Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN

SPEECH/10/547

Štefan Füle

Evropský komisař pro rozšíření a politiku sousedství

Setkání s politickými stranami zastupujícími společenství řeckých Kypřanů a společenství tureckých Kypřanů

Oficiální návštěva Kypru

Nikósie, dne 14. října 2010

Jsem velmi potěšen, že mohu s vámi trávit tento večer a děkuji vám, že jste přijali mé pozvání. Obzvlášť mě těší – a jsem za to vděčný , že zde vidím lídry všech politických stran Kypru.

Vím, že existuje ještě jedna forma setkávání v rámci fóra politických stran obou společenství, které existuje více než 20 let pod záštitou slovenského velvyslanectví na Kypru. Proto je mi potěšením zde přivítat paní velvyslankyni Annu Tureničovou. Pročetl jsem si Bratislavské společné prohlášení (Bratislava Joint Communique), jež tato skupina v minulém roce přijala, takže si uvědomuji, že toto fórum – cituji – „dalo politickým stranám šanci rozvíjet prospěšný dialog založený na spolupráci, reflexi a vzájemném porozumění.“ Jsem rád, že je zde i velvyslanec mé země pan Jan Bondy a srdečně ho vítám.

Dříve, než přejdeme k méně formálním diskusím během večeře, bych se s vámi rád podělil o pár úvodních poznámek.

Mám za sebou dlouhý a inspirativní den mé první návštěvy Kypru jako člena Evropské komise. Osobně jsem se seznámil s mnoha aspekty kyperské otázky a emocionální silou tohoto dlouhodobého konfliktu. Setkal jsem se s vedoucími představiteli obou společenství Dimitrisem Christofiasem a Dervişem Eroğluem a rovněž s Alexandrem Downerem, zvláštním zástupcem generálního tajemníka OSN. Ti všichni mi objasnili svůj pohled na probíhající proces urovnání konfliktu.

Dnes ráno jsem se zúčastnil s oběma představiteli a panem Downerem slavnostního otevření nového přechodu Limnitis na demarkační linii. Navštívili jsme rovněž dvě vesnice na severu a jihu ochranného pásma Limnitis/Yesirilmak a Kato Pyrgos. V podvečer jsem měl spolu se zástupci vedoucích představitelů příležitost setkat se s rodinami pohřešovaných osob. Velmi na mě zapůsobil film o práci Výboru pro pohřešované osoby.

Nakonec jsem se těsně před příchodem sem setkal se zástupci podnikatelské obce obou stran.

A prohlašuji: to, co jsem zažil dnes, pro mě znamená naději. Otevření přechodu v Limnitisu dnes ráno ukazuje, že pokud je na obou stranách dostatek vůle a odhodlání, pokrok je možný. Na setkání s Výborem pro pohřešované osoby jsem získal pocit, že duch usmíření je stále silnější. Dozvěděl jsem se, že manželky obou vedoucích představitelů mají mezi pohřešovanými osobami své příbuzné. Mohou tak vzájemně porozumět své bolesti a utrpení. Tato empatie může přispět k překonání stínů minulosti. Nastal čas pro usmíření. Bez usmíření není budoucnost možná.

Můj vzkaz pro vás je prostý: EU je hluboce přesvědčena, že kyperský problém může a musí být vyřešen. O tom, jak bude řešení vypadat, rozhodnou strany. Nicméně EU jasně očekává, že řešení musí nalézt řečtí a turečtí Kypřané i každá další zúčastněná strana, zejména Turecko. Jinými slovy: pokud říkáme, že Kypr je hybatelem procesu urovnání, myslíme tím, že je na stranách, aby rozhodly, co bude urovnání zahrnovat. To však nelze interpretovat tak, že by strany mohly rozhodnout, že nebudou tuto otázku řešit vůbec. Stávající stav, tj. stav, kdy se situace neřeší, je nepřijatelný a nelze jej považovat za možnou alternativu. Sjednocený Kypr je v prvé řadě v zájmu Kypru, stejný zájem má ale i Evropská unie, pro kterou rozdělený Kypr nadále představuje otevřenou ránu, kterou je třeba zahojit.

Z toho důvodu Evropská komise proces urovnání silně podporuje, a to jak politicky, tak i technicky. Předseda Barroso jmenoval Leopolda Maurera (který je dnes večer zde s námi) jako svého osobního zástupce u rozhovorů v rámci zprostředkovatelské mise OSN. Poskytujeme technické odborné znalosti, kdykoliv je třeba.

Jakmile bude tento proces završen, EU se zavazuje, že bude urovnání podporovat v souladu se základními zásadami Evropské unie: svobodou, demokracií, zásadou právního státu a úctou k lidským právům a základním svobodám. Federace se dvěma zónami a dvěma společenstvími, o niž se zasazují vedoucí představitelé, je jistě slučitelná s členstvím v Evropské unii. Musí však být zajištěno, aby byl sjednocený Kypr schopen vystupovat jednotně a provést soubor práva EU, tj. „acquis“.

