Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Neelie Kroes

Už skaitmeninę darbotvarkę atsakinga Europos Komisijos pirmininko pavaduotoja

Bendroji telekomunikacijų rinka. Kuriame išvystytą ryšių infrastruktūrą

Pasikeitimas nuomonėmis apie būsimas skaitmeninės darbotvarkės srities teisės aktų iniciatyvas „Užtikrinti skaitmeninės ekonomikos ryšių infrastruktūrą“ ITRE komiteto posėdyje Europos Parlamente, Briuselyje.

2013 m. liepos 9 d.

Komentuoti kalbą galima specialiai tam skirtame puslapyje čia

Dėkoju, kad pakvietėte mane kalbėti. Šiandien noriu jus išsamiai supažindinti su idėjomis, kaip žemyne sukurti išplėtotą ryšių infrastruktūrą.

Pasaulis pereina prie skaitmeninių technologijų. Tai auganti visuotinė rinka ir mums reikia tuo pasinaudoti. Tačiau mūsų telekomunikacijų ir IRT sektorius, kurio pasaulis mums kažkada pavydėjo, nebekonkurencingas. Mūsų piliečiai ir įmonės susiduria su kliūtimis ir moka per didelius mokesčius. Tai turėtų būti visuotinis tinklas, bet jame yra sienų kontrolė, netgi mūsų bendrojoje rinkoje.

Kitos pasaulio šalys veržiasi į priekį. Jungtinėse Amerikos Valstijose, Japonijoje ir Korėjoje yra 88 % pasaulio 4G ryšio abonentų, o ES – tik 6 %. Tik 2 % Europos namų įrengtas itin greitas plačiajuostis ryšys.

Šias problemas reikia spręsti. Ketinu tam pasiūlyti visą priemonių rinkinį ir tai bus pirmiausia, ką padarysiu rugsėjį.

Dėl šių priemonių bus panaikintos sienos, skatinamos investicijos, bus lengviau dirbti ir bendrauti visoje ES. Remsimės esama sistema. Mūsų žemyno ryšių infrastruktūrą tobulinsime trimis pagrindiniais būdais.

Pirma, kad tinklai būtų iš tikrųjų europiniai, valstybių sienos neturėtų kelti kliūčių bendravimui. Operatorių neturėtų varžyti skirtingų, nesuderinamų taisyklių painiava. Jeigu leidžiama vykdyti veiklą visoje Europoje – pagal ES sistemą, – vadinasi, turėtų būti galima ją vykdyti visoje ES. Ir ne tik galima, bet ir paprasta praktiškai. Tai turėtų būti kažkas panašaus į bendrą leidimų sistemą prižiūrint valstybei narei, kurioje tokia veikla vykdoma.

Ir Komisijai būtų sudaryta daugiau galimybių užtikrinti, kad priemonės būtų nuoseklios. Mažiau biurokratizmo, mažiau išlaidų, mažiau nepatogumų – taip bendrojoje rinkoje ir turėtų būti. Tai impulsas, kuris jau suteiktas įvairiems sektoriams, pradedant bankininkystės, baigiant transliavimo – dabar telekomunikacijų eilė.

Antra, šiems operatoriams reikia „bazės“ – tinklų, kuriuose jie gali veikti. Esant dabartinei padėčiai, tai vėlgi pernelyg sudėtinga, ypač veikiant tarptautiniu mastu. Mums reikia nuoseklesnės prieigos prie fiksuoto ryšio tinklų, pavyzdžiui, standartizuotų prieigos prie tinklų būdų, vadinamųjų virtualių duomenų srauto produktų. Kartu reikia tinklų sujungimo paslaugų, užtikrinančių kokybę, ir geresnių belaidžio ryšio dažnių spektro taisyklių. Reikia nuoseklesnių dažnių spektro juostų licencijavimo sąlygų, pavyzdžiui, licencijų galiojimo laiko, blokų dydžių, mokesčių struktūrų ir t. t. Dėl visų šių dalykų bus lengviau užtikrinti tinklo veikimą daugelyje šalių ir paprasčiau naudotis per juos teikiamomis kokybiškomis paslaugomis.

Trečia, mūsų piliečiams visoje ES turi būti užtikrintos tinkamos teisės ir teisingos sąlygos.

Įskaitant ir teisę į tinklo neutralumą.

