Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Neelie Kroes

Digitaalarengu tegevuskava eest vastutav Euroopa Komisjoni asepresident

Ühtse telekommunikatsioonituru lõplik väljakujundamine

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon, Euroopa Parlament, Brüssel

30. mai 2013

Kõne kommenteerimiseks mine veebisaidile http://commentneelie.eu/

Ma kavatsen täna teha midagi ebatavalist.

Selle asemel et koostatud kõne (loetelu digitaalarengu valdkonna edusammudest ja muredest pärast meie eelmist kohtumist) ette kanda, saadan ma selle täna Malcolm Harbourile hoopis kirja vormis.

Sel nädalavahetusel Egiptusse lennates lugesin seda kõnet ja mõistsin üht asja: ühtse telekommunikatsioonituru väljaarendamist käsitlev arutelu peab olema praegusest erinev ja tõepoolest poliitilise suunitlusega. Seepärast esitan selle märkuse kõigile parlamendiliikmetele.

Loomulikult vastan ma kõigile teie küsimustele digitaalarengu tegevuskava ja eriti küberjulgeoleku kohta. Kuid mingem täna veel kaugemale.

Me mõlemad oleme osalised selles arutelus, seega öelge mulle: kas ühendame oma jõud, et luua tänase päeva ja tulevaste Euroopa Parlamendi valimiste vahelisel ajal midagi tõepoolest erilist?

Ma tahan näidata kodanikele, et ELil on nende igapäevaelus tähtis roll, et me oleme digitaaleeskirju täiustanud vastavalt nende õiguspärastele ootustele.

Ma soovin, et te saaksite minna oma valijate juurde ja öelda, et teil õnnestus rändlusteenuse kulud kaotada.

Ma tahan, et saaksite öelda, et säilitasite nende õiguse juurdepääsuks avatud internetile, tagades võrgu neutraalsuse.

Ma tahan, et saaksite öelda, et me võitleme jõuliselt küberkuritegevuse ja muude ohtude vastu.

Te ju tunnete mind – mina oma seisukohti kergelt ei muuda. Ja me ei ole alati olnud ühel arvamusel.

Ma tahan siiski, et te teaksite, kui sügavalt on mulle muljet avaldanud see, kui tõsiselt see parlament on pühendunud telekommunikatsiooni ja ka muude digitaalarengu küsimuste lahendamisele.

Te jätkasite võitlust olukorra muutmise nimel ka siis, kui mitmed liidrid teid kuulda ei võtnud või ei mõistnud. See on olnud muljetavaldav ja on mind positiivselt mõjutanud.

Nüüd tahan ma suunata teie teadmised ja tegutsemistahte õigusloomesse, mida vajame tõelise ühtse telekommunikatsioonituru rajamise lõpuleviimiseks.

Ma olen veendunud, et suudame täieliku ja lõpliku õigusaktide paketi valmis saada 2014. aasta ülestõusmispühadeks. Te ju teate,

kuidas Euroopa seda vajab.

See toetab majandust – pole kahtlustki, et tõkete kaotamine stimuleerib majanduskasvu. Aga sellele paketile mõeldes mõtlen ma arvude asemel pigem inimestele.

Võtkem näiteks noored – see on põlvkond, kelle jaoks ühendumisvõimalused on kõige olulisemad, kuid kes hääletamas käivad kõige harvemini. Nemad vajavad tugevat digitaalset majandust, et pääseda töötuse lõksust.

Või mõelgem vanemale põlvkonnale. Nemad vajavad uusi digitaalseid teenuseid selleks, et püsida terve ja aktiivsena ning mitte kaotada oma iseseisvust ja väärikust.

Kui me oma asja õigesti ajame, võivad digitaalsed ühendused luua poliitilisi sidemeid. Digitaalsete dividendidega kaasneb ka sotsiaalne kasu.

Ma ei luba teile ühtse turu paketti, millega kõik teie unistused teoks saavad. Selleks et see kiiresti vastu võtta, peame saavutama keeruka kompromissi.

Ma luban meie kodanikele, teie valijatele, et annan järgmise 12 kuu jooksul oma parima, et teiega ühine keel leida.

Pole oluline, kas inimesed vajavad seda reisimiseks, kauplemiseks või äritehinguteks – reformi on vaja.

