Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Neelie Kroes

Digitaalistrategiasta vastaava Euroopan komission varapuheenjohtaja

Televiestinnän sisämarkkinat: Koko Euroopan yhteen liittäminen

Keskustelu tulevista Euroopan digitaalistrategian alan lainsäädäntöaloitteista: ”Euroopan digitaalitalouden yhteenliitettävyyden varmistaminen” teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan kokouksessa Euroopan parlamentissa Brysselissä

9. heinäkuuta 2013

Voit kommentoida tätä puhetta internetissä täällä.

Kiitos kun kutsuitte minut tänne puhumaan. Haluan tänään esittää teille yksityiskohtaisesti näkemykseni siitä, kuinka yhteenliitetty maanosa rakennetaan.

Maailma alkaa muuttua digitaaliseksi. Kyse on kasvavista globaaleista markkinoista, jotka meidän on hyödynnettävä. Aikanaan televiestintäalamme ja ICT-ekosysteemimme olivat esikuvana maailmalle, mutta enää ne eivät ole kilpailukykyisiä. Kansalaisemme ja yrityksemme kohtaavat esteitä ja epäreiluja maksuja. Verkostoa, joka on tarkoitettu maailmanlaajuiseksi, koettelevat rajatarkastukset jopa sisämarkkinoillamme.

Muu maailma kasvattaa etumatkaansa. Amerikassa, Japanissa ja Koreassa on 88 prosenttia maailman 4G -liittymistä, EU:ssa niistä on vain kuusi prosenttia, ja vain kahdessa prosentissa Euroopan talouksista on supernopea laajakaista.

Näihin ongelmiin tarvitaan ratkaisuja. Sitä varten aion ehdottaa toimenpidepakettia heti syyskuun alussa.

Ehdotuksen tarkoituksena on rajojen poistaminen, investointeihin kannustaminen sekä EU-maiden välisen toiminnan ja viestinnän helpottaminen. Ehdotus perustuu nykyisiin puitteisiin, ja sillä Eurooppa liitetään entistä tiiviimmin yhteen kolmella keskeisellä tavalla:

Ensiksi: aidosti eurooppalaisen verkon luomiseksi on helpotettava rajat ylittävää viestintää ilman erilaisia, keskenään riiteleviä sääntöjä. Operaattorin, jolla on EU:n asettamissa puitteissa valtuudet toimia jossakin EU-maassa, pitäisi pystyä toimimaan kaikkialla EU:ssa. Enkä tarkoita vain, että toiminta on ”mahdollista”, vaan että se on käytännössä yksinkertaista. Kyse voisi olla yhden toimiluvan järjestelmästä, jossa kotijäsenvaltio hoitaa valvonnan.

Lisäksi on parannettava komission mahdollisuuksia varmistaa, että puutteet korjataan johdonmukaisesti. Vähemmän byrokratiaa, kustannuksia, riesaa – sitä sisämarkkinat tarkoittavat. Sisämarkkinat ovat jo vauhdittaneet pankki- ja yleisradiotoimintaa, ja nyt on televiestinnän vuoro.

Toiseksi nämä operaattorit tarvitsevat riittävät resurssit, joilla mahdollistetaan, että verkko toimii. Tämäkin on nykytilanteessa liian hankalaa erityisesti, kun toiminta ylittää maiden rajat. Tarvitsemme johdonmukaisempia tapoja päästä kiinteisiin verkkoihin – esimerkiksi verkkoon pääsyn yhdenmukaistamista, niin sanottuja ”virtuaalisen bittiviran” tuotteita. Tarvitsemme myös yhteenliittämispalveluita, jotka takaavat laadun, ja paremmat säännöt langattomien palveluiden taajuuksista. Myös taajuusalueiden lupasääntöjä on johdonmukaistettava esimerkiksi lupien voimassaoloajan, lohkokokojen ja maksurakenteiden osalta. Kaikki tämä helpottaa monissa maissa toimivan verkon ylläpitämistä ja parantaa verkon kautta tarjottavien palvelujen laatua.

Kolmanneksi koko EU:n alueella on tarjottava kaikille laadukkaita verkkopalveluja reiluin ehdoin.

Tämä koskee myös oikeutta verkon neutraaliuteen.

Sen lisäksi, että palveluiden estäminen tai tietojen kuristaminen on käyttäjille epäreilua ja ärsyttävää, se on myös kuolinisku innovoinnille. Takaan siis verkon neutraaliuden. Avoimuutta lisätään, jotta kaikki tietävät, mitä heidän sopimukseensa kuuluu. Palveluntarjoajan vaihtamista helpotetaan. Lisäksi mahdollistetaan lisäpalvelut, joita tarvitaan moniin uusiin palveluihin, pilvipalveluista sähköisiin terveyspalveluihin. Aion lopettaa myös kilpailua rajoittavat palveluestot ja tietojen kuristamisen jokaisen kansalaisen, verkon ja laitteen osalta. Internetin kasvu riippuu avoimuudesta ja innovoinnista. Minä tarjoan ehdotonta suojaa.