Blokuoti ar riboti paslaugas – ne tik nesąžiningas vartotojų atžvilgiu bei juos erzinantis dalykas, tai ir mirties nuosprendis novatoriams. Todėl garantuosiu tinklo neutralumą. Taip pat pasirūpinsiu didesniu skaidrumu, kad žinotumėte, kas yra jūsų sutartyje, kad būtų lengviau keisti paslaugų teikėjus, sudarytos galimybės teikti aukštesnio lygio paslaugas, kurios dabar teikiamos naudojantis tiek daug naujų produktų – pradedant debesijos kompiuterija, baigiant e. sveikata. Taip pat pasirūpinsiu, kad jokiam piliečiui jokiame tinkle ir jokiame įrenginyje nebeliktų antikonkurencinio blokavimo ir ribojimo. Interneto plėtra priklauso nuo atvirumo ir inovacijų – pasirūpinsiu, kad tai būtų būtinai užtikrinta.

Teisingos sąlygos reiškia ir teisingesnes kainas. Europos vidaus skambučiai neturėtų būti priskiriami prie brangių tarptautinių skambučių, tik ne iš tiesų bendroje rinkoje. Jeigu skambinate į kitą valstybę narę, neturėtumėte staiga mokėti daug brangiau – bet koks kainos skirtumas turi būti objektyviai pagrįstas papildomomis sąnaudomis.

Ir, žinoma, tikroje bendrojoje rinkoje nėra jokių dirbtinių tarptinklinio ryšio mokesčių. Tai erzina, tai nesąžininga, tai – praeitis. Dažnai mūsų vidaus sienas teprimena telefonas kišenėje. Tai turi pasikeisti. Milijonai europiečių naudojasi puikiomis skaidriomis mobiliojo ryšio sutarčių sąlygomis. Jie tikisi, kad kartą sumokėjus viskas bus įskaičiuota. Ne tik namuose, bet ir kelionėje. Jiems turėtų būti sudaryta galimybė naudotis apmokėtomis minutėmis, trumposiomis žinutėmis ir megabaitais bet kurioje lankomoje Europos vietoje.

Žinau, kad tarptinklinio ryšio klausimą iškėlėte p. Rohde ataskaitos projekte. Bet leiskite priminti vieną dalyką: bendrąją rinką sukursime ne uždrausdami tarptinklinio ryšio mokesčius. Priešingai: sukūrus bendrąją rinką išnyks tarptinklinio ryšio antkainiai. Tokią rinką, kurioje bendrovės jaus tokį patį konkurencinį spaudimą mažinti tarptinklinio ryšio kainas, kokį jie patiria savo šalies tinkle. Rinką, kurioje jos galės pritraukti ir išlaikyti klientus, į siūlomus paslaugų paketus įtraukdamos tarptinklinį ryšį. Rinką, kurioje vartotojams bus siūlomos pasirinkimo galimybės ir konkurenciniai pranašumai, o ne sienos ir kliūtys.

Todėl noriu paversti šiandienos suskaidytą tikrovę į tikrą konkurencingą bendrąją rinką.

Šio susiskaidymo problema nėra ta, kad pažeidžiama kokia nors ES dogma, o ta, kad susiskaidymas turi konkrečių padarinių. Štai tik vienas pavyzdys: dažnių spektras. Šalys nesilaiko įsipareigojimų paskirti dažnių spektro juostas. Bet net kai jos vis dėlto paskiriamos, kiekviena šalis tai daro skirtingai, todėl sunkiau dalyvauti konkursuose ir siūlyti paslaugas užsienyje.

Gamintojams sunkiau optimizuoti naujus įrenginius visai Europos teritorijai. Įmonėms sunkiau naudotis bendrosios rinkos teikiamais masto ekonomijos pranašumais.

Operatorius apsunkinantys neaiškumai ir išlaidos perkeliami ant klientų pečių, t. y., didinamos kainos, teikiamos prastenės paslaugos. Europos gamintojai, kurie kažkada pirmavo pasaulyje, šiandien vos pajėgia konkuruoti.

Tokia padėtis nėra tik viename sektoriuje. Tai nesusiję tik su telefonais ir planšetiniais kompiuteriais. Jau nebe. Netrukus judrųjį ryšį naudos pačių įvairiausių rūšių įrenginiai – nuo jūsų automobilio iki sveikatos priežiūros įtaiso. Tai milžiniška galimybė pradėti teikti žmonėms stambaus masto europines paslaugas, bet jie jų tebelaukia.

Kalbu ne apie vieną sektorių, kalbu apie bendrą padėtį. Europos telekomunikacijų sektorius ir IRT sistema yra mūsų ekonomikos pagrindas ir norėčiau, kad jis būtų tvirtesnis. Norėčiau, kad telekomunikacijų sektorius būtų stiprus ir konkurencinėje rinkoje jaustųsi tvirtai bei mažiau kliautųsi reguliavimu. Bet ne dėl savęs – tai svarbu visiems.

