Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN

European Commission

Aνδρούλλα ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Μέλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για θέματα Εκπαίδευσης, Πολιτισμού, Πολυγλωσσίας και Νεολαίας

Δράσεις Marie Skłodowska-Curie - Οδηγώντας την καινοτομία και την ανάπτυξη στην Ευρώπη

People 2012 Conference – Πανεπιστήμιου Κύπρου

5 Νοεμβρίου 2012
, Λευκωσία

Αγαπητέ κ. Υπουργέ,

Αγαπητέ κ. καθηγητά Χριστοφίδη,

Εκλεκτοί προσκεκλημένοι,

Χαίρομαι που βρίσκομαι εδώ για την έναρξη του σημερινού συνεδρίου.

Θέλω να ευχαριστήσω το πανεπιστήμιο της Κύπρου για τη συνδρομή του στη διοργάνωση της εκδήλωσης και για τη φιλοξενία του σε αυτόν τον χώρο.

Σήμερα η Ευρώπη αντιμετωπίζει αναμφίβολα μια από τις σοβαρότερες οικονομικές κρίσεις, όπου όλο και περισσότερα κράτη μέλη υποχρεώνονται να προβούν σε δημοσιονομική εξυγίανση. Ωστόσο, το μήνυμά μας είναι σαφές.

Πρέπει να προχωρήσουμε σε μια έξυπνη δημοσιονομική εξυγίανση με τη διατήρηση ή ακόμη και την προώθηση αναπτυξιακών μέτρων. Πρέπει να επενδύσουμε στο ανθρώπινο δυναμικό της Ευρώπης. Πρέπει να επενδύσουμε στους ερευνητές μας, ειδικά σε αυτούς τους δύσκολους οικονομικά καιρούς.

Είναι οι πηγές της μελλοντικής ανάπτυξης στην Ευρώπη, αφού οι ερευνητές είναι οι φωτεινοί άνθρωποι που διευρύνουν τα σύνορα της γνώσης, προχωρούν σε νέες ανακαλύψεις και βρίσκουν νέες λύσεις χάρη στις καινοτόμες ιδέες τους.

Η κατάσταση είναι σοβαρή: ξέρουμε ότι έως το 2020 θα χρειαστούμε πάνω από ένα εκατομμύριο νέους ερευνητές στην Ευρώπη, αν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε τις κοινωνικές προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας: γήρανση του πληθυσμού, ενεργειακοί και φυσικοί πόροι, νέες τεχνολογίες.

Φιλοδοξούμε να καταστήσουμε την Ευρώπη έναν ελκυστικό τόπο σπουδών και έρευνας, έτσι ώστε να προσελκύσουμε περισσότερους νέους για να ακολουθήσουν επιστημονικές σταδιοδρομίες. Η μελλοντική ικανότητα της Ευρώπης να παράγει ανάπτυξη και θέσεις εργασίας εξαρτάται από την ικανότητά μας να γίνουμε παράγοντας παγκόσμιας κλάσης στις επιστήμες.

Αυτοί ακριβώς είναι και οι στόχοι των δράσεων Marie Skłodowska-Curie, οι οποίες υλοποιούνται από το 1996. Οι δράσεις Marie Skłodowska Curie αποτελούν μια πρωτοβουλία για την οποία μπορούμε όλοι να είμαστε περήφανοι στην Ευρώπη.

Η επιτυχημένη διασυνοριακή συνεργασία που υποστηρίζει η πρωτοβουλία, δίνει ώθηση στη δημιουργικότητα και στη σταδιοδρομία των ερευνητών. Και έχει αποδειχτεί ένας σημαντικός μηχανισμός για την ενθάρρυνση της εισόδου ή επιστροφής στην επαγγελματική έρευνα.

Τα στοιχεία μιλούν από μόνα τους: Έως το τέλος του επόμενου έτους, οι δράσεις Marie Curie θα έχουν χορηγήσει σχεδόν πέντε δισεκατομμύρια ευρώ σε 50 000 ερευνητές που οικοδομούν τις σταδιοδρομίες τους στην Ευρώπη – 10 000 εκ των οποίων είναι υποψήφιοι διδάκτορες. Χαίρομαι επίσης που είναι σήμερα κοντά μας τόσοι πολλοί υπότροφοι «Marie Curie», για να μοιραστούν τις εμπειρίες τους από αυτήν την άμεση υποστήριξη της Ευρώπης στην έρευνα.

Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενη που σήμερα το πρωί θα απονείμουμε τα πρώτα βραβεία Marie Curie για τη διάδοση της επιστημονικής γνώσης, την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα και τα ελπιδοφόρα επιστημονικά ταλέντα. Θα έχουμε την ευκαιρία να ενημερωθούμε για τις εξαιρετικές εργασίες τους.

