Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Neelie Kroes

Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αρμόδια για το ψηφιακό θεματολόγιο

Μια ενιαία αγορά τηλεπικοινωνιών: δημιουργία μιας διασυνδεδεμένης ηπείρου

Ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τις μελλοντικές νομοθετικές πρωτοβουλίες στον τομέα του ψηφιακού θεματολογίου «Εξασφάλιση της διασυνδεσιμότητας προς όφελος της ψηφιακής οικονομίας» στο πλαίσιο της συνεδρίασης της επιτροπής (Επιτροπή βιομηχανίας, έρευνας και ενέργειας) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες

9 Ιουλίου 2013

Για να προσθέσετε τις παρατηρήσεις σας στην παρούσα ομιλία, συνδεθείτε με την ομιλία όπως παρουσιάζεται στο διαδίκτυο εδώ

Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση. Σήμερα θα ήθελα να σας εκθέσω λεπτομερώς τις ιδέες μου για τη δημιουργία μιας διασυνδεδεμένης ηπείρου.

Ο κόσμος έχει περάσει στην ψηφιακή εποχή. Πρόκειται για μια διαρκώς αναπτυσσόμενη παγκόσμια αγορά: αυτό πρέπει να το εκμεταλλευτούμε. Όμως, ο τομέας των τηλεπικοινωνιών και ο κλάδος των ΤΠΕ που κάποτε αποτελούσαν το αντικείμενο φθόνου όλου του κόσμου δεν είναι πλέον ανταγωνιστικοί. Οι πολίτες και οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν φραγμούς και αθέμιτες επιβαρύνσεις. Υποτίθεται ότι έχουμε να κάνουμε με ένα παγκόσμιο δίκτυο, αλλά οι έλεγχοι στα σύνορα παραμένουν, ακόμα και εντός της ενιαίας αγοράς.

Έχουμε μείνει πίσω σε σχέση με τον υπόλοιπο κόσμο. Η Αμερική, η Ιαπωνία, η Κορέα συγκεντρώνουν το 88% των συνδρομών τέταρτης γενιάς (4G) παγκοσμίως· η ΕΕ έχει μόλις το 6%. Εν τω μεταξύ, μόνο το 2 % των ευρωπαϊκών νοικοκυριών διαθέτει εύρος ζώνης πολύ υψηλών ταχυτήτων.

Τα προβλήματα αυτά πρέπει να επιλυθούν. Σκοπεύω να υποβάλω μια σχετική δέσμη μέτρων, η οποία αναμένεται, καλώς εχόντων των πραγμάτων, να είναι έτοιμη τον Σεπτέμβριο.

Η εν λόγω δέσμη θα καταργήσει τα σύνορα, θα τονώσει τις επενδύσεις και θα διευκολύνει τις επιχειρηματικές δραστηριότητες και τις επικοινωνίες σε ολόκληρη την ΕΕ. Πρέπει να ενισχυθεί το υφιστάμενο πλαίσιο. Πρέπει να δοθεί ώθηση στη διασυνδεσιμότητα της ηπείρου μας με τρεις κύριους τρόπους.

Πρώτον: για πραγματικά ευρωπαϊκά δίκτυα, πρέπει να διευκολυνθεί η διασυνοριακή επικοινωνία. Να μην αντιμετωπίζουν πλέον οι διαχειριστές ένα συνονθύλευμα διαφορετικών, ασύμβατων κανόνων. Εάν ένας αδειοδοτημένος φορέας εκμετάλλευσης μπορεί να ασκεί δραστηριότητα κάπου στην Ευρώπη– δυνάμει του πλαισίου της ΕΕ,—τότε πρέπει να μπορεί να ασκεί δραστηριότητα οπουδήποτε στην ΕΕ. Δεν εννοώ ότι αυτό πρέπει να είναι απλώς «πιθανό», πρέπει να ισχύει και στην πράξη. Πρέπει να υφίσταται ένα ενιαίο σύστημα αδειοδότησης υπό την εποπτεία του κράτους μέλους προέλευσης.

