Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Neelie Kroes

Europeiska kommissionens vice ordförande med ansvar för den digitala agendan

En inre telemarknad: Vi bygger ett sammankopplat Europa

Utbyte av synpunkter om kommande lagstiftningsinitiativ inom den digitala agendans område: “Säkerställa anslutbarhet för den digitala ekonomin”, sammanträde i utskottet för industrifrågor, forskning och energi i Europaparlamentet / Bryssel

9 juli 2013

Om du vill göra några kommentarer till det här talet finns den sociala versionen här

Jag vill tacka för inbjudan att komma hit och tala. Jag tänker i dag redogöra för mina idéer om hur vi kan bygga ett sammankopplat Europa.

Världen börjar bli digital. Det handlar om en växande global marknad där vi måste vara med. En gång i tiden var Europas telesektor och IKT-miljö en förebild, men i dag är vi är inte konkurrenskraftiga längre. Våra medborgare och företag drabbas av hinder och orättvisa avgifter. Det som är tänkt att vara ett globalt nät utsätts för gränskontroller, även på den inre marknaden.

Resten av världen ökar sitt försprång. USA, Japan och Korea står för 88 % av världens 4G-abonnemang medan EU bara står för 6 %, och bara 2 % av de europeiska hushållen har supersnabbt bredband.

De här problemen måste få en lösning. Därför tänker jag lägga fram ett paket, som ska vara klart till början av september.

Förslaget kommer att riva gränser, främja investeringar och göra det lättare att bedriva verksamhet och kommunicera i hela EU. Det bygger på vår nuvarande ram och ska ge en skjuts åt vår sammankopplade världsdel på tre olika sätt.

För det första: För att uppnå sant europeiska nät måste det bli lättare att kommunicera över gränserna utan att operatörerna drabbas av en röra av oförenliga regler. Den som har rätt att bedriva verksamhet på en plats i Europa – alltså har fått tillstånd inom en EU-ram – bör kunna bedriva verksamhet var som helst i EU. Och jag menar inte att det bara ska vara ”möjligt” utan att det ska vara enkelt i praktiken. Som ett enda tillståndssystem med tillsyn av hemmedlemsstaten.

Kommissionen måste få bättre möjligheter att säkerställa enhetliga korrigerande åtgärder. Minskad byråkrati, lägre kostnader och mindre besvär – det är själva meningen med en inre marknad. Den inre marknaden har främjat en mängd olika sektorer, från banktjänster till tv- och radiosändningar, och nu är det dags för telesektorn.

För det andra behöver dessa operatörer basresurser för att näten ska fungera. I dagsläget är detta alltför besvärligt, särskilt över nationsgränser. Vi behöver mer enhetliga sätt att få tillgång till fasta nät – som standardiserade metoder för nätåtkomst, så kallade ”virtuella bitströmprodukter”. Vi behöver också samtrafiktjänster som garanterar kvaliteten, och för trådlösa tjänster krävs bättre spektrumbestämmelser. Det behövs enhetligare tillståndsvillkor för frekvensbanden när det gäller t.ex. tillståndens varaktighet, blockstorlekar och avgiftsstrukturer. Allt detta kommer att göra det enklare att driva ett nät som omfattar flera olika länder och få tillgång till högkvalitativa tjänster via näten.

För det tredje behöver våra medborgare omfattas av rimliga rättigheter och rättvisa villkor i hela unionen.

Detta gäller även rätten till nätneutralitet.

Blockering eller strypning av tjänster är inte bara orättvist och irriterande för användarna – det är också en dödsstöt för innovatörer. Jag kommer därför att garantera nätneutralitet. Med ökad öppenhet, så att alla vet vad deras kontrakt innebär. Det ska bli lättare att byta leverantör. Erbjudas möjligheter för de nya premiumtjänster som behövs för så många av de nya tjänsterna – alltifrån molnbaserade datortjänster till e-hälsovård. Jag kommer också att stoppa konkurrenshämmande blockering och strypning, för varje medborgare, på varje nät och för alla typer av utrustning. Internets tillväxt är beroende av öppenhet och innovation. Jag kommer att tillhandahålla ett absolut skydd.

Rättvisa villkor handlar bland annat om rimligare priser. Samtal inom EU ska inte räknas som dyra ”internationella” samtal, inte på en riktig inre marknad. Man ska inte drabbas av plötsliga prisökningar, bara för att ett samtal korsar en inre gräns, utan alla prisskillnader måste vara objektivt motiverade av merkostnader.

På en fungerande inre marknad finns det naturligtvis inte heller några konstlade roamingavgifter. Det är irriterande, det är orättvist och det tillhör det förflutna. Ofta är telefonen i fickan den enda kvarvarande påminnelsen om våra inre gränser och det här måste ändras. Miljontals européer har mobilabonnemang med bra villkor och full insyn. De förväntar sig att betala en enda gång och att allt ska ingå, inte bara när de är hemma utan även när de är ute och reser. De måste kunna ta med sig sina mobilminuter, meddelanden och megabytes vart de än reser i Europa.

Jag vet att ni tar upp frågan om roaming i Jens Rohdes förslag till betänkande. Men låt mig påminna om en sak: Det är inte ett förbud mot roamingavgifter som kommer att skapa en inre marknad. Tvärtom, det är genom att skapa en inre marknad som vi kommer att få bort de alltför höga roamingavgifterna. En marknad där företagen utsätts för samma konkurrenstryck att sänka roamingavgifterna som i de egna näten på hemmamarknaden. En marknad där de kan locka och behålla kunder genom att låta roaming ingå i konkurrenskraftiga erbjudanden. En marknad där konsumenterna gagnas av valfrihet och konkurrens, utan gränser och hinder.

