Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Neelie Kroes

Vicevoorzitter van de Europese Commissie en commissaris voor de Digitale agenda

Een eengemaakte telecommunicatiemarkt voor een verbonden continent

Discussie over de toekomstige wetgevingsinitiatieven met betrekking tot de Digitale agenda: "Connectiviteit voor de digitale economie" voor de bijeenkomst van Commissie industrie, onderzoek en energie (ITRE) in het Europees Parlement / Brussel

9 juli 2013

Als u wilt reageren op deze toespraak, kunt u hier terecht.

Hartelijk dank voor de uitnodiging om hier vandaag te spreken. Ik zou van deze gelegenheid gebruik willen maken om een gedetailleerde toelichting te geven bij mijn ideeën voor de totstandkoming van een verbonden continent.

De digitalisering rukt steeds verder op. Het is een groeiende wereldwijde markt waar we op in moeten spelen. Onze telecomsector en het Europese ICT-ecosysteem, waar we vroeger om werden benijd, zijn evenwel niet concurrerend. Europese burgers en bedrijven worden geconfronteerd met belemmeringen en onredelijke kosten. Het netwerk wordt verondersteld wereldwijd te zijn, maar er zijn controles aan de grenzen, zelfs binnen onze Europese interne markt.

De rest van de wereld boekt razendsnel vooruitgang. 88% van de 4G-abonnementen vinden we in Amerika, Japan en Korea, tegen slechts 6% in de EU. Ondertussen beschikt niet meer dan 2% van de Europese huishoudens over een supersnelle breedbandverbinding.

Voor deze problemen moeten we oplossingen bedenken. Ik ben van plan om direct na de zomer, in september, een pakket maatregelen voor te stellen waarmee we op dit vlak aanzienlijke vooruitgang kunnen boeken.

Met die maatregelen worden grenzen weggenomen, investeringen aangemoedigd en wordt het gemakkelijker om te ondernemen en te communiceren binnen de EU. Hierbij bouwen we verder op het bestaande kader, waarbij de connectiviteit in de EU op drie essentiële punten wordt bevorderd.

Ten eerste: voor echte Europese netwerken moet grensoverschrijdende communicatie vlotter verlopen. Telecombedrijven mogen niet verstrikt raken in een wirwar van uiteenlopende, tegenstrijdige regels. Als bedrijven overal in Europa mogen opereren – en dat is in EU-verband immers toegestaan – dan moeten zij ook daadwerkelijk in de hele EU actief kunnen zijn. En ik bedoel dat het niet gewoon "toegestaan" moet zijn, maar ook gemakkelijk in de praktijk te brengen, bijvoorbeeld door middel van een regeling met één vergunning en toezicht door de lidstaat van oorsprong.

De Commissie moet meer kansen krijgen om consistente maatregelen op te leggen. Minder rompslomp, minder kosten, minder gedoe: dat is de kern van de interne markt. Zo werkt het al voor allerlei sectoren, van het bankwezen tot het mediabestel, en vanaf nu dus ook voor de telecomsector.

Ten tweede moet de basis in orde zijn waarmee deze telecombedrijven werken, dat wil zeggen de netwerken waarop ze hun diensten kunnen aanbieden. Op dit moment verloopt de toegang tot netwerken bijzonder stroef, in het bijzonder wanneer het gaat om grensoverschrijdende toegang. Wij hebben consistente toegang tot vaste netwerken nodig – bijvoorbeeld gestandaardiseerde toegang tot netwerken met zogeheten "virtual bitstream" producten. Er moet ook worden gezorgd voor interconnectiediensten van gegarandeerde kwaliteit en het spectrum voor draadloze netwerken moet beter worden geregeld. De voorwaarden voor bandbreedtelicenties moeten consistenter worden – bijvoorbeeld wat betreft de looptijd van de vergunningen, de bloklengtes en de tariefstructuur. Hierdoor wordt grensoverschrijdende exploitatie van netwerken bevorderd en wordt het makkelijker om via deze netwerken diensten van hoge kwaliteit aan te bieden.

Ten derde moeten Europese burgers aanspraak kunnen maken op passende rechten en een eerlijke behandeling – overal in de Unie.

Inclusief het recht op netneutraliteit.

