Navigation path

Left navigation

Additional tools

European Commission

José Manuel Durão Barroso

Euroopan komission puheenjohtaja

Puhe unionin tilasta 2012

Euroopan parlamentin täysistunto / Strasbourg

12. syyskuuta 2012

Arvoisa puhemies,

Arvoisat parlamentin jäsenet

1. Tilanneanalyysi

On kunnia olla täällä pitämässä kolmatta unionin tilaa käsittelevää puhetta.

Euroopan unioni on edelleen kriisissä.

Kyseessä on rahoitus- ja talouskriisi, sosiaalinen kriisi, mutta myös poliittinen kriisi, luottamuskriisi.

Pohjimmiltaan kriisin ovat aiheuttaneet

  • rahoitusalan vastuuttomat toimintatavat

  • kestämättömällä tasolla oleva julkinen velka ja lisäksi

  • joidenkin jäsenvaltioiden heikko kilpailukyky.

Tämän lisäksi eurolla on omat rakenteelliset ongelmansa. Sen rakenne ei ole ollut tarkoituksenmukainen. On syntynyt epätasapainoa.

Tilannetta korjataan parhaillaan. Mutta prosessi on tuskallinen ja vaikea. Kansalaiset ovat turhautuneita ja huolissaan. He tuntevat koko elämäntapansa olevan vaarassa.

Jäsenvaltioiden välinen reiluuden ja oikeudenmukaisuuden ilmapiiri on murenemassa. Ellei jäsenvaltioiden välillä vallitse oikeudenmukaisuutta, miten sitä voisi olla Euroopan kansalaisten välillä?

Ratkaistaksemme tämän koko järjestelmää koskevan kriisin olemme kuluneiden neljän vuoden aikana tehneet monia rohkeita päätöksiä. Kaikista ponnisteluistamme huolimatta toimemme eivät kuitenkaan ole vielä vakuuttaneet kansalaisia, markkinoita eivätkä ulkomaisia kumppaneitamme.

Miksi? Siksi, että yhä uudelleen olemme antaneet epäilysten vallata alaa. Epäilyt ovat kohdistuneet siihen, ovatko eräät maat todella valmiita toteuttamaan uudistuksia ja palauttamaan kilpailukykynsä. On myös epäilty, ovatko eräät maat todella halukkaita seisomaan toistensa rinnalla siten, että euro ja Eurooppa-hanke ovat peruuttamattomia.

Liian usein tilanne on johtanut noidankehään. Ensin EU-huippukokouksissa tehdään tulevaisuutemme kannalta hyvin tärkeitä päätöksiä. Mutta jo seuraavana päivänä olemme huomanneet joidenkin päätöksiä tekemässä olleiden henkilöiden kaivavan maata niiden alta ja sanovan, että päätökset menevät liian pitkälle tai että ne eivät ole riittäviä. Näin syntyy uskottavuusongelma, luottamusongelma.

Emme voi antaa näistä EU-kokouksista sellaista kuvaa, että ne ovat kuin nyrkkeilyotteluita, joissa on mahdollista saavuttaa tyrmäysvoitto vastustajasta. Emme voi kuulua samaan unioniin, mutta samalla käyttäytyä kuin näin ei olisikaan. Emme voi vaarantaa yhdeksää hyvää päätöstä yhdellä toimella tai lausunnolla, joka herättää epävarmuutta saavutuksistamme.

Arvoisat parlamentin jäsenet, tämä on Euroopan poliittisen luottamuskriisin ydin. Elleivät Euroopan poliittiset toimijat itse noudata sääntöjä ja pidä kiinni päätöksistä, joita ovat olleet tekemässä, miten ihmeessä he voisivat saada muut vakuuttuneiksi siitä, että he pyrkivät päättäväisesti selvittämään kriisin yhdessä?

Arvoisa puhemies,

arvoisat parlamentin jäsenet

2. Haaste – uuden ajattelutavan luominen Eurooppaan

Luottamuskriisi on poliittinen kriisi. Mutta hyvä puoli asiassa on se, että demokratiassa ei ole ainuttakaan poliittista ongelmaa, johon ei voitaisi löytää poliittista ratkaisua.

Sen vuoksi haluan tänään keskustella kanssanne perustavanlaatuisista poliittisista kysymyksistä – mikä tilanne on tällä hetkellä ja miten on edettävä. Haluan keskittyä poliittiseen suuntaan ja visioon, jotka ohjaavat toimintaperiaatteitamme koskevia päätöksiä.

En tietenkään luettele tässä yhteydessä kaikkia yksittäisiä päätöksiä. Saatte Euroopan parlamentin puhemiehelle osoittamani kirjeen, jossa esitetään komission välittömät prioriteetit. Keskustelemme niistä kanssanne ennen kuin komission työohjelma myöhemmin syksyllä hyväksytään.

Viestini teille on tänään tämä: Eurooppa tarvitsee uuden suunnan. Tämä suunta ei voi perustua vanhoihin käsityksiin. Euroopassa tarvitaan uudenlaista ajattelutapaa.

Kun puhumme kriisistä, ja me kaikki puhumme siitä, olemmeko todella pohtineet toimiemme seurauksia? Kun puhumme globalisaatiosta, ja me kaikkihan puhumme siitä paljon, olemmeko todella pohtineet sen vaikutusta kunkin jäsenvaltiomme rooliin?

Euroopassa tarvittavan uuden ajattelutavan lähtökohtana on tehdä kaikki mahdolliset johtopäätökset edessämme olevista ja maailmaamme perustavanlaatuisesti muuttavista haasteista.

Lähtökohtana on lopettaa yritykset vastata tulevaisuuden kysymyksiin menneisyyden välinein.

Kriisin alkamisesta lähtien olemme yhä uudelleen nähneet, että toisiinsa sidoksissa olevat maailmanlaajuiset markkinat ovat nopeampia ja sen myötä vahvempia kuin pirstaloituneet kansalliset poliittiset järjestelmät. Tämä heikentää kansalaisten luottamusta poliittiseen päätöksentekoon. Lisäksi se lietsoo populismia ja ääriliikkeitä Euroopassa ja muualla.

