Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Neelie Kroes

Digitaalisista sisällöistä ja palveluista vastaava Euroopan komission varapuheenjohtaja

Televiestinnän sisämarkkinoiden toteuttamista koskeva politiikka

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta, Euroopan parlamentti / Bryssel

30.  toukokuuta 2013

Voit kommentoida tätä puhetta internetissä osoitteessa http://commentneelie.eu/.

Tänään aion tehdä jotakin tavallisesta poikkeavaa.

Sen sijaan, että pitäisin valmistelemani puheen – jossa selostaisin digitaalisen viestinnän alalla viime tapaamisemme jälkeen tapahtunutta kehitystä ja ongelmia – lähetänkin sen tänään kirjeenä Malcolmille (Harbour).

Viime viikonloppuna lentokoneessa matkalla Egyptiin luin puheeni läpi ja havahduin siihen, että televiestinnän sisämarkkinoiden toteuttamisesta on tarpeen käydä erilainen, hyvin poliittinen keskustelu. Siksi esitän tämän ajatuksen kaikille parlamentin jäsenille.

Vastaan luonnollisesti kaikkiin digitaalistrategiaa ja varsinkin tietoverkkoturvallisuutta koskeviin kysymyksiinne. Mutta jospa tänään tehtäisiin vähän enemmän.

Teillä ja minulla on yhteinen panos tässä keskustelussa, joten haluaisin tietää, oletteko mukanani tästä hetkestä Euroopan parlamentin vaaleihin asti rakentamassa jotakin hienoa?

Haluan meidän todistavan kansalaisille, että EU:lla on vaikutusta heidän elämäänsä, että olemme kehittäneet digitaalialan sääntöjä heidän oikeutettujen odotustensa mukaisiksi.

Haluan, että te voitte mennä tapaamaan äänestäjiänne ja sanoa, että te pystyitte tekemään lopun matkaviestinnän verkkovierailumaksuista.

Haluan teidän voivan kertoa, että te saitte säilytettyä heidän oikeutensa avoimeen internetiin takaamalla verkon neutraliteetin.

Haluan teidän voivan sanoa, että me ryhdyimme tositoimiin tietoverkkorikollisuuden ja muiden uhkien torjumiseksi.

Te tunnette minut, ja tiedätte että minulla on vahvat mielipiteet. Emmekä ole aina olleet asioista yhtä mieltä.

Haluan teidän kuitenkin tietävän, että olen ollut vaikuttunut tämän parlamentin sitoutumisesta televiestintäasioihin ja laajempiin digitaaliteknologiaa koskeviin kysymyksiin.

Te jatkoitte sinnikästä työtä asioiden muuttamiseksi, vaikka monet johtajat eivät kuunnelleet eivätkä ymmärtäneet. Se teki minuun vaikutuksen ja antoi minulle intoa jatkaa ponnisteluja.

Nyt haluaisin, että tietämystänne ja tarmoanne voitaisiin hyödyntää laadittaessa lainsäädäntöä, jolla käytännössä toimivat sisämarkkinat saadaan toteutettua.

Uskon, että pystymme saamaan tällaisen lainsäädännön – täydellisen ja lopullisen toimenpidepaketin – valmiiksi pääsiäisen tienoilla vuonna 2014. Ajatelkaa sitä.

Siitä tulee olemaan hyötyä Euroopalle.

Se tekee tietenkin hyvää taloudelle — kasvu virkistyy, kun esteitä poistetaan. Mutta kun ajattelen kyseistä pakettia, ajattelen pikemminkin ihmisiä kuin numeroita.

Otetaan esimerkiksi nuoret — sukupolvi, jolle verkkoyhteydet ovat kaikkein tärkeimpiä, mutta joka äänestää vähiten. Nuoret tarvitsevat voimakasta ja digitaalista taloutta välttääkseen työttömyysloukun.

Ajatellaan myös EU:n ikääntyvää väestöä, ihmisiä, jotka tarvitsevat uusia digitaalisia palveluja pysyäkseen terveinä ja aktiivisina menettämättä ihmisarvoaan ja riippumattomuuttaan.

Jos hoidamme tämän oikein, digitaaliset yhteydet voivat luoda poliittisia yhteyksiä. Taajuusylijäämät voivat tuoda mukanaan sosiaalista hyötyä.

En lupaa sisämarkkinapakettia, joka tekisi kaikista unelmistanne totta. Jotta paketista voitaisiin päästä nopeasti sopimukseen, siinä on pystyttävä löytämään eri näkökohtien välinen herkkä tasapaino.

Sen sijaan lupaan, että seuraavat 12 kuukautta rakennan yhdessä kanssanne siltaa kansalaisiin, äänestäjiinne.

Ihmiset tarvitsevat tätä uudistusta, olipa kyse matkustamisesta, kaupankäynnistä tai liiketoiminnasta.

Kaikki ovat tyytyväisiä EU:n verkkovierailujen hinnanalennusten mukanaan tuomiin hyötyihin. Se on asia, jonka EU hoiti hienosti – siitä jopa eurokriittiset tahot ovat samaa mieltä. Eikä se ei olisi koskaan onnistunut ilman EU:ta.