Η Επιτροπή πρέπει να έχει περισσότερες δυνατότητες να λάβει συνεκτικά διορθωτικά μέτρα. Απώτερος στόχος είναι λιγότερη γραφειοκρατία, μικρότερο κόστος, λιγότερη ταλαιπωρία: αυτό ακριβώς σημαίνει ενιαία αγορά. Αυτή η ώθηση δόθηκε ήδη στους τομείς των τραπεζών και των ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών: τώρα ήρθε η ώρα των τηλεπικοινωνιών.

Δεύτερον, οι εν λόγω φορείς εκμετάλλευσης χρειάζονται «εισροές»–ήτοι δίκτυα για την παροχή των υπηρεσιών τους. Και πάλι, με την κατάσταση ως έχει αυτό είναι πολύ δύσκολο, ιδίως σε διασυνοριακό επίπεδο. Χρειαζόμαστε πιο συνεκτικά μέσα πρόσβασης σε σταθερά δίκτυα– όπως τυποποιημένα μέσα πρόσβασης στα δίκτυα, τα επονομαζόμενα προϊόντα «εικονικής διφυορρευματικής». Χρειαζόμαστε επίσης υπηρεσίες διασύνδεσης που εγγυώνται την ποιότητα. Επιπλέον, για τις ασύρματες επικοινωνίες χρειαζόμαστε καλύτερους κανόνες σχετικά με το ραδιοφάσμα. Όσον αφορά τις ζώνες του ραδιοφάσματος είναι απαραίτητη η ύπαρξη συνεκτικότερων όρων αδειοδότησης– ιδίως δε κανόνων που αφορούν τη διάρκεια ισχύος των αδειών, το μέγεθος του φασματικού τμήματος, τη δομή των τελών, και ούτω καθεξής. Όλα αυτά θα καταστήσουν ευκολότερη τη διαχείριση δικτύου που εκτείνεται σε πολλές χώρες - και ευκολότερη την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας σε αυτές.

Τρίτον, οι πολίτες πρέπει να έχουν ισότιμα δικαιώματα και να χαίρουν ισότιμων εμπορικών όρων– σε ολόκληρη την Ένωση.

Σε αυτά συγκαταλέγεται το δικαίωμα της ουδετερότητας του διαδικτύου.

Οι υπηρεσίες παρεμπόδισης ή περιορισμού των δυνατοτήτων δεν αποτελούν μόνο ενέργεια αθέμιτη και ενοχλητική για τους χρήστες– αλλά και ταφόπλακα για τους καινοτόμους. Επομένως, σας εγγυώμαι την ουδετερότητα του διαδικτύου. Μεγαλύτερη διαφάνεια, ώστε οι χρήστες να γνωρίζουν τι περιλαμβάνει το συμβόλαιό τους. Η αλλαγή παρόχου θα είναι ευκολότερη. Θα επιτραπούν νέες υπηρεσίες πρόσθετου τέλους στις οποίες βασίζονται τόσες πολλές νέες υπηρεσίες– όπως το υπολογιστικό νέφος και η ηλεκτρονική υγεία. Επιπροσθέτως, θα θέσουμε τέλος στην παρεμπόδιση και στον περιορισμό των δυνατοτήτων που υπονομεύουν τον ανταγωνισμό, για κάθε πολίτη, σε κάθε δίκτυο, για κάθε συσκευή. Η ανάπτυξη του διαδικτύου εξαρτάται από το πόσο ανοικτό είναι και από πλευράς καινοτομίας: θα παράσχουμε απόλυτες εγγυήσεις εν προκειμένω.

Οι θεμιτοί όροι προϋποθέτουν δικαιότερες τιμές. Οι κλήσεις που κάνουμε στην Ευρώπη δεν πρέπει να είναι το ίδιο ακριβές με τις «διεθνείς κλήσεις»· τουλάχιστον όχι σε μια αγορά που θέλει να αποκαλείται ενιαία. Δεν πρέπει να έχουμε αιφνίδια αύξηση των τιμών όταν απλώς πραγματοποιούμε κλήση εντός των εσωτερικών συνόρων· επομένως, κάθε διαφορά στην τιμή πρέπει να αιτιολογείται αντικειμενικά βάσει κάποιου πρόσθετου κόστους.

