Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN

SPEECH/10/545

Štefan Füle

Evropský komisař pro rozšíření a politiku sousedství

Tisková konference – první oficiální návštěva Kypru

Oficiální návštěva Kypru

Nikósie dne 14. října 2010

Dnes poprvé navštěvuji Kypr coby člen Evropské komise. Byl jsem velmi srdečně přivítán a získal jsem důležitou představu o mnohých aspektech kyperské otázky.

Proces urovnání pod patronací OSN představuje poprvé za mnoho let nejlepší příležitost vyřešit tento dlouhotrvající konflikt. To, že se tato situace neřeší, není alternativou. Status quo trvá již příliš dlouho.

Dnes jsem se setkal s vedoucími představiteli obou stran - panem Demetrisem Christofiasem i panem Dervisem Eroglem. Sdílím s nimi jejich přání najít v co nejkratší možné době řešení kyperského problému a povzbuzuji je, aby při nacházení společného řešení v oblasti vlastnických záležitostí jednali v duchu kompromisu. Dosažení celkového urovnání kyperské otázky bude nesmírně cenné pro všechny z nás, kteří chtějí překonat tento 40 let starý konflikt na evropském území.

Proces urovnání má plnou politickou podporu Evropské komise. Poskytujeme technické poradenství OSN a vedoucím představitelům v záležitostech, které souvisejí s EU, a budeme pomáhat při provádění tohoto urovnání do té doby, dokud jej nebude dosaženo.

Setkal jsem se s panem Alexandrem Downerem, odborným poradcem generálního tajemníka OSN pro Kypr. Shodli jsme se, že kyperskou otázku je možné urovnat za předpokladu, že bude na obou stranách dostatečná politická vůle a odhodlání.

Dnešní otevření přechodu Limnitis mě velmi povzbudilo. Jsem šťastný, že evropské finanční prostředky mohly přispět k vzájemnému přiblížení občanů obou komunit. Je to povzbudivý příklad zdůrazňující, že tam, kde je vůle, je i řešení.

Evropská komise je i nadále plně odhodlána finančně podporovat opatření vedoucí k vytvoření důvěry.

Pokračuje se také v čerpání 259 milionů EUR z programu pomoci na podporu tureckého společenství na Kypru, což zahrnuje podporu mnoha dvoukomunitních iniciativ a opatření vedoucích k vytvoření důvěry. (Dalších 25 milionů EUR je v návrhu rozpočtu pro rok 2011). Vyčlenili jsme dodatečné prostředky, aby EU mohla i nadále podporovat Výbor pro pohřešované osoby a projekty v oblasti kulturního dědictví.

Dnes Vám chci zanechat vzkaz, že Evropská komise je blízkým přítelem a spojencem jak kyperských Řeků, tak i kyperských Turků, a že se v nadcházejících letech těší na práci s vámi se všemi, jako se sjednoceným, mírumilovným a prosperujícím členským státem Evropské unie.


Side Bar