Navigation path

Left navigation

Additional tools

SPEECH/10/411

José Manuel Durão Barroso

Az Európai Bizottság elnöke

Az Unió helyzete, 2010

Strasbourg, 2010 szeptember 7.

Tisztelt Elnök Úr!

Tisztelt Ház!

Nagy megtiszteltetés számomra, hogy elsőként mondhatok beszédet e Ház előtt az Unió helyzetéről.

Mától kezdve az Unió helyzetéről tartott beszéd alkalmával vázoljuk majd fel a következő 12 hónapra tervezett munkát. Az idei évben hozandó döntéseink közül sok hosszú távú következményekkel jár. Ezek a mi elképzeléseink szerint formálják majd Európát. A lehetőségek Európáját fogják meghatározni, ahol az igyekvők előbbre juthatnak, és a rászorulók nem maradnak magukra. Egy olyan Európát, mely nem zárkózik el a világtól, sem pedig saját népétől. Olyan Európát, amely képes megvalósítani a gazdasági, társadalmi és területi kohéziót.

Az elmúlt év során az Unió a gazdasági és pénzügyi válság miatt eddigi egyik legnagyobb próbatételével szembesült. Világosan láthatóvá vált kölcsönös egymásrautaltságunk, és egymás iránti szolidaritásunk minden eddiginél nagyobb kihívással szembesült.

Visszatekintve arra, hogyan birkóztunk meg a helyzettel, meggyőződésem, hogy kiálltuk a próbát. Számos problémát sikerült leküzdenünk a rendkívüli körülményekkel szembesülő tagállamoknak nyújtott pénzügyi támogatás, a gazdasági irányítás, a pénzügyi szabályozás, valamint a foglalkoztatás és a növekedés vonatkozásában. És mi képesek voltunk közös bázist létrehozni annak érdekében, hogy megkezdhessük gazdaságaink modernizálását. Európa megmutatta, hogy képes felvállalni a felelősséget. Tévedtek azok, akik az Európai Unió összeomlását jósolták. Az európai intézmények és a tagállamok bizonyságot tettek rátermettségükről. Azt az üzenetet szeretném eljuttatni minden egyes európai polgár számára, hogy nyugodtan az Európai Unióra bízhatják a jövőjük biztosításához szükséges feladatokat.

Az Európai Unió gazdasági kilátásai ma jobbak, mint tavaly ilyenkor, és ez nem kis részben határozott lépéseinknek köszönhető. A fellendülés gyorsul, még ha Unió-szerte nem is azonos mértékben. Az idei évi növekedés meg fogja haladni az előzetes előrejelzéseket. A munkanélküliségi ráta ugyan továbbra is magas, ám növekedése megállt. Kétségtelen, hogy továbbra is vannak bizonytalan tényezők és kockázatok, nem utolsósorban az Európai Unión kívül.

Nem ringathatjuk magunkat illúziókban; még van bőven teendőnk. Nem dőlhetünk elégedetten hátra. A költségvetés expanziós politikája szükséges volt ahhoz, hogy ellensúlyozzuk a gazdasági tevékenység visszaesését. Ám itt az ideje annak, hogy felhagyjunk ezzel a stratégiával. Strukturális reformok nélkül nem hozható létre fenntartható növekedés. Az előttünk álló 12 hónapot reformprogramunk felgyorsítására kell fordítanunk. Most van itt az ideje annak, hogy modernizáljuk szociális piacgazdaságunkat, hogy versenyképes lehessen a globalizált világban, és választ tudjon adni a demográfiai kihívásra. Most van itt az ideje annak, hogy megtegyük a szükséges beruházásokat jövőnk érdekében.

Európa számára ez az igazság pillanata. Európának meg kell mutatnia, hogy többet jelent, mint 27 különböző nemzeti megoldás együttesen. Választhatunk: egységben diadalmaskodunk, vagy külön-külön elbukunk. Sikerrel csak akkor járhatunk, ha – függetlenül attól, hogy nemzeti, regionális vagy helyi szinten tevékenykedünk – európai szinten gondolkodunk.

Ma azt fogom előterjeszteni, hogy az előttünk álló évben végzendő közös munkánk során megítélésem szerint milyen prioritásokat kell érvényesíteni. Ez alkalommal nem tudok kitérni mindazon uniós szakpolitikai kérdésre vagy kezdeményezésre, amellyel foglalkozni fogunk. Buzek Elnök Úr közreműködésével a későbbiekben részletesebb programdokumentumot juttatok el Önökhöz.

