Navigation path

Left navigation

Additional tools

European Commission

Жозе Мануел Дурау Барозу

Председател на Европейската комисия

Реч за състоянието на Съюза, 2012 г.

Пленарно заседание на Европейския парламент/Страсбург

12 септември 2012 г.

Господин Председател,

Уважаеми госпожи и господа депутати,

1. Анализ на ситуацията:

За мен е чест да съм тук пред Вас днес, за да представя третата реч за състоянието на Съюза.

Днес, когато Европейският съюз продължава да е в криза.

Финансова и икономическа криза. Социална криза. Но също и политическа криза, криза на доверието.

Кризата е резултат от:

  • безотговорните практики във финансовия сектор,

  • непосилния държавен дълг, а също и

  • липсата на конкурентоспособност в някои държави членки.

Към това трябва да прибавим и структурните проблеми в еврозоната. Нейната структура се оказа неподходяща. Появиха се неравновесия.

В момента това се коригира. Но корекциите са трудни и болезнени. Гражданите са разочаровани. Те са разтревожени. Чувстват, че начинът им на живот е застрашен.

Подкопава се усещането за честност и справедливост между държавите членки. А ако няма справедливост между държавите членки, как може да има справедливост между европейските граждани?

През последните четири години взехме много смели решения за справяне с тази системна криза. Но въпреки всичките ни усилия, нашите решения все още не са убедителни в очите на гражданите, пазарите или международните ни партньори.

Защо? Защото неколкократно позволихме да се зародят съмнения. Съмнения за това дали някои държави са наистина готови да проведат реформи и да си възвърнат конкурентоспособността. Съмнения за това дали други държави наистина имат желанието да застанат една до друга и да покажат, че еврото и европейският проект са необратими.

Прекалено много пъти бяхме свидетели на една порочна спирала. Първо, много важни решения за бъдещето ни се вземат на европейски срещи на върха. Но още на следващия ден виждаме някои от същите хора, взели тези решения, да ги оспорват. Твърдейки че те или отиват твърде далеч, или че не отиват достатъчно далеч. И ето че имаме проблем с благонадеждността. Проблем с доверието.

Недопустимо е тези заседания да се провеждат сякаш са боксови мачове и да се цели неутрализиране на противника. Не може да сме част от един и същ Съюз, а да се държим, сякаш не сме. Не може да излагаме на риск девет добри решения с едно действие или изявление, поставящо под съмнение всичко, което сме постигнали.

Това, уважаеми госпожи и господа депутати, разкрива същината на европейската политическа криза на доверието. Ако европейските политици не се съобразяват с правилата и решенията, които сами са установили, как ще убедят другите в непоколебимостта си да намерят заедно изход от кризата?

Господин Председател,

Уважаеми госпожи и господа депутати,

2. Предизвикателството — нов начин на мислене за Европа

Криза на доверието означава политическа криза. Добрата новина е, че в една демокрация няма политически проблем, за който да не можем да намерим политическо решение.

Ето защо днес бих искал да обсъдя с Вас фундаменталните политически въпроси — къде сме сега и как да вървим напред. Бих искал да се съсредоточа върху политическата посока и визията, които да вдъхновят нашите политически решения.

Разбира се, няма да посочвам всички решения поотделно. Получихте моето писмо, адресирано до председателя на Европейския парламент, в което излагам непосредствените приоритети на Комисията. Ще ги обсъдим с Вас преди приемането на работната програма на Комисията по-късно тази есен.

Посланието ми към Вас днес е: Европа се нуждае от нова посока. А тази посока не може да се зададе със стари идеи. Европа се нуждае от нов начин на мислене.

Когато говорим за кризата, а всички говорим за нея, наистина ли сме извлекли всички необходими за действията ни поуки? Когато говорим за глобализацията, а ние говорим доста за нея, наистина ли отчитаме нейното отражение върху ролята на всяка една от държавите членки?

Отправната точка на новия начин на мислене за Европа е действително да си направим всички изводи за предизвикателствата, пред които сме изправени и които променят нашия свят из основи.

Отправната точка е да спрем да се опитваме да дадем отговор на въпросите на бъдещето, като използваме способите от миналото.

От началото на кризата неколкократно установихме, че взаимосвързаните световни пазари са по-бързи, а поради това и по-силни, от разпокъсаните национални политически системи. Това подкопава доверието на гражданите в процеса на вземане на политически решения. И подклажда популизма и екстремизма в Европа и не само.

Истината е, че в днешния взаимосвързан свят отделните държави — членки на ЕС, вече не са в състояние ефективно да направляват хода на събитията. В същото време обаче те все още на са предоставили на своя Съюз — на нашия Съюз — инструментите, необходими за справяне с тази нова действителност. Намираме се в период на преход, в решителен момент. Моментът изисква решения и политическа воля.

