Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Neelie Kroes

Vicevoorzitter van de Europese Commissie en commissaris voor de Digitale agenda

Voltooiing van de eengemaakte telecommarkt op de politieke agenda

Commissie interne markt en consumentenbescherming (IMCO), Europees Parlement/Brussel

30 mei 2013

Als u wilt reageren op deze toespraak, kunt u hier terecht.

Vandaag ga ik het helemaal anders aanpakken.

De toespraak die ik voor vandaag had voorbereid over de vooruitgang die er na onze laatste gedachtewisseling op digitaal gebied is geboekt en de moeilijkheden die er nog zijn, zal ik vandaag in een brief naar Malcolm (Harbour) sturen.

Toen ik dit weekend in het vliegtuig naar Egypte zat, was ik die toespraak aan het doorlezen en besefte ik dat wij een andere, zeer politieke discussie moeten voeren over het tot stand brengen van de eengemaakte telecommarkt. Daarom richt ik mij tot alle leden van het Parlement.

Uiteraard geef ik graag antwoord op al uw vragen over de Digitale agenda, en met name over cyberbeveiliging. Maar wij kunnen vandaag nog veel meer voor elkaar krijgen.

In dit debat staan wij aan dezelfde kant, dus roep ik u op om samen met mij de tijd tot de Europese verkiezingen te benutten om iets bijzonders op te bouwen.

Samen kunnen wij de burgers laten zien dat de EU voor hen van betekenis is. Zij verwachten terecht veel van ons en wij spelen daar op in door digitale regels op te stellen.

Ik wil dat u tegen uw kiezers kunt zeggen dat u erin geslaagd bent een einde te maken aan mobiele roamingkosten.

Ik wil dat u kunt zeggen dat u hun recht op open internet hebt gevrijwaard door voor netneutraliteit te zorgen.

Ik wil dat u kunt zeggen dat wij de cybercriminaliteit en andere bedreigingen doeltreffend hebben aangepakt.

U kent me als iemand met een uitgesproken mening. En wij zijn het niet altijd met elkaar eens.

Maar ik wil zeggen dat ik de betrokkenheid van dit Parlement bij telecom en andere digitale zaken zeer op prijs stel.

U bent blijven vechten voor veranderingen, hoewel een groot aantal leiders niet luisterden of er weinig begrip voor konden opbrengen. Dat vind ik indrukwekkend en inspirerend.

U hebt hart voor de zaak en de kennis van zaken waarmee wij de nodige wetten kunnen maken om een echte eengemaakte markt tot stand te brengen.

Ik ben ervan overtuigd dat wij dit laatste, alomvattende pakket rond Pasen 2014 op tafel kunnen leggen. Dat zou een mooi slotakkoord zijn.

En dat zal goed voor Europa zijn.

En goed voor de economie: als wij belemmeringen wegwerken, stimuleert dat de groei. Maar voor mij gaat het bij dit pakket meer om mensen dan om cijfers.

Voor de jonge generatie is de digitale wereld uiterst belangrijk, maar zij gaan het minst naar de stembus. Deze generatie heeft een sterke, digitale economie nodig om te ontsnappen aan de werkloosheidsval.

Maar denkt u ook aan de vergrijzing: de mensen hebben nieuwe digitale diensten nodig om gezond en actief te blijven, zonder hun waardigheid en onafhankelijkheid kwijt te raken.

Als wij het goed aanpakken, kunnen digitale verbindingen tot politieke verbindingen leiden. Voordelen in de digitale wereld kunnen ook gunstig zijn voor de maatschappij.

Ik kan u geen pakket voor de eengemaakte markt beloven dat aan al uw wensen voldoet. Als wij dit pakket snel willen goedkeuren, moet het nauwkeurig worden uitgebalanceerd.

Maar ik kan u wel beloven de volgende 12 maanden samen met u een brug te slaan naar onze burgers, naar uw kiezers.

Of het nu is om te reizen, zaken te doen of voor transacties – de mensen hebben deze hervorming nodig.

Iedereen is enthousiast over de lagere roamingtarieven waarvoor de EU heeft gezorgd. Zelfs de "eurocritici" zijn het ermee eens dat de EU wat dat betreft goed werk heeft geleverd. En zonder de EU was het nooit gelukt.