Φυσικά, σε μια πραγματικά ενιαία αγορά, δεν υπάρχουν τεχνητά τέλη περιαγωγής. Είναι εκνευριστική και καταχρηστική πρακτική, και πρέπει πλέον να ανήκει στο παρελθόν. Συχνά, το μόνο πράγμα που μας θυμίζει τα εσωτερικά μας σύνορα είναι το κινητό τηλέφωνο που έχουμε στην τσέπη μας: αυτή η κατάσταση πρέπει να αλλάξει. Εκατομμύρια Ευρωπαίοι είναι συνδρομητές σε καταπληκτικά και διαφανή πακέτα κινητής τηλεφωνίας· έχουν επομένως την αξίωση να πληρώνουν ένα εφάπαξ ποσό και όλα να περιλαμβάνονται σε αυτό. Όχι μόνο όταν βρίσκονται στη χώρα τους, αλλά και όταν ταξιδεύουν. Πρέπει να μπορούν να λαμβάνουν στο κινητό τους τον χρόνο συνομιλίας σε λεπτά, τα μηνύματά τους και τις μεγαψηφιολέξεις (megabytes) που δικαιούνται, οπουδήποτε και αν ταξιδεύουν στην Ευρώπη.

Γνωρίζω ότι το ζήτημα της περιαγωγής θίγεται στο σχέδιο έκθεσης που κατήρτισε ο κ. Rohde. Αλλά επιτρέψτε μου να σας υπενθυμίσω ένα πράγμα: δεν δημιουργούμε μια ενιαία αγορά με το να απαγορεύουμε τα τέλη περιαγωγής. Αντιθέτως, με τη δημιουργία της ενιαίας αγοράς θα εξαλειφθούν τα τέλη περιαγωγής. Μια αγορά όπου οι εταιρείες θα αντιμετωπίζουν την ίδια ανταγωνιστική πίεση να μειώσουν τις τιμές περιαγωγής όπως κάνουν στη χώρα τους, στο δικό τους δίκτυο. Μια αγορά όπου θα μπορούν να προσελκύουν και να διατηρούν πελάτες προσθέτοντας την περιαγωγή στις ανταγωνιστικές δέσμες που προσφέρουν. Μια αγορά όπου οι καταναλωτές θα απολαμβάνουν το δικαίωμα επιλογής και τον ανταγωνισμό, χωρίς σύνορα και φραγμούς.

Έτσι θα ήθελα να αλλάξω τη σημερινή κατακερματισμένη πραγματικότητα σε μια πραγματικά ανταγωνιστική ενιαία αγορά.

Ο κατακερματισμός αυτός δεν παραβιάζει απλώς τα πιστεύω της ΕΕ: έχει χειροπιαστές συνέπειες. Ας πάρουμε ένα μόνο παράδειγμα: το ραδιοφάσμα. Οι χώρες δεν συμμορφώνονται προς τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την εκχώρηση ραδιοφάσματος. Αλλά ακόμη και όταν αυτό εκχωρείται, κάθε χώρα το κάνει με διαφορετικό τρόπο: αυτό δυσχεραίνει περισσότερο την προσφορά, τον σχεδιασμό και την παροχή διασυνοριακών υπηρεσιών.

Είναι επίσης δυσκολότερο για τους κατασκευαστές να βελτιστοποιήσουν τα νέα προϊόντα τους για την Ευρώπη. Είναι δυσκολότερο για τις επιχειρήσεις να επωφεληθούν από τις οικονομίες κλίμακας της ενιαίας αγοράς.

Οι αβεβαιότητες που αντιμετωπίζουν και το κόστος που επωμίζονται οι φορείς εκμετάλλευσης μετακυλίονται στους καταναλωτές: αυτό σημαίνει υψηλότερες τιμές και χειρότερης ποιότητας υπηρεσίες. Οι ευρωπαίοι κατασκευαστές, οι οποίοι κάποτε ήταν στην παγκόσμια πρωτοπορία, σήμερα ασθμαίνουν να παραμείνουν ανταγωνιστικοί.