Да, глобализацията изисква по-голямо европейско единство.

По-голямото единство изисква по-голяма интеграция.

По-голямата интеграция изисква повече демокрация, европейска демокрация.

В Европа това означава, първо и преди всичко, да осъзнаем, че се намираме на един кораб.

Да признаем, че споделяме наши общи европейски интереси.

Да приемем изцяло факта, че съдбите ни са взаимосвързани.

А това означава, че е необходимо истинско чувство за обща отговорност и солидарност.

Защото когато си на кораб, в разгара на бурята, най-малкото, което изискваш от другите членове на екипажа, е пълната лоялност.

Това е единственият начин да вървим в крак с промените. Единственият начин да постигнем мащаба и ефективността, които ни трябват, за да бъдем глобален фактор. Единственият начин да съхраним ценностите си, защото тук става въпрос и за ценности, в този променящ се свят.

През 20-ти век една държава с население от едва 10 или 15 милиона души можеше да бъде световна сила. През 21-ви век дори най-големите европейски държави рискуват да останат безгласни сред глобалните великани като САЩ или Китай.

Ходът на историята се забързва. На Великобритания ѝ трябваха 155 години, за да удвои своя БВП на глава от населението, на САЩ — 50 години, а на Китай — само 15. Но и икономическите промени, на които сме свидетели в някои от новите държави членки, са не по-малко впечатляващи.

Европа има всички преимущества, които са ѝ необходими. Всъщност много повече в сравнение с предходни поколения, които са били изправени пред подобни и даже по-големи предизвикателства.

Но трябва да действаме подобаващо и да мобилизираме заедно тези свои ресурси.

Време е постигнем синхрон между амбициите, решенията и действията си.

Време е да престанем да работим „на парче“ и да се „измъкваме някак си“.

Време е да се поучим от историята и да предначертаем по-добро бъдеще за нашата Европа.

Господин Председател,

Уважаеми госпожи и господа депутати,

3. Отговор на ситуацията — „решителният курс за Европа“

Това, което искам и което днес представям пред Вас, е един решителен курс за Европа.

Решителен курс да отстояваме ценностите, свободата и просперитета си в бъдещето на един глобализиран свят. Курс, който съчетава, от една страна, необходимостта да запазим нашите социални пазарни икономики, а от друга страна — необходимостта да ги реформираме. Курс, който ще стабилизира Икономическия и паричен съюз, ще стимулира устойчивия растеж и ще възстанови конкурентоспособността ни. Курс, който ще установи договор за доверие между нашите държави, между държавите членки и европейските институции, между социалните партньори и между гражданите и Европейския съюз.

Решителният курс за Европа означава, че:

не трябва да има и следа от съмнение относно целостта на Съюза или необратимостта на еврото. По-уязвимите държави не трябва да предизвикват съмнения относно волята си за реформи. Относно чувството си за отговорност. По-силните държави обаче не трябва да предизвикват съмнения относно волята си да не се отделят от останалите. Относно чувството си за солидарност. Ние всички трябва да заличим съмненията в непоколебимостта ни да извършим реформите. Да ИЗВЪРШИМ РЕФОРМИТЕ ЗАЕДНО.

Идеята, че можем да бележим растеж без реформи или че можем да процъфтяваме сами, е просто погрешна. Трябва да признаем, че сме изправени заедно пред едни и същи проблеми и заедно трябва да ги решим.

Решителният курс изисква окончателното изграждане на задълбочен и истински икономически съюз, основан на политически съюз.

а) Икономически съюз:

Нека започна с европейската икономика.

Първо, необходим ни е растеж. Устойчив растеж.

Растежът е живецът на нашия европейски социален пазарен модел: той създава работни места и поддържа стандарта ни на живот. Да поддържаме растежа обаче можем само ако сме по-конкурентоспособни.

На национално равнище това означава да се предприемат структурни реформи, които се отлагат от десетилетия. Да се модернизира държавната администрация. Да се намалят излишните разходи. Да се премахнат индивидуалните интереси и привилегиите. Да се реформира трудовият пазар, за да се постигне баланс между сигурността и гъвкавостта. И да се гарантира устойчивостта на социалните системи.

На европейско равнище трябва да сме по-решителни в премахването на бариерите, независимо дали са физически, икономически или цифрови.

Трябва да завършим изграждането на единния пазар.

Трябва да намалим енергийната си зависимост и да отприщим потенциала на възобновяемата енергия.

Насърчаването на конкурентоспособността в сектори като енергетиката, транспорта или далекосъобщенията може да даде свеж стимул на конкуренцията, да окуражи иновациите и да намали цените за потребителите и предприятията.