Pro další krok bych vás chtěl tady večer ujistit, že s urovnáním poté, co bude Kypr sjednocen, pomůže i EU. Členské státy projevily solidaritu – EU poskytla tureckým Kypřanům již 259 milionů eur, jež jim mají pomoci s přípravami znovusjednocení. Další prostředky jsou v jednání. Financujeme řadu opatření na posílení důvěry, mnohá z nich v úzké spolupráci s OSN. Jde např. o činnosti související s odminováním, přípravu otevření nových přechodů demarkační linie, společné aktivity nevládních organizací z obou společenství na podporu usmíření a Výboru pro pohřešované osoby. Evropská komise tento týden přijala rozhodnutí o uvolnění dalších 3 milionů eur na podporu neocenitelné práce tohoto výboru a Rozpočtový výbor Evropského parlamentu odhlasoval před zhruba dvěma týdny pozměňovací návrh ohledně dalšího financování v rámci rozpočtu na rok 2011.

Nepochybuji o tom, že EU rovněž uvolní všechny dostupné zdroje, aby bylo sjednocení udržitelné pro obě společenství. Kypr může poté plně využívat členství v EU na celém ostrově. Turečtí Kypřané se budou těšit plným právům občanů EU. Tento status mají v zásadě již nyní, ale plný užitek z něj budou mít až po urovnání. Finanční prostředky EU pomohou vyrovnat ekonomické rozdíly na ostrově.

Kyperské urovnání dodá hospodářství vítaný impuls, který napomůže k rychlejšímu zotavení po finanční krizi. Součástí vnitřního trhu EU bude celý ostrov, což představuje významný podnět k hospodářskému růstu. Význam Kypru jako celku v EU vzroste.

Předseda Barroso při své loňské návštěvě Kypru připomněl důvody pro založení Evropského hospodářského společenství před více než 50 lety. Nebylo to pouze přání dosáhnout větší hospodářské prosperity, byla to hluboká touha po usmíření a trvalém míru na kontinentu. Rád bych odkázal na události v Evropě po roce 1989: Do pádu Berlínské zdi v roce 1989 bylo sjednocení Německa a rovněž Evropy jako celku téměř nemyslitelné. A přesto k němu došlo, jelikož se našlo dost odvážných a prozíravých lidí, kteří za to navzdory riziku bojovali. Jedním z nich byl i bývalý český prezident Václav Havel.

V této souvislosti se při pohledu na situaci na Kypru naskýtá otázka: Pokud bylo možné před dvaceti lety dosáhnout navzdory tolika překážkám téměř nemyslitelného, tj. sjednocení Německa a celé Evropy, proč by nemělo být možné urovnat kyperský problém jednou provždy a sjednotit ostrov nyní?

Jsem si vědom toho, že kyperské urovnání není možné bez konstruktivního postoje Turecka. Využil jsem každé příležitosti k předání tohoto poselství tureckým vedoucím představitelům spolu se vzkazem, že EU od Turecka očekává plné provedení dodatkového protokolu k dohodě z Ankary. Turecká vláda si plně uvědomuje, že řešení této otázky posune vpřed vlastní proces přistoupení Turecka. Podpora urovnání je tedy z mnoha důvodů ve vlastním zájmu Turecka. Bylo by však mylné se domnívat, že zablokováním procesu přistoupení Turecka by se šance na urovnání zvýšily.

Z nedávných rozhodnutí evropských soudů v Lucemburku a Štrasburku v majetkových věcech vyplývá, že současný stav je již neudržitelný. Jsem rád, že oba vedoucí představitelé jsou zajedno v tom, že řešení lze nalézt pouze za vyjednávacím stolem a nikoliv v soudní síni. To je sice povzbudivé, ale času není nazbyt. Čím více jej uběhne, tím obtížnější bude vyřešit kyperskou otázku a tím nákladnější bude její neřešení. Jsem přesvědčen, že obě společenství a vy jakožto lídři politických stran v těchto společenstvích jste si toho plně vědomi.

Proto vás jako volené zástupce vyzývám, abyste podpořili vedoucího představitele svého společenství při snahách o celkové urovnání. Vím, že se jako lídři politických stran účastníte zasedání poradních orgánů pro vaše vedoucí představitele. Je to velká zodpovědnost, jež jistě přesahuje rámec politických směrů. Urovnání bude znamenat, že kompromisy učiní obě společenství.

Politické strany mohou také významným způsobem přispět k vytvoření správného politického klimatu pro urovnání v širším společenském rámci a připravit občany na budoucí sjednocený Kypr. Toto je zcela klíčové, neboť vedoucí představitelé již rozhodli, že případné urovnání musí schválit občané ve dvou oddělených souběžných referendech.

Až se budu zítra ráno vracet do Bruselu, budu opouštět ostrov s dvojím pocitem. Na jedné straně jasně cítím v obou společenstvích jednak přání dosáhnout urovnání, jednak vědomí, že toto urovnání bude prospěšné pro všechny. Na druhé straně vidím jisté otálení při zahájení závěrečného sprintu směrem k budoucnosti na sjednoceném Kypru. Vím, že je k tomu zapotřebí vzájemná důvěra, jakou budujete ve fóru dvou společenství. Šest let po přistoupení Kypru k EU je na čase dovést proces urovnání do závěrečné fáze. Můžete se zapsat do historie. Ujišťuji vás, že EU do toho půjde s vámi a že můžete počítat s její pomocí.

Sjednocený Kypr v Evropské unii zajistí klidnější a bohatší budoucnost našim dětem a vnoučatům. Bude příkladem síly evropského mírového modelu. Evropská unie je na vaší straně či, jak to vyjádřil předseda Barroso při své loňské návštěvě na Kypru: „Samotné vás v tom nenecháme.“


Side Bar