Úgy vélem, alapjában véve öt fő kihívás áll az Unió előtt az elkövetkező egy évben:

  • a gazdasági válság és a gazdasági irányítás kérdésének kezelése;

  • a foglalkoztatást szolgáló növekedés helyreállítása az Európa 2020 reformprogram felgyorsítása révén;

  • a szabadság, biztonság és jogérvényesülés térségének fejlesztése;

  • a modern uniós költségvetés megvalósítására irányuló tárgyalások megindítása; valamint

  • súlyunknak megfelelő szerepvállalás a globális színtéren.

xxx

Elsőként a gazdasági válságról és az irányításról szeretnék beszélni. Ez év első felében határozottan cselekedtünk, amikor segítséget kellett nyújtanunk az euróövezet tagjainak, sőt magának az eurónak.

Kemény tanulságokat vontunk le. Jelenleg fontos lépéseket teszünk a gazdasági irányítás terén. A Bizottság májusban és júniusban előterjesztette elképzeléseit. Ezek kedvező fogadtatásra leltek itt a Parlamentben és az Európai Tanács elnöke által vezetett munkacsoportban egyaránt. Ezek az elképzelések képezik a jelenleg formálódó konszenzus alapját. Szeptember 29-én – az eddigi lendületre támaszkodva – előterjesztjük a legsürgősebb jogalkotási javaslatokat.

A kiegyensúlyozatlan költségvetés sebezhetővé tesz. Az adósság és a hiány a fellendülés és válság váltakozásához vezet, és a szociális védőháló felbomlásával jár. Ha adósságszolgálatra kell költenünk a pénzt, kevesebbet fordíthatunk a társadalom javára. Abban is meggátol minket, hogy felkészüljünk a népesség idősödésével járó költségekre. A „hitelekből élő” generáció jelenléte fenntarthatatlanná teszi a nemzeti gazdaságot. Javaslataink a fokozott felügyelet és jogérvényesítés révén meg fogják erősíteni a Stabilitási és Növekedési Paktumot.

A komoly makrogazdasági egyensúlyhiányra megoldást kell találnunk, különösen akkor, ha az euróövezetben jelentkezik. Ezért tettünk korábban javaslatokat a pénzügyi buborékok, a versenyképesség hiányának és az egyensúlyhiány egyéb okainak azonosítása érdekében.

Most úgy érzem, a kormányok hajlandóságot mutatnak arra, hogy elfogadják a szigorúbb ellenőrzést, amelyet megfelelőségi ösztönzők és korábbi stádiumban érvényesített szankciók erősítenek meg. A Bizottság meg fogja erősíteni az új szabályok „független döntőbírójaként” és végrehajtójaként betöltött szerepét.

A monetáris uniót valódi gazdasági unióval fogjuk kiegészíteni.

E reformok – ha javaslatainknak megfelelően végrehajtják őket – az euró hosszú távú stabilitását is garantálni fogják. Ez gazdasági sikerünk szempontjából kulcsfontosságú.

A gazdaság növekedéséhez erős és szilárd pénzügyi szektorra is szükség van. Olyan pénzügyi ágazatra, amely a reálgazdaságot szolgálja. Olyan pénzügyi ágazatra, mely büszkén vállalja, hogy megfelelő szabályozás és megfelelő felügyelet mellett működik.

Intézkedéseket tettünk a bankok átláthatóságának javítása érdekében. Ma jobb helyzetben vagyunk, mint egy évvel ezelőtt. A stressztesztek eredményeinek nyilvánosságra hozásával a bankok képesek lesznek egymásnak kölcsönöket nyújtani, így megindulhat a hiteláramlás az európai polgárok és vállalkozások irányába.

Javaslatot tettünk a magánbetétek 100 000 euró értékig való védelmére. Javasolni fogjuk a fedezetlen short ügyletek betiltását. Kezelni fogjuk a nemteljesítési csereügyletek problémáját. Véget értek azok az idők, amikor egyesek mások szerencsétlenségére spekulálva gazdagodhattak meg. Továbbra is ragaszkodunk ahhoz, hogy ne az adófizetők, hanem a bankok állják saját kockázatvállalásuk költségeit. Jogszabályokat hozunk annak érdekében, hogy ne lehessen jutalmazni a rövid távon nyereséges, hosszú távon azonban igencsak veszteséges tranzakciókat. E megközelítés részeként kiállok a pénzügyi tevékenységekre vonatkozó adók mellett is, és az ősz folyamán erre vonatkozóan javaslatokkal fogunk előállni.