Съвсем скоро Комисията ще представи Акт за единния пазар II. За да може единният пазар да процъфтява, Комисията ще продължи твърдо и непреклонно да отстоява правилата за защита на конкуренцията и за търговията. Нека бъда откровен с Вас: ако тази задача бъде оставена на държавите членки, мога да Ви гарантирам, че те няма да устоят на натиска на големите корпорации или на големите външни сили.

Трябва да създадем европейски трудов пазар и да направим толкова лесно за хората да работят в чужбина, колкото е и у дома им.

Трябва да проучим възможностите за екосъобразен растеж и да сме много по-ефективни при използването на ресурсите си.

Трябва да сме много по-амбициозни в образованието, в изследователската дейност, в иновациите и науката.

Европа е световен лидер в основни сектори като въздухоплаването, автомобилостроенето, фармацевтиката и машиностроенето, в които световните ѝ пазарни дялове са над една трета. Производителността на промишлеността се увеличи с 35 % през последното десетилетие въпреки забавянето на икономическия растеж. Днес близо 74 милиона работни места зависят от производството. Всяка година стартиращите предприятия в ЕС създават над 4 милиона работни места. Трябва да продължим в този дух, като инвестираме в нашата нова индустриална политика и създадем бизнес среда, която насърчава предприемачеството и подпомага малките предприятия.

Това означава да опростим данъчната среда за предприятията и да я направим по-привлекателна за инвеститорите. По-добрата данъчна координация ще е от полза за всички държави членки.

Трябва също активно да развиваме търговската политика, като откриваме нови пазари.

Това е потенциалът на европейската икономика. Това е златната мина, която все още трябва да разработим напълно. Цялостното изпълнение на Пакта за растеж, одобрен по време на Европейския съвет през юни, може да ни изведе много напред.

А можем да отидем и още по-далеч с един реалистичен и при все това амбициозен бюджет на Европейския съюз, предназначен за инвестиции, растеж и реформи. Нека това бъде ясно. Европейският бюджет е инструментът за инвестиции в Европа и за постигането на растеж в Европа. Сега Комисията и Парламентът, всъщност всички проевропейски сили, тъй като повечето от държавите членки подкрепят предложението ни, трябва да подкрепят правилната многогодишна финансова рамка, която ще ни изведе в 2020 г. Тежестта ѝ върху държавите членки ще е незначителна, най-вече благодарение на предложената нова система на собствени ресурси. С нея обаче ще се даде силен тласък на техните икономики, на регионите им, на техните изследователи и студенти, на търсещите работа млади хора, на техните МСП.

Тя представлява бюджет за растеж, за икономическо, социално и териториално сближаване между държавите членки и вътре в тях.

Тя представлява бюджет, който ще ни помогне да завършим изграждането на единния пазар, като попълним празнините в нашата енергийна, транспортна и далекосъобщителна инфраструктура чрез Механизма за свързване на Европа.

Тя е бюджет за модерно и ориентирано към растеж селско стопанство, способно да съчетава продоволствена сигурност и устойчиво развитие на селските райони.

Тя е бюджет за насърчаване на интензивна и новаторска изследователска дейност в Европа чрез програмата „Хоризонт 2020“. Защото ни е необходима изследователска дейност с европейски мащаби.

Това ще бъде истинска проверка за благонадеждността на много от държавите членки. Бих искал да видя дали същите държави членки, които непрекъснато говорят за инвестиции и растеж, ще подкрепят сега бюджета за растеж на европейско равнище.

Бюджетът е също инструментът с главно „И“ за подкрепа на инвестициите в нашата програма за растеж „Европа 2020“, от която сега се нуждаем повече от всякога.

Стратегията „Европа 2020“ е начинът да модернизираме и съхраним европейската социална пазарна икономика.

Уважаеми госпожи и господа депутати,

Нашата програма за структурни реформи налага големи корекции. Тези реформи ще имат успех само ако са честни и справедливи. Защото несправедливостта създава нестабилност.

В някои части на Европа сме свидетели на истинска социална катастрофа.

Нарастваща бедност и внушителни равнища на безработица, особено сред младите хора.

Ето защо трябва да засилим социалното сближаване. То е характеристика, която отличава европейското общество от другите модели.

Някои твърдят, че вследствие на кризата европейският социален модел е мъртъв. Не съм съгласен с това.

Да, трябва да реформираме икономиките си и да модернизираме системите за социална закрила. Но една ефективна система за социална закрила, която помага на нуждаещите се, не е пречка за просперитет. Тя е всъщност задължителна част от него. В действителност точно тези европейски държави, в които системите за социална закрила са най-ефективни и в които социалните партньорства са най-добре развити, са сред най-успешните и конкурентоспособни икономики в света.

