Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Neelie Kroes

Podpredsedníčka Európskej komisie zodpovedná za digitálnu agendu

Politika dobudovania jednotného telekomunikačného trhu

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa (IMCO), Európsky parlament / Brusel

30. mája 2013

Pripomienky k tomuto prejavu možno pripojiť tu

Dnes sa chystám urobiť niečo neobvyklé.

Namiesto toho, aby som predniesla prejav, ktorý som si pripravila, a to zoznam vecí, v ktorých sa v oblasti digitálnej agendy od nášho posledného stretnutia dosiahol pokrok, ako aj problémov v tejto oblasti, zašlem ho dnes ako list Malcolmovi (Harbourovi).

Tento víkend počas letu do Egypta som si prejav čítala a uvedomila som si, že na dobudovanie jednotného telekomunikačného trhu musíme viesť odlišnú a veľmi politickú diskusiu. Takže touto poznámkou chcem osloviť všetkých poslancov Parlamentu.

Samozrejme odpoviem na každú otázku, ktorú mi položíte v súvislosti s digitálnou agendou, predovšetkým s kybernetickou bezpečnosťou. Urobme však dnes ešte niečo navyše.

V tejto diskusii sme všetci rovnako zainteresovaní, takže mi povedzte: budete mi od teraz až do európskych volieb pomáhať pri budovaní niečoho výnimočného?

Chcem, aby sme občanom ukázali, že EÚ je pre ich životy dôležitá. Chcem, aby sme im ukázali, že pravidlá digitálnej agendy sme zostavili tak, aby splnili ich oprávnené nároky.

Chcem, aby ste oslovili svojich voličov a povedali im, že sa vám podarilo zrušiť roamingové poplatky.

Chcem, aby ste dokázali povedať, že ste zachovali ich právo na prístup k otvorenému internetu tým, že sa zaručila neutralita siete.

Chcem, aby ste dokázali povedať, že sme podnikli konkrétne kroky v oblasti boja proti kybernetickej kriminalite a iným hrozbám.

Poznáte ma a viete, že som človek s rozhodnými názormi. Nie vždy boli naše názory rovnaké.

Chcela by som však, aby ste vedeli, že zanietenie tohto Parlamentu, pokiaľ ide o telekomunikácie a širšiu digitálnu problematiku, urobilo na mňa veľký dojem.

Neprestávali ste bojovať za zmenu, aj keď vás mnohí lídri nepočúvali alebo vám nerozumeli. To na mňa zapôsobilo a pozitívne ma to ovplyvnilo.

Chcela by som Vaše poznatky a zanietenie premietnuť do právnych predpisov, ktoré sú potrebné na vytvorenie skutočného jednotného trhu.

Verím, že v čase okolo veľkonočných sviatkov v roku 2014 budeme schopní celý tento balík opatrení schváliť v konečnej verzii. Predstavte si,

aké to bude prospešné pre Európu.

Aké prospešné to bude pre ekonomiku. Áno, odstránením prekážok sa podporí rast. Keď však rozmýšľam nad týmto balíkom, rozmýšľam predovšetkým nad ľuďmi, a nie nad číslami.

Vezmite si napríklad mladú generáciu – generáciu, ktorú najviac zaujíma digitálne spojenie a komunikácia, ale ktorej účasť vo voľbách je najnižšia. Aby unikli hrozbe nezamestnanosti, potrebujú mladí ľudia silnú a digitálnu ekonomiku.

Pomyslite aj na otázku našej starnúcej populácie: na ľudí, ktorí potrebujú nové digitálne služby, aby mohli zostať zdraví a aktívni bez toho, aby stratili svoju dôstojnosť a nezávislosť.

Ak to urobíme správne, digitálne spojenie môže priniesť aj politické prepojenia. Prínos v oblasti digitálnej agendy môže byť prínosom aj v sociálnej oblasti.

Nesľubujem balík o jednotnom trhu, ktorý vám poskytne všetko, o čom ste snívali. Ak sa máme na tomto balíku dohodnúť rýchlo, musí predstavovať citlivú rovnováhu.

Sľubujem však, že počas nasledujúcich 12 mesiacov sa budem spolu s vami snažiť o budovanie vzťahov s našimi občanmi, teda vašimi voličmi.

Naši občania potrebujú túto reformu, či už kvôli cestovaniu, obchodu alebo iným činnostiam.