Örvendetes hír, hogy nemrég politikai egyezség jött létre a pénzügyi felügyeletre vonatkozó intézkedéscsomagról. A de Larosière-jelentésen alapuló bizottsági javaslatok hatékony európai felügyeleti rendszer létrehozását teszik lehetővé. Szeretnék köszönetet mondani a Parlamentnek a folyamatban betöltött konstruktív szerepéért, és remélem, e hónapban végső hozzájárulását adja a csomaghoz.

A szabályozás érdekében további lépésekre is készülünk. Hamarosan a Parlament elé terjesztjük a derivatívákra vonatkozó kezdeményezéseket, a hitelminősítő intézetekkel kapcsolatos további intézkedéseket, valamint egy bankszanálási és válságkezelési keretet. Célunk az, hogy 2011 végéig megvalósuljon a pénzügyi ágazat reformja.

A rendezett államháztartás és a felelősségteljes pénzügyi piacok magabiztosságot és elegendő gazdasági erőt biztosítanak majd a fenntartható növekedéshez. Túl kell lépnünk a költségvetési konszolidációt és a növekedést szembeállító vitán. A kettő nem zárja ki egymást.

xxx

Tisztelt Ház!

A rendezett államháztartás nem öncél, hanem a foglalkoztatást szolgáló növekedés megvalósításának eszköze. Célunk a növekedés, a fenntartható és inkluzív növekedés. Ez mindenek felett álló prioritásunk. Ennek érdekében kell beruháznunk.

Az Európa 2020 stratégia megvalósítása most kezdődik. Programunk teendői közül előre kell hoznunk és fel kell gyorsítanunk a növekedést leghatékonyabban ösztönző reformokat. Ezáltal 2020-ig több mint egyharmadával emelkedhet a növekedés szintje.

Ehhez három prioritásra kell összpontosítanunk: minél több ember munkahelyhez juttatása, vállalkozásaink versenyképességének fokozása, és az egységes piac mélyítése.

Először beszéljünk az emberekről és a munkahelyekről.

2008 óta több mint 6,3 millió ember veszítette el a munkahelyét. Mindegyiküknek esélyt kellene kapnia arra, hogy újból álláshoz jusson. Az európai foglalkoztatási ráták átlagos szintje a 20 és 64 év közöttiekre vonatkozóan 69%. Megállapodtunk abban, hogy ezt az arányt 2020-ig 75%-ra kell emelni, különösen azáltal, hogy fokozzuk a nők és az idősebb munkavállalók foglalkoztatását.

A foglalkoztatáspolitika terén a legtöbb hatáskör továbbra is a tagállamok kezében van. Ám nem állhatunk tétlenül. Olyan Európai Uniót szeretnék látni, amely segíti polgárait abban, hogy megragadják az új lehetőségeket, és azt szeretném, hogy Uniónk szociális és befogadó Unió legyen. Ilyen Európát fogunk megteremteni, ha a tagállamok, az európai intézmények és a szociális partnerek közös reformprogramunk szerint haladnak előre.

Ennek a programnak a készségekre és a munkahelyekre, valamint az élethosszig tartó tanulásba történő befektetésre kell épülnie.

Továbbá arra kell összpontosítania, hogy felszabadíthatóak legyenek az egységes piacban rejlő lehetőségek annak érdekében, hogy az egységes munkaerőpiac megerősödjön.

Vannak kiaknázásra váró lehetőségek. Magas munkanélküliséggel küzdünk, ugyanakkor jelenleg 4 millió álláshely betöltetlen Európában. A Bizottság az év hátralevő részében javaslatot tesz majd a „betöltetlen álláshelyek európai megfigyelő rendszerére”. E rendszer megmutatja majd, hogy hol vannak Európában álláshelyek, és milyen készségek szükségesek betöltésükhöz. A készségek európai útlevelére vonatkozó terveket is elő fogunk terjeszteni.

A szegénység és a kirekesztés problémáit is kezelnünk kell. Garantálnunk kell, hogy a legsebezhetőbb csoportok ne maradjanak magukra. Erre irányul a „Szegénység elleni platform” elnevezésű kezdeményezésünk. E program összefogja majd a sebezhető csoportok – így a gyermekek és az idősek – érdekeit szolgáló európai fellépéseket.

A külföldi utazás, tanulás és munkavállalás egyre szélesebb körű elterjedésével párhuzamosan megerősítjük a polgárok jogait, hogy a határokon átlépve is érvényesíthessék azokat. A Bizottság még idén ősszel javaslatokkal áll elő az ennek még mindig útjában álló akadályok felszámolására.

xxx

Tisztelt Ház!