Постигането на честност и справедливост означава да се даде шанс на младите хора в Европа. Вече се полагат много усилия за това. Преди края на годината Комисията ще даде ход на Пакет за младежта, с който ще се създаде гаранционна схема за младите хора и качествена рамка за насърчаване на професионалното обучение.

Постигането на честност и справедливост означава също да се създадат по-добри и по-справедливи системи на данъчно облагане.

Като се пресекат данъчните измами и укриването на данъци, в държавните хазни в цяла Европа ще се влеят допълнителни милиарди.

Ето защо Комисията ще се бори за постигане на съгласие по преразгледаната директива относно данъчното облагане на доходи от спестявания и за това да ѝ бъдат предоставени правомощия да преговаря за усъвършенствани споразумения за данъчното облагане на доходи от спестявания с трети държави. Тяхното договаряне ще бъде важен законоустановен източник на данъчни приходи.

Комисията ще продължи да се бори за справедлив и амбициозен данък върху финансовите сделки, който ще гарантира, че не само финансовият сектор се възползва от данъкоплатците, но и че данъкоплатците имат полза от финансовия сектор. Сега, когато вече е ясно, че подобно споразумение може да се осъществи само чрез засилено сътрудничество, Комисията ще направи всичко възможно, за да работи по него бързо и ефективно с тези от държавите членки, които го искат. Защото тук опираме до справедливостта. А справедливостта е основна предпоставка за това необходимите реформи да бъдат социално и политически приемливи. А преди всичко, справедливостта е въпрос на правда, социална правда.

Господин Председател,

Уважаеми госпожи и господа депутати,

Изправени лице в лице с кризата, взехме важни решения. В целия Европейски съюз се изпълняват мерки за реформи и консолидация. Създават се общи финансови механизми за защита, а Европейските институции неизменно показват своята подкрепа за еврото.

Комисията много добре осъзнава, че в държавите членки, които изпълняват най-интензивните реформи, изпитанието е голямо и че корекциите са трудни, а понякога и много болезнени. Но само чрез тези реформи можем да постигнем по-добро бъдеще. Те трябваше отдавна да бъдат направени. Връщането назад към предишното състояние просто не е възможно.

Комисията ще продължи да прави всичко възможно, за да подкрепя тези държави членки и да им помага да стимулират растежа и заетостта, например като препрограмира структурните фондове.

Позволете ми да кажа няколко думи за Гърция. Искрено вярвам, че имаме шанс да стигнем до повратна точка по въпроса за Гърция тази есен. Ако Гърция заличи всички съмнения относно своя ангажимент за реформи. Но и ако всички останали държави заличат всички съмнения относно решимостта си да оставят Гърция в еврозоната, ще успеем.

Вярвам, че ако Гърция спази ангажиментите си, тя трябва да остане в еврозоната като член на европейското семейство.

Гарантирането на стабилността на еврозоната е нашето най-неотложно предизвикателство. За нея държавите членки и институциите на Съюза носят обща отговорност. Европейската централна банка не може и няма да финансира правителствата. Но когато каналите на паричната политика не функционират добре, Комисията смята, че ЕЦБ има правомощията да предприеме необходимите мерки, например на вторичния пазар на държавни дългови инструменти. Всъщност ЕЦБ има не само правото, но също и задължението да възстанови целостта на паричната политика. Разбира се, ЕЦБ е независима институция и тя трябва сама да реши какви действия да предприеме и при какви условия. Но всички, подчертавам всички, трябва да зачитат независимостта на ЕЦБ.

Уважаеми госпожи и господа депутати,

Досега говорих за икономическите мерки, които трябва незабавно да предприемем. Те са абсолютно необходими. Но не са достатъчни. Трябва да отидем още по-далеч.

Трябва да завършим изграждането на икономическия и паричен съюз. Трябва да изградим банков съюз и фискален съюз и съответните институционални и политически механизми за тях.

Днес Комисията представя своите законодателни предложения за единен европейски надзорен механизъм. Той е основополагащият елемент на банковия съюз.

Кризата показа, че макар и банките да са станали транснационални, правилата и надзорът продължават да са национални. А когато нещата се объркаха, сметката трябваше да платят данъкоплатците.

През последните четири години ЕС преразгледа правилата за банките и поведе света към изпълнение на поетите в рамките на Г-20 ангажименти. Но вече не е достатъчна само координация, трябва да преминем към общи решения в областта на надзора, най-вече в еврозоната.

Единният надзорен механизъм, предложен днес, ще създаде подсилена структура, в която главна роля ще има Европейската централна банка при подходящо съгласуване на работата с Европейския банков орган, което ще възстанови доверието в надзора на банките в еврозоната.

