Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság

Neelie Kroes

Az Európai Bizottság alelnöke, a digitális menetrendért felelős biztos

Az egységes telekommunikációs piac és a „behálózott” kontinens megteremtése

Véleménycsere a digitális menetrend területén tervezett jogalkotási javaslatokról: „Az összeköttetés biztosítása a digitális gazdaság számára”, az Európai Parlament Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottságának ülése, Brüsszel

2013. július 9.

A beszéddel kapcsolatos megjegyzéseket ezen az oldalon várjuk.

Köszönöm a meghívást és a lehetőséget, hogy felszólalhatok Önök előtt. Előadásomban szeretném részletesen bemutatni a „behálózott” kontinens megteremtésére vonatkozó javaslataimat.

Beköszöntött a digitális világ korszaka. Ehhez egyre növekvő globális piac is társul, melynek lehetőségeivel élnünk kellene. Azonban a korábban vezető helyet betöltő és világszerte irigyelt európai telekommunikációs ágazat és IKT-szektor lemaradt a versenyben. Az európai polgároknak és vállalkozásoknak akadályokkal és tisztességtelen díjakkal kell szembenézniük. A telekommunikációs hálózatnak globálisnak kellene lennie, ehhez képest még a mi belső piacunkon is határ-ellenőrzési pontok működnek.

Eközben a világ többi országa elrohan mellettünk. Amerikában, Japánban és Koreában található a világ 4G-előfizetéseinek 88 %-a, míg Európára mindössze 6 % jut. Az európai háztartásoknak pedig csupán 2 %-a rendelkezik szupergyors szélessávú hozzáféréssel.

Ezekre a problémákra megoldást kell találnunk. Eltökélt szándékom, hogy már szeptemberben átfogó intézkedéscsomagot állítunk össze ennek érdekében.

A tervezett csomag célja, hogy lebontsa a határokat, ösztönözze a befektetéseket, valamint egyszerűbbé tegye a különböző uniós országok közötti kommunikációt és üzemeltetést. Mindezt a jelenlegi keretszabályozásra építve három kulcsfontosságú intézkedéssel kívánjuk elérni.

Először is ahhoz, hogy a hálózatok valóban európaiakká válhassanak, egyszerűbbé kell tenni a határokon átívelő kommunikációt. Ennek előfeltétele, hogy az üzemeltetők ne ütközzenek eltérő és egymásnak ellentmondó szabályokba. Ha egyszer a vállalkozások Európában bárhol működhetnek – hiszen ezt az uniós keretrendszer garantálja –, akkor valóban biztosítani kell számukra ezt a lehetőséget. Ezalatt pedig nemcsak az elméleti lehetőséget, hanem a tényleges megvalósíthatóságot értem. Többek között egy egységes engedélyezési rendszerre lenne szükség, melyet a székhely szerinti tagállam felügyelne.

A Bizottságnak emellett nagyobb mozgásteret kellene kapnia a jogorvoslati lehetőségek összehangolása érdekében. Összefoglalóan a bürokrácia, a költségek és a kényelmetlenségek csökkentésére van szükség: ez az egységes piac lényege. Ez az ösztönző erő a bankszektortól kezdve a műsorszóráson át már számos ágazatban működik – mostantól a telekommunikáció területén a sor.

Másodszor, az üzemeltetők a „bemenő teljesítményre” támaszkodnak – vagyis hálózatokra van szükségük, amelyeket működtethetnek. A jelenlegi körülmények között ezek is sok problémát jelentenek, különösen a határokon átívelő rendszerek esetében. Ezért összehangoltabb módon kell megoldani a helyhez kötött hálózatokhoz való hozzáférés kérdését – például a hozzáférési módok szabványosításával, az úgynevezett „virtuális bitfolyam-hozzáférést biztosító termékek” segítségével. Emellett a minőséget garantáló összekapcsolási szolgáltatásokra, a vezeték nélküli rendszerekhez pedig a frekvenciaszabályozás fejlesztésére is szükség van. A frekvenciasávok területén következetesebb engedélyezési feltételek szükségesek – többek között az engedélyek időtartamával, a frekvenciablokkok nagyságával és a díjak szerkezetével kapcsolatban. Mindez egyszerűbbé fogja tenni a hálózatok több országban való működtetését az üzemeltetők számára, a felhasználók pedig könnyebben hozzáférhetnek a hálózatok kiemelkedő minőségű szolgáltatásaihoz.

Harmadszor, az uniós polgároknak egész Európában megfelelő jogokat és tisztességes üzleti ajánlatokat kellene kapniuk.

Ezek közé tartozik például a hálózatfüggetlenséghez való jog is.

