Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Neelie Kroesová

Místopředsedkyně Evropské komise odpovědná za digitální agendu

Jednotný telekomunikační trh: na cestě k propojení kontinentu

Výměna názorů na chystané legislativní iniciativy v oblasti digitální agendy: „Zajištění propojení pro digitální ekonomiku“ na zasedání Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku (ITRE) v Evropském parlamentu, Brusel

9. července 2013

Připomínky k tomuto projevu můžete vyjádřit zde

Děkuji Vám za pozvání a možnost promluvit k Vám. Ráda bych dnes podrobně popsala své představy týkající se budování propojeného kontinentu.

Svět se digitalizuje. Jde o rostoucí globální trh, čehož musíme využít. Naše odvětví telekomunikací a ekosystém IKT, jež kdysi bývaly ve světě naší chloubou, však nejsou konkurenceschopné. Evropští občané a podniky čelí překážkám a nespravedlivým poplatkům. Ačkoli by se mělo jednat o globální síť, narážíme stále na hranice, a to i v rámci našeho jednotného trhu.

Zbytek světa postupuje mílovými kroky kupředu. Na Ameriku, Japonsko a Koreu připadá 88 % z celkového počtu předplatitelů 4G na světě, na EU jen 6. Superrychlé širokopásmové připojení mají pouze 2 % evropských domácností.

Tyto problémy je třeba řešit, a proto se hned v září chystám předložit příslušný balíček opatření.

Jeho cílem bude odstranit hranice, podpořit investice a usnadnit činnost a komunikaci v rámci celé EU. Bude vycházet ze stávajícího rámce a propojení kontinentu podpoří třemi hlavními způsoby.

Zaprvé: aby naše sítě byly skutečně celoevropské, musí být jednodušší komunikovat přes hranice. Operátoři se nesmí potýkat se spletí různých neslučitelných pravidel. Když můžete na základě povolení podle příslušného rámce EU provozovat svou činnost v některé části Evropy, měli byste být schopni fungovat všude v Evropě. Nechci, aby to byla jen „možnost“, nýbrž rovnou praxe. Jednalo by se o jednotný systém pro udělování povolení s dohledem ze strany domovského členského státu.

Pro Komisi by to znamenalo lepší možnost uplatnění jednotných nápravných opatření. Méně byrokracie, nižší náklady, méně těžkostí: to je jednotný trh. Z těchto výhod již dnes těží některá odvětví od bankovnictví po vysílací služby; teď je řada na telekomunikacích.

Zadruhé: operátoři potřebují pro svou činnost sítě, pomocí kterých provozují své služby. V současné situaci je to ale příliš obtížné, zejména přes hranice. Co potřebujeme, je jednotnější způsob přístupu k pevným sítím, něco jako standardizované možnosti přístupu k sítím – tzv. virtuální přístup k datovému toku. Se službami propojení, u kterých bude zaručena kvalita. V případě bezdrátového připojení jsou navíc nutná lepší pravidla pro spektrum. Pásma spektra musí mít jednotnější licenční podmínky, například pokud jde o trvání licencí, velikosti bloků, strukturu poplatků atd. Díky tomu bude snazší provozovat sítě napříč několika zeměmi – a také využívat kvalitních služeb poskytovaných prostřednictvím těchto sítí.

Zatřetí: naši občané musí mít všude v Unii stejná práva a je třeba jim zaručit spravedlivé zacházení.

Mezi tato práva patří právo na neutralitu sítí.

Blokování nebo omezování služeb je nejen nesprávné a pro uživatele obtěžující, je to i rozsudek smrti pro inovátory. Zajistím proto neutralitu sítí. Je třeba usilovat o větší transparentnost, abyste věděli, co vaše smlouva obsahuje, zjednodušit změnu poskytovatele a zaručit nové prémiové služby, na nichž závisí tolik nových služeb, jako jsou cloud computing či elektronické zdravotnictví. Skoncuji s narušováním hospodářské soutěže formou blokování a omezování služeb, pokud jde o každého občana, každou síť i zařízení. Rozvoj internetu se odvíjí od jeho otevřenosti a inovací: v tomto ohledu poskytnu jednoznačnou záruku.

Spravedlivé zacházení znamená i spravedlivé ceny. Hovory v rámci Evropy by se neměly považovat za nákladné „mezinárodní hovory“, tedy alespoň v rámci skutečně jednotného trhu. Náhlé zvýšení ceny by nemělo nastat jen proto, že voláte přes vnitřní hranici, a jakýkoli rozdíl v ceně musí být objektivně podložen dodatečnými náklady.

Na skutečně jednotném trhu dále samozřejmě není možné účtovat umělé poplatky za roaming. Obtěžuje to, není to fér a je to přežitek z minulosti. Telefon ve vaší kapse je často jedinou zbývající připomínkou našich vnitřních hranic a to se musí změnit. Miliony Evropanů využívají skvělé a transparentní balíčky mobilních služeb a očekávají, že zaplatí jednou a budou mít vše v ceně. Nejenom když jsou doma, ale také když cestují. Ať už jedou kamkoli v Evropě, měli by mít možnost vzít se svým mobilem i své minuty, zprávy a megabyty.

Vím, že problém roamingu řeší návrh zprávy pana Rohdeho, ale dovolte mi připomenout, že zákazem poplatků za roaming jednotný trh nevytvoříme. Právě naopak: nejdříve je třeba vytvořit jednotný trh a díky němu pak skoncujeme s vysokými příplatky za roaming. Bude to trh, na němž budou společnosti čelit stejnému konkurenčnímu tlaku na snižování cen roamingu jako doma v rámci svých vlastních sítí. Trh, na němž bude možné přilákat a udržet si zákazníky zařazením roamingu do nabízených konkurenčních balíčků. Trh, na němž budou mít spotřebitelé možnost volby a kde bude panovat hospodářská soutěž bez hranic a překážek.