Това ще бъде надзор за всички банки от еврозоната. Надзорът трябва да бъде повсеместен, защото системните рискове могат да бъдат навсякъде, а не само в т.нар. банки със системно значение. Разбира се, това ще бъде система, която ангажира изцяло националните надзорни органи.

Пакетът включва два законодателни текста, един за ЕЦБ и друг за Европейския банков орган, които вървят заедно. Ясно е, че този Парламент ще изиграе съществена роля за приемането на новия механизъм и по-късно за демократичния надзор над него.

Това е първата стъпка към осъществяването на банковия съюз, който предложих пред Парламента през юни. В момента създаването на европейски надзорен орган представлява първостепенен приоритет, защото той е предварителното условие за по-доброто управление на банковите кризи, от оздравяването на банките до гарантирането на депозитите.

Успоредно с това Комисията ще продължи да работи по реформата на банковия сектор, за да гарантира, че той изпълнява ролята си за отговорното финансиране на реалната икономика. Това означава да се подобри дългосрочното финансиране на МСП и другите дружества. Това означава да се въведат правила за референтните индекси, така че да се избегне в бъдеще манипулирането на лихвените проценти на банките, което засяга както предприятията, така и получателите на ипотечни кредити. Това означава също така законодателство, с което да се гарантира, че банките отделят справедлив дял за потребителите, както и нов поглед върху структурата на банковите дейности за отстраняване на присъщите рискове.

Ролята на Парламента е от първостепенно значение във всички тези области. Комисията се стреми да работи в тясно партньорство с Вас.

Вторият елемент за постигане на по-задълбочен икономически съюз е напредъкът към фискален съюз.

Причината за това е ясна: икономическите решения на една държава членка имат отражение върху останалите. Ето защо ни е необходима по-тясна координация в областта на икономическата политика.

Необходима ни е по-здрава и по-обвързваща рамка за вземане на решения в държавите членки по отношение на ключови икономически политики, като единствен начин за предотвратяване на дисбаланси. Въпреки че по този въпрос вече е направено много, например с пакета от предложения за шест законодателни акта и специфичните за всяка държава препоръки, изключително важно е да бъдат предприети по-нататъшни стъпки за обвързването на специфични условия с конкретни инициативи и за действителното превръщане на икономическия и паричен съюз в устойчив механизъм.

За постигането на трайни резултати трябва да предоставим на Общността всички инструменти за икономическо управление заедно с истински и надежден бюджетен капацитет на Общността.

За това не е необходимо да разделяме институциите или да създаваме нови. Точно обратното: за бързото и ефективно постигане на резултати е най-добре да работим със съществуващите институции и чрез тях: Европейската комисия като независим европейски орган, под контрола на Европейския парламент, който е парламентарното представителство на европейско равнище.

Само в такава рамка с времето могат да бъдат предприети стъпки за истинско споделяне на обратното изкупуване и емитирането на дългови инструменти.

Нужна е икономическа реформа заедно с истински икономически и паричен съюз: това са двигателите, които ще тласнат нашия кораб напред.

Още тази есен Комисията ще публикува подробен план за задълбочаване на икономическия и паричен съюз.

Той ще бъде представен пред Парламента. Защото тези въпроси трябва да бъдат обсъдени с народните представители и помежду им.

Същевременно това ще послужи за основа на обсъждането по време на Европейския съвет през декември, чиято подготовка се извършва с доклада, който председателят на Европейския съвет, аз и председателите на Европейската централна банка и на Еврогрупата бяхме помолени да представим.

В подробния план ще бъдат посочени способите и инструментите, както и възможните законодателни предложения, с които те да бъдат въведени, от координирането на политиката до бюджетния капацитет и обратното изкупуване на дългове. А когато е необходимо, какъвто е случаят със солидарно гарантирания държавен дълг, в него ще се посочват нужните промени в Договора, защото някои от тези нововъведения ще ги изискват. Комисията ще представи подробен план за това какво трябва да постигнем не само през следващите седмици и месеци, но и през следващите години.

Господин Председател,

Уважаеми госпожи и господа депутати,

б) Политически съюз:

В крайна сметка надеждността и устойчивостта на Икономическия и паричен съюз зависят от институциите и политическата конструкция зад него.

Ето защо с Икономическия и паричен съюз се повдига въпросът за политическия съюз и за европейската демокрация, които трябва да залегнат в основата му.

Ако искаме икономическият и паричен съюз да успее, трябва да комбинираме амбицията си с правилна последователност на действията. Трябва да предприемем конкретни стъпки веднага, а хоризонтът ни да бъде политическият съюз.

Бих искал да стана свидетел на развитието на едно европейско обществено пространство, в което европейските въпроси се дискутират и обсъждат от европейска гледна точка. Не можем да продължаваме да се опитваме да разрешаваме европейските проблеми само на национално равнище.

