Navigation path

Left navigation

Additional tools

SPEECH/10/411

José Manuel Durão Barroso

Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Κατάσταση της Ένωσης 2010

Στρασβούργο, 7 Σεπτεμβρίου 2010

Κύριε Πρόεδρε,

Αξιότιμα Μέλη,

Είναι μεγάλη τιμή για μένα το γεγονός ότι εκφωνώ την πρώτη ομιλία για την κατάσταση της Ένωσης ενώπιον του Κοινοβουλίου σας.

Από τώρα και στο εξής, η «Ομιλία για την κατάσταση της Ένωσης» θα αποτελεί την ευκαιρία για τον προγραμματισμό του έργου μας κατά το επόμενο δωδεκάμηνο.

Πολλές από τις αποφάσεις που θα λάβουμε εφέτος θα έχουν μακροχρόνιο αντίκτυπο. Θα καθορίσουν τι είδους Ευρώπη επιθυμούμε. Θα διαμορφώσουν μια Ευρώπη ευκαιριών, όπου όσοι έχουν φιλοδοξίες θα μπορούν να τις πραγματώνουν και όσοι χρειάζονται αρωγή θα τη λαμβάνουν. Μια Ευρώπη ανοικτή στον κόσμο, καθώς και στους ανθρώπους της. Μια Ευρώπη η οποία εξασφαλίζει οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή.

Κατά το έτος που πέρασε, η οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση σήμανε για την Ένωσή μας μία από τις σοβαρότερες προκλήσεις που έχει αντιμετωπίσει ποτέ. Η αλληλεξάρτηση που μας χαρακτηρίζει κατέστη ανάγλυφη, και η αλληλεγγύη μας δοκιμάστηκε όσο ποτέ άλλοτε στο παρελθόν.

Αν ανατρέξω στον τρόπο με τον οποίον αντιδράσαμε, καταλήγω στο συμπέρασμα ότι αντέξαμε στη δοκιμασία. Δώσαμε πολλές από τις απαντήσεις που ήταν αναγκαίες – σχετικά με τη χρηματοδοτική συνδρομή προς χώρες που αντιμετωπίζουν εξαιρετικές περιστάσεις, την οικονομική διακυβέρνηση, τη ρύθμιση του χρηματοπιστωτικού τομέα, την οικονομική ανάπτυξη και την απασχόληση. Και καταφέραμε να θέσουμε τα θεμέλια για τον εκσυγχρονισμό των οικονομιών μας. Η Ευρώπη απέδειξε ότι είναι ικανή να ορθώσει το ανάστημά της και να παλέψει. Όσοι προέβλεψαν την κατάρρευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαψεύστηκαν. Τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και τα κράτη μέλη επέδειξαν ηγετικό πνεύμα. Το μήνυμά μου προς καθέναν από τους πολίτες της Ευρώπης είναι ότι μπορούν να έχουν τη βεβαιότητα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πράξει ό,τι είναι αναγκαίο για να διασφαλισθεί το μέλλον τους.

Οι οικονομικές προοπτικές στην Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα είναι καλύτερες από ό,τι ήταν πριν από έναν χρόνο, ασφαλώς χάρη και στην αποφασιστική δράση που αναλάβαμε. Η ανάκαμψη βαίνει ενισχυόμενη, αν και όχι ομοιόμορφα στις διάφορες χώρες της Ένωσης. Η ανάπτυξη εφέτος θα είναι υψηλότερη από ό,τι προβλεπόταν αρχικά. Το ποσοστό ανεργίας, παρόλο που παραμένει υπερβολικά υψηλό, έχει σταματήσει να αυξάνεται. Αναμφισβήτητα, εξακολουθούν να υπάρχουν αβεβαιότητες και κίνδυνοι, ιδίως εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Δεν πρέπει να τρέφουμε αυταπάτες. Το έργο μας κάθε άλλο παρά έχει ολοκληρωθεί. Δεν υπάρχουν περιθώρια εφησυχασμού. Η δημοσιονομική επέκταση συνέβαλε στο να αντιμετωπισθεί η συρρίκνωση της οικονομικής δραστηριότητας. Τώρα είναι, όμως, καιρός να στραφούμε σε άλλες επιλογές. Αν δεν προβούμε σε διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, δεν θα δημιουργήσουμε βιώσιμη ανάπτυξη. Πρέπει να αξιοποιήσουμε το επόμενο δωδεκάμηνο για να επιταχύνουμε το μεταρρυθμιστικό μας πρόγραμμα. Τώρα είναι η στιγμή να εκσυγχρονίσουμε την κοινωνική οικονομία της αγοράς μας προκειμένου αυτή να είναι ανταγωνιστική στο παγκόσμιο περιβάλλον και να αντεπεξέλθει στη δημογραφική πρόκληση. Τώρα είναι η στιγμή να πραγματοποιήσουμε τις σωστές επενδύσεις για το μέλλον μας.