Reiluihin ehtoihin sisältyy myös reilumpi hinnoittelu. Aidoilla sisämarkkinoilla Euroopan sisäisiä puheluita ei katsota kansainvälisiksi puheluiksi. Kuluttajahinta ei saisi nousta yhtäkkiä vain siksi, että puhelu ylittää sisärajan, vaan kaikki hintaerot on perusteltava objektiivisesti lisäkustannuksilla.

Keinotekoiset verkkovierailumaksut eivät luonnollisestikaan kuulu aidoille sisämarkkinoille. Ne ovat ärsyttäviä, epäreiluja ja kuuluvat menneisyyteen. Usein ainoa muistutus sisärajoista on taskussasi oleva kännykkä, ja tämän on muututtava. Miljoonat eurooppalaiset nauttivat erinomaisista, avoimista paketeista mobiililiittymässään. He odottavat voivansa maksaa kerran, ja sen jälkeen kaikki sisältyy hintaan, eikä vain kotona, vaan myös matkoilla. Euroopan sisällä kansalaisten olisi pystyttävä ottamaan puheaikansa, viestinsä ja megabittinsä matkoille mukaan.

Tiedän, että otatte esiin kysymyksen verkkovierailumaksuista Jens Rohden mietintöluonnoksessa. Tahdon kuitenkin muistuttaa yhdestä asiasta: emme luo sisämarkkinoita kieltämällä verkkovierailumaksut, vaan päinvastoin: luomalla sisämarkkinat lopetamme verkkovierailumaksujen ylihinnoittelun, kun yrityksiin kohdistuu sama kilpailupaine verkkovierailumaksujen laskemiseen kuin kotimaan verkoissa. Tällaisilla markkinoilla yritykset voivat houkuttaa asiakkaita ja koukuttaa heidät sisällyttämällä verkkovierailumaksut tarjoamiinsa kilpailukykyisiin paketteihin. Tällaisilla markkinoilla ei ole rajoja tai esteitä, vaan valinnanvaraa ja kilpailua.

Tällä tavalla minä haluan muuttaa tämän päivän pirstoutuneet markkinat oikeiksi kilpailukykyisiksi sisämarkkinoiksi.

Pirstoutumisessa ei ole kyse jonkin EU-dogmin rikkomisesta, vaan sillä on todellisia seurauksia. Ottaakseni vain yhden esimerkin, ajatellaanpa taajuuksia. EU-maat eivät noudata taajuuksien myöntämistä koskevia velvoitteitaan. Silloinkin kun ne myöntävät niitä, kukin maa toimii eri tavoin. Tämä vaikeuttaa rajatylittäviin tarjouskilpailuihin osallistumista, suunnittelemista ja palveluntarjoamista.

Valmistajien on hankalampaa optimoida uudet tuotteensa Euroopan markkinoille. Yritysten on hankalampaa hyötyä sisämarkkinoiden mittakaavaeduista.

Operaattorit siirtävät markkinoiden epävarmuuden ja korkeat kustannukset edelleen kuluttajille, mikä johtaa kalliimpiin hintoihin ja kehnompiin palveluihin. Eurooppalaisilla valmistajilla, jotka joskus olivat edelläkävijöitä koko maailmassa, on tänään vaikeuksia pysyä mukana kilpailussa.

Eikä tämä koske vain yhtä alaa tai pelkästään puhelimia ja tablettitietokoneita. Kohta kaikki koneet autoista lääkinnällisiin laitteisiin voisivat olla yhteydessä toisiinsa. Laajasti toimivien yleiseurooppalaisten palvelujen tarjoamiseen on valtava potentiaali, mutta sen toteutuminen antaa yhä odottaa itseään.

En tarkastele vain yhtä alaa, vaan laajempaa kokonaisuutta. Euroopan televiestintäala ja ICT-ekosysteemi ovat taloutemme kulmakiviä, ja haluaisin nähdä ne vahvempina. Vahva televiestintäala seisoo omilla jaloillaan voimakkaasti kilpailuilla markkinoilla ja on vähemmän riippuvainen sääntelystä. En kuitenkaan halua muutosta alan itsensä takia, vaan koska se on kaikkien edun mukaista.