Този дебат трябва да се проведе в нашите общества и сред нашите граждани. Но днес искам да отправя призив също и към европейските мислители. Към просветените мъже и жени да се присъединят към този дебат за бъдещето на Европа. Отправям този призив към вас. Това е домът на европейската демокрация. Ние трябва да подсилим ролята на Европейския парламент на европейско равнище.

Трябва да насърчим истинско взаимно допълване и сътрудничество между Европейския парламент и националните парламенти.

Това не може да стане и без подсилване на европейските политически партии. Наистина много често е налице действителен разрив между политическите партии в столиците и европейските политически партии тук в Страсбург. Ето защо трябва да осъзнаем, че твърде често политическият дебат е формулиран така сякаш се провежда единствено между националните партии. Дори и на европейските избори не виждаме името на европейските политически избори в избирателните урни, а сме свидетели на национален дебат между националните политически партии. Ето защо ни е необходим по-стабилен статут за европейските политически партии. С гордост обявявам, че днес Комисията прие предложение по този въпрос.

Важен способ за задълбочаване на общоевропейския политически дебат би било представянето от страна на всички европейски политически партии на техен кандидат за поста председател на Комисията на изборите за Европейски парламент през 2014 г. Това може да стане без да се изменя Договорът. Това би било решителна стъпка, за да се превърне в още по-ясна възможност европейският избор, предлаган на тези избори. Призовавам политическите партии да се ангажират по отношение на тази стъпка и по този начин да направят тези европейски избори още по-европейски.

Господин Председател,

Уважаеми госпожи и господа депутати,

Един истински политически Европейски съюз означава също, че трябва да съсредоточим европейските действия върху реалните проблеми, които имат значение и които трябва да бъдат разрешени на европейско равнище. Нека не се залъгваме, че всичко може да бъде приоритет едновременно. Тук можем да приложим известна доза самокритика.

Правилната интеграция означава да погледнем с нови очи на това кои са най-подходящите нива на действие. Субсидиарността е основно демократично понятие и трябва да се прилага.

Политическият съюз означава също така, че трябва да укрепим основите, върху които е изграден Съюзът: зачитането на нашите основни ценности, на върховенство на закона и демокрацията.

През последните месеци бяхме свидетели на заплахи към правните и демократичните основи в някои от европейските държави. Европейският парламент и Комисията първи вдигнаха тревога и изиграха решителна роля за проверката на тези обезпокояващи промени.

Тези ситуации обаче показаха също така и ограниченията на институционалните ни договорености. Нуждаем се от по-усъвършенстван набор от инструменти, а не само алтернатива между „меката сила“ на политическото убеждаване и крайните мерки на член 7 от Договора.

Ангажиментът ни по отношение на зачитането на принципа на върховенството на закона е и в основата на намерението ни да създадем Европейска прокуратура, както е предвидено в Договорите. Скоро ще излезем с предложение.

Господин Председател,

Уважаеми госпожи и господа депутати,

Политическият съюз означава също да направим повече за изпълнението на ролята ни в световен план. Споделянето на суверенитет в рамките на Европа означава по-голям суверенитет в един глобализиран свят.

В днешния свят размерът има значение.

А ценностите са тези, които ни отличават.

Ето защо призивът на Европа трябва да бъде призив за свобода, демокрация, върховенство на закона и солидарност. Накратко, това са нашите ценности, европейските ценности.

Повече от всякога нашите граждани и новият световен ред се нуждаят от активна и влиятелна Европа. Не става въпрос само за нас, важно е да успеем и за останалата част от света. Европа, която защитава своите ценности. Една Европа, която отстоява убеждението си, че правата на човека не трябва да се смятат за лукс, запазен само за развития свят, а за всеобщи ценности.

Драматичната ситуация в Сирия ни напомня, че не можем да останем странични наблюдатели. Трябва да се появи една нова и демократична Сирия. Ние носим обща отговорност за това. Както и за това да работим заедно с участниците в световния ред, които също трябва да сътрудничат за постигането на тези цел.

Светът се нуждае от един ЕС, който продължава да заема водеща позиция по отношение на развитието и хуманитарната помощ. ЕС, който подкрепя отворените икономики и се бори срещу протекционизма. Начело е в борбата с изменението на климата.

Светът се нуждае от една Европа, която е способна да разгръща военни мисии за стабилизиране на положението в кризисни райони. Трябва цялостно да преразгледаме европейския капацитет и да започнем истинско колективно планиране в областта на отбраната. Да, трябва да укрепим нашата външна политика и политиката в областта на сигурността и общия подход към отбраната, защото заедно имаме силата и мащаба да превърнем света в едно по-справедливо място, където има правила и където правата на човека се зачитат в по-голяма степен.