Τούτη είναι η στιγμή της αλήθειας για την Ευρώπη. Η Ευρώπη πρέπει να αποδείξει ότι είναι κάτι παραπάνω από 27 διαφορετικές εθνικές λύσεις. Είτε θα κολυμπήσουμε όλοι μαζί, είτε θα βουλιάξουμε ο καθένας χωριστά. Θα επιτύχουμε μόνον εφόσον, ενεργώντας σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο, σκεπτόμαστε ως Ευρωπαίοι.

Σήμερα, θα προσδιορίσω τα θέματα τα οποία θεωρώ ως προτεραιότητες του έργου που θα αναλάβουμε από κοινού κατά το προσεχές δωδεκάμηνο. Δεν έχω τη δυνατότητα τη στιγμή αυτή να καλύψω όλα τα ζητήματα ευρωπαϊκής πολιτικής και όλες τις πρωτοβουλίες που πρόκειται να αναλάβουμε. Έχω ζητήσει να σας διαβιβαστεί, μέσω του Προέδρου Buzek, ένα πληρέστερο έγγραφο προγραμματισμού.

Κατά βάση, πιστεύω ότι η Ένωση θα αντιμετωπίσει πέντε μείζονες προκλήσεις κατά το προσεχές έτος, οι οποίες είναι οι εξής:

  • η διευθέτηση της οικονομικής κρίσης και διακυβέρνησης•

  • η επάνοδος σε οικονομική ανάπτυξη που δημιουργεί θέσεις εργασίας μέσω της επίσπευσης του προγράμματος μεταρρυθμίσεων «Ευρώπη 2020»•

  • η συγκρότηση ενός χώρου ελευθερίας, δικαιοσύνης και ασφάλειας•

  • η έναρξη διαπραγματεύσεων για τον εκσυγχρονισμό του προϋπολογισμού της ΕΕ• και

  • η αποφασιστική παρουσία μας στην παγκόσμια σκηνή.

Θα ήθελα να ξεκινήσω από την οικονομική κρίση και τη διακυβέρνηση. Νωρίτερα εφέτος, ενεργήσαμε αποφασιστικά όταν ορισμένα μέλη της ζώνης του ευρώ και το ίδιο το ευρώ χρειάστηκαν τη συνδρομή μας.

Πήραμε επώδυνα μαθήματα. Τώρα, όμως, πραγματοποιούμε σημαντικές προόδους στον τομέα της οικονομικής διακυβέρνησης. Η Επιτροπή κατέθεσε τις ιδέες της στο τραπέζι τον Μάιο και τον Ιούνιο. Η υποδοχή τους ήταν ευνοϊκή, τόσο από αυτό το Κοινοβούλιο όσο και από την ειδική ομάδα με επικεφαλής τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Οι ιδέες αυτές συγκροτούν τη βάση γύρω από την οποία επιδιώκεται να επιτευχθεί σύμπτωση απόψεων. Στις 29 Σεπτεμβρίου, θα υποβάλουμε τις πλέον επείγουσες νομοθετικές προτάσεις, έτσι ώστε να μη χαθεί η δυναμική που έχει αναπτυχθεί.

Οι μη βιώσιμοι προϋπολογισμοί μας καθιστούν ευάλωτους. Το χρέος και το έλλειμμα οδηγούν σε οικονομική έκρηξη και σε χρεοκοπία και επιπλέον αποδομούν το δίκτυ κοινωνικής προστασίας. Τα χρήματα που ξοδεύονται για την εξυπηρέτηση του χρέους είναι χρήματα που δεν μπορούν να δαπανηθούν για το καλό του κοινωνικού συνόλου. Ούτε μπορούν να χρησιμεύσουν προκειμένου να προετοιμαστούμε για το κόστος της δημογραφικής γήρανσης. Μια υπερχρεωμένη γενιά δεν μπορεί να συγκροτήσει ένα βιώσιμο κράτος. Οι προτάσεις μας θα ενισχύσουν το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης, με την ενίσχυση της επιτήρησης και της επιβολής της συμμόρφωσης.