Todellisuus on se, että yhteenliitetyssä maailmassa EU:n jäsenvaltiot eivät enää pysty hallitsemaan tapahtumia omin avuin. Samaan aikaan ne eivät kuitenkaan ole vielä varustaneet unioniakaan – meidän unioniamme – välineillä, joita tässä uudessa todellisuudessa selviämiseen tarvitaan. Olemme nyt siirtymävaiheessa, nyt on ratkaiseva hetki. Tämä hetki edellyttää päätöksiä ja johtajuutta.

Kyllä, globalisaatio edellyttää Euroopan yhtenäisyyden lisäämistä.

Yhtenäisyyden lisääminen edellyttää yhdentymisen lisäämistä.

Yhdentymisen lisääminen edellyttää demokratian, eurooppalaisen demokratian, lisäämistä.

Tämä tarkoittaa Euroopassa ennen kaikkea sen hyväksymistä, että olemme kaikki samassa veneessä.

Se merkitsee sen tunnustamista, että eurooppalaiset intressimme ovat yhteiset.

Se merkitsee sen hyväksymistä, että kohtalomme ovat toisistaan riippuvaisia.

Se merkitsee sitä, että edellytämme todellista yhteisvastuun ja yhteenkuuluvuuden tunnetta.

Sillä kun ollaan veneessä keskellä myrskyä, vähin, mitä muilta miehistön jäseniltä voi edellyttää, on ehdoton lojaalius.

Se on ainoa tapa, jolla pystymme pysyttelemään muutoksen tahdissa. Se on ainoa tapa saavuttaa mittakaava ja tehokkuus, jota tarvitsemme ollaksemme maailmanlaajuinen toimija. Se on ainoa tapa turvata arvomme muuttuvassa maailmassa, sillä kyse on myös arvoista.

Vain 10 tai 15 miljoonan asukkaan maa pystyi vielä 1900-luvulla olemaan maailmanmahti. Nyt 2000-luvulla Euroopan suurimmatkin maat ovat vaarassa jäädä merkityksettömiksi maailmanlaajuisten jättiläisten kuten Yhdysvaltojen tai Kiinan rinnalla.

Historian kulku kiihtyy jatkuvasti. Isolta-Britannialta vei 155 vuotta kaksinkertaistaa BKT:nsä asukasta kohti, Yhdysvalloilta 50 vuotta ja Kiinalta vain 15 vuotta. Mutta joissakin uusista jäsenvaltioistamme käynnissä oleva taloudellinen muutos on yhtä vaikuttavaa.

Euroopalla on kaikki vaadittavat edellytykset. Itse asiassa paljon suuremmassa määrin kuin aiemmilla sukupolvilla, jotka kohtasivat vastaavia tai vielä mittavampia haasteita.

Mutta meidän on toimittava tilanteen mukaan ja otettava kaikki nämä voimavarat käyttöön yhdessä.

On aika sovittaa yhteen tavoitteet, päätökset ja toimet.

On aika luopua puolinaisista ratkaisuista ja eteenpäin haparoinnista.

On aika ottaa opiksi historiasta ja luoda Euroopallemme parempi tulevaisuus.

Arvoisa puhemies,

arvoisat parlamentin jäsenet

3. Vastaus nykytilanteeseen – käänteentekevä uudistusohjelma Eurooppaa varten

Edellytän käänteentekevää uudistusohjelmaa Eurooppaa varten ja tänään esittelen sen teille.

Tarvitaan määrätietoisia toimia, jotka heijastavat arvojamme, vapauttamme ja vaurauttamme globalisoituneen maailman tulevaisuuteen. Toimia, joissa yhdistetään tarve säilyttää sosiaaliset markkinataloutemme, mutta toisaalta uudistaa niitä. Toimia, joilla vakautetaan talous- ja rahaliitto, edistetään kestävää kasvua ja palautetaan kilpailukyky. Toimia, joiden avulla solmitaan luottamussopimus maidemme kesken, jäsenvaltioiden ja EU:n toimielinten välille, työmarkkinaosapuolten välille sekä kansalaisten ja Euroopan unionin välille.

Käänteentekevä uudistusohjelma Eurooppaa varten tarkoittaa seuraavaa:

Emme saa jättää epäilyksen sijaa unionin koskemattomuuden emmekä euron peruuttamattomuuden suhteen. Muita heikommassa asemassa olevat maat eivät saa jättää epäselväksi halukkuuttaan toteuttaa uudistuksia eivätkä vastuuntuntoisuuttaan. Mutta muita vahvemmassa asemassa olevat maatkaan eivät saa jättää epäselväksi halukkuuttaan pysyä yhdessä eivätkä solidaarisuuttaan. Kukaan meistä ei saa jättää epäselväksi päättäväisyyttä toteuttaa uudistuksia. Toteuttaa UUDISTUKSIA YHDESSÄ.

Ajatus siitä, että voisimme kasvaa ilman uudistuksia tai menestyä yksin, on yksinkertaisesti väärä. Meidän on tunnustettava, että kyseessä on yhteinen asiamme ja meidän on ratkaistava ongelmat yhdessä.

Käänteentekevä uudistusohjelma edellyttää poliittiseen unioniin perustuvan tiiviin ja aidon talousliiton toteuttamista.

a) Talousunioni:

Aloitan Euroopan taloudella.

Ensinnäkin, tarvitsemme kasvua. kestävää kasvua.

Kasvu on Euroopan sosiaalisen markkinamallin elinehto: se luo työpaikkoja ja tukee elintasoamme. Voimme kuitenkin ylläpitää kasvua ainoastaan, jos lisäämme kilpailukykyämme.

Kansallisella tasolla se tarkoittaa, että rakenneuudistukset, joita on vuosikymmeniä lykätty, on toteutettava. Julkishallintoa on uudistettava. Tuhlailu on lopetettava. Oman edun tavoitteluun on puututtava. Työmarkkinoita on uudistettava, jotta työsuhdeturva ja joustavuus voidaan sovittaa yhteen. Sosiaaliturvajärjestelmien kestävyydestä on huolehdittava.

Euroopan tasolla meidän on määrätietoisemmin purettava esteitä, olivatpa ne fyysisiä, taloudellisia tai digitaalisia.

Meidän on saatava sisämarkkinat valmiiksi.

Meidän on vähennettävä energiariippuvuuttamme ja hyödynnettävä uusiutuvan energian mahdollisuuksia.

