Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN

SPEECH/10/67

Štefan Füle

Evropský komisař pro rozšíření a politiku sousedství

Inaugurace sídla sekretariátu Unie pro Středomoří

Inaugurační projev

V Barceloně 4. března 2010

Vážený pane prezidente Generalitat de Catalunya, vážení ministři, vážený primátore Barcelony, vážení generální tajemníci, excelence, dámy a pánové,

mám tu čest zde v Barceloně v tuto historickou chvíli promluvit jménem Evropské komise. Dnes, po několika měsících usilovné práce, slavíme inauguraci sekretariátu Unie pro Středomoří. 43 partnerů, kteří zastupují více než 750 milionů občanů, a evropské orgány, které představují více než padesát let regionální integrace, tak naplňují společný sen, společný cíl regionální spolupráce.

Unie pro Středomoří a Evropská unie jsou si v několika aspektech velice podobné. Obě unie představují proces, proces, který národním státům pomáhá vyrovnat se s minulostí a najít si místo v rychle se měnícím globalizovaném světě. Obě unie jsou organismy složené z různorodých buněk. Obě přinášejí naději mírového a bezpečného soužití.

Stejně jako Evropská unie je Unie pro Středomoří procesem, který oblasti Středomoří umožňuje vyrovnat se s minulostí, která se neskládala jen z pozoruhodných historických a kulturních úspěchů, ale byla také poznamenána válkami a střety. Unie pro Středomoří je významnou politickou iniciativou, která má pomoci vybudovat společnou budoucnost evropsko-středomořských partnerů.

Zřízení sekretariátu je příležitostí i nadějí pro celý region.

Je to příležitost a naděje pro všechny středomořské partnery, kteří si přejí spolupracovat na podpoře a provádění společných projektů.

Je to rovněž příležitost a naděje pro Evropu, která by v jižní části Středomoří ráda viděla rozsáhlý a ucelený hospodářský prostor, který by se stal významným obchodním a ekonomickým hráčem regionu.

Evropská unie chce se svými středomořskými partnery pracovat jako se skutečnými partnery a řešit společné problémy, které žádná jednotlivá země nemůže sama úspěšně zvládnout. Evropská politika sousedství a Unie pro Středomoří se vzájemně doplňují při podpoře této rozvíjející se oblasti v blízkosti Evropy.

Rád bych vyjádřil své uznání všem, kdo přispěli ke vzniku tohoto sekretariátu, a všem, kdo prosadili myšlenku Unie pro Středomoří. Máme vizi pro budoucnost regionu, existuje politická vůle přeměnit tuto vizi na realitu a nyní máme i společnou instituci, která bude tuto vizi provádět prostřednictvím konkrétních projektů. Je to náročný úkol pro sekretariát i jeho generálního tajemníka pana Ahmeda Massadeha.

Dnes večer bych rád jasně vyjádřil své osobní přesvědčení, že je nutné, aby sekretariát Unie pro Středomoří byl silný. Děkuji panu ministrovi Moratinosovi, že mi dal příležitost se o toto přesvědčení s vámi podělit zde, v Barceloně, v tento významný okamžik. Sekretariát bude základním kamenem Unie pro Středomoří. Bude to místo, v němž projekty dohodnuté v Paříži, a doufám i řada dalších budoucích aktivit, dostanou konkrétní podobu a přinesou výsledky ve prospěch obyvatel celého regionu. Ústředním bodem bude spolupráce se soukromým sektorem a s mezinárodními finančními institucemi zaměřená na propagaci a podporu ambiciozních partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem. Sekretariát bude zajišťovat nezbytné synergie partnerů z regionu a bude rozvíjet významné regionální a nadnárodní projekty, které budou moci v pozdějších fázích zaštítit hlavy států a vlád. Bude to místo, které bude podporovat pokrok regionální spolupráce ve Středomoří a které vnese do oblasti na jih od Evropy silnější regionální složku.

Komise již oznámila svůj záměr poskytnout sekretariátu finanční i personální podporu. Na rok 2010 byly vyčleněny 3 miliony EUR a smlouva o grantu bude podepsána ihned po splnění podmínek. Hodláme rovněž vyslat do sekretariátu od počátku jeho fungování jednoho zaměstnance. Dovolte mi velmi jasně vyjádřit, že doufám, že toto je pouze začátek. Budeme sekretariát podporovat v jeho růstu a při rozšiřování jeho úkolů. Rád bych se sem vrátil a na základě našich pracovních úspěchů mohl oznámit přidělení dalších zaměstnanců a prostředků na plnění velkého úkolu, před kterým dnes stojíme.

Děkuji vám za pozornost.


Side Bar