Господин Председател,

Уважаеми госпожи и господа депутати,

4. Изменение на Договора, съотношението 17/27 и разширяване на обществения дебат

a) Федерация от национални държави — изменение на Договора

В края на краищата един задълбочен и истински икономически и паричен съюз, един политически съюз със съгласувана външна политика и политика на отбрана означава, че настоящият Европейски съюз трябва да еволюира.

Нека не се страхуваме да кажем, че посоката трябва да бъде към федерация от национални държави. Това е от което се нуждаем. Това е нашият политически хоризонт.

Това трябва да ръководи работата ни през следващите години.

Днес призовавам за федерация от национални държави. Не свръхдържава. Демократична федерация от национални държави, която може да се справя с общите ни проблеми посредством споделяне на суверенитет, така че всяка държава и всеки гражданин да разполагат с по-добри средства да управляват съдбата си. Става въпрос за Съюз, който е с държавите членки, а не срещу тях. В ерата на глобализацията обединеният суверенитет означава повече сила, а не обратното.

И аз нарочно използвам понятието федерация на национални държави, защото в тези драматични времена, времена на тревожност, не трябва да оставяме защитата на нацията единствено в ръцете на националистите и популистите. Вярвам в една Европа, в която хората са горди с нацията си, но и с това, че са европейци и че споделят европейските ценности.

Създаването на тази федерация от национални държави изисква нов Договор.

Не казвам това с лекота. Всички знаем колко трудно става една промяна на Договора.

Тя трябва да е добре подготвена.

Обсъжданията за промяна на Договора не трябва да ни отклоняват или забавят да направим това, което може и трябва да бъде направено още днес.

Създаването на задълбочен и истински икономически и паричен съюз може да започне и в рамките на настоящите договори, но може да бъде завършено само с нов Договор. Затова да започнем сега, но нека хоризонтът за бъдещето да присъства в днешните ни решения.

Не трябва да започваме с промяна на Договора. Трябва да определим необходимите ни политики и инструментите за тяхното изпълнение. Единствено след като направим това, ще можем да определим какво ни липсва и как да си го набавим.

След това навсякъде в Европа трябва да се проведе широк дебат. Този дебат трябва да се проведе преди свикването на конвенция или на междуправителствена конференция. Дебат с истинско европейско измерение.

Свърши времето, когато европейската интеграция се постигаше с мълчаливото съгласие на гражданите. Европа не може да бъде технократична, бюрократична или дори дипломатическа. Европа трябва да бъде по-демократична от всякога. Ролята на Европейския парламент е от първостепенно значение. Ето защо европейските избори през 2014 г. могат да бъдат решаващи.

Преди следващите избори за Европейски парламент през 2014 г. Комисията ще представи своите възгледи за формата на бъдещия Европейски съюз. И ще представим своевременно за обсъждане ясно формулирани идеи за промяна на Договора.

Ще изложим целите, които искаме да постигнем, начина, по който институциите могат да направят Европейския съюз по-отворен и демократичен, правомощията и инструментите, за да стане по-ефективен и модела за превръщането на Съюза в Съюз на народите в Европа. Вярвам, че се нуждаем от истински дебат, а при демокрацията най-добрият начин за дебат относно нашето бъдеще и цели са именно изборите на европейско равнище.

б) Съотношението 17/27

Господин Председател, уважаеми госпожи и господа депутати,

Това не е само дебат относно еврозоната в настоящия ѝ състав.

Докато по-дълбоката интеграция е абсолютно необходима за еврозоната и нейните членове, този проект трябва да остане отворен за всички държави членки.

Позволете ми да бъде много ясен: в Европа нямаме нужда от още разделящи ни стени! Защото Европейският съюз е по-силен като едно цяло, запазвайки целостта на своя единен пазар, членовете и институциите си.

Никой няма да бъде принуждаван да се присъедини към еврозоната. Но и никой няма да бъде принуждаван да остане извън нея. Скоростта няма да се определя от най-бавните или от най-неохотните.

Ето защо нашите предложения ще се основават на съществуващия Съюз и на неговите институции. И на общностния метод. Нека да е ясно — има само един Европейски съюз. Една Комисия. Един Европейски парламент. Увеличаването на броя на институциите няма да доведе до повече демокрация, прозрачност и отчетност, а само ще направи Европа по-сложна, по-трудно разбираема, по-непоследователна и по-неспособна да действа.

в) Разширяване на обществения дебат:

Това е, уважаеми госпожи и господа депутати, величината на решенията, които ще трябва да вземем с времето.

Ето защо вярвам, че се нуждаем от сериозна дискусия сред гражданите на Европа относно пътя напред.

Относно възможните последици от фрагментацията. Защото това, което може да се случи понякога, чрез неволни действия, е фрагментация тогава, когато не я искаме.