Kilpailukyvyn lisääminen energia-, liikenne- ja televiestintäalalla voisi avata uusia mahdollisuuksia, edistää innovointia ja alentaa hintoja, mistä sekä kuluttajat että yritykset hyötyisivät.

Komissio aikoo pian esittää toisen sisämarkkinoiden toimenpidepaketin. Jotta sisämarkkinat voisivat kukoistaa, komissio aikoo edelleen tinkimättömästi puolustaa sisämarkkinoiden kilpailu- ja kaupankäyntisääntöjä. Suoraan sanottuna, jos tämä olisi jätetty jäsenvaltioille, olen varma, että ne eivät pystyisi torjumaan suuryritysten tai merkittävien ulkoisten voimien painetta.

Meidän on luotava eurooppalaiset työmarkkinat, joilla ihmisten on yhtä helppo työskennellä toisessa maassa kuin kotimaassaan.

Meidän on tutkittava mahdollisuuksia vihreään kasvuun ja oltava tehokkaampia resurssien käytössä.

Meidän on oltava kunnianhimoisempia koulutuksen, tutkimuksen, innovoinnin ja tieteen suhteen.

Eurooppa on maailman kärjessä sellaisilla keskeisillä aloilla kuin ilmailu-, ajoneuvo-, lääke- ja insinööriteollisuus, joilla sen osuus maailmanmarkkinoista on yli kolmannes. Teollisuuden tuottavuus on kasvanut 35 prosenttia viimeisten kymmenen vuoden aikana talouden taantumasta huolimatta. Tänä päivänä valmistusteollisuudessa on noin 74 miljoonaa työpaikkaa. EU:ssa syntyy uusissa yrityksissä joka vuosi yli neljä miljoonaa työpaikkaa. Meidän on tältä pohjalta panostettava uuteen teollisuuspolitiikkaamme ja luotava ympäristö, joka kannustaa yrittäjyyteen ja tukee pienyrityksiä.

Tämä tarkoittaa, että verotusympäristöstä on tehtävä yritysten kannalta yksinkertaisempi ja sijoittajien kannalta houkuttelevampi. Paremmasta verokoordinoinnista hyötyisivät kaikki jäsenvaltiot.

Meidän on myös saatava aikaan proaktiivinen kauppapolitiikka avaamalla uusia markkinoita.

Nämä ovat Euroopan talouden mahdollisuudet. Nämä ovat se kultakaivos, jota ei ole vielä täysin hyödynnetty. Kesäkuun Eurooppa-neuvostossa sovitun kasvusopimuksen toteuttaminen voi viedä meidät pitkälle.

Ja voimme mennä pidemmällekin, kun Euroopan unionilla on realistinen – mutta kuitenkin kunnianhimoinen – talousarvio, jossa painotetaan investointeja, kasvua ja uudistuksia. Tehtäköön selväksi, että EU:n talousarvio on väline, jolla investointeihin ja kasvuun voidaan Euroopassa panostaa. Komission ja tämän parlamentin – oikeastaan kaikkien Euroopan puolesta toimivien voimien, sillä useimmat jäsenvaltiot kannattavat ehdotustamme – on nyt yhdessä tuettava oikeanlaista monivuotista rahoituskehystä, joka vie meidät vuoteen 2020. Jäsenvaltioihin kohdistuva taakka on vähäinen erityisesti ehdottamamme uuden omien varojen järjestelmien ansiosta. Talousarvio kuitenkin hyödyttäisi merkittävästi jäsenvaltioiden talouksia, alueita, tutkijoita, opiskelijoita, nuoria työntekijöitä ja pk-yrityksiä.

Kyseessä on talousarvio, joka edistää kasvua sekä taloudellista, sosiaalista ja alueellista yhteenkuuluvuutta jäsenvaltioiden välillä ja jäsenvaltioiden sisällä.

Kyseessä on talousarvio, jonka avulla sisämarkkinat saadaan valmiiksi täyttämällä energia-, liikenne- ja televiestintäinfrastruktuurin aukot Verkkojen Eurooppa -välineellä.

Kyseessä on talousarvio, joka edistää kasvuhakuista maataloutta, jossa elintarviketurva yhdistyy kestävään maaseudun kehittämiseen.

Kyseessä on talousarvio, joka edistää tutkimusintensiivistä ja innovatiivista Eurooppaa Horisontti 2020 -puiteohjelman avulla. Tutkimuksessa tarvitaan eurooppalaista mittakaavaa.

Monille jäsenvaltioille tämä tulee olemaan todellinen uskottavuustesti. Haluan nähdä, ovatko jäsenvaltiot, jotka kaiken aikaa puhuvat investoinneista ja kasvusta, valmiita Euroopan tasolla tukemaan kasvua edistävää talousarviota.

Talousarvio tulee olemaan keskeinen työkalu, jolla voidaan tukea panostusta Eurooppa 2020 -kasvuohjelmaamme. Sitä tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan aikaisemmin.

Eurooppa 2020 on keino uudistaa ja säilyttää Euroopan sosiaalinen markkinatalous.

Arvoisat parlamentin jäsenet

Rakenneuudistusohjelmamme edellyttää mittavaa sopeuttamista. Se toimii ainoastaan, jos se on reilu ja oikeudenmukainen, sillä eriarvoisuus ei ole kestävää.

Joissakin osissa Eurooppa on käynnissä todellinen yhteiskunnallinen hätätila.

Köyhyys lisääntyy ja työttömyys on hälyttävällä tasolla erityisesti nuorten keskuudessa.

Siksi meidän täytyy vahvistaa sosiaalista yhteenkuuluvuutta. Se on piirre, joka erottaa eurooppalaisen yhteiskunnan vaihtoehtoisista malleista.

Joidenkin mielestä Euroopan sosiaalinen malli on kriisin seurauksena kuollut. Olen eri mieltä.

Meidän on toki uudistettava talouksiamme ja sosiaaliturvajärjestelmiämme, mutta toimiva sosiaaliturvajärjestelmä, joka auttaa niitä, jotka apua tarvitsevat, ei ole vaurauden este vaan itse asiassa sen erottamaton osa. Juuri ne Euroopan maat, joissa on tehokkaimmat sosiaaliturvajärjestelmät ja kehittyneimmät työmarkkinasuhteet, ovat maailman menestyksekkäimpiä ja kilpailukykyisimpiä talouksia.