Η προσπάθειά μας δεν αφορά μόνο ένα τομέα. Ούτε μόνο τα τηλέφωνα και τους υπολογιστές-ταμπλέτες. Όχι πλέον. Σύντομα κάθε είδους συσκευές θα μπορούν να διασυνδέονται– από το αυτοκίνητό μας έως τις ιατρικές συσκευές. Υπάρχουν τεράστιες δυνατότητες απολαβής πανευρωπαϊκών υπηρεσιών που να λειτουργούν παντού, πλην όμως ακόμη αναμένονται.

Δεν αναφέρομαι σε έναν μόνο τομέα· αναφέρομαι στη γενικότερη εικόνα. Ο ευρωπαϊκός τομέας τηλεπικοινωνιών και ο κλάδος των ΤΠΕ είναι οι πυλώνες της οικονομίας μας– και θα ήθελα να τους δω ισχυρότερους. Χρειαζόμαστε έναν ισχυρό τομέα τηλεπικοινωνιών που να στέκεται αυτόνομα σε μια ανταγωνιστική αγορά, που να εξαρτάται λιγότερο από την κανονιστική ρύθμιση. Όχι προς όφελος των ίδιων των κλάδων, αλλά όλων μας.

Πράγματι, το σύνολο της οικονομίας στηρίζεται στα ψηφιακά εργαλεία και στα ψηφιακά δίκτυα: ολόκληροι τομείς, από τις τράπεζες έως την εφοδιαστική, από την αυτοκινητοβιομηχανία έως τον οπτικοακουστικό τομέα. Επιπλέον, οι κάθε μορφής εταιρείες επιδιώκουν διακαώς τη διασυνδεσιμότητα που θα μπορούσε να αλλάξει τον τρόπο δουλειάς τους: από την τηλεδιάσκεψη στο υπολογιστικό νέφος και στην τρισδιάστατη εκτύπωση. Εταιρείες κάθε μεγέθους σε κάθε τομέα, οι οποίες έχουν απηυδήσει επειδή δεν έχουν στη διάθεσή τους τις ανωτέρω υπηρεσίες.

Δεν μπορούμε να τις αφήσουμε στη μοίρα τους. Έχουν φιλοδοξίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο: δεν μπορούμε να τους στερήσουμε τις κατάλληλες επικοινωνίες. Σε μια οικονομία που στηρίζεται στις πληροφορίες και στις επικοινωνίες, δεν μπορούμε να μείνουμε απαθείς τη στιγμή που ο τομέας των τηλεπικοινωνιών είναι τόσο αδύναμος που δεν είναι σε θέση να είναι ανταγωνιστικός, να κάνει επενδύσεις και να καινοτομήσει. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να πορευόμαστε με χαμηλής ποιότητας απηρχαιωμένα δίκτυα.

Αυτό είναι το διακύβευμα. Το όφελος από μια ανταγωνιστική ενιαία αγορά στον τομέα των τηλεπικοινωνιών θα μπορούσε να ανέλθει στα 110 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως. Οι ποιοτικές επικοινωνίες για επιχειρήσεις θα μπορούσαν να ανέλθουν στα 800 δισεκατομμύρια ευρώ σε 15 έτη. Οι ευρυζωνικές συνδέσεις θα μπορούσαν να δημιουργήσουν 2 εκατομμύρια θέσεις εργασίας. Πρόκειται για επενδύσεις στη μελλοντική ανάπτυξη.

Έχω μεγάλες φιλοδοξίες, αλλά η προσέγγισή μου είναι ρεαλιστική. Σήμερα τα δίκτυα και οι κανονιστικές ρυθμίσεις μας έχουν, σε μεγάλο βαθμό, εθνικό χαρακτήρα. Μια ρεαλιστική προσέγγιση δεν σημαίνει ξήλωμα των εν λόγω δικτύων, κατάργηση των σχετικών κανόνων και νέο ξεκίνημα από το μηδέν. Το θέμα είναι να πάρουμε ό,τι έχουμε και να το προσαρμόσουμε, να άρουμε τα σημεία συμφόρησης και τους φραγμούς. Να ενισχύσουμε τους φορείς εκμετάλλευσης, τις επιχειρήσεις και τους πολίτες στο πλαίσιο της ενιαίας αγοράς. Να διασφαλίσουμε καλύτερες υπηρεσίες, ταχύτερα δίκτυα, αντιπροσωπευτικότερες τιμές.

