Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Neelie Kroes

Místopředsedkyně Evropské komise odpovědná za digitální agendu

Politika dokončení jednotného trhu v oblasti telekomunikací

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů (IMCO), Evropský parlament / Brusel

30. května 2013

Připomínky k tomuto projevu můžete vyjádřit zde

Dnes udělám něco neobvyklého.

Místo toho, abych projev, který jsem si připravila (seznam otázek, v nichž bylo v oblasti digitální agendy od našeho posledního setkání dosaženo pokroku, i souvisejících problémů), přednesla, zašlu ho jako dopis Malcolmu (Harbourovi).

Když jsem si projev četla minulý víkend v letadle do Egypta, něco jsem si uvědomila: abychom dokončili jednotný trh v oblasti telekomunikací, potřebujeme vést odlišnou a velmi politickou diskusi. Tímto se tedy obracím ke všem poslancům Parlamentu.

Samozřejmě zodpovím veškeré Vaše dotazy ohledně digitální agendy, zejména ty, které se týkají kybernetické bezpečnosti. Pojďme však dnes učinit ještě něco navíc.

Vedeme spolu tuto diskuzi, takže bych se Vás ráda zeptala: jste ochotni podílet se společně se mnou až do evropských voleb na jednom zvláštním projektu?

Chci občanům ukázat, že EU je pro jejich život důležitá. Že díky nám splnila pravidla digitální agendy jejich oprávněná očekávání.

Chci, abyste se mohli obrátit na své voliče a říct jim, že jste byli schopni zrušit poplatky za mobilní roamingové služby.

Chci, abyste mohli konstatovat, že zaručením neutrality sítí jste voličům zachovali jejich právo na přístup k otevřenému internetu.

Chci, abyste mohli uvést, že jsme podnikli konkrétní kroky v souvislosti s potíráním počítačové kriminality a jinými hrozbami.

Jak jistě víte, zastávám vždy rozhodné názory. Často jsme nenašli společný jazyk.

Chtěla bych Vám však říct, že závazek, který tento parlament přijal v souvislosti s telekomunikacemi a širší digitální problematikou, na mě učinil hluboký dojem.

Bojovali jste za změnu, i když Vám mnozí představitelé nenaslouchali nebo Vám nerozuměli. To na mě pozitivně zapůsobilo.

Ráda bych Vaše poznatky a zanícení promítla do právních předpisů potřebných k vytvoření skutečného jednotného trhu.

Osobně se domnívám, že celý tento soubor opatření můžeme v konečné verzi schválit kolem velikonoc v roce 2014. Kdo by to byl řekl?

To je pro Evropu dobrá zpráva.

Rovněž to bude prospěšné pro ekonomiku, a sice v tom, že odstraněním překážek se podnítí růst. Když však přemýšlím o tomto balíčku, vidím před sebou lidi spíše než čísla.

Podívejte se například na mladou generaci — generaci, kterou sice možnost digitální komunikace zajímá nejvíce, avšak její účast na volbách je nejmenší. Tato generace potřebuje silnou a digitální ekonomiku, která by jí pomohla vyhnout se nezaměstnanosti.

Pomyslete rovněž na otázku stárnutí obyvatelstva: na občany, kteří potřebují nové digitální služby k tomu, aby zůstali zdraví a aktivní bez ztráty své důstojnosti a nezávislosti.

Pokud vše provedeme správně, pak můžeme díky digitálnímu propojení zintenzívnit politické vazby. Úspěchy v oblasti digitální agendy mohou být přínosné i pro společnost.

Neslibuji Vám ucelený balíček opatření pro jednotný trh, který Vám přinese vše, co jste očekávali. Tento balíček bude muset být citlivým kompromisem, pokud chceme dosáhnout rychlé dohody.

Mohu Vám však slíbit, že během nadcházejících 12 měsíců budu spolu s Vámi usilovat o budování vztahů s našimi občany, tj. Vašimi voliči.

Evropští občané tuto reformu potřebují, ať už je to pro účely cestování, obchodu nebo transakcí.