Reiluus ja oikeudenmukaisuus tarkoittaa sitä, että nuorille annetaan tilaisuus. Olemme jo tehneet paljon, ja vuoden loppuun mennessä komissio käynnistää nuorisopaketin, jolla luodaan nuorisotakuujärjestelmä ja ammatillisen koulutuksen laadunvarmistuksen viitekehys.

Reiluus ja oikeudenmukaisuus tarkoittavat myös parempien ja reilumpien verotusjärjestelmien luomista.

Veropetosten ja veronkierron pysäyttäminen Euroopassa voisi tuoda lisämiljardeja valtioiden kassaan.

Siksi komissio ponnistelee sopimuksen aikaansaamiseksi tarkistetusta säästökorkodirektiivistä ja valtuutuksesta neuvotella tiukemmista korkotulojen verotusta koskevista sopimuksista kolmansien maiden kanssa. Niiden aikaansaaminen olisi merkittävä verotulojen lähde.

Komissio jatkaa myös ponnistelujaan reilun ja kunnianhimoisen finanssitransaktioveron aikaansaamiseksi. Sen avulla voitaisiin varmistaa, että veronmaksajat hyötyisivät finanssisektorista eikä ainoastaan finanssisektori hyödy veronmaksajista. Nyt kun on selvää, että tästä voidaan sopia ainoastaan tiiviimmällä yhteistyöllä, komissio tekee kaikkensa viedäkseen asiaa nopeasti ja tehokkaasti eteenpäin niiden jäsenvaltioiden kanssa, jotka ovat siihen halukkaita. Siksi, että on kyse reiluudesta, ja reiluus on keskeinen edellytys sille, että välttämättömät talousuudistukset ovat sosiaalisesti ja poliittisesti hyväksyttäviä. Ja ennen kaikkea reiluudessa on kyse oikeudenmukaisuudesta, sosiaalisesta oikeudenmukaisuudesta.

Arvoisa puhemies,

arvoisat parlamentin jäsenet

Kriisin kohdatessa on tehty tärkeitä päätöksiä. Uudistus- ja vakautustoimenpiteitä toteutetaan ympäri Eurooppaa. Yhteisiä rahoitusvakauden suojamekanismeja pysytetään, ja EU:n toimielimet ovat johdonmukaisesti osoittaneet, että ne seisovat euron rinnalla.

Komissio on hyvin tietoinen siitä, että erittäin rajuja uudistuksia toteuttavissa jäsenvaltioissa ollaan tiukoilla ja sopeutustoimet ovat vaikeita ja joskus hyvinkin tuskallisia. Kuitenkin ainoastaan näillä uudistuksilla tulevaisuus voi olla valoisampi. Uudistukset olisi pitänyt toteuttaa kauan sitten. On yksinkertaisesti mahdotonta palata aiemmin vallinneeseen tilanteeseen.

Komissio tekee edelleen kaiken voitavansa tukeakseen näitä jäsenvaltioita ja auttaakseen niitä lisäämään kasvua ja työllisyyttä, esimerkiksi kohdentamalla rakennerahastoja uudelleen.

Muutama sana Kreikasta. Uskon vakaasti, että meillä on tänä syksynä mahdollisuus saavuttaa käännekohta, jos Kreikka hälventää kaikki epäilyt sitoutumisestaan uudistuksiin. Ja jos myös muut maat hälventävät kaikki epäilyt tahdostaan pitää Kreikka euroalueella, pystymme siihen.

Jos Kreikka pitää kiinni sitoumuksistaan, sen olisi jäsenvaltiona pysyttävä euroalueella.

Euroalueen vakauden turvaaminen on kiireellisin haasteemme. Se on jäsenvaltioiden ja yhteisön toimielinten yhteinen tehtävä. EKP ei voi rahoittaa eikä se tule rahoittamaan hallituksia. Mutta kun rahapolitiikan kanavat eivät toimi kunnolla, komission mielestä EKP:llä on valtuudet toteuttaa tarvittavat toimet esimerkiksi valtion velkasitoumusten jälkimarkkinoilla. EKP:llä ei ole pelkästään oikeutta palauttaa rahapolitiikan yhtenäisyyttä, vaan se on myös sen velvollisuus. Itsenäisenä toimielimenä EKP tietysti päättää itse, mitä toimia se toteuttaa ja millä edellytyksillä. Kaikkien toimijoiden – ja tarkoitan todella kaikkia toimijoita – olisi kunnioitettava EKP:n itsenäisyyttä.

Arvoisat parlamentin jäsenet

Olen puhunut taloutta koskevista toimenpiteistä, jotka meidän on toteutettava kiireellisesti. Se on välttämätöntä, mutta se ei riitä. Meidän on mentävä pidemmälle.

Meidän on saatettava talous- ja rahaliitto päätökseen. Meidän on perustettava pankkiunioni ja finanssivakausunioni sekä niitä vastaavat institutionaaliset ja poliittiset mekanismit.

Komissio esittää tänään Euroopan rahoitusalan yhteistä valvontamekanismia koskevat säädösehdotukset. Kyseessä on pankkiunionin alkusysäys.

Kriisi on osoittanut, että vaikka pankkien toiminta on muuttunut ylikansalliseksi, säännöt ja valvonta ovat edelleen kansallisia. Siinä vaiheessa kun pankeille tuli ongelmia, veronmaksajat joutuivat maksumiehiksi.

EU on neljän viime vuoden aikana tarkistanut pankkeja koskevia sääntöjä ja ollut ensimmäisenä panemassa täytäntöön G20-maiden huippukokousten yhteydessä annettuja sitoumuksia. Pelkkä koordinaatio ei kuitenkaan enää riitä – euroalueella on siirryttävä valvontaa koskeviin yhteisiin päätöksiin.

Tänään ehdotetulla yhteisellä valvontamekanismilla luodaan vahvempi järjestelmä, jossa Euroopan keskuspankilla on keskeinen rooli ja jossa myös Euroopan pankkiviranomaisella on oma tehtävänsä. Näin voidaan palauttaa luottamus pankkien valvontaan euroalueella.