A növekedést vállalkozásaink versenyképességére kell alapoznunk.

Tovább kell könnyítenünk kis- és középvállalkozásaink életét. Ezek adják a magánszektorbeli munkahelyek kétharmadát. Főbb problémáik közül az innovációt és a bürokráciát említeném meg. Mindkettőn dolgozunk már.

Még a nyár kezdete előtt a Bizottság hírt adott a hetedik kutatási keretprogram valaha volt legnagyobb, 6,4 milliárd euró értékű csomagjáról. A pénzt a kkv-k és a tudományos társadalom tagjai költhetik el.

Szintén az innovációs beruházások közé tartozik a világszínvonalú egyetemek ügyének előmozdítása Európában. Azt akarom, hogy az egyetemek Európából és a világ többi részéből is magukhoz vonzzák a legkiemelkedőbb tehetségeket. Kezdeményezni fogjuk az európai egyetemek korszerűsítését. Olyan Európát szeretnék látni, amely erős a tudományokban, az oktatásban és a kultúrában.

Az európai innováció teljesítményét nem csupán az egyetemeken kell javítanunk, hanem teljes folyamatában, a kutatástól az értékesítésig, mégpedig innovációs partnerségek révén. Innovatív Unióra van szükségünk. A Bizottság a jövő hónapban felvázolja ennek mikéntjét.

Egy másik kulcskérdés, hogy a tagállamok készek-e áttörést elérni az Európai Unió egészében érvényes szabadalmak tekintetében. Innovátoraink gyakran tízszer annyit költenek ilyen célra, mint egyesült államokbeli vagy japán versenytársaik. Benyújtottuk idevágó javaslatunkat, amely alapvetően csökkentené a költségeket, és megkettőzné a lefedettséget. Az évtizedes vita után ideje döntést hozni.

Tovább küzdünk a bürokrácia ellen is. A kkv-kat jelenleg gúzsba kötik a szabályozások. Az ügyvezetők 71%-a szerint sikerük legfőbb akadálya a túlzott adminisztráció. A Bizottság előterjesztett javaslatai évente 38 milliárd euró megtakarítást hozhatnak az európai vállalkozásoknak.

Az innováció előmozdítása, a bürokrácia csökkentése és a munkaerő magas szintű képzése: ez a módja annak, hogy az európai termelés megőrizze világszínvonalát. Jövőnk szempontjából kiemelkedő fontosságú, hogy Európa virágzó ipari bázissal rendelkezzen. A Bizottság a jövő hónapban előterjeszti az Iparpolitika a globalizáció korában elnevezésű új politikáját.

xxx

Az emberek és a vállalkozások adottak. Amire szükségük van, az a nyitott és korszerű egységes piac.

A belső piac Európa leghatékonyabb eszköze, mégsem használjuk ki eléggé. Sürgősen ki kell szélesítenünk hatókörét.

Európa 20 millió kkv-jának csupán 8%-a folytat határokon átnyúló kereskedelmet, még ennél is kevesebben ruháznak be külföldön. Az internet kínálta lehetőségek ellenére a fogyasztók több mint harmada bizalmatlan a határokon átnyúló vásárlással szemben.

Felkérésemre Mario Monti szakértői jelentést állított össze, amelyben 150 hiányzó összeköttetést és szűk keresztmetszetet tárt fel a belső piacon.

Jövő hónapban bemutatjuk, hogy az egységes piacról szóló átfogó és ambiciózus jogszabály keretében miként mélyíthetjük el az egységes piacot.

Az energia a növekedés egyik hajtóereje és így központi prioritás: ki kell teljesítenünk az energia belső piacát, energiahálózatokat kell építenünk és összekötnünk, továbbá gondoskodnunk kell az energiabiztonságról és a szolidaritásról. Ugyanazt kell tennünk az energia kapcsán, mint a mobiltelefonoknál: valós kínálatot teremteni a fogyasztók számára egy egységes európai piacon.

Ezzel valós energiaközösséget teremtünk Európában.

Le kell bontanunk a határokat a cső- és az áramvezetékek előtt.

Létre kell hoznunk a nap- és a szélenergia hasznosítását szolgáló infrastruktúrákat.

Gondoskodnunk kell arról, hogy Európa-szerte egységes szabványok révén megvalósulhasson az elektromos autók akkumulátorainak egyszerű, tankoláshoz hasonló feltöltése.