Het blokkeren of afknijpen van het internetverkeer is niet alleen onredelijk en lastig voor gebruikers – het is ook de doodsteek voor elke vorm van innovatie. Dus wil ik de netneutraliteit garanderen. En zorgen voor meer transparantie, zodat klanten weten wat er precies in hun contract staat. Ik wil ervoor zorgen dat vlotter van provider kan worden gewisseld en dat nieuwe extra diensten worden aangeboden waarop zo vele nieuwe vormen van dienstverlening zijn aangewezen - van cloud computing tot e-gezondheid. Ik ben ook van plan een einde te maken aan concurrentiebeperkende praktijken als het blokkeren en afknijpen van het internetverkeer, voor alle burgers, op elk netwerk en voor elk toestel. De door internet aangestuurde groei hangt af van openheid en innovatie. Op dit punt wil ik absolute waarborgen bieden.

Om de consument waar voor zijn geld te geven, moeten er billijkere prijzen komen. Europese telefoongesprekken mogen niet worden beschouwd als dure "internationale gesprekken", toch niet binnen een echte interne markt. Een telefoongesprek naar een andere lidstaat zou niet extreem veel duurder mogen zijn dan een gesprek binnen een lidstaat. Prijsverschil moeten objectief gerechtvaardigd zijn vanwege gemaakte extra kosten.

En in een echte interne markt is er natuurlijk geen sprake van kunstmatige roamingtarieven. Het is ergerlijk, het is oneerlijk, het is een praktijk uit het verleden. Vaak is onze telefoon nog het enige wat herinnert aan onze binnengrenzen. Hier moet verandering in komen. Miljoenen Europeanen kunnen aanspraak maken op uitstekende, transparante pakketten voor hun mobiele abonnement. Wanneer ze betalen voor hun abonnement, verwachten ze dat alle diensten in dit abonnement zijn inbegrepen. Niet alleen thuis, maar ook wanneer zij op reis zijn. Zij moeten hun belminuten, sms'jes en megabytes mee kunnen nemen, waar ze ook op reis zijn binnen Europa. / overal in Europa hun … kunnen gebruiken

Ik ben mij ervan bewust dat het vraagstuk van roaming aan de orde komt in het ontwerpverslag van de heer Rohde. Hierbij wil ik op één specifiek punt de aandacht vestigen: een interne markt komt niet tot stand door roamingtarieven te verbieden. Het tegendeel is eerder het geval: door een interne markt tot stand te brengen, kunnen we paal en perk stellen aan de toeslagen voor roaming. Een markt waar telecombedrijven met dezelfde concurrentiedruk worden geconfronteerd om roamingtarieven te verlagen als thuis op hun eigen netwerk. Een markt waar ze klanten kunnen aantrekken en behouden door roaming op te nemen in de concurrerende productpakketten die zij aanbieden. Een markt waar consumenten de keuze hebben en kunnen profiteren van de concurrentie en niet worden geconfronteerd met grenzen en belemmeringen.

Dit is hoe ik de versnipperde markt van vandaag wil omvormen tot een echte concurrerende interne markt.

Bij deze marktversnippering gaat het niet om een of andere inbreuk tegen een EU-beginsel: de versnippering heeft reële gevolgen. Laten we alleen al eens kijken naar het spectrum. Lidstaten komen hun verplichtingen niet na om spectrum toe te wijzen. En zelfs wanneer spectrum wordt toegewezen, volgt elke lidstaat een eigen aanpak, waardoor het moeilijker is om deel te nemen aan veilingen, grensoverschrijdende diensten te plannen en deze aan te bieden.

Voor fabrikanten is het moeilijker om hun nieuwe gadgets voor Europa te optimaliseren. En voor bedrijven is het moeilijker om te profiteren van de schaalvoordelen van de interne markt.

De onzekerheden en kosten waarmee telecombedrijven worden geconfronteerd, worden doorberekend aan de consument, met als gevolg hogere prijzen en een slechtere dienstverlening. Europese fabrikanten, die ooit toonaangevend waren op wereldvlak, kunnen met moeite de concurrentie aangaan.

Hierbij gaat het niet om één enkele sector. En evenmin gaat het uitsluitend om telefoons en tablets. Er staan grotere belangen op het spel. Binnenkort kunnen alle soorten toestellen met elkaar worden verbonden – van auto's tot medische apparaten. Er zijn enorme mogelijkheden voor pan-Europese diensten die algemeen toepasbaar zijn, maar ze zijn nu nog niet beschikbaar.

Ik heb het niet over één bepaalde sector, maar ik bekijk het totaalbeeld. De Europese telecomsector en het ICT-ecoysysteem zijn cruciale onderdelen van onze economie – en ik wil dat ze versterkt worden. Een sterke telecomsector die in een concurrerende markt op eigen benen kan staan. Minder afhankelijk is van regelgeving. Dat is niet alleen in het belang van de telecombedrijven, maar daar is iedereen bij gebaat.

