Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Neelie Kroes

Už skaitmeninę darbotvarkę atsakinga Europos Komisijos pirmininko pavaduotoja

Bendrosios telekomunikacijų rinkos galutinio sukūrimo politika

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas (IMCO), Europos Parlamentas, Briuselis

2013 m. gegužės 30 d.

Savo komentarus apie kalbą galite paskelbti šiame visuomenei skirtame kalbų puslapyje

Šiandien pasielgsiu neįprastai.

Užuot pasakiusi pasirengtą kalbą apie nuo mūsų paskutinio pasikeitimo nuomonėmis padarytą skaitmeninės darbotvarkės pažangą ir skaitmeninės srities problemas, šiandien ją išsiųsiu kaip laišką Malcolmui Harbourui.

Šį savaitgalį skrisdama į Egiptą skaičiau savo kalbą ir suvokiau, kad diskusijos dėl bendrosios telekomunikacijų rinkos sukūrimo turi būti kitokios, labai politiškos. Su šia mintimi kreipiuosi į visus Parlamento narius.

Be abejo, atsakysiu į visus Jums kylančius klausimus apie skaitmeninę darbotvarkę, visų pirma kibernetinį saugumą. Tačiau šiandien padarykime kai ką daugiau.

Šios diskusijos svarbios ir Jums, ir man, todėl noriu paklausti: ar nuo dabar iki Europos Parlamento rinkimų būsite pasirengę padėti kurti kai ką išties svarbaus?

Noriu, kad piliečiams parodytume, jog ES išlieka svarbi jų gyvenimui. Sukūrę skaitmenines taisykles patenkinome jų teisėtus lūkesčius.

Noriu, kad galėtumėte grįžti pas savo rinkėjus ir pasakyti, jog pasiekėte, kad judriojo tarptinklinio ryšio mokesčiai būtų panaikinti.

Noriu, kad galėtumėte pasakyti, kad, užtikrinę tinklo neutralumą, išsaugojote jų prieigos prie atviro interneto teisę.

Noriu, kad galėtumėte pasakyti, jog ėmėmės realių kovos su elektroniniais nusikaltimais ir kitomis grėsmėmis veiksmų.

Žinote, jog turiu tvirtą nuomonę. Ir mūsų nuomonės ne visada sutapdavo.

Tačiau noriu, kad žinotumėte, jog man padarė didelį įspūdį šio Parlamento ryžtas spręsti telekomunikacijų ir platesnės skaitmeninės srities klausimus.

Jūs atkakliai siekėte pokyčių net tada, kai daugelis vadovų Jūsų nesiklausė arba nesuprato. Tai man padarė įspūdį ir teigiamai paveikė.

Noriu Jūsų žinias ir užsidegimą pakreipti į tai, kad būtų priimti teisės aktai, būtini tikrai bendrajai rinkai sukurti.

Manau, kad teisės aktų rinkinį visapusišką, galutinį rinkinį galime priimti iki 2014 m. Velykų. Ar galite tuo patikėti?

Tai bus naudinga visai Europai.

Be abejo, bus naudinga ekonomikai, nes panaikinus kliūtis bus skatinamas augimas. Tačiau galvodama apie šį rinkinį, visų pirma galvoju apie žmones, o ne apie skaičius.

Pažvelkime į jaunąją kartą – tuos, kuriems labiausiai rūpi prisijungimo galimybės, tačiau kurie balsuoja mažiausiai. Kad galėtų išvengti nedarbo spąstų, jiems reikia tvirtos skaitmeninės ekonomikos.

Pagalvokime ir apie mūsų senėjančią visuomenę žmones, kuriems reikia naujų skaitmeninių paslaugų, kad galėtų išlikti sveiki ir aktyvūs, neprarasti orumo ir savarankiškumo.

Jei viską padarysime tinkamai, skaitmeninės jungtys gali paskatinti politines jungtis. Skaitmeninės srities laimėjimai gali atverti kelią socialiniams.

Nežadu, kad bendrosios rinkos teisės aktų rinkinys suteiks viską, apie ką svajojate. Kad galėtume dėl jo sutarti greitai, teks viską labai suderinti.

Tačiau žadu tai, kad ateinančius 12 mėnesių drauge su Jumis ieškosiu sąlyčio su mūsų piliečiais, Jūsų rinkėjais.

Nesvarbu kam kelionėms, prekybai ar sandoriams atlikti – mūsų žmonės naudoja telekomunikacijas, jiems šios srities reforma yra reikalinga.