Takto chci změnit současný roztříštěný trh ve skutečně konkurenceschopný jednotný trh.

Roztříštěnost trhu není přitom jen o nějakém porušení dogmatu EU: má opravdové následky. Jako jeden příklad za všechny uvedu spektrum. Země neplní své povinnosti, pokud jde o přidělování spektra, a i když spektrum nakrásně přidělí, každá postupuje jinak: je proto těžší účastnit se nabídkových řízení, plánovat a nabízet přeshraniční služby.

Výrobci nemohou dost dobře optimalizovat své nové přístroje pro Evropu. Pro podniky je obtížnější využívat úspor z rozsahu, které jednotný trh přináší.

Nejistota a náklady operátorů se přenáší na spotřebitele: znamená to pro ně vyšší ceny a horší služby. Evropští výrobci, kteří kdysi zaujímali ve světě čelní postavení, mají dnes problém konkurovat.

Propojení se v dnešní době již netýká jen jednoho odvětví, není to jen otázka telefonů a tabletů. Brzy budeme moci propojit všechna možná zařízení od auta po zdravotní pomůcky. Máme ohromnou příležitost zajistit, aby lidé mohli využívat široce fungujících celoevropských služeb, ti však na ně stále čekají.

Nezabývám se jen jedním odvětvím, na situaci pohlížím komplexně. Evropské odvětví telekomunikací a ekosystém IKT tvoří základ naší ekonomiky a já bych si přála, aby byly silnější. Chtěla bych silné telekomunikační odvětví, jež se neztratí v konkurenci na trhu a bude méně spoléhat na regulaci. Důležité je to nejen kvůli telekomunikacím samotným – je to v zájmu nás všech.

Skutečností zůstává, že na digitálních nástrojích a sítích závisí celá ekonomika od bankovnictví přes logistiku a automobilový průmysl až po audiovizuální služby. Po propojení navíc volají nejrůznější společnosti, které chtějí pomocí prostředků, jako jsou videokonference, cloud computing či 3D tisk, proměnit svůj způsob činnosti. Jsou to společnosti všech možných velikostí ze všech možných odvětví a mají už dost toho, že takové nástroje stále nejsou k dispozici.

Nemůžeme je nechat na holičkách. Mají evropské ambice a my pro ně musíme zajistit odpovídající komunikační služby. V ekonomice závislé na informacích a komunikaci nemůžeme sedět s rukama v klíně, když je odvětví telekomunikací příliš slabé na to, aby konkurovalo, investovalo a inovovalo. Nemůžeme se dál trápit s nekvalitními, zastarávajícími sítěmi.

Je to opravdu důležité. Posílením telekomunikací díky konkurenceschopnému jednotnému trhu je možné získat 110 miliard EUR ročně, kvalitní komunikace pro podniky by mohly znamenat 800 miliard za 15 let a širokopásmové připojení může vést k vytvoření 2 milionů pracovních míst. Jde o investici do budoucího růstu.

Můj cíl je možná rozsáhlý, ale můj přístup je pragmatický. V dnešní době jsou naše sítě a odpovídající předpisy do značné míry vnitrostátního charakteru. Nebylo by pragmatické tyto sítě rozkopat, pravidla zrušit a začít znovu od nuly. Je třeba vycházet z toho, co máme, a provést nezbytné úpravy, abychom odstranili překážky, zlikvidovali bariéry a operátorům, podnikům a občanům umožnili využívat výhod jednotného trhu v podobě lepších služeb, rychlejších sítí a spravedlivějších cen.

Vím, že jste právě probírali dlouhodobější možnost: komplexnější přezkum celého ekosystému podle návrhu obsaženého ve zprávě paní Trautmannové. Chápu, že tato možnost je přitažlivá. Dejte však na mou radu: nepromarněme tuto příležitost a podpořme růst a zaměstnanost.

Úplný přezkum bude podle realistického odhadu trvat pět let. To je dlouho. Ztracený čas je v dnešní době ztracená příležitost. Uvědomte si, jak se svět za posledních pět let změnil, jaké přístroje jste tehdy neměli a jaké služby vůbec neexistovaly. Představte si, jak se svět změní v příštích pěti letech. A teď se zamyslete, jestli si můžeme dovolit tak dlouho čekat, zatímco se jiné části světa ženou kupředu.

Místo toho navrhuji činit postupné, ale okamžité kroky: zlepšit model tak, aby se podařilo co nejlépe využít stávajícího rámce, a výrazně pokročit směrem k vytvoření jednotného trhu, kde bude samozřejmostí konvergence technologií a služeb, aktualizovaný předpisový rámec bude zohledňovat tyto dynamické změny a my budeme mít dost času na to, abychom se zamysleli nad předpisovým rámcem, který budeme potřebovat do budoucna, a následně jej zavedli.

Nejdříve však dejme jednotný telekomunikační trh do pořádku. Musíme zajistit, aby pracoval pro Evropu.

To je tedy má alternativa. Předkládám Vám, členům tohoto Parlamentu, nástroj, jehož cílem je nabídnout našim občanům a naší ekonomice více okamžitých výhod. Méně překážek, více možností volby, spravedlivější ceny, lepší obchodní služby, neutralita sítí, konec roamingu, silnější hospodářství a více nových pracovních míst. To jsou výhody, které přináší propojený, konkurenceschopný kontinent. Domnívám se, že za takový kontinent stojí za to bojovat. Jestli tedy věříte v Evropu, věřte i v tento cíl a podpořte mne v mém boji.


Side Bar