De hele economie berust tegenwoordig op digitale instrumenten en netwerken. Van het bankwezen tot de logistieke sector, van de automobielsector tot de audiovisuele sector. En daar blijft het zeker niet bij. Ondernemingen in alle sectoren schreeuwen om connectiviteit waarmee ze hun bedrijfsactiviteiten kunnen omvormen: van videoconferenties over cloud computing tot 3D-printen. Ondernemingen van allerlei omvang in allerlei sectoren. Zij zijn het zat dat deze connectiviteit niet voor hen beschikbaar is.

We mogen deze bedrijven niet laten vastlopen. Deze ondernemingen hebben Europese ambities. Zij moeten kunnen beschikken over passende communicatiemiddelen. In een economie die gebaseerd is op informatie en communicatie, kunnen we niet lijdzaam toekijken terwijl de telecomsector te zwak wordt om te concurreren, investeren en innoveren. We kunnen niet blijven aanmodderen met verouderde netwerken van slechte kwaliteit.

Dit is cruciaal. Een concurrerende interne telecommarkt kan leiden tot een impuls van 110 miljard euro per jaar. Communicatiediensten van hoge kwaliteit voor het bedrijfsleven zouden in 15 jaar tijd 800 miljard euro kunnen opleveren. Het uitbouwen van breedbandverbindingen zou 2 miljoen arbeidsplaatsen kunnen opleveren. Dit zijn investeringen in de groei van morgen.

Ik heb grote ambities, maar mijn benadering is pragmatisch. Vandaag de dag zijn onze netwerken en regels grotendeels nationaal. Het is niet de bedoeling deze netwerken op te breken, de nationale voorschriften af te schaffen en helemaal opnieuw te beginnen, maar uit te gaan van de bestaande situatie en deze aan te passen door knelpunten en belemmeringen weg te werken. Het doel is ervoor te zorgen dat telecombedrijven, ondernemingen en burgers kunnen profiteren van de stimulansen van de interne markt: betere dienstverlening, snellere netwerken en eerlijkere prijzen.

Ik ben mij ervan bewust dat in deze Commissie onlangs een oplossing op langere termijn is besproken: een meer diepgaande hervorming van het volledige ecosyteem, zoals in het rapport van mevrouw Trautman is voorgesteld. Ik besef dat dit voorstel aantrekkelijk lijkt. Mijn advies luidt evenwel om deze kans aan te grijpen om echt het verschil te maken voor groei en werkgelegenheid.

Praktisch gezien zou een volledige hervorming vijf jaar in beslag nemen. Dat is een lange tijd vooraleer concrete resultaten kunnen worden geboekt. En vandaag de dag verliezen we dan niet alleen tijd, maar ook kansen. Vergeet niet hoe de wereld de voorbije vijf jaar is veranderd – de apparaten die nog niet bestonden, de diensten waarop we geen beroep konden doen. Besef hoe de wereld in de volgende vijf jaar zal veranderen. En vraag je af of we het ons kunnen veroorloven zo lang te wachten, terwijl andere delen van de wereld hun voorsprong uitbouwen.

Als alternatief stel ik een stapsgewijze benadering voor waarmee onmiddellijk resultaten kunnen worden geboekt: verbetering van het model om het bestaande kader optimaal te benutten. Zo wordt een belangrijke stap in de richting van een interne markt gezet waarbij technologie en convergentie van dienstverlening onderdeel worden van de nieuwe realiteit. Waarbij in een geactualiseerd regelgevingskader rekening wordt gehouden met deze dynamische veranderingen en waarbij we de gelegenheid krijgen om na te denken over het regelgevingskader dat we in de toekomst nodig hebben en het uit te voeren.

Maar laten we in eerste instantie zorgen voor een goede werking van de interne markt voor telecomdiensten. Hiermee bewijzen we Europa een grote dienst.

Dat is mijn alternatief. En hiermee geef ik dit Parlement een instrument waarmee meer onmiddellijke voordelen tot stand kunnen worden gebracht voor de Europese bevolking en economie. Minder grenzen, meer keuze, eerlijkere prijzen, betere dienstverlening aan bedrijven, netneutraliteit en de afschaffing van roaming. Dit moet resulteren in een sterkere economie die zorgt voor meer werkgelegenheid. Dat zijn de voordelen die een verbonden, concurrerend Europa kan opleveren. Ik denk dat het de moeite loont hiervoor te strijden. Wie gelooft in Europa, moet samen met mij deze strijd aangaan.


Side Bar