Valvonnan on tarkoitus koskea kaikkia euroalueen pankkeja. Valvonta on voitava ulottaa kaikkialle, sillä järjestelmäriskejä voi olla missä tahansa, ei pelkästään niin sanotuissa rahoitusjärjestelmän kannalta keskeisissä pankeissa. Luonnollisesti tässä järjestelmässä ovat mukana myös kansalliset valvontaviranomaiset.

Paketti käsittää kaksi toisiinsa liittyvää säädösehdotusta, joista toinen koskee Euroopan keskuspankkia ja toinen Euroopan pankkiviranomaista. On selvää, että Euroopan parlamentilla on keskeinen rooli uuden mekanismin hyväksymisessä ja sen jälkeen mekanismin demokraattisessa valvonnassa.

Tämä on olennainen ensiaskel kohti pankkiunionia, jota ehdotin parlamentissa kesäkuussa. EU:n valvontaviranomaisen perustaminen on asialistan kärjessä, sillä vain sen avulla voidaan saada pankkialan ongelmat hallintaan, oli sitten kyse pankkikriisin ratkaisusta tai talletussuojasta.

Samanaikaisesti komissio jatkaa työtä pankkialan uudistamiseksi varmistaakseen, että pankit tarjoavat vastuullista rahoitusta reaalitaloudelle. Tämä tarkoittaa, että parannetaan pk-yritysten ja muiden yritysten mahdollisuuksia saada pitkäaikaista rahoitusta. Tämä koskee esimerkiksi viitekorkoihin sovellettavia sääntöjä, jotta voidaan ehkäistä pankkien korkoprosenttien manipulointi, jolla on vaikutuksia sekä yrityksiin että asuntovelallisiin. On annettava lainsäädäntöä, jolla varmistetaan, että pankit tarjoavat kuluttajille kohtuullisia ehtoja. Lisäksi on tarkistettava uudelleen pankkitoiminnan rakenteita riskien poistamiseksi.

Euroopan parlamentilla on keskeinen rooli kaikissa näissä toimissa. Komissio pyrkii tekemään läheistä yhteistyötä parlamentin kanssa.

Talousliiton tiivistäminen edellyttää myös siirtymistä kohti finanssivakausunionia.

Perustelut tälle ovat selkeät: yhden jäsenvaltion talouspoliittiset päätökset vaikuttavat muihin jäsenvaltioihin. Sen takia tarvitsemme vahvempaa talouspoliittista koordinaatiota.

Tarvitsemme vahvemmat ja sitovammat puitteet keskeisiä talouspolitiikkoja koskevalle kansalliselle päätöksenteolle, sillä se on ainoa keino estää epätasapaino. Vaikka tältä osin on jo edistytty paljon, esimerkiksi kuudesta säädöksestä muodostuvan talouspolitiikan ohjauspaketin ja maakohtaisten suositusten avulla, tarvitaan lisätoimia, jotta voidaan luoda erityisissä olosuhteissa tarvittavat kannustimet ja todella tehdä talous- ja rahaliitosta kestävä.

Saadaksemme aikaan kestäviä tuloksia meidän on kehitettävä unionin laajuinen kattava talouden ohjausjärjestelmä, minkä lisäksi tarvitaan todellista ja uskottavaa yhteisön finanssivakauskapasiteettia.

Tätä varten ei tarvita erillisiä tai uusia toimielimiä. Päinvastoin: tehokas ja nopea toiminta voidaan parhaiten varmistaa nykyisten toimielinten yhteistyöllä. Euroopan komissio toimii riippumattomana EU:n viranomaisena, jonka toimintaa puolestaan valvoo Euroopan parlamentti Euroopan tason parlamentaarisena elimenä.

Vain tällaisissa puitteissa voidaan asteittain toteuttaa aidosti yhteinen velkojen lunastus ja velkakirjojen liikkeeseenlasku.

Talouden uudistaminen ja aito talous- ja rahaliitto ovat siis ne keinot, joilla pääsemme eteenpäin.

Komissio aikoo vielä tänä syksynä esittää suunnitelman talous- ja rahaliiton syventämiseksi.

Suunnitelma on tarkoitus esitellä Euroopan parlamentille. Näistä kysymyksistä on keskusteltava kansalaisten edustajien kanssa.

Lisäksi suunnitelma antaa aineksia joulukuussa järjestettävän Eurooppa-neuvoston kokouksen keskusteluihin, joiden on tarkoitus pohjautua raporttiin, joka Eurooppa-neuvoston puheenjohtajaa, Euroopan keskuspankin pääjohtajaa, euroryhmän puheenjohtajaa ja minua on pyydetty laatimaan.

Suunnitelmassa on tarkoitus esitellä ne keinot ja välineet sekä erilaiset säädösvaihtoehdot, joilla tavoitteet voidaan saavuttaa, olipa sitten kyse politiikan koordinoinnista, finanssivakauskapasiteetista tai velkojen lunastuksesta. Suunnitelmassa voidaan tarvittaessa määrittää muutokset, joita perussopimuksiin on mahdollisesti tehtävä esimerkiksi silloin, kun on kyse yhteisvastuullisesti taattavasta julkisesta velasta. Osa näistä muutoksista tulee vaatimaan perussopimusten muuttamista. Siinä esitetään toimenpiteitä, joiden toteutusaikataulu ulottuu lähiviikkojen ja ‑kuukausien lisäksi myös lähivuosiin.

Arvoisa puhemies,

arvoisat parlamentin jäsenet

b) Poliittinen unioni:

Talous- ja rahaliiton uskottavuus ja kestävyys riippuvat viime kädessä toimielimistä ja liiton poliittisesta taustarakenteesta.

Sen vuoksi talous- ja rahaliiton yhteydessä on otettava kantaa poliittiseen unioniin ja eurooppalaiseen demokratiaan, jolta on saatava tuki hankkeelle.

Jos haluamme talous- ja rahaliiton onnistuvan, tarvitsemme kunnianhimon lisäksi toimien oikeaa ajoittamista. Meidän on toteutettava käytännön toimenpiteitä nyt ja pidettävä poliittista unionia myöhempänä tavoitteena.

Toivon, että syntyy eurooppalainen julkinen keskustelu maanosamme kannalta tärkeistä kysymyksistä eurooppalaisista lähtökohdista käsin. Euroopan ongelmia ei voida ratkaista pelkästään kansallisin keinoin.