E vízió megvalósítása érdekében a következő év során benyújtjuk az energiaügyi cselekvési tervet, az infrastruktúra-csomagot és az energiahatékonysági cselekvési tervet. Én magam az év későbbi részében a Kaszpi-tenger térségébe utazom, hogy az ellátásbiztonság növelése érdekében előmozdítsam a Déli Folyosó ügyét.

Az energiahatékony Európa felépítéséhez az energiakérdés mögé is kell vetnünk egy pillantást. A 20. században a világ rendkívül erőforrás-igényes növekedésnek indult. A 20. században világszerte megnégyszereződött a népesség, a gazdaság kibocsátása pedig a negyvenszeresére nőtt. De ugyanebben az időszakban a fosszilis tüzelőanyagok felhasználása is a 16-szorosára nőtt, a halászat a 35-szörösére, a vízfelhasználás a 9-szeresére. Emellett a szén-dioxid-kibocsátás is 17-szeresére emelkedett.

Mindez azt jelenti, hogy – a változás egyik fő hajtóerejeként – végre kell hajtanunk energiaügyi és éghajlat-változási csomagunkat. Ez azt jelenti, hogy az éghajlat-változási, energia-, közlekedési és környezetvédelmi politikák különböző ágait az erőforrás-hatékonyságra és a jövőbeni alacsony szénfelhasználásra vonatkozó hatékony elképzelésben foglaljuk össze.

A jövőorientált mezőgazdasági ágazat jelentős szerephez fog jutni azon európai kezdeményezésekben, amelyek az előttünk álló legnagyobb kihívások egy részének – például a globális élelmezésbiztonságnak, a biológiai sokféleség csökkenésének és a természeti erőforrásokkal való fenntartható gazdálkodásnak – a megoldását célozzák. Hasonló szerephez jut a tengerpolitika is.

Ez nemcsak a jövőben erősíti gazdaságunkat: már a jelenben is új munkahelyeket teremt. A környezetipar 2000 óta évente 7%-kal bővíti a felkínált állások számát. 2020-ig 3 millió „zöld munkahelyet” szeretnék látni, 3 millió zöldgalléros munkást, akik kiegészítik a fizikai dolgozók és a szellemi foglalkozásúak körét.

Fenntartható, és egyben intelligens növekedésre van szükségünk. Az utóbbi tizenöt évben az európai termelékenységnövekedés felét az információs és kommunikációs technológiák vitték előre, ez a trend várhatóan erősödik. Az európai digitális menetrend révén létrehozzuk az egységes digitális piacot, amely 2020-ra eléri az EU GDP-jének 4%-át.

xxx

Tisztelt Ház!

Minden amit teszünk, Európa polgárait szolgálja. Az európai projekt egyik alapvető célja a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség megteremtése.

Keményen dolgozunk a stockholmi cselekvési terv végrehajtásán. Komoly erőfeszítéseket fogunk tenni a menedékjog és a migráció kapcsán.

A legális bevándorlók Európában olyan helyre lelnek, ahol tiszteletben tartják az emberi értékeket, így azok érvényesülni tudnak. Ezzel egyidejűleg Európán belül és a határokon is keményen fel fogunk lépni az illegális bevándorlók kizsákmányolása ellen. A Bizottság új javaslatokat nyújt majd be a külső határok rendjének fenntartásával kapcsolatban.

Emellett belső biztonsági stratégiát dolgozunk ki a szervezett bűnözés és a terrorizmus veszélyeinek leküzdésére.

Az európaiak tapasztalni fogják, hogy alapvető jogaik és kötelességeik tartózkodási helyüktől függetlenül mindenütt érvényesülnek. Európában mindenkinek tiszteletben kell tartania a törvényt, a kormányoknak pedig tiszteletben kell tartaniuk az emberi jogokat, a kisebbségek jogait is beleértve. A rasszizmusnak és az idegengyűlöletnek nincs helye Európában. Ha ilyen érzékeny kérdések kapcsán problémákkal szembesülünk, mindnyájunknak felelősségteljesen kell cselekednie. Igen erősen kérek mindenkit, hogy ne keltsük újból életre az Európa múltját kísérő árnyakat.

Ha létrejön a szabadságon, a biztonságon és a jogérvényesülésen alapuló térség, akkor ez lehetővé teszi majd az európaiak boldogulását.

xxx

Tisztelt Ház!

Egy másik kihívás az Európai Unió jövőbeni költségvetésének megalkotása.

Jövő hónapban bemutatjuk a költségvetés felülvizsgálatára vonatkozó első bizottsági elképzeléseket. Nyílt, tabuk nélküli vitát kezdeményezünk, amelynek célja a jövő év második negyedében benyújtandó jogalkotási javaslatok előkészítése.