Τα προηγούμενα 16 χρόνια οι δράσεις Marie Curie συνέβαλαν στη σύνδεση της έρευνας με την εκπαίδευση και την καινοτομία – τις τρεις πλευρές του τριγώνου της γνώσης. Συνδυάζουν την αριστεία στην έρευνα με κατάρτιση υψηλής ποιότητας για την ανάπτυξη δεξιοτήτων για την καινοτομία. Προωθούν τη διεθνή και διατομεακή κινητικότητα των ερευνητών και παρέχουν ελκυστικές δυνατότητες σταδιοδρομίας υψηλών επαγγελματικών προδιαγραφών.

Επομένως, για πολλά χρόνια οι δράσεις Marie Curie αποτέλεσαν ένα σημαντικό εργαλείο για τη δημιουργία μιας πραγματικά καινοτόμου Ένωσης. Μιας Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου πλέον είναι εύκολη η σύλληψη και ανάπτυξη νέων προϊόντων, βιομηχανικών διεργασιών και υπηρεσιών. Μιας Ευρωπαϊκής Ένωσης που, χάρη στις επιδόσεις της στην έρευνα και την καινοτομία, μπορεί να υποστηρίξει την αειφόρο ανάπτυξη.

Η σπουδαιότητα των δράσεων Marie Curie αναγνωρίζεται τόσο από την ερευνητική κοινότητα όσο και από τους αρμόδιους χάραξης πολιτικής. Αυτός είναι ο λόγος που η Επιτροπή πρότεινε, στο γενικό πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 2020», σημαντική αύξηση του προϋπολογισμού – από €4,7 δισ. σε €5,75 δισ. – για τις μελλοντικές δράσεις Marie Skłodowska-Curie, ώστε να υποστηριχθούν περισσότερο η ανάπτυξη σταδιοδρομιών και η κατάρτιση ερευνητών σε όλους τους επιστημονικούς τομείς. Τις επόμενες εβδομάδες (22 και 23 Νοεμβρίου) προγραμματίζεται μια σύσκεψη αποφασιστικής σημασίας, σε επίπεδο αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων, για τον μελλοντικό προϋπολογισμό της ΕΕ.

Καλώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να υποστηρίξουν αυτή την αύξηση του προϋπολογισμού για τις δράσεις Marie Skłodowska-Curie.

Στην πρότασή μας για το μελλοντικό πρόγραμμα, και πέραν του προϋπολογισμού, υπάρχει μια συνέχεια σε σχέση με τις τρέχουσες δράσεις. Η κινητικότητα, η αριστεία και η καινοτομία θα εξακολουθήσουν να αποτελούν βασικά στοιχεία των μελλοντικών δράσεων Marie Skłodowska-Curie.

Η πρότασή μου προβλέπει επίσης την ενσωμάτωση των δράσεων στις κύριες πολιτικές, τη μείωση του αριθμού τους και την ενίσχυση του στοιχείου της διδακτορικής κατάρτισης. Όμως, οι δράσεις θα διατηρήσουν την έντονη διεθνή τους διάσταση.

Οι νέες δράσεις θα αποτελέσουν το κύριο πρόγραμμα της ΕΕ που θα προσφέρει υποστήριξη στη διδακτορική κατάρτιση, συμπεριλαμβανομένων των κοινών διδακτορικών. Και, για πρώτη φορά, θα συγχρηματοδοτηθούν περιφερειακά, εθνικά και διεθνή προγράμματα στην Ευρώπη που έχουν σκοπό την κατάρτιση ερευνητών σε πρώιμο στάδιο και προσφέρουν την εμπειρία της διακρατικής κινητικότητας.

Αναμένουμε ότι οι νέες δράσεις θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη σταδιοδρομιών για περίπου 65 000 ερευνητές.

Όπως πολλοί από εσάς μπορείτε να επιβεβαιώσετε, οι ερευνητές Marie Curie προέρχονται από και μετακινούνται προς πολλές χώρες στον κόσμο. 130 εθνικότητες και οργανισμοί υποδοχής σε 80 χώρες συμμετέχουν στο πρόγραμμα. 30% των υποτρόφων Marie Curie στο ΠΠ7 (7ο Προγραμματικό Πλαίσιο) προέρχονται εκτός ΕΕ.

Οι δράσεις Marie Skłodowska-Curie στο πλαίσιο του «Ορίζοντας 2020» θα αξιοποιήσουν και θα αναπτύξουν περαιτέρω όλα αυτά τα επιτεύγματα. Πραγματικά, αν θέλουμε να διατηρήσουμε και να αυξήσουμε το επίπεδο αριστείας στην ευρωπαϊκή έρευνα, θα πρέπει να προσελκύσουμε περισσότερα και αξιόλογα άτομα.