Εξάλλου, επιβάλλεται να αντιμετωπίσουμε τις έντονες μακροοικονομικές ανισορροπίες, ιδίως στη ζώνη του ευρώ. Για τον λόγο αυτό, υποβάλαμε εγκαίρως προτάσεις προκειμένου να ανιχνεύονται οι φούσκες περιουσιακών στοιχείων, η έλλειψη ανταγωνιστικότητας και οι λοιπές αιτίες ανισορροπιών.

Διακρίνω σήμερα την προθυμία των κυβερνήσεων να αποδεχθούν στενότερη επιτήρηση, η οποία θα συνοδεύεται από κίνητρα για συμμόρφωση και επιβολή κυρώσεων σε πιο πρώιμο στάδιο. Η Επιτροπή θα ενισχύσει τον ρόλο που επιτελεί ως ανεξάρτητος διαιτητής και ως όργανο το οποίο θα μεριμνά για την τήρηση των νέων κανόνων.

Θα συμπληρώσουμε τη νομισματική ένωση με μια πραγματική οικονομική ένωση.

Οι εν λόγω μεταρρυθμίσεις, εφόσον υλοποιηθούν όπως προτείνουμε, θα διασφαλίσουν παράλληλα τη μακροπρόθεσμη σταθερότητα του ευρώ. Τούτο έχει πρωταρχική σημασία για την οικονομική μας επιτυχία.

Για να αναπτυχθεί η οικονομία, χρειαζόμαστε επίσης έναν εύρωστο και υγιή χρηματοπιστωτικό τομέα. Έναν τομέα ο οποίος θα καλύπτει τις ανάγκες της πραγματικής οικονομίας. Έναν τομέα ο οποίος θα μπορεί να υπερηφανεύεται για την ύπαρξη κατάλληλων κανονιστικών ρυθμίσεων και κατάλληλης εποπτείας.

Αναλάβαμε δράση για την αύξηση της διαφάνειας του τραπεζικού τομέα. Σήμερα βρισκόμαστε σε καλύτερη κατάσταση από ό,τι πριν από έναν χρόνο. Μετά τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων των τεστ αντοχής, οι τράπεζες θα πρέπει πλέον να μπορούν να δανείζουν η μια την άλλη, ούτως ώστε να είναι δυνατή η ροή πιστώσεων προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις της Ευρώπης.

Έχουμε προτείνει την προστασία της αποταμίευσης των πολιτών μέχρι το ποσό των 100.000 ευρώ. Θα προτείνουμε να απαγορευτούν οι καταχρηστικές «γυμνές» ακάλυπτες πωλήσεις. Θα λάβουμε μέτρα σε σχέση με τις συμφωνίες ανταλλαγής κινδύνου αθέτησης. Η εποχή κατά την οποία κάποιοι στοιχημάτιζαν στο ότι θα καεί το σπίτι κάποιων άλλων έχει παρέλθει ανεπιστρεπτί. Εξακολουθούμε να επιμένουμε ότι οι τράπεζες, και όχι οι φορολογούμενοι, πρέπει να επωμίζονται το άμεσο κόστος των κινδύνων αποτυχίας που οι ίδιες αναλαμβάνουν. Θεσπίζουμε ήδη νομοθεσία για την απαγόρευση της επιβράβευσης των διευθυντικών στελεχών για γρήγορα κέρδη του σήμερα, τα οποία σε σύντομο χρονικό διάστημα μετατρέπονται σε μεγάλες ζημίες. Στο πλαίσιο της προσέγγισης αυτής, τάσσομαι επίσης υπέρ της φορολόγησης των χρηματοπιστωτικών δραστηριοτήτων, και εφέτος το φθινόπωρο θα υποβάλουμε σχετικές προτάσεις.

Η πολιτική συμφωνία που επετεύχθη προ ολίγου καιρού σχετικά με τη δέσμη μέτρων για την εποπτεία του χρηματοπιστωτικού τομέα αποτελεί πολύ θετική εξέλιξη. Οι προτάσεις της Επιτροπής με βάση την έκθεση de Larosière θα μας επιτρέψουν να αποκτήσουμε ένα αποτελεσματικό ευρωπαϊκό σύστημα εποπτείας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω το Κοινοβούλιο για τον εποικοδομητικό του ρόλο και ελπίζω ότι θα παράσχει την τελική έγκρισή του εντός του μηνός.