Faktas tas, kad visa ekonomika naudojasi skaitmeninėmis priemonėmis ir tinklais – bankininkystės, logistikos, automobilių, garso ir vaizdo bei daugybė kitų sektorių. Be to, pačios įvairiausios įmonės prašo tokių ryšio galimybių, kurios galėtų pakeisti jų verslą: vaizdo konferencijų, debesijos kompiuterijos, trimačio spausdinimo. To siekia įvairaus dydžio įmonės visuose sektoriuose. Joms jau įgriso šių galimybių neturėti.

Negalime palikti jų likimo valiai. Jų užmojai europinio masto, tad negalime palikti jų be atitinkamų ryšio priemonių. Kai ekonomika grindžiama informacija ir ryšiais, negalime sėdėti rankas sudėję ir laukti, kol telekomunikacijų sektorius taps per silpnas konkuruoti, investuoti ir kurti naujoves. Nebegalime apsieiti su prastais, senstančiais tinklais.

Tai svarbus klausimas. Sukūrus konkurencingą bendrąją rinką, telekomunikacijų sektorius galėtų ūgtelti 110 mlrd. eurų per metus. Per 15 metų kokybiško ryšio vertė verslui gali siekti 800 milijardų. Dėl plačiajuosčio ryšio galėtų būti sukurta 2 mln. darbo vietų. Tai investicija į ateities ekonomikos augimą.

Mano užmojai dideli, bet mano metodai praktiški. Šiandien mūsų tinklai ir reglamentavimas iš esmės yra nacionaliniai. Žvelgti praktiškai, tai nereiškia, kad reikėtų išdraskyti tuos tinklus, išmesti šiukšlių dėžėn taisykles ir pradėti nuo nulio. Tai reiškia, kad reikia naudoti ir pritaikyti tai, ką turime, šalinti trukdžius, naikinti kliūtis, suteikti operatoriams, įmonėms ir piliečiams galimybę naudotis bendrosios rinkos pranašumais: geresnėmis paslaugomis, spartesniais tinklais, teisingesnėmis kainomis.

Žinau, kad ką tik nagrinėjote labiau ilgalaikį variantą: nuodugnesnę visos sistemos peržiūrą, kaip pasiūlyta ponios Trautmann ataskaitoje. Suprantu, kodėl tai patrauklu. Tačiau noriu duoti patarimą: nepraleiskime šios progos iš tiesų pakeisti ekonomikos augimo ir užimtumo sąlygų.

Vertinant realistiškai, visapusiška peržiūra užtruktų 5 metus – labai ilgai. Šiandienos sąlygomis prarastas laikas reiškia praleistą progą. Pagalvokite, kaip pasaulis pasikeitė per pastaruosius penkerius metus, prisiminkite, kokių įrenginių, kokių paslaugų nebuvo. Pagalvokite, kaip pasaulis pasikeis per kitus penkerius metus. O tada pagalvokite, ar galime tiek laukti, kol kiti pasaulio regionai veržiasi pirmyn.

Todėl siūlau imtis laipsniškų veiksmų, bet tuojau pat: tobulinti modelį, kad kuo geriau pasinaudotume esama sistema. Žengti didelį žingsnį į bendrąją rinką, kurioje technologijos ir paslaugos susilietų. Į bendrąją rinką, kurioje atnaujintoje reguliavimo sistemoje būtų atsižvelgiama į šiuos dinamiškus pokyčius ir kurioje galima rasti laiko apsvarstyti ir vėliau įdiegti tokią reguliavimo sistemą, kurios reikės ateityje.

Bet pirmiausia sukurkime tinkamą bendrąją telekomunikacijų rinką. Pasirūpinkime, kad ji būtų naudinga Europai.

Tokia mano siūloma alternatyva. Ir jums, šio Parlamento nariams, siūlau priemonę, kaip užtikrinti, kad mūsų piliečiai ir ekonomika greičiau pajustų naudą. Kad būtų mažiau kliūčių, daugiau pasirinkimo, teisingesnės kainos, geresnės verslo paslaugos, užtikrintas tinklo neutralumas, neliktų tarptinklinio ryšio mokesčių – kad ekonomika būtų stipresnė ir būtų kuriama daugiau darbo vietų. Tai išvystytą ryšių infrastruktūrą turinčio konkurencingo žemyno pranašumai. Manau, kad už tai verta kovoti. Tad jei tikite Europa, patikėkite tuo ir kovokime už tai drauge.


Side Bar