Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Nēlī Krusa

Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietniece un digitalizācijas programmas komisāre

Vienotā telesakaru tirgus izveides pabeigšanas politika

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja (IMCO), Eiropas Parlaments/Brisele

2013. gada 30. maijs

Lai pievienotu savu komentāru, skat. publicēto runu šeit.

Šodien es gatavojos rīkoties neierasti.

Tā vietā, lai uzstātos ar sagatavoto runu, kas faktiski ir saraksts ar sasniegumiem un pēc mūsu pēdējās viedokļu apmaiņas konstatētajām problēmām digitalizācijas jomā, šodien es to nosūtīšu vēstulē Malkolmam (Harboram).

Nedēļas nogalē lidojot uz Ēģipti, es pārlasīju runu un sapratu – mums ir vajadzīga citāda un izteikti politiska diskusija par vienotā telesakaru tirgus izveidi. Tādēļ šo ideju es vēlos izklāstīt visiem Parlamenta deputātiem.

Es, protams, atbildēšu uz visiem jūsu jautājumiem par Digitalizācijas programmu, jo īpaši saistībā ar kiberdrošību, taču piedāvāju šodien izdarīt ko vairāk.

Gan jums, gan man šajās debatēs ir jāaplūko viena un tā pati problemātika, tāpēc, lūdzu, pasakiet: vai jūs atbalstīsiet mani, lai laikā līdz Eiropas Parlamenta vēlēšanām izveidotu ko īpašu?

Es vēlos, lai mēs apliecinātu pilsoņiem, ka Eiropas Savienībai ir īpaša nozīme viņu dzīvē. To, ka esam panākuši digitalizācijas regulējuma atbilstību viņu pamatotajām vēlmēm.

Es vēlos, lai jūs varētu atgriezties pie saviem vēlētājiem un paziņot, ka esat spējuši atcelt mobilo sakaru viesabonēšanas maksu.

Es vēlos, lai jūs varētu teikt, ka esat saglabājuši pilsoņu tiesības piekļūt atvērtam internetam un vienlaikus nodrošinājuši tīkla neitralitāti.

Es vēlos, lai jūs varētu teikt, ka esam veikuši konkrētus pasākumus kibernoziedzības un citu draudu apkarošanā.

Jūs pazīstat mani – esmu persona ar stingru nostāju. Ne vienmēr mūsu viedokļi ir bijuši saskanīgi.

Taču vēlos, lai jūs zinātu, ka mani ir dziļi iespaidojusi šī Parlamenta sasaukuma apņemšanās risināt telesakaru problēmas un digitalizācijas jautājumus kopumā.

Jūs turpinājāt cīnīties par pārmaiņām pat tad, kad daudzas vadošās personas izrādīja vienaldzību vai neizpratni. Šī neatlaidība mani ir iespaidojusi un pozitīvi iedvesmojusi.

Es vēlos, lai jūsu zināšanas un dedzība atspoguļotos tiesību aktos, kas jāpieņem, lai izveidotu patiesi vienotu tirgu.

Esmu pārliecināta, ka ap 2014. gada Lieldienu laiku mēs varam sagatavot šādu pilnīgu galīgo tiesību aktu paketi. Iedomājieties!

No tā iegūs visa Eiropa.

Tas neapšaubāmi dos labumu ekonomikai, jo, likvidējot šķēršļus, tiek sekmēta izaugsme. Taču, domājot par šo paketi, es vairāk domāju par cilvēkiem, nevis skaitļiem.

Palūkojieties uz jauno paaudzi – viņiem visvairāk rūp iespēja sazināties sociālajos tīklos, taču viņu aktivitāte vēlēšanās ir viszemākā. Viņiem ir vajadzīga spēcīga digitālā ekonomika, lai izbēgtu no bezdarba draudiem.

Padomājiet arī par gados vecākiem iedzīvotājiem – viņiem ir vajadzīgi jauni digitālie pakalpojumi, kas ļauj saglabāt veselību un aktivitāti vecumdienās, nezaudējot cieņu un neatkarību.

Ja mēs izdarīsim visu kā nākas, digitālie sakari ļaus izveidot politiskos sakarus. Savukārt digitālās dividendes var radīt sociālās ieguvumus.

Es nesolu, ka mēs izstrādāsim tādu vienotā tirgus paketi, kas piepildīs visas jūsu cerības. Ja vēlamies drīzumā par to vienoties, mums jāpanāk delikāts kompromiss.

Taču pilsoņiem, jūsu vēlētājiem, es gan apsolu vienu lietu – nākamos 12 mēnešus strādāt pie tā, lai viņu un jūsu starpā rastu vienotību.

Mūsu cilvēkiem – neatkarīgi no konkrētās vajadzības, kas var būt gan ceļošana, gan tirdzniecība, gan arī darījumi – šī reforma ir vajadzīga.

Visiem patīk ietaupīt tāpēc, ka viesabonēšanas cenas ES samazinās. Pat eiroskeptiķi piekrīt, ka šajā ziņā ES darbojusies sekmīgi. Šāda cenu samazināšanās nekad nevarētu notikt bez ES iesaistīšanās.