Εκτός αυτού, θα λάβουμε επιπλέον μέτρα στον τομέα της κανονιστικής ρύθμισης. Σύντομα θα σας υποβληθούν προς εξέταση πρωτοβουλίες σχετικά με τα παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα, πρόσθετα μέτρα για τους οργανισμούς αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας, καθώς και ένα πλαίσιο για την εξυγίανση των τραπεζών και τη διαχείριση κρίσεων. Στόχος μας είναι η επίτευξη ενός αναμορφωμένου χρηματοπιστωτικού τομέα μέχρι το τέλος του 2011.

Τα υγιή δημόσια οικονομικά και οι υπεύθυνες χρηματοπιστωτικές αγορές μάς προσπορίζουν την αυτοπεποίθηση και την οικονομική ευρωστία που απαιτούνται για τη διατηρήσιμη ανάπτυξη. Πρέπει να υπερβούμε το δίλημμα μεταξύ δημοσιονομικής εξυγίανσης και ανάπτυξης. Μπορούμε να επιτύχουμε και τα δύο.

Αξιότιμα Μέλη,

Τα υγιή δημόσια οικονομικά αποτελούν το μέσο για την επίτευξη ενός σκοπού: της οικονομικής ανάπτυξης η οποία δημιουργεί θέσεις εργασίας. Στόχος μας είναι η ανάπτυξη, και μάλιστα μια ανάπτυξη βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς. Αυτή είναι η ύψιστη προτεραιότητά μας. Αυτός είναι ο τομέας στον οποίον πρέπει να επενδύσουμε.

Σήμερα ξεκινά η υλοποίηση της στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Πρέπει να υλοποιήσουμε από νωρίς και να επισπεύσουμε εκείνες τις μεταρρυθμίσεις του συνολικού μας προγράμματος οι οποίες προάγουν σε μεγαλύτερο βαθμό την οικονομική ανάπτυξη. Κάτι τέτοιο θα μπορούσε να οδηγήσει σε αύξηση του ρυθμού οικονομικής ανάπτυξης κατά το ένα τρίτο και πλέον έως το 2020.

Για τον σκοπό αυτό, πρέπει να επικεντρωθούμε σε τρεις προτεραιότητες: δημιουργία θέσεων εργασίας για περισσότερους ανθρώπους, τόνωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεών μας και εμβάθυνση της ενιαίας αγοράς.

Θα ήθελα να ξεκινήσω από τους ανθρώπους και τις θέσεις εργασίας.

Πάνω από 6,3 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν χάσει τις δουλειές τους από το 2008. Ο καθένας από τους ανθρώπους αυτούς θα πρέπει να έχει την ευκαιρία να ξαναβρεί δουλειά. Το ποσοστό απασχόλησης στην Ευρώπη για τα άτομα ηλικίας από 20 έως 64 ετών είναι κατά μέσον όρο 69%. Συμφωνήσαμε ότι το ποσοστό αυτό πρέπει να αυξηθεί στο 75% έως το 2020, ιδίως με την ένταξη περισσότερων γυναικών και εργαζομένων μεγαλύτερης ηλικίας στο εργατικό δυναμικό.

Οι περισσότερες από τις αρμοδιότητες που εμπίπτουν στην πολιτική απασχόλησης εξακολουθούν να ανήκουν στα κράτη μέλη. Παρόλα αυτά, δεν θα παραμείνουμε άπραγοι θεατές. Επιδιώκω μια Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία βοηθά τους ανθρώπους της να αξιοποιήσουν νέες ευκαιρίες• και επιδιώκω μια Ένωση κοινωνική και χωρίς αποκλεισμούς. Αυτή την Ευρώπη θα οικοδομήσουμε εφόσον τα κράτη μέλη, τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και οι κοινωνικοί εταίροι δώσουν ώθηση στο κοινό μεταρρυθμιστικό μας πρόγραμμα.

Η Ευρώπη αυτή θα πρέπει να έχει ως επίκεντρο τις δεξιότητες και τις θέσεις εργασίας, καθώς και την επένδυση στη διά βίου μάθηση.

Επίσης θα πρέπει να εστιάζεται στην απελευθέρωση του αναπτυξιακού δυναμικού της ενιαίας αγοράς, με στόχο τη συγκρότηση μιας ισχυρότερης ενιαίας αγοράς απασχόλησης.