Дискусия за това какво бихме постигнали, ако лидерите избягват националния провинциализъм, какво можем да постигнем заедно.

Трябва да използваме изборите през 2014 г., за да мобилизираме всички проевропейски сили. Не трябва да позволяваме на популистите и националистите да определят противоположен дневен ред. Очаквам всички, които се чувстват европейци, да се обединят и да поемат инициативата в този дебат. Защото безразличието и песимизмът на проевропейците са още по-опасни от скептицизма на антиевропейците.

Господин Председател,

Уважаеми госпожи и господа депутати,

5. Заключение: това реалистично ли е?

Като обобщение това, от което се нуждаем, е решителен курс за приключване на работата по ИПС, основан на политическа ангажираност за по-силен Европейски съюз.

Последователността на действията, която ви представям днес, е ясна.

Трябва да започнем, като направим всичко възможно за стабилизирането на еврозоната и ускоряването на растежа в ЕС като цяло. Комисията ще представи всички необходими предложения, като днес започнахме с това за единния надзорен орган, за създаване на банков съюз в съответствие с разпоредбите на настоящия договор.

Второ, ще представим нашия подробен план за задълбочен и истински икономически и паричен съюз, включително за политическите инструменти, като това ще бъде направено още тази есен.

Ще представим всички предложения в съответствие с разпоредбите от настоящия договор.

И трето, там където не можем да напреднем в рамките на съществуващите Договори, ще представим изрични предложения за необходимите промени на Договора преди следващите избори за Европейски парламент през 2014 г., включително елементи за подсилена демокрация и отчетност.

Това е нашият проект. Проект за напредък стъпка по стъпка, но с голяма амбиция за бъдещето и федерация на хоризонта за Европа.

Мнозина ще сметнат, че това е прекалено амбициозно, че не е реалистично.

Но позволете да ви попитам, реалистично ли е да продължаваме да действаме така, както досега? Реалистично ли това, на което сме свидетели днес в много европейски държави? Реалистично ли е данъкоплатците да плащат за банките и след това да бъдат принуждавани да връщат домовете си, за които са плащали, на банките, защото не могат повече да изплащат ипотеката си? Реалистично ли е в някои от държавите членки безработицата сред младите хора да е над 50 %? Реалистично ли е да се опитваме да се справим без ясен план и само да трупаме грешки, като вземаме неубедителни решения? Реалистично ли е да смятаме, че можем да спечелим доверието на пазарите, при положение че си нямаме доверие помежду си?

За мен ето тази действителност не е реалистична. Това наистина не може да продължава.

Реалистичният път напред е този, който ни прави по-силни и по-сплотени. Реалистично е да поставим амбицията си на нивото на предизвикателствата, пред които сме изправени. Можем да успеем! Нека да отправим към младите хора послание за надежда. Ако съм амбициозен, то е защото имам надежда. Трябва да сме горди, че сме европейци. Горди с нашата богата и разнообразна култура. Въпреки сегашните ни проблеми, обществата ни са сред най-хуманните и свободните в света.

Не трябва да се извиняваме за нашата демокрация, за нашата социална пазарна икономика и нашите ценности. Където степента на социално сближаване е висока. Където се зачитат правата на човека и човешкото достойнство. Където има равенство между мъжете и жените и се опазва околната среда. Европейските общества, с всичките си проблеми, са едни от най-достойните общества в човешката история и мисля, че трябва да се гордеем с това. В нашите държави две-три момичета не отиват в затвора, защото пеят или критикуват ръководителя на страна си. В нашите държави хората са свободни и се гордеят със свободата си и разбират какво означава да си свободен. В много от нашите държави, а именно в наскоро присъединилите се държави членки, споменът за диктатурата и тоталитаризма е все още жив.

Така че предишните поколения са преодолявали по-големи предизвикателства. Сега е ред на това поколение да покаже дали може да се справи със своята задача.

Сега е време всички проевропейци да оставят настрана обичайните практики и да запретнат ръкави за бъдещето. Европейският съюз беше създаден, за да гарантира мира. Днес това означава да помогнем на Съюза да се справи с предизвикателствата на глобализацията.

Ето защо ни е нужен нов начин на мислене за Европа, решителен курс за Европа. Затова трябва да се водим от ценностите, които са в сърцето на Европейския съюз. Убеден съм, че Европа има душа. Тази душа може да ни даде силата и решителността да направим това, което трябва.

Можете да разчитате на Европейската комисия. Аз разчитам на Вас в Парламента. Заедно, като институции на Общността, ще изградим една по-добра, по-силна и по-сплотена Европа, Съюз на гражданите за бъдещето на Европа, но също и за бъдещето на света.

Благодаря Ви за вниманието.


Side Bar