Keskustelua on käytävä yhteiskunnan tasolla ja kansalaisten keskuudessa. Tänään haluan kuitenkin vedota myös eurooppalaisiin ajattelijoihin ja kulttuuri-ihmisiin, että he liittyisivät Euroopan tulevaisuudesta käytävään keskusteluun. Vetoan myös kaikkiin teihin. Te edustatte eurooppalaista demokratiaa. Meidän on vahvistettava Euroopan parlamentin roolia koko Euroopan tasolla.

Lisäksi meidän on edistettävä sitä, että Euroopan parlamentti ja kansalliset parlamentit täydentävät toistensa työtä ja toimivat aidosti yhteistyössä.

Tämä ei onnistu, ellei eurooppalaisia puolueita vahvisteta. Itse asiassa jäsenvaltioiden puolueet ja eurooppalaiset puolueet täällä Strasbourgissa toimivat hyvin usein toisistaan erillään. Sen vuoksi on otettava huomioon se tosiseikka, että poliittista keskustelua käydään usein ikään kuin kyse olisi pelkästään kansallisista puolueista. Edes Euroopan parlamentin vaalien ehdokaslistoissa ei näy eurooppalaisten puolueiden nimiä, vaan vaaleissa kansalliset puolueet käyvät keskenään väittelyä. Sen takia meidän on vahvistettava eurooppalaisia puolueita koskevia sääntöjä. Voin ylpeänä ilmoittaa, että komissio on tänään esittänyt tätä koskevan ehdotuksen.

Yleiseurooppalaista poliittista keskustelua voitaisiin syventää tehokkaasti siten, että eurooppalaiset puolueet nimeäisivät jo vuonna 2014 järjestettävien Euroopan parlamentin vaalien yhteydessä ehdokkaansa komission puheenjohtajaksi. Tämä ei edellytä muutoksia perussopimuksiin. Tämä selkeyttäisi merkittävästi kyseisissä vaaleissa tarjottavia aidosti eurooppalaisia valinnanmahdollisuuksia. Kehotan kaikkia puolueita sitoutumaan tähän ehdotukseen ja siten tekemään Euroopan parlamentin vaaleista entistä eurooppalaisemmat.

Arvoisa puhemies,

arvoisat parlamentin jäsenet

Jotta voimme luoda aidosti poliittisen Euroopan unionin, meidän on unionin tason toimissa keskityttävä todella tärkeisiin kysymyksiin, jotka on ratkaistava Euroopan tasolla. Voin suoraan todeta, että kaikki asiat eivät voi olla yhtä aikaa etusijalla. Tässä tarvittaisiin hieman itsekritiikkiä.

Todellinen yhdentyminen edellyttää tuoretta näkemystä siitä, millä tasolla toimet on järkevintä toteuttaa. Toissijaisuusperiaate on demokratian perusperiaatteita, ja sitä olisi noudatettava käytännössä.

Poliittisen unionin luominen edellyttää myös unionin perusteiden vahvistamista: perusarvojen, oikeusvaltioperiaatteen ja demokratian kunnioittamista.

Viime kuukausina oikeusvaltio ja demokratia ovat olleet uhattuina eräissä Euroopan maissa. Euroopan parlamentti ja komissio kiinnittivät ensimmäisinä huomiota ongelmiin ja vaikuttivat ratkaisevasti siihen, että nämä uhat saatiin torjuttua.

Nämä tilanteet ovat kuitenkin osoittaneet myös EU:n toimielinrakenteen rajallisuuden. Tarvitsemme kehittyneempiä välineitä: pelkkä poliittinen vaikutusvalta ja toisaalta perussopimuksen 7 artiklaan sisältyvä mahdollisuus soveltaa poliittisia seuraamuksia eivät riitä.

Oikeusvaltioperiaatteen kunnioittaminen on taustalla myös suunnitelmassa perustaa perussopimusten mukaisesti Euroopan syyttäjänvirasto. Komissio aikoo piakkoin esittää asiaa koskevan ehdotuksen.

Arvoisa puhemies,

arvoisat parlamentin jäsenet

Poliittinen unioni lisäisi myös EU:n merkitystä maailmanlaajuisena toimijana. Suvereniteetin jakaminen Euroopassa lisäisi maanosamme painoarvoa maailmanlaajuisesti.

Nykymaailmassa koolla on väliä.

Samoin arvoilla.

Sen takia Euroopan on puolustettava vapautta, demokratiaa, oikeusvaltioperiaatetta ja yhteisvastuullisuutta – omia eurooppalaisia arvojamme.

Unionin kansalaiset ja uusi maailmanjärjestys tarvitsevat enemmän kuin koskaan aktiivista ja vaikutusvaltaista Euroopan unionia. Myös muun maailman kannalta on tärkeää, että Eurooppa onnistuu. Eurooppa, joka puolustaa arvojaan, ihmisoikeuksien yleismaailmallisuutta – sitä, että ihmisoikeudet eivät ole vain kehittyneiden maiden kansalaisille tarkoitettu ylellisyys.

Syyrian kauhistuttava tilanne muistuttaa meitä siitä, että me emme voi pysytellä sivustakatsojina. Syyrian on avauduttava ja hyväksyttävä demokratia. Meidän on yhdessä tuettava tätä kehitystä. Meidän on tehtävä yhteistyötä muiden globaalien toimijoiden kanssa tämän tavoitteen saavuttamiseksi.

Maailma tarvitsee EU:ta, joka kulkee kehityksen ja humanitaarisen avun kärjessä, joka puolustaa avointa taloutta ja vastustaa protektionismia ja johtaa ilmastonmuutoksen torjuntaa.

Maailma tarvitsee Eurooppaa, joka voi sotilasoperaatioiden avulla vakauttaa tilannetta maailman kriisipesäkkeissä. Meidän on käynnistettävä EU:n valmiuksien kattava tarkastelu ja ruvettava suunnittelemaan aidosti yhteistä puolustusta. Meidän on vahvistettava yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaamme sekä yhteistä lähestymistapaa puolustuskysymyksissä, sillä vain yhdessä me kykenemme tekemään maailmasta oikeudenmukaisemman paikan, jossa noudatetaan sääntöjä ja kunnioitetaan ihmisoikeuksia.