Maar hierdoor staan wij ook voor een uitdaging. Ik zal uitleggen wat ik bedoel. Aan de ene kant valt dit uiterst populaire EU-beleid onder mijn portfolio. En ere wie ere toekomt, u hebt ook een zeer waardevolle bijdrage geleverd. Maar aan de andere kant krijgen wij andere zaken op het gebied van telecom en de digitale wereld maar moeilijk bovenaan de politieke agenda.

Daar kunnen wij met een sterk pakket voor de eengemaakte markt verandering in brengen.

Daarmee kunnen wij de wereld laten zien dat Europa snapt wat er op digitaal gebied toe doet, en kunnen wij de kiezers laten zien dat de EU naar ze luistert.

Telecom is alomtegenwoordig en de gebruikers hebben er torenhoge verwachtingen van.

De markten moeten goed werken, toestellen moeten goed werken, netwerken moeten goed werken en er moet worden geïnvesteerd. De talloze overbodige en kunstmatige belemmeringen die er op dit moment zijn, kunnen wij ons niet veroorloven.

Ik vraag u op de man af: waarom bent u lid van het Europees Parlement en niet van een nationaal parlement geworden?

Dat zal er vast ook aan liggen dat u niet van kunstmatige grenzen houdt. U gelooft ook dat wij meer kunnen bereiken als er meer vrijheid en mededinging is, als er meer kansen en echte consumentenrechten zijn!

Juist in de telecomsector mogen er geen grenzen zijn!

Het heet niet voor niets het wereldwijde web!

Nergens anders op de onvoltooide Europese eengemaakte markt zijn de belemmeringen tegelijkertijd zo overbodig en zo groot.

Het is tijd om daar verandering in te brengen.

Veranderingen zijn afhankelijk van allerlei factoren, maar wij moeten de aanzet geven.

Het is onze verantwoordelijkheid om een waardevolle bijdrage te leveren: wij moeten een radicaal compromis sluiten en een stevig wetgevingspakket op tafel leggen. Dat is een resultaat dat telt, daar kunnen onze innovators en burgers op voortbouwen.

En ik kies mijn woorden zorgvuldig.

"Radicaal" omdat een economische ramp drastische maatregelen vereist.

"Compromis" omdat iedereen water bij de wijn moet doen om een resultaat te bereiken.

We zullen allemaal rekening moeten houden met alle puzzelstukjes en niet alleen met onze persoonlijke voorkeuren of zichtbare en aantrekkelijke veranderingen. Vaak zijn onzichtbare investeringen op lange termijn net zo belangrijk voor het welzijn van de consument. Roaming heeft een juridische en een economische dimensie en daarom kunnen wij het alleen op een echte eengemaakte markt afschaffen.

Dat lukt alleen als wij alle puzzelstukjes op hun plaats leggen.

Wij moeten er wel voor zorgen dat wij niet over structuren gaan ruziën. Bij dit pakket moeten de burgers en niet de bureaucratie centraal staan.

Ik sta open voor al uw suggesties die ertoe bijdragen dat alle puzzelstukjes op de goede plaats terechtkomen.

En ik zal serieus ingaan op bezwaren van degenen die tegen veranderingen zijn. Daar schrik ik niet voor terug; tenslotte is het potentieel enorm.

U merkt dat ik vandaag heel gedreven ben. Ik zal u zeggen waarom.

Ik kan de kar niet alleen trekken.

De top van de instellingen moedigt ons aan om actie te ondernemen, en daarvoor bent u onontbeerlijk.

Ik vind dat wij een goede gemeenschappelijke basis hebben om de kar samen te trekken en ons doel te bereiken.

Alle nodige politieke bouwstenen zijn al aanwezig:

– De burgers hebben bepaalde frustraties en willen dat daar wat aan wordt gedaan.

– Er zullen meer bedrijven investeringen doen als de kunstmatige belemmeringen zijn weggewerkt.

– De nationale regeringen willen dat wij actie ondernemen.

Dus als u gelooft in de eengemaakte markt, als u gelooft in een sterk Europa dat praktische voordelen oplevert voor het leven van alle burgers, dan moet u hier ook in geloven.

Wij moeten nu de daad bij het woord voegen. Ik zal er alles aan doen om dat samen met u voor elkaar te krijgen.


Side Bar