Pénzünket ott kell elköltenünk, ahol a legtöbb értéket kapjuk érte. Oda kell befektetnünk, ahol felpörgeti a növekedést és segíti európai programunk megvalósítását. A mércét mindannyiunk számára a kiadások minőségének kell jelentenie.

Nemcsak a mennyiségi kérdésekről kell tehát tárgyalni a kiadások és a befektetések kapcsán, hanem a minőségiekről is.

Meggyőződésem, hogy Európa valós hozzáadott értéket kínál, éppen ezért szorgalmazni fogom, hogy 2013 utánra ambiciózus uniós költségvetést állítsunk össze.

Hiszem, hogy a politikai prioritások mentén kell egyesítenünk erőinket.

Nem arról kell beszélnünk, hogy többet vagy kevesebbet költsünk-e, hanem arról, hogy intelligensebben költekezzünk, az európai és a nemzeti költségvetések együttes figyelembevételével. Az uniós költségvetés nem brüsszeli költségvetés – az Önök által képviselt embereket szolgálja: a Szociális Alap segítségével átképzett munkanélkülieket; az Erasmus programban részt vevő diákokat; a Kohéziós Alapból részesülő régiókat.

Az energiahálózatok összeköttetései, a kutatás, a fejlesztési segítségnyújtás egyaránt nyilvánvaló példa arra, hogy az európai szinten elköltött pénz többet ér, mint a nemzeti szinten elköltött. Néhány tagállam már alapvető nemzeti kompetenciaterületeken, például a honvédelemben is felismeri ennek ésszerűségét. Látják, hogy hatalmas megtakarításokat érhetnek el, ha eszközeik egy részét és a kapcsolódó tevékenységeket közös kalapba teszik. A források európai szintű összevonásával a tagállamok csökkenthetik költségeiket, elkerülhetik az átfedéseket és magasabb megtérülést érhetnek el befektetéseikkel.

Emiatt új finanszírozási forrásokat kell tehát keresnünk a jelentős európai infrastrukturális projektekhez is. Javasolni fogom például, hogy az Európai Beruházási Bankkal együttműködve alkossuk meg az európai uniós projektkötvények kibocsátásának lehetőségét. Emellett a PPP-konstrukciókat is tovább fogjuk fejleszteni.

Amint ez a Parlament már egyértelművé tette, foglalkoznunk kell a saját források kérdésével is. A jelenlegi rendszer elérte határait – működése a módosítások szövevényes rendszerének köszönhető. Polgáraink tisztességesebb, hatékonyabb és átláthatóbb rendszert érdemelnek. Nem mindenki fog egyetérteni minden jövendő elképzelésünkkel, de igen különösnek találom, hogy egyesek látatlanul is elutasítják azokat.

Tudom, hogy e Parlament számára az egyik legfontosabb kérdés a következő költségvetés időtartama. Többféle lehetőség létezik. Én szívesen látnék egy olyan tízéves keretet, amelyben az első öt év után sor kerülne a pénzügyi dimenzió félidős értékelésére – ez lenne az „öt plusz öt” lehetőség. E megoldás hosszabb tervezésre adna lehetőséget, és egyértelműbben kapcsolódna intézményeink mandátumához.

A hiteles európai költségvetéshez természetesen hozzátartozik a megtakarítási lehetőségek következetes keresése. A Bizottságon belül és más közösségi szerveknél, például az ügynökségeknél is megvizsgálom a felmerülő adminisztratív költségeket. Minden hatékonysági rést meg kell szüntetnünk. A pénzügyi irányítás tökéletesítését a Számvevőszék ajánlásaira fogjuk alapozni.

xxx

Tisztelt Ház!

Zárásként azzal a kihívással szeretnék foglalkozni, hogy hogyan éreztessük az EU súlyát a világban.

Miközben mindennapi problémáinkkal foglalkozunk, néha nem látjuk a fától az erdőt, és elfeledkezünk eredményeinkről: a kétszeresére nőtt és további csatlakozásokról tárgyaló Európai Unió megteremtéséhez vezető békés és sikeres átmenetről; illetve a világ egyik vezető valutájának számító erős pénzről, az euróról. A szomszédos országokkal fenntartott szilárd partnerség mindannyiunkat erősebbé tesz. Nincs miért félnünk a 21. századtól, ha határozottan lépünk fel.