Arvoisa puhemies,

arvoisat parlamentin jäsenet

4. Perussopimuksen muuttaminen, 17/27 -ulottuvuus ja julkisen keskustelun laajentaminen

a) Kansallisvaltioiden liitto – perussopimuksen muuttaminen

Tiiviin ja aidon talous- ja rahaliiton ja johdonmukaiseen ulko- ja puolustuspolitiikkaan perustuvan poliittisen unionin aikaansaaminen tarkoittaa viime kädessä sitä, että nykymuotoista Euroopan unionia on kehitettävä.

Älkäämme pelätkö käyttää näitä sanoja: meidän on siirryttävä kohti kansallisvaltioiden liittoa. Tarvitsemme sitä. Se on poliittinen tulevaisuutemme.

Tämän näkemyksen on ohjattava työtämme tulevina vuosina.

Vetoan tänään kansallisvaltioiden liiton puolesta. En supervaltion. Vaan demokraattisen kansallisvaltioiden liiton, jossa voimme ratkaista yhteisiä ongelmiamme jakamalla suvereniteettia siten, että jokainen maa ja jokainen kansalainen pystyvät hallitsemaan tulevaisuuttaan paremmin. Kyse on unionista, joka toimii jäsenvaltioiden kanssa, ei niitä vastaan. Globalisaation aikana voimavarojen yhdistäminen merkitsee vallan lisääntymistä, ei vähenemistä.

Puhun tietoisesti kansallisvaltioiden liitosta, sillä näinä rauhattomina ja levottomina aikoina meidän ei pitäisi jättää valtion puolustamista vain nationalisteille ja populisteille. Uskon Eurooppaan, jonka asukkaat ovat ylpeitä omista valtioistaan, mutta ovat myös ylpeitä eurooppalaisuudestaan ja Euroopan arvoista.

Tällaisen valtioiden liiton luominen edellyttää ennen pitkää myös uutta perussopimusta.

En sano tätä kevyesti. Tiedämme hyvin, miten vaikeaa perussopimuksen muuttamisesta on tullut.

Asia täytyy valmistella huolellisesti.

Perussopimusta koskevat keskustelut eivät saa viedä kaikkea huomiotamme eivätkä viivyttää toimiamme sen hyväksi, mitä voimme – ja mitä meidän pitää – tehdä jo tänään.

Tiiviin ja aidon talous- ja rahaliiton valmistelu voidaan aloittaa jo nyt voimassa olevien perussopimusten perusteella, mutta varsinaisesti se voidaan saada valmiiksi ainoastaan muuttamalla niitä. Meidän on syytä aloittaa muutos jo nyt ja pitää tulevaisuus läsnä kaikissa tänään tekemissämme päätöksissä.

Meidän ei ole syytä aloittaa perussopimuksen muuttamisesta. Sen sijaan meidän on syytä kartoittaa tarvittavat toimintalinjat sekä välineet niiden toteuttamiseksi. Vasta sen jälkeen voimme päättää, mitä työkaluja tarvitsemme ja miten niitä voidaan hankkia.

Asiasta on keskusteltava laajasti kaikkialla Euroopassa. Keskustelu on käytävä ennen valmistelukunnan tai hallitustenvälisen kokouksen koolle kutsumista. Sen on oltava aidosti koko Euroopan laajuinen.

Ajat, joina Eurooppa yhdentyi kansalaisten hiljaisella suostumuksella, ovat ohi. Eurooppa ei enää voi olla teknokraattien, byrokraattien tai edes diplomaattien Eurooppa. Sen on oltava demokraattisempi kuin koskaan. Tässä asiassa Euroopan parlamentin rooli on keskeinen. Tämän vuoksi vuonna 2014 pidettävät Euroopan parlamentin vaalit voivat olla ratkaisevat.

Komissio esittelee hahmotelmansa tulevan Euroopan unionin mallista ennen seuraavia, vuonna 2014 pidettäviä Euroopan parlamentin vaaleja. Esitämme selkeitä perussopimuksen muutosta koskevia ajatuksia ennen keskustelun aloittamista.

Asetamme tavoitteet, osoitamme miten toimielimet voivat muuttaa EU:ta avoimemmaksi ja demokraattisemmaksi, esitämme valtuudet ja välineet, joilla sitä voidaan tehostaa, ja esittelemme mallin, jolla Euroopan kansojen unioni muodostetaan. Mielestäni tarvitsemme todellista keskustelua, ja demokratiassa paras tapa keskustella tulevaisuudestamme ja tavoitteistamme on nimenomaan koko Euroopan laajuisissa vaaleissa.

b) 17/27-ulottuvuus

Arvoisa puhemies, arvoisat parlamentin jäsenet

Tämä ei ole ainoastaan euroalueen nykyisten jäsenten keskustelu.

Integraation syventäminen on euroalueen ja sen jäsenten kannalta välttämätöntä, mutta hankkeen pitäisi olla edelleen kaikkien jäsenvaltioiden ulottuvilla.

Sanon tämän nyt selvästi: Euroopassa ei enää tarvita muureja erottamaan meitä toisistamme! Kokonaisuutena Euroopan unioni on vahvempi ja pystyy paremmin säilyttämään sisämarkkinoiden, jäsenvaltioiden ja toimielinten toimintakyvyn.

Ketään ei pakoteta mukaan, eikä ketään pakoteta jäämään ulkopuolelle. Vauhtia ei saa määritellä hitain tai vastahakoisin.

Tämän vuoksi ehdotuksemme perustuvat nykyunioniin ja sen toimielimiin sekä yhteisömenetelmään. On selvää, että on vain yksi Euroopan unioni. Yksi komissio. Yksi Euroopan parlamentti. Lisäämällä toimielimiä ei lisätä demokratiaa, avoimuutta tai vastuunottoa, vaan tehdään EU:sta monimutkaisempi, vaikeaselkoisempi ja hajanaisempi ja häiritään sen toimintakykyä.

c) Julkisen keskustelun laajentaminen

Arvoisat parlamentin jäsenet, näin mittavia ovat ne päätökset, joita meidän pitää ajan mittaan tehdä.

Sen vuoksi uskon, että tarvitsemme vakavaa Euroopan kansalaisten välistä keskustelua etenemisestämme.

Siitä, mihin mahdollinen pirstoutuminen johtaa. Joskus käy nimittäin niin, että toimemme johtavat tällaiseen pirstoutumiseen, vaikka se ei ole tarkoituksellista emmekä sitä halua.

