Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN

SPEECH/10/546

Štefan Füle

Evropský komisař pro rozšíření a politiku sousedství

Premiéra dokumentárního filmu financovaného EU, jenž pojednává o Výboru pro pohřešované osoby

Oficiální návštěva Kypru

Nikósie dne 14. října 2010

Je mi velkou ctí se dnes spolu s Vámi zúčastnit premiéry tohoto dokumentárního filmu o práci Výboru pro pohřešované osoby.

Evropská unie je založena na usmíření, a to jak lidském, tak politickém. Zpočátku se jednalo o usmíření mezi Německem a Francií a v nedávné době o usmíření s dalšími zeměmi, včetně té mé, jež se ve východní a střední Evropě dostaly ze stínu totalitních vlád.

Usmíření je dlouhý, pomalu se vyvíjející proces, který k vyřešení mnoha složitých dědictví války a občanských nepokojů vyžaduje politickou odvahu a citlivost.

Základem evropského projektu nutným pro vybudování společné mírové budoucnosti je důvěra a úcta mezi různými národy, ale také ponaučení z mnohdy bolestných lekcíminulosti.

V Limnitisu jsem se dnes ráno zúčastnil otevření nového hraničního přechodu, které symbolicky potvrdilo odstranění další fyzické překážky mezi oběma komunitami. Dnes jsme v této místnosti také svědky odstranění lidských psychologických překážek, které se na jednu stranu týkají minulosti, na stranu druhou komunity krajanů.

Důkazem této skutečnosti je pohled na publikum, které je zde dnes večer přítomno: rodiny pohřešovaných, archeologové z řad kyperských Řeků, vědci z řad kyperských Turků, zástupci dvou vůdčích osobností Kypru, tedy ve zkratce, jak je uvedeno ve filmu, jedná se o Kypřany, kteří sdílí společnou a mnohdy bolestivou minulost a kteří si zaslouží sdílet mírovou budoucnost.

Dovolte mi, abych při této příležitosti vyjádřil zejména poděkování rodinám pohřešovaných, kteří jsou zde dnes s námi a kteří vyjádřili svůj laskavý souhlas s odhalením části jejich života v dokumentárním filmu, který jsme právě shlédli. Výbor pro pohřešované osoby řeší jedno z nejbolestivějších dědictví kyperského konfliktu. Pohřešuje se více než 2 000 lidí, což z usmiřování mezi komunitami činí velmi bolestivý proces. Mnoho rodin na obou stranách po desítiletí trpělo, aniž by mělo představu o tom, jaký osud potkal jejich milované.

Upřímně se domnívám, že je výbor nejúčinnějším nástrojem pro usmíření na Kypru a jednou z nejlepších cest pro budování důvěry mezi komunitami, zhojení ran minulosti a posun kupředu ve větší pohodě a s větší nadějí. Jsem přesvědčen o tom, že tento proces je přínosný nejen pro postižené rodiny, ale i kyperskou společnost obecně.

Evropská unie podporuje usmíření přímo prostřednictvím svých finančních příspěvků poskytovaných Výboru pro pohřešované osoby. Za poslední tři roky Evropská unie poskytla Výboru pro pohřešované osoby na Kypru podporu ve výši 3,5 milionu EUR, čímž se již stala největším jednotlivým dárcem finančních prostředků ve prospěch tohoto výboru. S potěšením mohu oznámit, že Komise tento týden pro výbor vyčlenila další 3 miliony EUR, a tak se celková podpora EU ve prospěch výboru zvýšila na 6,5 milionů EUR.

Evropská unie také podporuje usmíření politickou cestou. Jedná se o podporu vůdčím osobnostem obou komunit na ostrově, jejímž cílem je nalézt řešení dlouhotrvajícího kyperského problému, a tím zhojit rány posledního rozděleného města a rozdělené země v Evropě.

Probíhají jednání mezi dvěma vůdčími osobnostmi. Čím více času uběhne, tím obtížnější bude vyřešit kyperskou otázku a tím větší budou náklady, jež vzniknou v případě, že řešení nebude nalezeno. Jsem přesvědčen o tom, že neexistence řešení bude podstatně nákladnější než jakýkoli spravedlivý kompromis. Řešení kyperského problému je všeobecně prospěšné pro všechny, nejen pro Kypr, ale také pro Řecko, Turecko a Evropu jako celek. Celkové urovnání problému je naléhavější než kdykoliv jindy.

Práce výjimečných kyperských Turků a kyperských Řeků, kteří jsou zaměstnanci výboru a po celé tyto roky se pod záštitou Výboru pro pohřešované osoby úzkou spoluprací snaží o to, aby rodinám pohřešovaných pomohli, je chvályhodná.

Rád bych vyjádřil upřímný soucit s rodinami pohřešovaných osob v souvislosti s jejich ztrátou a odhodláním pokračovat. Vy jste prožili tragédii, kterou by žádná lidská bytost neměla ve svém životě prožít.

Úspěšné výsledky Výboru pro pohřešované osoby je důkazem odhodlání obou komunit pracovat společně na všeobecném blahu a zhojení ran z minulosti. Bezproblémové soužití a spolupráce zaměstnanců výboru v nás probouzí naděje, pokud jde o budoucnost znovu sjednoceného Kypru. Dovolte nám, abychom využili vašeho příkladu jakožto šťastné věštby pro naši budoucnost. Vy si to zasloužíte. Kypr si to zaslouží.

Děkuji za pozornost.


Side Bar