Tomēr šis fakts arī rada izaicinājumu. Ļaujiet man paskaidrot. No vienas puses, mans amata uzdevums ir attīstīt šo ļoti populāro ES politikas jomu. Un es, starp citu, novērtēju arī jūsu ieguldījumu šīs popularitātes sekmēšanā. No otras puses, mēs cīnāmies par to, lai politiskās darba kārtības priekšplānā izvirzītu arī citus telesakaru un digitālās nozares jautājumus.

Stabila vienotā tirgus pakete ir veids, kā panākt šīs izmaiņas.

Tādā veidā mēs varam pavēstīt pasaulei, ka Eiropa patiešām kļūst digitāla, bet vēlētājiem − ka ES tos uzklausa.

Telesakari ir visur – un lietotāji liek uz tiem milzīgas cerības.

Tirgiem jādarbojas, ierīcēm jādarbojas, tīkliem jādarbojas, un tam ir vajadzīgas investīcijas. Mēs nevaram atļauties saglabāt neskaitāmos, nevajadzīgos mākslīgi radītos šķēršļus, kas patlaban stājas ceļā attīstībai.

Atļaujiet jums pavaicāt: "Kāpēc jūs izvēlējāties iesaistīties Eiropas Parlamenta, nevis savas valsts parlamenta darbā?"

Mans minējums – daļēji tāpēc, ka jums nepatīk mākslīgi radītas robežas. Tāpēc, ka jūs ticat, ka ir iespējams gūt labākus panākumus, ja brīvība un konkurence ir lielāka, iespējas plašākas un patērētāju tiesības reāli darbojas.

No visām nozarēm tieši telesakaru jomā nav vietas robežām!

Ne velti to sauc par globālo tīmekli!

Nevienā citā no vēl pilnībā neizveidotā Eiropas vienotā tirgus sektoriem šķēršļi nav tik lieki un tajā pašā laikā tik augsti.

Ir pienācis laiks mainīt pastāvošo kārtību.

Pārmaiņām jānāk no visām pusēm, bet tās jāuzsāk kopīgi visiem mums, kas atrodamies šajā telpā.

Mūsu kopīgais pienākums un lielākais devums būs panākt radikālu kompromisu likumdošanas procesā. Tādu, uz kā varētu balstīties gan novatori, gan plaša sabiedrība. Tas būtu taustāms rezultāts.

Es rūpīgi izvēlējos šos vārdus.

"Radikālu" tāpēc, ka ekonomikai grūtos laikos nepieciešama vērienīga rīcība.

"Kompromisu" tāpēc, ka ikvienam nāksies dot, lai saņemtu pretī.

Mums visiem būs jāapdomā katrs mozaīkas elements − ne tikai tie, kas mums personīgi patīk vislabāk, ne tikai acīmredzamās un viskārdinošākās pārmaiņas. Neredzamie ieguldījumi bieži vien ir tikpat svarīgi patērētāju labklājības nodrošināšanai ilgākā laikā. Runājot par viesabonēšanu – to varētu likvidēt tikai tad, kad būs faktiski izveidots īsts vienotais tirgus gan juridiskā, gan ekonomiskā izteiksmē.

Tāpēc mums katram mozaīkas elementam jāatrod sava vieta.

Paturot to prātā, mums tomēr jāizvairās no cīņas par struktūrām. Domājot par šiem pasākumiem, priekšplānā jāizvirza sabiedrības, nevis birokrātijas intereses.

Tomēr es uzrunāju jūs bez jebkādiem aizspriedumiem par to, kā būtu jāveido šī mozaīka.

Es arī uzņemšos atbildību runāt ar tiem, kas pretojas pārmaiņām, lai kliedētu viņu bažas. Es nebaidos to darīt, jo ieguvumu potenciāls ir neaptverams.

Jūs redzat, ka šodien runāju aizrautīgi. Pateikšu, kāpēc.

Nav nozīmes cīnīties man vienai pašai.

Lai gan iestāžu augstākajā līmenī ir pausts atbalsts mūsu centieniem virzīt šo iniciatīvu, tomēr es nevaru to paveikt bez jūsu palīdzības.

Uzskatu, ka mums ir gana pamatoti kopīgi iemesli sašūpot laivu visiem kopā un pēc tam vadīt to uz drošu ostu.

Mūsu rīcībā ir visi politikas veidošanai vajadzīgie pamatelementi.

- Sabiedrība vēlas, lai tiktu risinātas problēmas, kuras izraisa neapmierinātību.

- Ja izzudīs mākslīgi radītie šķēršļi, vairāk uzņēmumu būs motivēti veikt investīcijas.

- Valstu valdības ir paudušas atbalstu šādai rīcībai.

Tātad, ja jūs ticat vienotajam tirgum, ja jūs ticat spēcīgai Eiropai, kas spēj viest praktiskas izmaiņas katra cilvēka dzīvē, tad ticiet! Ticiet šai iniciatīvai!

Šī ir iespēja ieņemt stingru nostāju un tikt sadzirdētiem. Es cīnīšos visiem spēkiem, lai mēs kopīgi sasniegtu šo mērķi.


Side Bar