På så sätt vill jag omvandla dagens fragmenterade verklighet till en sant konkurrenspräglad inre marknad.

Denna fragmentering handlar inte bara om något brott mot EU-doktriner utan har konkreta konsekvenser. För att bara ta ett exempel: spektrum. Länderna uppfyller inte sina skyldigheter när det gäller spektrumtilldelning. Även när spektrum tilldelas görs det på olika sätt överallt, vilket gör det svårare att lämna anbud, planera och erbjuda tjänster över gränser.

Svårare för tillverkare att optimera sina nya prylar för Europa. Svårare för företag att dra nytta av stordriftsfördelar på den inre marknaden.

Osäkerhet och kostnader som drabbar operatörerna förs vidare till konsumenterna, vilket leder till högre priser och sämre tjänster. De europeiska tillverkarna, som en gång var världsledande, kämpar i dag för att klara konkurrensen.

Det handlar inte bara om en enda sektor och inte bara om telefoner och läsplattor. Inte nu längre. Snart kommer alla möjliga sorters utrustning att vara uppkopplad – från bilar till sjukvårdsutrustning. Det finns en enorm potential för folk att utnyttja europeiska tjänster som fungerar överallt – men dessa lyser fortfarande med sin frånvaro.

Jag tittar inte bara på en enda sektor utan vill se hela bilden. Den europeiska telesektorn och de europeiska IKT-ekosystemen är själva hörnstenarna i vår ekonomi – och jag vill se dem stärkta. En stark telesektor som kan stå på egna ben på en konkurrensutsatt marknad. Mindre beroende av reglering. Men inte för deras skull utan för att det ligger i allas vårt intresse.

Faktum är att hela ekonomin förlitar sig på digitala verktyg och nät. Från banktjänster till logistik, från fordon till den audiovisuella sektorn. Dessutom efterfrågar alla typer av företag anslutbarhet som kan förändra deras verksamhet: från videokonferensen och datormoln till 3D-skrivare. Företag av alla storlekar inom alla sektorer. De är trötta på att sakna detta.

Vi kan inte lämna dem åt deras öde. De har europeiska ambitioner: vi kan inte lämna dem utan den kommunikation som de behöver. I en ekonomi som bygger på information och kommunikation kan vi inte stillatigande se på när telesektorn blir för svag för att kunna konkurrera, investera och skapa innovationer. Vi kan inte fortsätta kämpa vidare med undermåliga, åldrande nät.

Det här är viktigt. En konkurrenspräglad inre marknad för telekommunikation skulle kunna ge 110 miljarder euro per år. Högkvalitativ kommunikation för företagen skulle kunna vara värd 800 miljarder euro under en 15-årsperiod. Bredband kan skapa 2 miljarder arbetstillfällen. Det här är en investering i morgondagens tillväxt.

Mina ambitioner är stora, men mitt tillvägagångssätt är pragmatiskt. I dagsläget är våra nät och bestämmelser i huvudsak nationella. Ett pragmatiskt tillvägagångssätt handlar inte om att gräva upp dessa nät, riva sönder regelsamlingarna och börja om från början. Det handlar om att ta det vi har och anpassa det, få bort flaskhalsarna och riva hindren. Vi ska ge operatörer, företag och medborgare den inre marknadens fördelar i form av bättre tjänster, snabbare nät och rimligare priser.

Jag vet att ni just har diskuterat ett mer långsiktigt alternativ: en mer omfattande översyn av hela ekosystemet, som föreslagits i Catherine Trautmanns betänkande. Och jag kan förstå att det framstår som lockande. Men här kommer mitt råd: vi får inte missa den här möjligheten att verkligen påverka tillväxt och sysselsättning.

Realistiskt sett skulle en fullständig översyn ta fem år. Det är en lång tid att vänta. Förlorad tid betyder förlorade möjligheter. Tänk på hur världen har förändrats de senaste fem åren – all utrustning som vi inte hade och alla tjänster som inte fanns. Tänk sedan på hur världen kommer att förändras de närmaste fem åren. Har vi verkligen råd att vänta så länge medan andra delar av världen springer ifrån oss?

Jag föreslår i stället mer begränsade men omedelbara åtgärder: att förbättra modellen och utnyttja de nuvarande bestämmelserna på bästa sätt, att ta ett stort steg mot en inre marknad där konvergerande teknik och tjänster är en del av den nya verkligheten. Där ett uppdaterat regelverk tar hänsyn till dessa dynamiska förändringar och vi kan ta den tid vi behöver för att utarbeta och sedan genomföra det regelverk krävs för framtiden.

Men låt oss först få ordning på den inre marknaden för telekom. Låt oss få den att fungera för Europa.

Det här är mitt alternativ. Jag vill ge det sittande parlamentet ett instrument: att erbjuda vår befolkning och vår ekonomi fler omedelbara fördelar. Färre hinder, större valfrihet, rimligare priser, bättre företagstjänster, nätneutralitet och slut på roamingavgifter. En starkare ekonomi som skapar fler arbetstillfällen. Det är fördelarna med ett sammankopplat och konkurrenspräglat Europa. Om ni tror på Europa – tro på det här och kämpa för det tillsammans med mig.


Side Bar