A 21. század stratégiai partnerségeinek létrejöttével egyidejűleg Európának meg kell ragadnia a jövője meghatározására kínálkozó lehetőségeket. Alig várom, hogy láthassam, amint az Unió a gazdasági súlyának megfelelő szerephez jut a világban. Partnereink figyelnek minket, és azt várják tőlünk, hogy ne csupán 27 különálló országként, hanem Európaként lépjünk fel. Ha külön cselekszünk, a világ nem tekinti Európát meghatározó erőnek, és nélkülünk – az Európai Unió és tagállamai nélkül – lép tovább. Politikai iránymutatásomban arra szólítottam fel Európát, hogy játsszon vezető szerepet a világban – ez a generációnk előtt álló egyik fő feladat és próbatétel.

Catherine Ashton főképviselő és alelnökkel közösen ismertetjük, hogy elképzelésünk szerint miképpen növelhető leginkább Európa világszinten betöltött szerepe. Az Európai Külügyi Szolgálat segítségével megvalósíthatjuk törekvéseinket.

Globalizált világunkban jólétünket a stratégiai partnerekkel kialakított kapcsolatok határozzák meg. A nemzetközi színtéren csak az Európai Unió súlya biztosíthat hatékony fellépést. A méret most minden korábbit meghaladó mértékben számít.

Jó példa erre az éghajlatváltozás elleni küzdelem. Koppenhága megmutatta, hogy bár a többiek törekvései kevésbé ambiciózusak, mi sem segítettünk az ügynek azzal, hogy nem léptünk fel egységesen. A tárgyalások ugyan megrekedtek, de az éghajlatváltozás nem áll meg. Nemzetközi partnereinkkel együtt fokoznunk kell erőfeszítéseinket, hogy sajtónyilatkozatok helyett hiteles kötelezettséget vállaljanak a szén-dioxid-kibocsátás csökkentésére; ezenfelül a gyors finanszírozást is sürgetnünk kell.

A következő két hónapban kritikus fontosságú csúcstalálkozókra kerül sor stratégiai partnereinkkel. Eredményeink nagy mértékben függenek attól, hogy mennyiben vagyunk képesek az európai érdekeket egyértelműen meghatározó, közös menetrendet összeállítani. Hatalmas lehetőségek rejlenek például egy növekedést és foglalkoztatást célzó transzatlanti menetrendben.

A G20 – a fő világgazdasági szereplők közös kihíváskezelő fóruma – keretében már teljes erővel bevetjük az EU súlyát. Herman Van Rompuy és jómagam novemberben Szöulba megyünk az Európai Unió képviseletében, ahol konkrét eredményeket szeretnénk látni.

Azt szeretnénk, hogy a világszintű gazdasági koordináció még szorosabbá váljon.

Stabilabb és felelősségteljesebb pénzügyi piacokat akarunk és megegyezést a nemzetközi pénzügyi intézmények reformjáról.

Hatékonyabb és világszintű pénzügyi védőhálókat szeretnénk látni,

valamint nagyobb mértékű előrehaladást a G20 fejlesztési napirendje kapcsán.

Továbbra is vezető szerepre törekszünk a fórumon, jövőre pedig szorosan együttműködünk a G8/G20 francia elnökségével.

Támogatást várunk el a dohai forduló kapcsán is. A kereskedelem élénkíti a növekedést és fokozza a jólétet. Kétoldalú és regionális szabadkereskedelmi megállapodásokra törekszünk. Októberben a Bizottság ismerteti az Európa számára újabb előnyökkel járó, megújított kereskedelempolitikát.

A világra való nyitottságba beleértendő a fejlődő országokkal – különösen Afrikával – való szoros együttműködés. Két hét múlva esedékes New York-i utam során, a millenniumi fejlesztési célokkal foglalkozó magas szintű rendezvényen az Önök támogatásával további egymilliárd eurót szeretnék felajánlani az Európai Unió nevében a millenniumi fejlesztési célok elérésére.

Globális szereplőként ki kell állnunk értékeink mellett is. Az emberi jogokról nem bocsátkozunk tárgyalásokba. Meg vagyok döbbenve azon, hogy sok ország lábbal tiporja a nők jogait. Elborzadtam értesültem arról, hogy Szakine Mohammadi Astianit megkövezés általi halálra ítélték. Erre a barbár ítéletre nem találok szavakat. Európában elítéljük az ehhez hasonló, minden erkölcsi és vallási alapot nélkülöző tetteket.

Értékeink közé tartozik a világ bármely pontján fellépő válsághelyzet esetén való segítségnyújtás iránti elkötelezettség is.