Mutta samalla se on myös haaste. Tarkoitan sitä, että toisaalta tämä uskomattoman suosion saanut EU:n poliittinen aloite on lähtöisin vastuualueeltani – ja iso osa siitä lankeavasta kunniasta kuuluu teille. Mutta toisaalta meidän on vaikea saada muita televiestintään ja digitaaliseen ympäristöön liittyviä kysymyksiä poliittisen asialistan kärkeen.

Siihen voidaan saada muutos vahvalla sisämarkkinoiden toimenpidepaketilla.

Sen avulla voimme kertoa muulle maailmalle, että Eurooppa todella siirtyy digitaaliaikakauteen, ja sen avulla voimme osoittaa äänestäjille, että EU todella kuulee heitä.

Televiestintää tarvitaan joka alalla, ja sitä koskevat käyttäjien odotukset ovat kasvamassa valtaviksi.

Markkinoiden on toimittava, laitteiden on toimittava, verkkojen on toimittava ja investointeja on saatava liikkeelle. Meillä ei ole varaa nykyisiin lukemattomiin, tarpeettomiin, keinotekoisiin investoinnin esteisiin.

Haluaisin kysyä teiltä: miksi teistä tuli Euroopan parlamentin jäseniä eikä oman maanne kansallisen parlamentin jäseniä?

Arvelen, että se johtuu osittain siitä, että ette pidä keinotekoisista rajoista. Uskotte, että saamme enemmän aikaan kun vapaus on suurempi, kilpailu on laajempaa, mahdollisuuksia on enemmän ja kuluttajien oikeudet toteutuvat.

Kaikista aloista nimenomaan televiestinnässä ei ole tilaa rajoille!

”Worldwide web” – emme puhu syyttä maailmanlaajuisesta verkosta.

Euroopan osittain toteutuneilla sisämarkkinoilla ei ole toista alaa, jolla esteet olisivat yhtä tarpeettomia ja kuitenkin niin suuria.

Muutoksen aika on nyt.

Muutoksen on tultava kaikilta tahoilta, mutta se lähtee liikkeelle meistä kaikista tässä salissa.

On meidän yhteisellä vastuullamme ja meidän suurin panoksemme kehittää radikaali kompromissiratkaisu lainsäädäntöä varten. Meidän on löydettävä onnistunut ratkaisu, jonka pohjalta voivat toimia niin innovoijat kuin kaikki kansalaiset.

Valitsin nuo käyttämäni sanat huolellisesti.

”Radikaali”, koska talouskatastrofi edellyttää suurisuuntaisia toimia.

”Kompromissi”, koska jokaisen on joustettava jotakin saavuttaakseen.

Jokaisen meistä on otettava huomioon kaikki palapelin palat, ei ainoastaan henkilökohtaisia suosikkejamme tai näkyvimpiä, puoleensavetäviä muutoksia. Usein näkymättömät investoinnit ovat aivan yhtä tärkeitä kuluttajien pitkän aikavälin hyvinvoinnin kannalta. Myös verkkovierailut voivat oikeudellisesti ja taloudellisesti lakata olemasta ainoastaan siinä tapauksessa, että on olemassa todelliset, käytännössä toteutuvat sisämarkkinat.

Sen vuoksi meidän on koottava yhteen kaikki palapelin palat.

Meidän on kuitenkin vältettävä rakenteista riitelyä. Säädöspaketin on hyödytettävä ennen kaikkea kansalaisia, ei virkakoneistoa.

Tuota seikkaa lukuun ottamatta olen avoin kaikenlaisille ehdotuksillenne palapelin kokoamiseksi.

Olen valmis kantamaan vastuuni muutosten vastustajien huolenaiheiden selvittelemiseksi. Uskallan tehdä sen, koska näen valtavasti mahdollisuuksia.

Huomaatte, että olen tänään täynnä intoa, ja voin kertoa miksi.

Minun on turha keinuttaa venettä yksin.

Vaikka meillä on toimielinten korkeimman johdon tuki vauhdittamassa toimia, työ ei hoidu ilman teitä.

Uskon, että meillä on riittävästi yhteistä pohjaa keinuttaa venettä yhdessä ja sen jälkeen ohjata se satamaan.

Kaikki poliittiset rakennuspalat ovat kasassa:

– Kansalaiset haluavat, että tartutaan asioihin, joihin he ovat turhautuneet.

– Useammat yritykset investoivat, jos keinotekoiset esteet poistuvat.

– Kansalliset hallitukset seisovat takanamme.

Jos siis uskotte sisämarkkinoihin, jos uskotte vahvaan EU:hun, jolla on käytännön merkitystä jokaisen kansalaisen elämässä — uskokaa tähän.

Nyt jos koskaan meillä on tilaisuus toimia ja tulla kuulluiksi. Aion tehdä kaikkeni, jotta pääsemme yhdessä päämäärämme.


Side Bar