Zníženie roamingových poplatkov v EÚ sa páči každému. Je to jediná vec, ktorú ocenili dokonca aj eurokritici. A bez EÚ by sa nikdy nebola dosiahla.

Táto skutočnosť je zároveň aj výzvou. Dovoľte mi, aby som vám to vysvetlila. Na jednej strane predstavuje moje portfólio neuveriteľne populárnu politiku EÚ a myslím si, že sa na nej v plnej miere podieľate aj vy. Ale na druhej strane sa nám na popredné miesto politického programu ťažko pretláčajú iné otázky v oblasti telekomunikácií a digitálnej problematiky.

Prostredníctvom balíka o silnom jednotnom trhu sa to môže zmeniť.

Týmto spôsobom môžeme povedať svetu, že Európa sa naozaj digitalizuje a týmto spôsobom môžeme ukázať voličom, že EÚ ich naozaj počúva.

Telekomunikácie sa dotýkajú každej oblasti života a užívatelia majú v súvislosti s nimi obrovské očakávania.

Trhy musia fungovať, prístroje a siete musia fungovať a je treba investovať. V dnešnej dobe si nemôžeme dovoliť, aby nás obmedzovalo nespočetné množstvo zbytočných a umelých prekážok.

Dovoľte mi, aby som sa vás spýtala, prečo ste sa stali poslancami Európskeho parlamentu, a nie parlamentu vašej krajiny.

Predpokladám, že čiastočne aj preto, že nie ste zástancovia umelých hraníc. Pretože veríte, že môžeme dosiahnuť väčší pokrok, ak je väčšia sloboda a konkurencia, ak sú lepšie príležitosti a ak sú práva spotrebiteľov skutočné!

Práve v oblasti telekomunikácií nie je priestor na vytváranie hraníc!

Oprávnene sa internet nazýva „celosvetová sieť“!

Na našom neúplnom jednotnom trhu neexistuje iný sektor, v ktorom by boli prekážky také nepotrebné, a napriek tomu také veľké.

Teraz nastal čas, aby sa to zmenilo.

Zmena musí prichádzať zo všetkých strán, ale začína nami – tu v tejto miestnosti.

Sme zodpovední za to, aby sme urobili zásadný legislatívny kompromis, ktorý bude aj našim najväčším príspevkom. Taký kompromis, na ktorom môžu naši inovátori a občania stavať. Skutočný výsledok.

Tieto slová som starostlivo zvážila.

„Zásadný“ pretože hospodárska katastrofa si vyžaduje rozsiahle opatrenia.

„Kompromis“ pretože každý bude musieť dať, aby mohol dostať.

Každý z nás bude musieť zvážiť každý jeden kúsok skladačky, a to nielen svoje obľúbené alebo zjavné a atraktívne zmeny. Pre dlhodobé blaho spotrebiteľov sú neviditeľné investície často rovnako dôležité. A čo sa týka roamingu, z právneho alebo ekonomického hľadiska môže roaming zaniknúť, len ak bude existovať skutočný jednotný trh.

Preto musíme poskladať všetky časti skladačky.

Napriek tomu sa musíme vyhýbať boju o štruktúry. V popredí tohto balíka musia byť občania, nie byrokracia.

Majúc to na mysli, obraciam na vás s otázkou, ako túto skladačku poskladať.

A ja preberám svoju zodpovednosť riešiť obavy tých, ktorí zmene odolávajú. Nebojím sa to urobiť, pretože potenciál je obrovský.

Ako vidíte, dnes hovorím so zanietením. Poviem vám prečo:

Je zbytočné, aby som ja sama hýbala ľadmi.

Máme podporu z najvyšších úrovní v inštitúciách na to, aby sme sa mohli pohnúť dopredu, ale bez vás to nedokážem urobiť.

Verím, že máme dostatok priestoru na to, aby sme spoločne pohli ľadmi a potom vplávali do prístavu.

Máme k dispozícii všetky politické stavebné kamene:

– občania chcú, aby sa riešila ich frustrácia,

– ak zmiznú umelé prekážky, budú viaceré spoločnosti ochotné investovať,

–vlády jednotlivých štátov nám hovoria, aby sme to urobili.

Ak teda veríte v jednotný trh, ak veríte v silnú Európu, ktorá dokáže urobiť zmeny v živote každého obyvateľa, potom tomu skutočne dôverujte.

Toto je príležitosť, aby sme vstali a niečo urobili. Ja osobne budem bojovať z posledných síl, aby sme sa spolu dostali do cieľa.


Side Bar