Snížení poplatků za mobilní roamingové služby v EU oceňuje každý. Dokonce i kritici Evropské unie se shodují, že jde o přínosnou věc. A té by bez EU nikdy nemohlo být dosaženo.

Avšak tato skutečnost s sebou přináší i určité problémy, jak Vám hned vysvětlím. Na jedné straně představuje mé portfolio ohromně populární politiku EU a připouštím, že zásluhy na ní máte i Vy. Ale na druhé straně se obtížně snažíme protlačit jiné otázky telekomunikační a digitální agendy na čelní místo politického programu.

To by bylo možné změnit díky balíčku silných opatření pro jednotný trh.

Tímto způsobem můžeme všem ukázat, že Evropa se digitalizuje, a voličům můžeme signalizovat, že EU jim naslouchá.

Telekomunikace mají dopad na všechny sféry života a očekávání uživatelů jsou v této souvislosti obrovská.

Fungovat musí trhy, přístroje i sítě a je zapotřebí investovat. V dnešní době nemůžeme připustit, aby nás omezovaly četné, zbytečné a umělé překážky.

Dovolte mi, abych Vám položila otázku: proč jste se stali členy Evropského, nikoliv vnitrostátního parlamentu?

Domnívám se, že částečně je to i proto, že nejste příliš nakloněni umělým hranicím. Že jste toho názoru, že větších přínosů dosáhneme tehdy, je-li svoboda a hospodářská soutěž větší, příležitosti širší a práva spotřebitelů jsou skutečná!

Právě v oblasti telekomunikací není možné vytvářet hranice!

Internet se oprávněně označuje za „celosvětovou síť“!

V žádném jiném odvětví na nedokončeném evropském jednotném trhu nejsou tyto překážky tak zbytečné, a zároveň tak vysoké.

Uzrála doba pro změnu.

Ta musí přijít odevšud a začít musí u nás samotných v tomto sále.

Společně se zavažme, že budeme co nejvíce usilovat o dosažení radikálního legislativního kompromisu, kterého by mohli využít inovátoři i občané, a že dosáhneme hmatatelných výsledků.

Svá slova volím pečlivě.

Termín „radikální“ jsem použila proto, neboť ekonomická katastrofa si vyžaduje rázná opatření.

Výraz „kompromis“ je rovněž na místě, protože každý bude muset o něco ustoupit, abychom všichni společně něco získali.

Každý z nás bude muset zvážit všechny díly mozaiky, nejen své osobní oblíbené či viditelné a přitažlivé změny. Neviditelné investice jsou často pro dlouhodobý blahobyt spotřebitelů stejně důležité. A poplatky za roamingové služby mohou být odstraněny pouze tehdy, existuje-li skutečně jednotný trh, a to z právního i hospodářského hlediska.

Proto musíme správně doplnit všechny díly mozaiky.

Musíme však zabránit boji o struktury. Do popředí tohoto balíčku musíme umístit občany, nikoliv byrokracii.

Problém však hodlám řešit s otevřenou myslí, a tak k Vám i přistupuji.

A osobně převezmu odpovědnost za objasnění problémů těm, kteří brání změně. Nemám z toho obavy, protože potenciál, který s sebou balíček přináší, je obrovský.

Jak vidíte, dnes své stanovisko obhajuji vášnivě, a řeknu Vám proč.

Sama ledy neprorazím.

Z nejvyšších úrovní v institucích se nám dostává podpory při prosazování změn, bez Vás to však nezvládnu.

Jsem přesvědčená, že máme dost prostoru na to, abychom projekt společně prosadili a poté uskutečnili.

Máme k dispozici všechny politické prvky:

- Občané si přejí, aby se jejich problémy řešily.

- Po odstranění umělých překážek bude investovat více společností.

- Národní vlády nás k tomuto kroku vyzývají.

Takže pokud věříte v jednotný trh; pokud věříte v silnou Evropu, která každému občanu přinese praktické změny, pak věřte i v tento počin.

Tímto se nám nabízí příležitost povstat a být viděn. Budu až do poslední minuty usilovat o to, abychom tohoto cíle společně dosáhli.


Side Bar