Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN

SPEECH/10/585

Štefan Füle

Evropský komisař pro rozšíření a politiku sousedství

Provádění reforem a vývoj v Moldavské republice

Plenární zasedání Evropského parlamentu

Ve Štrasburku dne 21. října 2010

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci,

domnívám se, že ve vztazích mezi Evropskou unií a Moldavskem jsme v rekordním čase dosáhli velkého pokroku, na domácí scéně se však Moldavsko potýká s řadou problémů.

Dne 5. září proběhlo referendum, které mělo vyřešit patovou politickou situaci tím, že by změnilo pravidla volby prezidenta. Litujeme, že se to nepodařilo.

Nicméně skutečnost, že toto referendum proběhlo v souladu s demokratickými normami, je povzbudivá.

Nyní mají pro upevnění demokracie v zemi zásadní význam volby, které by se měly konat 28. listopadu a které je třeba považovat za zkoušku udržitelnosti reformního procesu. Budeme na to i nadále důsledně upozorňovat všechny zúčastněné strany. Všechny politické strany budou muset spolupracovat jak při volbě prezidenta, tak při výběru takové vlády, která bude schopna provést důležité reformy.

Souběžně s tím budeme i nadále vytrvale podporovat strukturální reformy, které moldavská vláda provádí. Dovolte mi, abych vyzdvihl několik zásadních aspektů:

Evropská unie je pro Moldavsko největším dárcem. V březnu se nám však o nutnosti podpory moldavských reforem podařilo přesvědčit přes čtyřicet dalších dárců. Pomoc přislíbená na období 2010–2013, včetně našeho příspěvku ve výši 550 milionů EUR, činí celých 1,9 miliardy EUR.

V uplynulých měsících jsme včas zareagovali na řadu konkrétních potřeb moldavské vlády, poskytli jsme jejím ministrům doporučení na vysoké politické úrovni, podpořili jsme úsilí o demokratizaci v oblastech, do nichž se promítají zásady právního státu, pomohli jsme zorganizovat volební konzultace, poskytli jsme krizovou pomoc po záplavách z minulého léta a rozšířili jsme možnosti vývozu moldavského vína. Spolu s moldavskou vládou jsme prostřednictvím drobných, zejména sociálních projektů aktivně spolupracovali s obyvateli Podněstří. Příští rok začneme provádět komplexní program pro budování institucí v rámci Východního partnerství.

Tento program Moldavsku pomůže s přípravou a prováděním dohody o přidružení, o které v současné době jednáme. Na posledním setkání, které proběhlo 13. a 14. října v Kišiněvě, se opět potvrdil rychlý pokrok tohoto jednání.

Jednou z forem naší podpory byly přímé převody prostředků do moldavského rozpočtu. Od posledního čtvrtletí roku 2009 bylo převedeno 37 milionů EUR a dalších 15 milionů EUR bude brzy následovat. Z této částky bylo 8,5 milionu EUR určeno na podporu nejchudších vrstev obyvatel prostřednictvím cílené sociální pomoci a podpory příjmů. Zbytek se použil na podporu přestavby vodovodního systému, což mělo rovněž přímý dopad na každodenní život občanů. Vzhledem k tomu, že pan předseda Buzek již podepsal příslušné legislativní rozhodnutí, očekáváme, že brzy převedeme 40 milionů EUR z první tranše makrofinanční pomoci. Komise bude samozřejmě důkladně sledovat, zda Moldavsko plní podmínky stanovené v souvislosti s touto pomocí.

Ve stejném duchu bude rovněž pokračovat provádění rozsáhlého programu politických setkání a odborných výměn. Za pár dní se v Lucemburku setkám s předsedou vlády Filatem. V listopadu posoudí podvýbor pro obchod EU-Moldavsko, jak Moldavsko reagovalo na klíčová doporučení Komise pro přípravu jednání o prohloubené a komplexní zóně volného obchodu. Kromě toho vedeme s Moldavskem cílený dialog o lidských právech, dialog o energetice a sjednáváme dohodu o leteckých službách. Aktivně pokračuje dialog o vízové povinnosti, který byl zahájen v červnu. Příští pondělí by se k tomuto tématu měla na základě výsledků misí, které v září provedli nezávislí odborníci, vyjádřit Rada pro zahraniční věci.

* * *

Závěrem

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci,

Moldavská republika stojí na významné křižovatce svých dějin. Evropská komise aktivně pomáhala moldavské vládě provést co největší část ambiciózního reformního programu během minulého roku. Reformy, které podporujeme, bez výjimky odráží široký záběr cílů akčního plánu EU-Moldavsko. Úspěch těchto reforem bude mít pro budoucnost Moldavské republiky a jejích občanů zásadní význam.

Při mnoha příležitostech, například 30. září během návštěvy takzvané „Skupiny přátel" v Kišiněvě, jsme podpořili vizi moderního a prosperujícího Moldavska s usmířenou společností a obnovenou územní celistvostí. Je nepochybné, že evropská historie může v tomto případě posloužit jako dobrý příklad.

Moldavská republika je na vzestupu. Věřím, že se jí podaří dosáhnout politického kompromisu, který je nutný pro další provádění reforem a pro překonání polarizace společnosti. Na naší straně budeme nadále maximálně podporovat občany Moldavska a poskytovat nezbytnou vnější podporu reforem. Komise bude o těchto záležitostech Parlament samozřejmě informovat.

Děkuji Vám za pozornost.


Side Bar