Οι ευκαιρίες υπάρχουν. Καταγράφουμε μεν πολύ υψηλά ποσοστά ανεργίας, αλλά η Ευρώπη έχει σήμερα 4 εκατομμύρια κενές θέσεις εργασίας. Η Επιτροπή θα προτείνει εντός του τρέχοντος έτους την ίδρυση «Ευρωπαϊκού παρατηρητηρίου κενών θέσεων εργασίας», το οποίο θα ενημερώνει τους πολίτες για το πού είναι διαθέσιμες θέσεις εργασίας στην Ευρώπη και για το ποιες δεξιότητες έχουν ζήτηση. Σκοπεύουμε επίσης να καταρτίσουμε σχέδια για την καθιέρωση «ευρωπαϊκού διαβατηρίου δεξιοτήτων».

Οφείλουμε επίσης να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα της φτώχειας και του αποκλεισμού. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι τα πλέον ευάλωτα άτομα δεν θα περιθωριοποιούνται. Ο στόχος αυτός βρίσκεται στο επίκεντρο της «Πλατφόρμας κατά της φτώχειας» της ΕΕ, η οποία αποβλέπει στον συντονισμό των ευρωπαϊκών δράσεων για τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, όπως είναι τα παιδιά και οι ηλικιωμένοι.

Καθώς ολοένα και περισσότεροι άνθρωποι ταξιδεύουν, σπουδάζουν ή εργάζονται στο εξωτερικό, θα ενισχύσουμε επίσης τα δικαιώματα των πολιτών που μετακινούνται από χώρα σε χώρα. Ήδη κατά το φετινό φθινόπωρο, η Επιτροπή θα αναλάβει δράση για την άρση των εμποδίων που εμμένουν.

Αξιότιμα Μέλη,

Η ανάπτυξη πρέπει να στηρίζεται στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεών μας.

Πρέπει να εξακολουθήσουμε να διευκολύνουμε την καθημερινότητα των ευρωπαϊκών μικρομεσαίων επιχειρήσεων, οι οποίες παρέχουν τα δύο τρίτα των θέσεων εργασίας στον ιδιωτικό τομέα. Μερικά από τα κύρια θέματα που προβληματίζουν τις επιχειρήσεις αυτές είναι η καινοτομία και η γραφειοκρατία. Ήδη έχουμε αναλάβει δράση και για τα δύο.

Λίγο προ του θέρους, η Επιτροπή ανακοίνωσε το μεγαλύτερο στα χρονικά πακέτο από το έβδομο πρόγραμμα-πλαίσιο για την έρευνα, ύψους 6,4 δισεκατομμυρίων ευρώ. Τα χρήματα αυτά θα έχουν ως αποδέκτη μικρομεσαίες επιχειρήσεις και επιστήμονες.

Η επένδυση στην καινοτομία σημαίνει επίσης την προαγωγή πανεπιστημίων παγκόσμιου κύρους στην Ευρώπη. Στόχος μου είναι να μπορούν τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια να προσελκύουν τους ευφυέστερους και τους άριστους, τόσο από την Ευρώπη όσο και από τα άλλα μέρη του κόσμου. Θα αναλάβουμε πρωτοβουλία με στόχο τον εκσυγχρονισμό των ευρωπαϊκών πανεπιστημίων. Στόχος μου είναι μια Ευρώπη ισχυρή στους τομείς της επιστήμης, της εκπαίδευσης και του πολιτισμού.

Πρέπει να βελτιώσουμε τις επιδόσεις της Ευρώπης όσον αφορά την καινοτομία, όχι μόνο εντός των πανεπιστημίων, αλλά σε όλα τα στάδια του κύκλου της καινοτομίας, από την έρευνα μέχρι το λιανεμπόριο, π.χ. μέσω συμπράξεων στον τομέα της καινοτομίας. Χρειαζόμαστε μια Ένωση Καινοτομίας. Τον επόμενο μήνα, η Επιτροπή θα υποβάλει προτάσεις για το πώς μπορούμε να επιτύχουμε τον στόχο αυτό.

Καθοριστική δοκιμή θα αποτελέσει επίσης το κατά πόσον τα κράτη μέλη είναι διατεθειμένα να καταλήξουν επιτέλους σε συμφωνία για την καθιέρωση διπλώματος ευρεσιτεχνίας το οποίο να ισχύει σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όσοι επιδιώκουν να κατοχυρώσουν καινοτομίες στην ΕΕ συχνά επιβαρύνονται με δεκαπλάσια έξοδα σε σύγκριση με τους ανταγωνιστές τους στις Ηνωμένες Πολιτείες ή την Ιαπωνία. Η πρότασή μας έχει ήδη κατατεθεί. Η υιοθέτησή της θα μείωνε ριζικά το κόστος και θα διπλασίαζε το πεδίο κάλυψης. Μετά από δεκαετίες συζητήσεων, είναι καιρός πλέον να λάβουμε μια απόφαση.