Siitä, mitä voimme saavuttaa yhdessä, jos päättäjät pystyvät välttämään kansallista nurkkakuntaisuutta.

Meidän on käytettävä vuoden 2014 vaaleja mahdollisuutena mobilisoida kaikki Eurooppaa kannattavat voimat. Emme saa antaa populistien ja nationalistien estää vastustuksellaan meitä toimimasta. Odotan, että kaikki itseään eurooppalaisiksi kutsuvat osallistuvat rohkeasti tähän keskusteluun. EU:n vastustajien epäileviä kannanottojakin vaarallisempia nimittäin ovat EU:n kannattajien välinpitämättömyys ja pessimismi.

Arvoisa puhemies,

arvoisat parlamentin jäsenet

5. Päätelmä: onko tämä realistisesti mahdollista?

Yhteenvetona: tarvitsemme käänteentekevän uudistusohjelman talous- ja rahaliiton täydentämiseksi sekä poliittista sitoumusta vahvistaa Euroopan unionia.

Esitän teille tänään selkeän etenemissuunnitelman.

Meidän olisi aloitettava tekemällä kaikki mahdollinen euroalueen vakauttamiseksi ja kasvun vauhdittamiseksi koko EU:ssa. Komissio esittää tarvittavat ehdotukset, ja olemme aloittaneet tämän tänään esittämällä yhteistä valvontaviranomaista pankkiunionin perustamiseksi perussopimuksen voimassa olevien määräysten nojalla.

Toiseksi esitämme tiivistä ja aitoa talous- ja rahaliittoa koskevan suunnitelman, joka sisältää myös poliittiset välineet, ja teemme tämän jo tänä syksynä.

Esitämme myös siihen liittyen tarvittavat ehdotukset voimassa olevien perussopimuksen määräysten mukaisesti.

Kolmanneksi niissä kysymyksissä, joissa emme pääse etenemään nykyisten perussopimusten nojalla, esitämme selkeät ehdotukset tarvittavista perussopimuksen muutoksista ennen Euroopan parlamentin seuraavia, vuonna 2014 pidettäviä vaaleja. Ehdotuksissa muun muassa vahvistetaan demokratiaa ja vastuuvelvollisuutta.

Tällainen on hankkeemme. Hanke, joka etenee askel askeleelta, mutta jota kannattaa vahva kunnianhimo saada tulevaisuudessa aikaan Euroopan valtioiden liitto.

Monet tulevat sanomaan, että tämä on liian kunnianhimoista eikä realistisesti mitenkään mahdollista.

Kysyn puolestani: onko realistisesti mahdollista jatkaa kuten tähän asti? Onko realistisesti mahdollista olla välittämättä tilanteesta useissa Euroopan maissa? Onko realistisesti mahdollista, että veronmaksajat maksavat pankeille ja sitten joutuvat luovuttamaan kotinsa näille pankeille, koska eivät kykene maksamaan asuntovelkojaan? Onko realistisesti mahdollista, että eräissä jäsenvaltioista nuoristamme on työttöminä yli puolet? Onko realistisesti mahdollista jatkaa eteenpäin rämpimistä ja pahentaa virheitämme epäuskottavilla selityksillä? Onko realistisesti mahdollista ajatella, että voimme voittaa markkinoiden luottamuksen, kun osoitamme niin vähän luottamusta toisiamme kohtaan?

Minusta nykytilanne ei ole mahdollinen. Näin ei voi jatkua.

Realistinen tapa edetä on se, joka tekee meistä vahvempia ja yhdistää meitä. On realistista vastata haasteisiin kunnianhimoisesti. Pystymme siihen! Lähettäkäämme nuorisollemme toivon viesti. Jos olemme puolueellisia, olkaamme puolueellisia toivon suhteen. Meidän olisi oltava ylpeitä eurooppalaisuudestamme, ylpeitä rikkaasta ja monimuotoisesta kulttuuristamme. Huolimatta ongelmista yhteiskuntamme ovat oikeudenmukaisimpia ja vapaimpia maailmassa.

Meidän ei tarvitse pyydellä anteeksi demokratiaamme, sosiaalista markkinatalouttamme ja arvojamme. Sosiaalinen yhteenkuuluvuus on suurta. Ihmisoikeuksia ja ihmisarvoa kunnioitetaan. Miehet ja naiset ovat tasa-arvoisia, ja ympäristöä arvostetaan. Euroopan yhteiskunnat, kaikkine virheineen, ovat toimivimpia koko ihmiskunnan historiassa ja mielestäni meidän pitäisi olla tästä ylpeitä. Maissamme tytöt eivät joudu vankilaan, koska he lauluissaan kritisoivat maansa vallanpitäjää. Maissamme ihmiset ovat vapaita, ylpeitä tästä vapaudesta ja ymmärtävät, mitä vapaus merkitsee. Monissa maissamme, nimittäin viimeksi liittyneissä jäsenvaltiossa, on vielä tuoreessa muistissa, mitä diktatuuri ja totalitarismi ovat.

Edeltävät sukupolvet ovat voittaneet suurempiakin haasteita. Nyt on tämän sukupolven vuoro näyttää kyntensä.

Kaikkien EU:n kannattajien on nyt aika ymmärtää, ettei entiseen tapaan voi jatkaa, ja tarttua tulevaisuuden haasteisiin. Euroopan unionin perustamisen tarkoituksena oli taata rauha. Tänä päivänä rauha tarkoittaa huolehtimista siitä, että unioni pystyy kohtaamaan globalisaation haasteet.

Tämän vuoksi tarvitsemme uutta Eurooppa-ajatusmallia, käänteentekevää uudistusohjelmaa. Tämän vuoksi meidän ohjenuoranamme on oltava Euroopan unionin keskeiset arvot. Uskon, että Euroopalla on sielu. Tämä sielu voi antaa meille voimaa ja päättäväisyyttä saada aikaan se, mitä aikaan on saatava.

Voitte luottaa Euroopan komissioon. Minä luotan teihin, Euroopan parlamenttiin. EU:n toimieliminä voimme yhdessä rakentaa paremman, vahvemman ja yhtenäisemmän Euroopan, kansalaisten unionin Euroopan – ja koko maailman – tulevaisuutta varten.

Kiitän mielenkiinnosta.


Side Bar