A szolgáltatások letiltása vagy korlátozása nemcsak tisztességtelen, de zavaró is a felhasználók szempontjából – az innovatív fejlesztők munkáját pedig egyenesen ellehetetleníti. Ezért biztosítani fogom a hálózatfüggetlenséget, valamint erősíteni fogom az átláthatóságot, hogy mindenki pontosan tudhassa, mi szerepel a szerződésében. Mindez lehetővé fogja tenni, hogy könnyebben váltsunk a szolgáltatók között, valamint hogy új, kiemelt tartalmakat érjünk el, amelyekre számos új szolgáltatás épül – ilyen például a számítási felhő vagy az e-egészségügy. Emellett véget kívánok vetni a szolgáltatások versenyellenes letiltásának és korlátozásának, minden polgárra, hálózatra és készülékre vonatkozóan. Az internetes növekedés a nyitottság és az innováció függvénye, ezért ezek védelmét határozottan meg fogom erősíteni.

A tisztességes üzlethez a tisztességes árak is hozzátartoznak. Ha valóban egységes piacunk lenne, az európai telefonhívások nem számítanának drága, „nemzetközi” hívásoknak. Nem kellene a hirtelen magasba szökő percdíjaktól tartanunk, mikor más uniós országba telefonálunk, mert az árkülönbségeket objektíven, a többletköltségekkel indokolva kellene alátámasztani.

Egy valóban egységes piacon természetesen a barangolással járó mesterséges díjakat is elfelejthetnénk, amelyek nemcsak zavaróak és tisztességtelenek, de idejétmúltak is. Napjainkban a belső határok átlépésére gyakran már csak a zsebünkben lapuló mobiltelefon figyelmeztet, és itt az ideje, hogy ennek is véget vessünk. Európaiak milliói rendelkeznek jól működő, átlátható mobil-előfizetési csomaggal, és elvárják, hogy minden szolgáltatást elérhessenek a díj egyszeri kifizetése után. Nemcsak otthon, hanem utazás közben is. Biztosítani kellene számukra a lehetőséget, hogy a kifizetett perceket, üzeneteket és megabyte-okat mindenhol felhasználhassák, bárhol is járnak Európában.

Tudom, hogy Rohde úr jelentéstervezete kapcsán már foglalkoztak a barangolás kérdésével. Azonban hadd emlékeztessem Önöket arra, hogy nem a barangolási díjak betiltása vezet az egységes piac létrejöttéhez, hanem pont fordítva: az egységes piac megteremtése teszi lehetővé a barangolási többletköltségek megszüntetését. Egy egységes piacon a vállalatokra ugyanolyan mértékű versenykényszer nehezedik a barangolási díjak csökkentése szempontjából, mint saját hálózatuk tekintetében. Ezen a piacon azzal lehetne új felhasználókat megfogni és a régieket megtartani, ha a vállalat a barangolást is szerepelteti vonzó csomagajánlatai között. Ezen a piacon a fogyasztók élhetnének a választás szabadságával, élvezhetnék a versenynek köszönhető előnyöket, valamint nem kellene korlátokba és akadályokba ütközniük.

A jelenlegi megosztottságból így szeretnék valóban versenyképes és egységes piacot létrehozni.

Ez a megosztottság nemcsak az uniós alapelvek megsértése miatt hátrányos, hanem kézzelfogható következményekkel is jár. Hogy csak egy példát említsünk, itt a frekvenciák kérdése. A tagállamok nem tartják be a frekvenciák kijelölésére vonatkozó kötelezettségeiket. Amennyiben mégis megtörténik a frekvenciák kijelölése, akkor is minden országban máshogy kerül rá sor, ami megnehezíti a határokon átívelő ajánlattételt, tervezést és szolgáltatásnyújtást.

Mindez a gyártók dolgát is megnehezíti a készülékek európai piacra való optimalizálása tekintetében. Továbbá a vállalkozások sem számíthatnak arra, hogy az egységes piac révén méretgazdaságossági előnyökre tehetnek szert.

Az üzemeltetők a bizonytalanságokat és a költségeket áthárítják a fogyasztókra, ami az árak emelkedéséhez és a szolgáltatások színvonalának romlásához vezet. Az európai gyártóknak, akik korábban globális vezető szerepet töltöttek be, ma a versenyben maradásért kell küzdeniük.

Mindez nemcsak erre az egy ágazatra igaz, és nem is csak a telefonokra vagy a táblagépekre. A közeljövőben mindenféle készülék összekapcsolása lehetővé válhat, az autóktól kezdve az egészségügyi eszközökig. Nagy lehetőség kínálkozik tehát arra, hogy az emberek élhessenek a széles körben működő páneurópai szolgáltatások előnyeivel, de még mindig csak várunk ennek megvalósulására.

Most nemcsak egyetlen szektor problémáiról beszélek, hanem nagyobb összefüggésekről. A telekommunikációs szektor és az IKT-ágazat az európai gazdaság kulcsfontosságú elemei – ezért szeretném őket még erősebbé tenni. Olyan telekommunikációs ágazatot szeretnék látni Európában, amely megállja a helyét a piaci versenyben és kevésbé van ráutalva a szabályozásra. Mindez nemcsak az ágazat érdekét szolgálná, hanem mindenki számára hasznos lenne.