Kõigile meeldivad ju rändluskõnede hinnapiirangud. Isegi euroskeptikud on nõus, et seda on EL hästi teinud. Ja ilma ELita ei oleks see kunagi teoks saanud.

Aga see fakt on ka väljakutse. Lubage, ma selgitan. Ühest küljest kuulub see uskumatult populaarne ELi poliitika minu portfooliosse. Ma tunnustan täielikult teie osa selle saavutamises. Teisest küljest nõuab muude telekommunikatsiooni- ja digitaalarengu teemade poliitiliste prioriteetide hulka tõstmine tõelist võitlust.

Tugeva ühtse turu paketiga saaksime seda muuta.

Nii saaksime maailmale saata sõnumi, et digitaalne Euroopa on reaalsus, ning näidata valijatele, et EL on neid kuulda võtnud.

Telekommunikatsioon on kõikjal ning kasutajatel on selle suhtes suured ootused.

Turud peavad toimima, seadmed peavad toimima, võrgud peavad toimima ning selleks on vaja investeeringuid. Me ei saa endale lubada sellele teele seatud lugematuid tarbetuid ja kunstlikke tõkkeid.

Lubage, ma küsin teilt: miks te olete Euroopa ja mitte oma liikmesriigi parlamendi liikmed?

Las ma arvan – osalt sellepärast, et teile ei meeldi kunstlikud tõkked. Et te usute, et suudate saavutada enam, kui vabadust, konkurentsi ja võimalusi on rohkem ja tarbijate õigused on reaalsed.

Telekommunikatsioon on kõigist valdkondadest see, kus on kõige vähem kohta tõketele.

Mitte asjata ei räägita ülemaailmsest võrgust.

Meie ebatäiuslikul ühtsel turul ei ole teist sellist sektorit, kus takistused oleksid nii tarbetud, ent samas nii suured.

Käes on muutuste aeg.

Muutus peab tulema kõigist suundadest, kuid ta peab algama meist, kes me siin ruumis koos viibime.

Meie ühine vastutus ja suurim ülesanne on leida radikaalne seadusandlik kompromiss. Selline, millele meie innovaatorid ja kodanikud toetuda saavad. Tõeline käegakatsutav tulemus.

Ma valisin neid sõnu hoolikalt:

„radikaalne”, sest majanduslik katastroof nõuab julgeid meetmeid;

„kompromiss”, sest kõik peavad selleks et saada, ka midagi vastu andma.

Igaüks meist peab arvesse võtma kõiki pusletükke, mitte ainult isiklikke lemmikuid või nähtavamaid ja popimaid muutusi. Tarbijate pikaajalise heaolu jaoks on nähtamatud investeeringud tihti sama tähtsad. Ja rändlusteenusest rääkides – juriidilises ja majanduslikus mõttes saab see kaduda alles siis, kui tõeline ühtne turg ka tegelikult olemas on.

Sellepärast peame me kõik pusletükid nende õigetele kohtadele paigutama,

kuid samas vältima vaidlusi struktuuri üle. Paketi eesmärk on pidada silmas kodanike, mitte bürokraatia huve.

Seda öelnud, olen ma valmis kaaluma kõiki võimalusi selle pusle kokkupanekuks.

Ma pean oma kohuseks tegeleda nende inimeste muredega, kes on muutuse vastu. Ma ei karda seda teha, sest võimalused on tohutud.

Te näete, et ma suhtun asjasse kirglikult. Ma räägin teile, miks.

On mõttetu seda paati üksi kõigutada.

Meil on olemas institutsioonide juhtide tugi selle muutuse elluviimiseks, kuid ilma teieta seda teha ei saa.

Ma usun, et meil on olemas piisav ühine huvi seda teed edasi minna ja see paat lõpuks sadamasse juhtida.

Poliitiline alus selleks on olemas:

- kodanikud ootavad oma probleemidele lahendust;

- rohkem ettevõtteid on valmis investeerima, kui kunstlikud tõkked kaovad;

- liikmesriikide valitsused soovivad, et me seda teeksime.

Kui teil on usku ühtsesse turgu, kui te usute, et tugev Euroopa suudab tuua reaalseid muutusi iga kodaniku ellu – siis uskuge selle algatuse jõusse.

Nüüd on võimalus oma seisukohtade eest seista. Ma kavatsen meie ühise eesmärgi nimel lõpuni võidelda.


Side Bar