele membre, în cadrul unei Europe cu 28 de state membre.

Una dintre axele foarte puternice ale reformei este valorificarea, prin intermediul unei politici comune, a diversității UE.

Plățile directe vor fi distribuite cu eficacitate sporită între statele membre, între regiuni și între fermieri. Valorile de referință istorice vor dispărea. Acestea însemnau acordarea unei „prime” fermierilor care erau cei mai productivi cu peste un deceniu în urmă, fără a se ține seama de realitatea din prezent.

Statele membre dispun de un set de instrumente pentru adaptarea nivelului plăților directe la realitatea de pe teritoriile lor, iar în momentul de față se iau decizii importante. Pentru ca aceste decizii să fie luate într-un cadru bine definit, au fost stabilite câteva criterii obligatorii la nivel european: un obiectiv minim referitor la convergență; vor fi vizați fermierii activi; o politică ambițioasă de sprijinire a tinerilor fermieri.

În plus, sunt disponibile instrumente complementare pentru modularea plăților directe la nivel local, în special pentru zonele defavorizate sau pentru producțiile vulnerabile (cuplare), pentru a se consolida astfel competitivitatea tuturor exploatațiilor noastre. Sau pentru a fi mai clar vizate anumite categorii de exploatații care joacă un rol crucial în structura agricolă locală. Este vorba în special despre schema simplificată dedicată exploatațiilor mici, despre opțiunea de redistribuire a „primelor hectare” și despre reducerea ajutoarelor care depășesc un anumit nivel, cu posibilitatea plafonării plăților.

Aș adăuga și faptul că statele membre au de acum înainte posibilitatea ca, prin programele lor de dezvoltare rurală și prin elaborarea unor sub-programe sectoriale, să orienteze ajutoarele spre sectoarele care se confruntă cu provocări specifice.

Aceste programe de dezvoltare rurală vor permite și luarea unor măsuri suplimentare în ceea ce privește inovarea. Măsurile de investiții și de restructurare la nivel sectorial sau regional sunt instrumente extrem de importante pe care le-am consolidat. Trebuie să fim conștienți că acesta este momentul în care, prin alegerile specifice care vor fi făcute în aceste privințe, se decide viitorul sectorului agricol și al celui agroalimentar, precum și competitivitatea acestora. Acum trebuie luate deciziile strategice pentru deceniul următor. Uniunea europeană este o putere agricolă și agroalimentară de prim ordin. Haideți să utilizăm, fiecare dintre noi, mijloacele de care dispunem pentru a o dezvolta în mod sustenabil, sprijinindu-ne pe aceste energii și pe diversitatea ei.

Am vizat și valorificarea acestei diversități atunci când am îmbogățit PAC cu instrumente pentru punerea în valoare a producțiilor locale, a produselor cu mărci de calitate și a inițiativelor de dezvoltare locală prin intermediul abordării LEADER consolidate.

Împreună, aceste instrumente trebuie să permită sectoarelor, în general, să se dezvolte în continuare, iar sectoarelor în dificultate să redevină competitive.

Consolidarea poziției fermierilor în cadrul lanțului alimentar

Tendința ultimilor douăzeci de ani, aceea a unei agriculturi europene orientate spre piață, va fi sprijinită de instrumente noi care vor permite fermierilor să fie prezenți pe piață fără a fi puși în situația de a suporta pur și simplu efectele pieței, în special volatilitatea prețurilor. Aceasta este o miză majoră în ceea ce privește competitivitatea în anii care urmează.

Noile instrumente nu sunt centralizate și birocratice. Într-o Europă cu 28 de state membre și într-o lume deschisă, nu vom pilota piețele „de la Bruxelles”, așa cum se putea întâmpla în trecut. Organizațiile profesionale și interprofesionale vor fi încurajate să joace un rol central și se vor bucura de noi drepturi. Este o oportunitate care trebuie valorificată.

În sectorul laptelui, în cel al cărnii de vită, în cel al cerealelor și în cel al uleiului de măsline, organizațiile vor putea negocia contractele de vânzare în numele membrilor lor, devenind astfel mai eficace. La nivel european, vom dispune de instrumente mai reactive pentru a face față crizelor. Această reactivitate este indispensabilă dacă dorim să utilizăm la maximum resursele bugetare - limitate prin definiție - și să fim cu adevărat eficienți.

A fost instituită o rezervă de criză, însoțită de o clauză de urgență generalizată. Această clauză ne va permite să nu mai „alergăm” după un temei juridic adecvat atunci când apare o criză, ci să fim gata să acționăm când e momentul. În plus, în vremuri de criză sau în cazul unui risc de criză real, Comisia va putea autoriza producătorii să gestioneze volumele puse pe piață. Dar, bineînțeles, această orientare mai trebuie încă aprofundată și trebuie să continuăm să ne gândim la noi instrumente pe care Comisia le poate activa în situații de criză profundă, mai ales în cazul anumitor sectoare.

Promovarea unei mai bune utilizări a resurselor naturale

În ceea ce privește bugetul, o treime dintre plățile directe și o treime dintre programele de dezvoltare rurală vor permite investițiile în sustenabilitatea agriculturii europene din punctul de vedere al mediului. Prin plățile „ecologice”, a fost creat un nou instrument. La scară europeană, prin mobilizarea milioanelor de fermieri, vor fi aplicate măsuri concrete pentru combaterea schimbărilor climatice, a pierderii biodiversității și pentru îmbunătățirea calității solului și a mediului nostru în general.

Întregul sector agricol european va integra pe termen lung dimensiunea de mediu în procesele de producție, prin măsuri de mediu simple sau cu adevărat echivalente. Este o schimbare profundă a stării de spirit: PAC nu acționează doar pentru a sancționa. PAC propune un instrument concret pentru încurajarea și ameliorarea metodelor de producție.

Nu dorim să protejăm doar micile oaze naturale bine conservate, uitând orice altceva. Prin ecologizare, vom crea o dinamică pentru totalitatea agriculturilor europene, urmând logica producției sustenabile. În plus, măsurile de agromediu din al doilea pilon vor deveni mai ambițioase, deoarece este foarte clar că nu vor exista suprapuneri între măsurile finanțate prin primul pilon și cele finanțate prin al doilea pilon. Așadar, va exista un salt calitativ în cazul celui de-al doilea pilon.

Iată câteva elemente pe care aș dori să le împărtășesc cu dumneavoastră în această dimineață. Nu este vorba decât despre aspecte esențiale și cred că până la sfârșitul zilei veți primi toate detaliile, având în vedere că experții vă vor sta la dispoziție. Încă o dată, vă mulțumesc sincer pentru implicarea dumneavoastră și vă încurajez să rămâneți mobilizați în beneficiul agriculturii și al politicii agricole comune.

Această legătură pe care am creat-o în acești trei ani de reflecție trebuie să rămână solidă. Modul în care societatea noastră își produce hrana, utilizează resursele naturale și asigură dezvoltarea echilibrată a zonelor sale rurale necesită o reflecție pe termen lung care depășește cadrul reformării PAC. Toate aceste subiecte sunt legate de modelul nostru social și de nenumărate aspecte ale vieții noastre de zi cu zi, necesitând, prin urmare, o atenție permanentă și o implicare durabilă.


Side Bar