Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Neelie Kroes

Vice ordförande i Europeiska kommissionen med ansvar för den digitala agendan

Fullbordandet av den gemensamma telekommarknaden

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd (IMCO) Europaparlamentet /Bryssel

30 maj 2013

För att kommentera detta tal, se versionen på sociala medier här

Idag ska jag göra något ovanligt.

I stället för att hålla det tal jag förberett – och rada upp våra digitala framsteg och problem sedan vi sist träffades – kommer jag att skicka det som brev till Malcolm (Harbour).

På planet till Egypten förra helgen läste jag talet och kom att tänka på något: vi behöver en annan, mycket politisk debatt om hur vi ska få till en inre telekommarknad. Därför vänder jag mig nu till parlamentsledamöterna.

Jag står naturligtvis till tjänst med att svara på alla era frågor om den digitala agendan, inte minst it-säkerhet. Men låt oss göra mer än så, i dag.

Vi har samma intressen i denna debatt, så jag skulle vilja höra från er: kan jag räkna med ert stöd för att bygga något utöver det vanliga fram till nästa Europaval?

Jag vill visa allmänheten att EU är viktigt för deras liv. Att vi har anpassat de digitala reglerna till deras rättmätiga förväntningar.

Jag vill att ni ska kunna gå tillbaka till era väljare och säga att ni har slopat roamingkostnaderna.

Jag vill att ni ska kunna säga att ni har försvarat väljarnas rätt att utnyttja det öppna internätet genom att garantera nätneutralitet.

Jag vill att ni ska kunna säga att ni gjort vad ni kunnat i kampen mot it-brottslighet och andra hot.

Ni känner mig: jag har starka åsikter. Och vi har inte alltid varit överens.

Men ni ska veta att jag alltid har varit djupt imponerad av Europaparlamentets engagemang i telekomfrågor och övergripande digital frågor.

Ni har fortsatt att kämpa för förändringar även om många statschefer inte lyssnade eller ville förstå. Det gjorde intryck på mig och påverkade mig positivt.

Jag vill omsätta er kunskap och ert engagemang i den lagstiftning som krävs för att skapa en verklig inre marknad.

Jag är övertygad om att vi kan få fram ett sådant paket, et fullständigt och slutgiltigt paket, till påsk 2014. Tänk er det!

Det skulle göra Europa gott.

Det skulle naturligtvis vara bra för ekonomin, tillväxten främjas när gränser faller. Men när jag tänker på detta paket tänker jag snarare på människorna än på siffrorna.

Ta ungdomarna, den generation som är mest intresserad av att var A-uppkopplad, men som röstar minst. De behöver en stark och digital ekonomi för att komma ur arbetslöshetsfällan.

Tänk också på våra äldre. De behöver digitala tjänster för att hålla sig friska och aktiva utan att förlora sin värdighet och självständighet

Om vi får till det här kan digitala förbindelser leda till politiska förbindelser. Digitala fördelar kan omvandlas till sociala fördelar.

Jag lovar inget inremarknadspaket som ger er allt ni någonsin drömt om. Paketet måste bli en välavvägd kompromiss om vi ska kunna komma överens snabbt.

Men jag lovar att jag kommer att ägna de kommande 12 månaderna åt att tillsammans med er bygga en bro till vår allmänhet, era väljare.

Allmänheten behöver denna reform, vare sig det är för resor, handel eller transaktioner.

Alla älskar fördelarna med EU-prissänkningar för roaming. Det är den enda fråga där till och med EU-kritikerna erkänner att EU har handlat rätt. Och det skulle aldrig ha blivit verklighet utan EU.

Men detta är också en utmaning. Låt mig förklara: Å ena sidan har vi varit upphov till denna otroligt populära EU-politik. Och jag vill ge er er rättmätiga andel av denna framgång. Men samtidigt kämpar vi för att få upp andra telekom- och digitala frågor på den politiska dagordningen.

Ett starkt inre marknadspaket är ända sättet att få till det.

På så sätt kan vi visa att EU fattar vad digitalt betyder, och kan vi visa väljarna att EU lyssnar.

Telekom berör alla frågor, och användarnas förväntningar växer enormt.

Marknader måste fungera, apparater måste fungera, nätverk måste fungera och investeringar måste ske. Vi har inte råd med alla de oräkneliga, onödiga och konstgjorda hinder som vi står inför i dag.

Får jag fråga er: varför blev ni EU-parlamentariker snarare än riksdagsledamöter?

Jag gissar att det delvis har att göra med att ni inte gillar konstgjorda gränser. Att ni tror att vi kan uppnå mer med större frihet och konkurrens, med bättre möjligheter och konkreta konsumenträttigheter.

Just inom telekomsektorn finns det inte plats för gränser!

Det finns en anledning till att man kallar det för worldwide web!

Det finns ingen annan sektor av vår ofullständiga inre marknad där hindren är så onödiga, och ändå så höga.

Det är dags för förändring.

Förändringen måste komma från alla håll, men det är vi i denna sal som måste ta första steget.

Vårt gemensamma ansvar och vårt viktigaste bidrag kommer at vara att få fram en radikal politisk kompromiss. En kompromiss som kan ligga till grund för nyskapande. Ett verkligt resultat.

Jag väljer mina ord med omsorg.

Radikal” för att ekonomiska katastrofer kräver stora insatser.

“Kompromiss” för att alla måste ge med sig för att kunna ta emot.

Vi måste alla titta på alla pusselbitar, inte bara våra personliga favoriter, eller de synliga, sexiga förändringarna. Ofta är de osynliga insatserna lika viktiga för konsumenternas välfärd på längre sikt. I fråga om roaming är det till exempel så att vi bara kan bli av med den på en verklig inre marknad, ur rättslig och ekonomisk synpunkt.

Därför måste vi lägga alla pusselbitar.

Samtidigt måste vi undvika att käbbla om strukturer. Det är människorna, inte byråkratin, som ska ha nytta av detta paket.

Men sedan är jag öppen för era förslag om hur vi ska lägga pusslet.

Och jag vill ta mitt ansvar och svara dem som värjer sig mot förändringarna. Jag är inte rädd, eftersom potentialen är enorm.

Ni ser att jag är passionerad i dag. Jag vill förklara varför:

Det tjänar inget till om jag försöker gunga båten själv.

Vi har stöd på de högsta nivåerna i institutionerna för att gå framåt, men jag kan inte göra det utan er.

Jag är övertygad om att vi har tillräckligt mycket gemensamt för att gunga båten tillsammans, och sedan ro den i land.

Alla politiska ingredienser finns:

- Allmänheten vill få gehör för sin frustration.

- Fler företag skulle investera om de konstgjorda gränserna försvann.

- De nationella regeringarna står bakom oss.

Så om ni tror på den inre marknaden, om ni tror på ett starkt Europa som kan påverka de enskildas liv, då ska ni Tro. På. Detta.

Det är vår chans att bekänna färg. Jag kommer att göra mitt yttersta för att vi ska nå fram tillsammans.


Side Bar