Az európai tevékeny szolidaritás legutóbb a Pakisztánnak nyújtott humanitárius segélyben mutatkozott meg. Ez a segítségnyújtás átütő példaként szemlélteti annak a szükségességét, hogy a Bizottság és a tagállamok hozzájárulásait európai segélycsomagként kell nyújtani. A tagállamok rendelkeznek helikopterekkel és katasztrófavédelmi csoportokkal. Ezeket össze kell vonnunk annak érdekében, hogy megteremtsük a válsághelyzetekre való európai reagálási kapacitást. A Bizottság októberben erre irányuló javaslatot terjeszt elő. Felkérem a tagállamokat, hogy elkötelezetten támogassák azt, hogy egységes Unióként mutassuk meg súlyunkat ezen a területen.

Haladást értünk el a közös külpolitika területén. Ne legyenek azonban illúzióink: közös védelempolitika nélkül nem érvényesülhetünk a világban. Meggyőződésem szerint eljött az ideje, hogy ezzel a kihívással is foglalkozzunk.

xxx

Tisztelt Ház!

Egyelőre a Lisszaboni Szerződés által létrehozott európai intézményi felépítés megszilárdításán dolgozunk.

Az embereknek az számít, hogy mit nyújtanak nekik az intézmények, és hogy Európa kézzelfogható változásokat hoz-e mindennapi életükbe.

Európa sikerének titka az egyedülálló közösségi modellben rejlik. A Bizottságnak minden eddiginél több elképzeléssel és javaslattal kell támogatnia a politikai napirend megvalósítását.

Azt kértem, hogy a Bizottság és a Parlament – a Közösség lényegét leginkább kifejező két intézmény – kapcsolata legyen különleges. Erősítem az Önökkel való politikai kapcsolattartást.

Európa nem csak Brüsszelből vagy Strasbourgból áll: részét képezik a régiók, az Önök hazájának nagy- és kisvárosai és falvai. Amikor körbejárják választókerületüket, felhívhatják a figyelmet az e helyek virágzásához elengedhetetlenül fontos, európai projektekre.

Lényegében mind – az európai intézmények, a tagállamok, a régiók – egy csónakban evezünk. Az Európai Unió nem éri el céljait Európában a tagállamok nélkül, a tagállamok pedig az Európai Unió nélkül nem érhetik el a kitűzött célokat a világban.

xxx

Tisztelt Ház!

Az európai polgárok azt várják, hogy megtegyük végre a válságból való kilábaláshoz szükséges lépéseket.

Meg kell mutatnunk nekik, hogy mai közös erőfeszítéseink eredményeképpen új munkahelyek jönnek létre, új beruházások jönnek, és Európa felkészülten néz szembe a jövővel.

Biztos vagyok benne, hogy Európa rendelkezik a szükséges képességekkel és akarattal, és elérjük mindazt, amire törekszünk.

Egy dolog biztos, hogy pesszimizmussal nem jutunk sehová. Önbizalomra és erős akaratra van szükségünk.

Ma felvázoltam, hogy véleményem szerint az Európai Uniónak milyen utat kell bejárnia.

Kötelezettséget vállaltam arra, hogy javaslatokat teszek a gazdasági unió fejlesztésére.

A reformprogram gyorsítása mellett álltam ki.

Felvázoltam, hogy milyen módon modernizálhatjuk szociális piacgazdaságunkat, továbbá hogyan érhetünk el növekedést és teremthetünk munkahelyeket az intelligens, fenntartható és inkluzív gazdaság, illetve az Európa 2020 stratégia kiemelt kezdeményezései révén.

Felvázoltam a közös európai energiapolitika kialakítását is.

Kiálltam a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség szükségessége mellett, hogy az európaiak – bárhová menjenek is – ugyanazokkal az alapvető jogokkal és kötelezettségekkel szembesüljenek.

Egyértelművé tettem, hogy a Bizottság ambiciózus költségvetésre törekszik.

Javasoltam, hogy a fő európai projektek finanszírozására bocsássunk ki európai uniós projektkötvényeket.

Bejelentettem a millenniumi fejlesztési célok melletti elkötelezettségünk fokozását.

Egyértelművé tettem, miért van szükségünk közös válságkezelési kapacitásra, közös külpolitikára és közös védelempolitikára.

Együttes fellépésre sürgettem a tagállami vezetőket, hogy Európa globális szerepet tölthessen be és megvédhessük az európai érdekeket.

Valóban ambiciózus és nagyratörő menetrendünk van, amely átformál minket.

Európa sikere, az erősebb és méltányosabb Európa, valamint a polgárok érdekében kérem, támogassák a Bizottságot.

Köszönöm.

MEMO/10/393


Side Bar