Παρότι το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» αποτελεί σαφή ρήξη με το παρελθόν, από πλευράς προσέγγισης, φροντίσαμε να εξασφαλιστεί η συνέχεια και η συμπληρωματικότητα με άλλες δραστηριότητες, όπως το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας, καθώς και με πολιτικές σκέψεις σχετικά με τον εκσυγχρονισμό της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Ωστόσο, αν θέλουμε να προωθήσουμε την ανάπτυξη, η αριστεία στην έρευνα δεν αρκεί και θα πρέπει επίσης να ενισχύσουμε την καινοτομία στην Ευρώπη. Η Ευρώπη χρειάζεται περισσότερους ερευνητές με επιχειρηματικό πνεύμα, που θα είναι πρόθυμοι και θα έχουν το θάρρος να σκεφτούν καινοτόμα.

Οι δράσεις Marie Curie το αναγνωρίζουν αυτό και προωθούν τις αλληλεπιδράσεις στο «τρίγωνο της γνώσης». Δρομολογήσαμε τα διδακτορικά στον τομέα της βιομηχανίας, φέρνοντας τους ερευνητές στη βιομηχανία, για τουλάχιστον το ήμισυ της διάρκειας του διδακτορικού τους. Τα πρώτα τετραετή σχέδια είναι σε εξέλιξη, όπως είναι η περίπτωση της πρωτοβουλίας «Καινοτόμα διδακτορικά προγράμματα».

Τα νέα προγράμματα επιδιώκουν την αύξηση αυτής της τάσης, αφού αποτελεί έναν τρόπο αύξησης της ποιότητας της διδακτορικής κατάρτισης στην Ευρώπη.

Μια γνωστή και παραδοσιακή αδυναμία στον τομέα της έρευνας στην Ευρώπη είναι η περιορισμένη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα. Αυτό όμως δεν ισχύει για τις δράσεις Marie Curie, στις οποίες υπάρχει συμμετοχή ενός σημαντικού ποσοστού επιχειρήσεων, ειδικά μικρών και μεσαίων, που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ευρωπαϊκής οικονομίας. Στόχος μας με τα διδακτορικά στο τομέα βιομηχανίας είναι ακριβώς η περαιτέρω αύξηση της επιχειρηματικής συμμετοχής στις δράσεις Marie Skłodowska-Curie.

Η εστίαση όμως σε μικρές επιχειρήσεις δεν σημαίνει και εστίαση σε μικρά ερευνητικά σχέδια με περιθωριακού ενδιαφέροντος θέματα. Το αντίθετο. Παρότι οι δράσεις Marie Curie είναι ανοιχτές στην έρευνα σε κάθε κλάδο – υπό την προϋπόθεση ότι πρόκειται για εξέχουσα έρευνα – από το 2007 και μετά, πάνω από το ήμισυ της διαθέσιμης χρηματοδότησης διατέθηκε σε σχέδια σε τομείς που αφορούν κύριες κοινωνικές προκλήσεις. Και αναμένουμε ότι η τάση αυτή θα συνεχιστεί στο μελλοντικό πρόγραμμα.

Κυρίες και κύριοι,

Πέρσι γιορτάσαμε την 100η επέτειο του δεύτερου βραβείου Νόμπελ χημείας της Marie Skłodowska-Curie. Ήταν η πρώτη γυναίκα που πήρε βραβείο Νόμπελ, η μόνη γυναίκα που της απονεμήθηκε δύο φορές και ο πρώτος άνθρωπος στην ιστορία που βραβεύθηκε σε πολλαπλά επιστημονικά πεδία, και το όνομά της έγινε συνώνυμο της επιστημονικής αριστείας.

Σήμερα, δεν μπορώ παρά να αποτίσω φόρο τιμής σε μια εξαιρετική γυναίκα, αληθινή ευρωπαία ερευνήτρια, που αφιέρωσε τη ζωή της στην επιστημονική έρευνα. Είμαι περήφανη που η ΕΕ συμβάλλει στη διατήρηση της κληρονομιάς της, με τις δράσεις Marie Skłodowska-Curie, ειδικά μεταξύ των νέων ερευνητών και μάλιστα των γυναικών.

Για χάριν της ιστορίας, να σημειώσουμε ότι το 38% αυτών που επωφελήθηκαν από το πρόγραμμα μέχρι σήμερα ήταν γυναίκες.

Η Maria Skłodowska-Curie μας έδειξε ότι τα επιστημονικά επιτεύγματα μπορούν να έχουν άμεσο και θετικό αντίκτυπο στη ζωή των ανθρώπων. Όπως είπε, «Στη ζωή δεν πρέπει να φοβόμαστε τίποτε φτάνει μόνο να το κατανοούμε. Τώρα ήρθε η ώρα να κατανοήσουμε περισσότερα ώστε να φοβόμαστε λιγότερα.»

Ας εξασφαλίσουμε λοιπόν ένα λαμπρό μέλλον για τους ερευνητές στην Ευρώπη. Μπορείτε να βασίζεστε στην πλήρη προσωπική μου δέσμευση σε αυτή την προσπάθεια τις επόμενες κρίσιμες μέρες και μήνες.

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.


Side Bar