Επίσης, θα λάβουμε επιπλέον μέτρα σε σχέση με τη γραφειοκρατία. Το «κουβάρι» των κανονιστικών ρυθμίσεων στραγγαλίζει τις ΜΜΕ. Το 71% των διευθυνόντων συμβούλων υποστηρίζει ότι το μεγαλύτερο εμπόδιο για την επιτυχία τους είναι η γραφειοκρατία. Η Επιτροπή έχει ήδη υποβάλει προτάσεις, οι οποίες θα οδηγούσαν σε εξοικονόμηση πόρων της τάξεως των 38 δισεκατομμυρίων ευρώ ετησίως για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις.

Τόνωση της καινοτομίας, μείωση της γραφειοκρατίας και ανάπτυξη ενός εργατικού δυναμικού υψηλής εξειδίκευσης: αυτοί είναι οι τρόποι με τους οποίους θα διασφαλισθεί ότι ο ευρωπαϊκός μεταποιητικός κλάδος θα εξακολουθήσει να χαίρει παγκόσμιου κύρους. Μια ακμαία βιομηχανική βάση στην Ευρώπη έχει κεφαλαιώδη σημασία για το μέλλον μας. Τον επόμενο μήνα, η Επιτροπή θα παρουσιάσει μια νέα βιομηχανική πολιτική για την εποχή της παγκοσμιοποίησης.

Διαθέτουμε τους ανθρώπους. Διαθέτουμε τις επιχειρήσεις. Αυτό που χρειάζονται και οι δύο είναι μια ανοικτή και σύγχρονη ενιαία αγορά.

Η εσωτερική αγορά αποτελεί το μεγαλύτερο πλεονέκτημα της Ευρώπης, και δεν το αξιοποιούμε επαρκώς. Πρέπει κατεπειγόντως να φροντίσουμε για την εμβάθυνση της εσωτερικής αγοράς.

Από τα 20 εκατομμύρια μικρομεσαίων επιχειρήσεων της Ευρώπης, λίγες μόνο (το 8%) πραγματοποιούν διασυνοριακές συναλλαγές, και το ποσοστό αυτό είναι ακόμη μικρότερο για τις διασυνοριακές επενδύσεις. Ακόμη και με τις δυνατότητες που παρέχει το Διαδίκτυο, το ένα τρίτο και πλέον των καταναλωτών διστάζει να προβεί σε διασυνοριακές αγορές.

Κατόπιν δικού μου αιτήματος, ο Mario Monti υπέβαλε έκθεση εμπειρογνωμόνων και κατέγραψε 150 ελλείπουσες συνδέσεις και σημεία συμφόρησης στην εσωτερική αγορά.

Τον επόμενο μήνα, θα προσδιορίσουμε τις ενέργειες που χρειάζονται για την εμβάθυνση της ενιαίας αγοράς, στο πλαίσιο μιας σφαιρικής και φιλόδοξης «Πράξης για την ενιαία αγορά».

Η ενέργεια αποτελεί βασικό μοχλό ανάπτυξης και κεντρική προτεραιότητα για την ανάληψη δράσης: πρέπει να ολοκληρώσουμε την εσωτερική αγορά ενέργειας, να συγκροτήσουμε και να συνδέσουμε μεταξύ τους τα δίκτυα ενέργειας, και να επιτύχουμε ενεργειακή ασφάλεια και αλληλεγγύη. Πρέπει να κάνουμε στον τομέα της ενέργειας ό,τι κάναμε σε σχέση με την κινητή τηλεφωνία: να δημιουργήσουμε ουσιαστικά περιθώρια επιλογής για τους καταναλωτές σε μια ενιαία ευρωπαϊκή αγορά. Με τον τρόπο αυτό, η Ευρώπη θα αποκτήσει μια πραγματική κοινότητα ενέργειας.

Πρέπει να καταστήσουμε τα σύνορα άνευ σημασίας για τους αγωγούς και τα καλώδια μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

Να αποκτήσουμε τις υποδομές που χρειάζονται για την ηλιακή και την αιολική ενέργεια.

Να διασφαλίσουμε ότι σε ολόκληρη την Ευρώπη θα υπάρχει ένα κοινό πρότυπο, έτσι ώστε η φόρτιση των μπαταριών των ηλεκτρικών αυτοκινήτων να είναι τόσο εύκολη όσο και το γέμισμα του ρεζερβουάρ της βενζίνης.