Visiems patinka sumažintos ES tarptinklinio ryšio kainos. Net tie, kas kritikuoja Europos Sąjungą, sutinka, kad ES pasiekė gerų rezultatų šioje srityje. Be ES to niekada nebūtų įvykę.

Tačiau tai taip pat kelia naujų iššūkių. Paaiškinsiu kodėl. Viena vertus, ši nepaprastai populiari ES politika mano atsakomybės sričiai priklausančių tarnybų nuopelnas. Beje, dėl to ne mažiau nusipelnėte ir jūs. Kita vertus, mes siekiame į politinės darbotvarkės priekį atkelti kitus telekomunikacijų ir skaitmeninės srities klausimus.

Būdas tai pasiekti yra stiprus bendrosios rinkos teisės aktų rinkinys.

Taip pranešime pasauliui, kad Europa išties tampa „skaitmenine“, ir parodysime rinkėjams, kad ES iš tiesų juos girdi.

Telekomunikacijos mus visapusiškai veikia ir su šia sritimi susiję vartotojų lūkesčiai yra nepaprastai dideli.

Rinkos turi veikti, prietaisai turi veikti, tinklai turi veikti ir turi būti sudarytos sąlygos investuoti. Nebegalime sau leisti nesuskaičiuojamų nereikalingų, dirbtinių kliūčių.

Norėčiau Jūsų paklausti: kodėl tapote Europos Parlamento, o ne nacionalinio parlamento nariais?

Ko gero, iš dalies dėl to, kad jums nepatinka dirbtinės sienos. Nes manote, kad galime pasiekti daugiau, kai laisvė ir konkurencija yra didesnė, galimybės didesnės ir kai iš tikrųjų užtikrinamos vartotojų teisės.

Telekomunikacijų sektoriuje, labiau nei bet kuriame kitame, negali būti sienų!

Neveltui angliškas žiniatinklio pavadinimas World Wide Web reiškia visą pasaulį apimantį tinklą!

Nėra kito mūsų neužbaigtos Europos bendrosios rinkos sektoriaus, kur kliūtys būtų tokios nereikalingos ir tokios didelės.

Atėjo laikas tai pakeisti.

Pokyčiai turės ateiti iš visų pusių, tačiau pradžią jiems turime duoti mes esantys šioje salėje.

Mūsų bendra atsakomybė ir didžiausias indėlis pasiekti radikalų teisėkūros kompromisą. Tokį, kuriuo galėtų remtis mūsų novatoriai ir piliečiai ir kuris leistų pasiekti apčiuopiamų rezultatų.

Šiuos žodžius parinkau specialiai.

„Radikalų“, nes ekonominė katastrofa reikalauja plataus užmojo veiksmų.

„Kompromisą“, nes, kad gautume, visi turėsime ką nors duoti.

Visi turėsime atsižvelgti į visas šios dėlionės dalis, ne tik į tai, kas mums patinka, ar į matomus ir patrauklius pokyčius. Dažnai nematomos investicijos būna ne mažiau svarbios ilgalaikei vartotojų gerovei. O tarptinklinis ryšys gali nustoti egzistuoti teisiškai ir ekonomiškai tik egzistuojant tikrai bendrai rinkai.

Štai kodėl visas dėlionės detales turime sudėlioti į tinkamas vietas.

Tačiau turime išvengti kovos dėl struktūrų. Piliečiai, o ne biurokratinės struktūros turi būti svarbiausias šio rinkinio dalykas.

Nepaisant to, esu atvira Jūsų nuomonėms, kaip tą dėlionę reikėtų sudėlioti.

Taip pat imsiuosi atsakomybės pašalinti nuogąstavimus tų, kas priešinasi pokyčiams. Nebijau to daryti, nes atsiveriančios galimybės yra didžiulės.

Matote, kad aš šiandien užsidegusi. Pasakysiu kodėl.

Viena šio laivo nenuplukdysiu.

Nors institucijų vadovybė mus palaiko, be Jūsų nieko nepasieksime.

Manau, mus sieja pakankamai dalykų, kad drauge nuplukdytume šį laivą į uostą.

Yra visos reikalingos politinės sudedamosios dalys:

- Piliečiai nori, kad jų problemos būtų sprendžiamos.

- Daugiau įmonių investuotų, jei dirbtinės kliūtys išnyktų.

- Nacionalinės vyriausybės prašo mūsų tai padaryti.

Jeigu tikite bendrąja rinka, jei tikite stipria Europa, kuri praktiškai keičia kiekvieno piliečio gyvenimą, turite patikėti ir tuo.

Dabar turite pasirinkti, ar Jūs už. Iki paskutinio atodūsio kovosiu, kad tai pasiektume.


Side Bar