Ξέρω ότι μόλις συζητήσατε μια πιο μακροπρόθεσμη επιλογή: μια ριζικότερη ανάπλαση ολόκληρου του τοπίου, όπως προτείνεται στην έκθεση της κας Trautmann. Μπορώ βεβαίως να αντιληφθώ τα θετικά σημεία αυτής της επιλογής. Ωστόσο, προτείνω τα εξής: ας μην αφήσουμε ανεκμετάλλευτη την ευκαιρία να δώσουμε μια πραγματική ώθηση στην ανάπτυξη και την απασχόληση.

Ας το δούμε ρεαλιστικά, η πλήρης αναθεώρηση θα χρειαζόταν μία πενταετία. Πρόκειται για μεγάλο χρόνο αναμονής. Στις ημέρες μας, χαμένος χρόνος σημαίνει χαμένες ευκαιρίες. Σκεφτείτε πόσο έχει αλλάξει ο κόσμος τα πέντε τελευταία χρόνια– πόσες συσκευές δεν είχαμε, πόσες υπηρεσίες δεν υπήρχαν. Σκεφτείτε πόσο θα αλλάξει ο κόσμος την επόμενη πενταετία. Μετά σκεφτείτε αν μπορούμε να περιμένουμε τόσο πολύ, ενώ σε άλλα μέρη του κόσμου μας έχουν ήδη ξεπεράσει.

Σήμερα υποβάλλω μια βαθμιαία, αλλά άμεση προσέγγιση: βελτίωση του μοντέλου, ώστε να αντληθούν τα βέλτιστα δυνατά οφέλη από το υφιστάμενο πλαίσιο. Κάνοντας ένα σημαντικό βήμα προς μια ενιαία αγορά, όπου η σύγκλιση της τεχνολογίας και των υπηρεσιών θα αποτελεί κομμάτι της νέας πραγματικότητας. Όπου ένα επικαιροποιημένο ρυθμιστικό πλαίσιο θα λαμβάνει υπόψη τις δυναμικές αυτές αλλαγές και όπου θα έχουμε τον απαιτούμενο χρόνο να προβληματιστούμε και στη συνέχεια να εφαρμόσουμε το ρυθμιστικό πλαίσιο που χρειαζόμαστε για το μέλλον.

Αλλά πρώτα απ’ όλα, ας δημιουργήσουμε την ενιαία αγορά τηλεπικοινωνιών και ας την αφήσουμε να λειτουργήσει προς όφελος της Ευρώπης.

Αυτή είναι η εναλλακτική μου επιλογή. Υποβάλλω στο εν ενεργεία Κοινοβούλιο την πρότασή μου: να εξασφαλίσουμε πιο άμεσα οφέλη για τους πολίτες και την οικονομία μας. Να περιορίσουμε τους φραγμούς, να παράσχουμε περισσότερες επιλογές, αντιπροσωπευτικότερες τιμές, καλύτερες υπηρεσίες για τις επιχειρήσεις, ουδετερότητα του διαδικτύου, κατάργηση των τελών περιαγωγής· μια ισχυρότερη οικονομία που θα δημιουργεί περισσότερες θέσεις εργασίας. Αυτά είναι τα οφέλη μιας διασυνδεδεμένης, ανταγωνιστικής ηπείρου. Πιστεύω ότι αξίζει τον κόπο να αγωνιστούμε γι’ αυτή την υπόθεση. Επομένως, αν πιστεύετε στην Ευρώπη, πιστέψτε και σε αυτή την προοπτική και ελάτε να αγωνιστούμε μαζί.


Side Bar