Κατά το προσεχές έτος, θα υποβάλουμε ένα σχέδιο δράσης για τον τομέα της ενέργειας, μια δέσμη μέτρων για τις υποδομές και ένα σχέδιο δράσης για την ενεργειακή απόδοση, με στόχο την υλοποίηση του οράματος αυτού. Εγώ ο ίδιος θα μεταβώ στην περιοχή της Κασπίας εντός του έτους, προκειμένου να προωθήσω τον Νότιο Διάδρομο ως ένα μέσο ενίσχυσης της ασφάλειας του εφοδιασμού μας.

Για να οικοδομήσουμε μια Ευρώπη που θα χρησιμοποιεί αποδοτικά τους πόρους της, πρέπει να κοιτάξουμε πέρα από το θέμα της ενέργειας. Κατά τον 20ό αιώνα, η ανθρωπότητα γνώρισε μια θεαματική οικονομική ανάπτυξη η οποία στηρίχτηκε στην εντατική χρήση πόρων. Κατά τον 20ό αιώνα παγκοσμίως, ο πληθυσμός τετραπλασιάστηκε, και η οικονομική παραγωγή αυξήθηκε κατά 40 φορές. Ωστόσο, κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, η κατανάλωση ορυκτών καυσίμων αυξήθηκε κατά 16 φορές, η συνολική ποσότητα αλιευμάτων κατά 35 φορές και η χρήση νερού κατά 9 φορές. Όσο για τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, αυτές αυξήθηκαν κατά 17 φορές.

Τα παραπάνω στοιχεία σημαίνουν ότι πρέπει να υλοποιήσουμε τις εξαγγελίες μας για το κλίμα και την ενέργεια, αναγορεύοντάς τες σε κύριο μοχλό αλλαγής. Για τον σκοπό αυτό, οι διάφοροι άξονες πολιτικής σχετικά με την κλιματική αλλαγή, την ενέργεια, τις μεταφορές και το περιβάλλον πρέπει να συναρθρωθούν σε μια συνεκτική προσέγγιση για την αποδοτική χρησιμοποίηση των πόρων κι ένα μέλλον χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.

Ένας προσανατολισμένος στο μέλλον γεωργικός τομέας θα διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στις ενέργειες της Ευρώπης για την αντιμετώπιση ορισμένων σοβαρών προκλήσεων του μέλλοντος, όπως η παγκόσμια επισιτιστική ασφάλεια, η απώλεια βιοποικιλότητας και η αειφόρος διαχείριση των φυσικών πόρων. Το ίδιο ισχύει για τη ναυτιλιακή μας πολιτική.

Όλα αυτά δεν θα ενισχύσουν απλώς την οικονομία μας του αύριο• θα δημιουργήσουν νέες ευκαιρίες σήμερα. Οι θέσεις εργασίας στην οικολογική βιομηχανία έχουν αυξηθεί κατά 7% ετησίως από το έτος 2000 και μετά. Θα ήθελα να γίνω μάρτυρας της δημιουργίας 3 εκατομμυρίων «πράσινων» θέσεων εργασίας έως το 2020, 3 εκατομμυρίων περιβαλλοντικών εργαζομένων, οι οποίοι θα πλαισιώνουν τους ειδικευμένους και τους ανειδίκευτους εργαζόμενους που διαθέτουμε.

Χρειαζόμαστε μια βιώσιμη ανάπτυξη. Χρειαζόμαστε μια «έξυπνη» ανάπτυξη. Το ήμισυ της αύξησης της ευρωπαϊκής παραγωγικότητας κατά τα τελευταία 15 έτη είχε ως κινητήρια δύναμη τις τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών. Η τάση αυτή κατά πάσα πιθανότητα θα ενισχυθεί. Το Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Θεματολόγιο που έχουμε καταρτίσει θα οδηγήσει στη δημιουργία μιας ενιαίας ψηφιακής αγοράς ισοδύναμης με το 4% του ΑΕΠ της ΕΕ έως το 2020.

Αξιότιμα Μέλη,

Ό,τι κάνουμε είναι για τους πολίτες της Ευρώπης. Μια θεμελιώδης διάσταση του ευρωπαϊκού μας εγχειρήματος είναι ακριβώς η συγκρότηση ενός χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης.

Καταβάλλουμε εργώδεις προσπάθειες για την εφαρμογή του σχεδίου δράσης της Στοκχόλμης. Θα επιτύχουμε ουσιαστικές προόδους στα θέματα ασύλου και μετανάστευσης.