On selvää, että koko talous nojaa digitaalisiin palveluihin ja verkostoihin. Tämä koskee kaikkia aloja pankkitoiminnasta logistiikkaan, autoteollisuudesta audiovisuaalialaan. Kysymys on tätäkin laajemmasta asiasta. Oli kyse sitten videokonferensseista, pilvipalveluista tai 3D-tulostamisesta, kaikenlaiset yritykset vaativat yhteenliitettävyyttä, joka voisi mullistaa niiden toiminnan. Tämä koskee kaikenkokoisia yrityksiä kaikilla aloilla. Ne ovat saaneet tarpeekseen siitä, ettei tällaisia palveluita ole saatavilla.

Emme voi jättää niitä oman onnensa nojaan. Näillä yrityksillä on euroopanlaajuiset tavoitteet, emmekä voi jättää niitä ilman tarvitsemaansa viestintää. Tietoon ja viestintään perustuvassa taloudessa emme voi vain seurata sivusta, kuinka televiestintäala heikkenee niin, ettei siitä ole kilpailemaan, investoimaan ja innovoimaan. Emme voi jatkaa rimpuilua huonojen, vanhenevien verkostojen kanssa.

Tällä on väliä. Kilpailukykyiset viestintäalan sisämarkkinat voisivat tuottaa 110 miljardia euroa vuodessa. Yritysten laadukas viestintä voisi olla arvoltaan 800 miljardia euroa 15 vuodessa. Laajakaista voisi tuottaa kaksi miljoonaa työpaikkaa. Tämä on investoimista huomisen kasvuun.

Minulla on suuret tavoitteet, mutta lähestymistapani on pragmaattinen. Nykyisin verkostomme ja sääntelymme ovat suureksi osaksi kansallisia. Pragmaattisessa lähestymistavassa ei ole kyse siitä, että nämä verkostot romutetaan, säännöistä luovutaan ja aloitetaan nollasta. Kyse on sen hyödyntämisestä ja mukauttamisesta, mitä meillä jo on. Avaamme pullonkaulat ja poistamme esteet. Tarjoamme operaattoreille, yrityksille ja kansalaiselle sisämarkkinoiden edut: paremman palvelun, nopeamman verkon ja reilummat hinnat.

Tiedän, että olette juuri keskustelleet pidemmän aikavälin vaihtoehdosta: Koko ekosysteemin kattavammasta tarkistamisesta, jota Catherine Trautmannin mietinnössä ehdotettiin. Ymmärrän kyllä sen houkutuksen. Minun neuvoni on kuitenkin tämä: ei menetetä tätä tilaisuutta kasvun ja kilpailukyvyn todelliseen parantamiseen.

Realistisesti katsottuna ekosysteemin kokonaisvaltainen tarkistaminen veisi viisi vuotta. Se on pitkä aika odottaa. Ajan hukkaaminen tarkoittaa mahdollisuuksien hukkaamista. Ajatelkaa, kuinka maailma on muuttunut viimeisten viiden vuoden aikana – kaikki laitteet ja palvelut, joita ei ennen ollut olemassakaan. Miettikää, kuinka maailma muuttuu seuraavassa viidessä vuodessa. Miettikää sitten, voimmeko odottaa niin pitkään, kun koko muu maailma ottaa etumatkaa.

Tämän sijaan esitän rajallisempia mutta välittömiä toimia: toimintamallin parantamista ja nykyisten puitteiden optimaalista hyödyntämistä. Ottaisimme suuren askeleen kohti sisämarkkinoita, joilla teknologian ja palvelujen yhdentyminen ovat osa uutta todellisuutta. Askeleen kohti ajanmukaista lainsäädäntöä, jossa otetaan huomioon nämä dynaamiset muutokset ja voimme ottaa aikaa miettiä ja panna sitten täytäntöön säännöt, joita tarvitsemme tulevaisuutta varten.

Toteutetaan kuitenkin kaikista ensimmäiseksi kunnolliset televiestinnän sisämarkkinat. Annetaan niiden toimia Euroopan hyväksi.

Tämä on minun vaihtoehtoni. Annan teille, nykyiselle Euroopan parlamentille, välineen, jolla tarjota välittömämpiä etuja kansalaisillemme ja taloudellemme. Vähemmän esteitä, enemmän valinnanvaraa, reilummat hinnat, paremmat yrityspalvelut, verkon neutraaliuden ja lopun verkkovierailumaksuille. Vahvemman talouden, joka luo enemmän työpaikkoja. Nämä ovat yhteenliitetyn, kilpailukykyisen Euroopan etuja. Mielestäni ne ovat jotakin, jonka eteen kannattaa tehdä töitä. Jos uskotte Eurooppaan, uskokaa tähän, ja tehdään siitä totta yhdessä.


Side Bar