Ma már ugyanis a bankszektortól a logisztikáig, a gépjárműipartól az audiovizuális ágazatig az egész gazdaság digitális eszközöket és hálózatokat használ. Ezeken túl pedig számos vállalat szeretné az összeköttetések révén átalakítani a működését, például a videokonferencia, a számítási felhő vagy a 3D nyomtatás segítségével. Rengeteg ilyen vállalat van az összes gazdasági szektorban, és még mindig nem állnak rendelkezésükre ezek a lehetőségek.

Nem hagyhatjuk cserben őket, hiszen európai terveik vannak, és rajtunk múlik, hogy az ezekhez szükséges kommunikációs lehetőségeket megteremtsük. Napjaink információra és kommunikációra épülő gazdaságában nem hagyhatjuk, hogy a telekommunikációs szektor elveszítse versenyképességét, beruházási és innovációs potenciálját. Meg kell szüntetnünk az alkalmatlan, elöregedő hálózatok jelentette akadályokat.

Mindennek valódi tétje van. Az egységes és versenyképes telekommunikációs piac megteremtése évi 110 milliárd eurós fellendülést jelenthet. A magas színvonalú vállalati kommunikációs szolgáltatások 15 év alatt 800 milliárd euró hasznot hozhatnak. A szélessávú szolgáltatások 2 millió munkahelyet teremthetnének. Mindez tehát a jövőbe való befektetés is lenne.

Tudom, hogy a céljaim nagyra törőek, a megvalósításuk azonban nagyon is pragmatikus eszközökkel történne. Jelenleg a hálózatok és a szabályozások nagyrészt nemzeti szintűek. A pragmatikus megközelítés nem azt jelenti, hogy megszüntetjük ezeket a hálózatokat, elfelejtjük a meglévő szabályokat, és mindent elölről kezdünk. Sokkal inkább arról van szó, hogy építünk a meglévő eredményekre, és módosításokat alkalmazunk a korlátok és akadályok megszüntetése érdekében. Az egységes piac megteremtésével nagy lökést adnánk az üzemeltetőknek, a vállalatoknak és a polgároknak is, hiszen így jobb szolgáltatásokra, gyorsabb hálózatokra és tisztességesebb árakra számíthatnak.

Tudom, hogy Önök éppen egy hosszabb távú megoldási lehetőséget vitattak meg, a Trautmann asszony által bemutatott jelentést, amely az egész gazdasági ágazat átfogóbb felülvizsgálatát tartalmazza. Értem, miért vonzó ez az opció. Az én tanácsom viszont az lenne, hogy ne szalasszuk el annak a lehetőségét, hogy valódi változást érhetünk el a növekedés és a foglalkoztatás terén.

A teljes felülvizsgálat reálisan 5 év alatt fejeződhet be. Ez hosszú idő, és minden egyes nap elvesztegetett lehetőségeket jelent. Gondoljunk csak arra, mennyit változott a világ az elmúlt 5 évben, hány készülék tűnt el és hány szolgáltatás szűnt meg azóta. És most próbáljuk meg elképzelni, mennyi mindent hozhat a következő öt év. Vajon várhatunk ölbe tett kézzel, míg a világ más részei elszáguldanak mellettünk a versenyben?

Ehelyett egy fokozatos, de azonnal alkalmazható megközelítést javaslok: a jelenlegi modell fejlesztését, amivel a lehető legtöbbet hozhatjuk ki a meglévő keretszabályozásból. Ezzel jelentős lépést tennénk az egységes piac megteremtésének irányába, ahol megvalósulna a technológiák és szolgáltatások konvergenciája. A keretszabályozás továbbfejlesztése esetén tekintettel lennénk az említett, dinamikusan változó környezetre, és lehetőségünk nyílna időt szánni a jövőbeli szabályozás kidolgozására és megvalósítására.

Először azonban koncentráljunk az egységes telekommunikációs piacra. Engedjük működni Európa érdekében.

Íme, ez az én javaslatom. Ezzel egy olyan eszközt kínálok Önöknek, a jelenlegi Parlament tagjainak, amellyel azonnal érzékelhető előnyöket biztosíthatnak a polgárok és a gazdaság számára. Kevesebb korlátozást, több választási lehetőséget, tisztességes árakat, jobb üzleti szolgáltatásokat, hálózatfüggetlenséget, a barangolási díjak megszűnését, erősebb és több munkahelyet biztosító gazdaságot. Ezek azok az előnyök, amelyeket egy „behálózott” és versenyképes kontinens nyújtani tud. Szerintem érdemes küzdeni értük. Ezért ha Önök is hisznek Európában, álljanak mellém és csatlakozzanak ehhez a küzdelemhez.


Side Bar