Οι νόμιμοι μετανάστες θα βρίσκουν στην Ευρώπη έναν τόπο όπου οι ανθρώπινες αξίες γίνονται σεβαστές και τηρούνται υποχρεωτικά. Συγχρόνως, θα πατάξουμε την εκμετάλλευση των παράνομων μεταναστών στο εσωτερικό της Ευρώπης και στα σύνορά μας. Η Επιτροπή θα υποβάλει νέες προτάσεις σχετικά με την αστυνόμευση των εξωτερικών μας συνόρων. Εξάλλου, θα εισηγηθούμε μια στρατηγική εσωτερικής ασφάλειας για την αντιμετώπιση των απειλών του οργανωμένου εγκλήματος και της τρομοκρατίας.

Οι Ευρωπαίοι θα διαπιστώνουν ότι τα θεμελιώδη δικαιώματα και οι υποχρεώσεις τους ισχύουν όπου κι αν βρίσκονται. Όλοι στην Ευρώπη οφείλουν να σέβονται τον νόμο, οι δε κυβερνήσεις οφείλουν να σέβονται τα δικαιώματα του ανθρώπου, συμπεριλαμβανομένων εκείνων των μειονοτήτων. Ο ρατσισμός και η ξενοφοβία δεν έχουν θέση στην Ευρώπη. Σε σχέση με τέτοια ευαίσθητα ζητήματα, όταν ανακύπτει ένα πρόβλημα, πρέπει όλοι μας να ενεργούμε με υπευθυνότητα. Απευθύνω έκκληση σε όλους να μην ξυπνήσουν από τον λήθαργό τους τα φαντάσματα του παρελθόντος της Ευρώπης.

Ένας χώρος δικαιοσύνης, ελευθερίας και ασφάλειας θα δημιουργήσει έναν χώρο ευημερίας για τους Ευρωπαίους.

Αξιότιμα Μέλη,

Μία ακόμη πρόκληση αποτελεί η θέσπιση του συστήματος που θα διέπει τον μελλοντικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τον επόμενο μήνα, θα καταθέσουμε τις πρώτες ιδέες της Επιτροπής για την αναθεώρηση του προϋπολογισμού. Με τον τρόπο αυτό, θα ξεκινήσει μια ανοικτή συζήτηση χωρίς αγκυλώσεις για την κατάρτιση των νομοθετικών μας προτάσεων, οι οποίες θα υποβληθούν κατά το δεύτερο τρίμηνο του επόμενου έτους.

Επιβάλλεται να ξοδεύουμε τα χρήματά μας κατά τρόπο που να μας αποφέρει όσο το δυνατό μεγαλύτερα οφέλη. Και θα πρέπει να τα επενδύουμε εκεί όπου λειτουργούν ως μοχλός οικονομικής ανάπτυξης και εξυπηρετούν τις πολιτικές της Ευρώπης. Η ποιότητα των δαπανών θα πρέπει να αποτελεί το βασικό κριτήριο για όλους μας.

Επομένως, είναι σημαντικό να ασχολούμαστε όχι μόνο με την ποσότητα, αλλά και με την ποιότητα των δαπανών και των επενδύσεων.

Θεωρώ ότι η Ευρώπη προσπορίζει πραγματική προστιθέμενη αξία. Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο, θα εργασθώ με στόχο έναν φιλόδοξο προϋπολογισμό για την Ευρώπη μετά το 2013.

Είμαι της γνώμης ότι θα πρέπει να συνενώσουμε τα μέσα που διαθέτουμε προκειμένου να προωθήσουμε τις στρατηγικές μας προτεραιότητες.

Το ζήτημα δεν είναι να ξοδεύουμε περισσότερο ή λιγότερο, αλλά να ξοδεύουμε πιο έξυπνα, εξετάζοντας τόσο τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό όσο και τους εθνικούς προϋπολογισμούς από κοινού. Ο προϋπολογισμός της ΕΕ δεν προορίζεται για τις Βρυξέλλες – προορίζεται για τους ανθρώπους τους οποίους εσείς εκπροσωπείτε: για τους άνεργους εργαζομένους που επανακαταρτίζονται χάρη στο Κοινωνικό Ταμείο• για τους σπουδαστές που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Erasmus• για τις περιφέρειες που ωφελούνται από το Ταμείο Συνοχής.

Οι ενεργειακές διασυνδέσεις, η έρευνα και η αναπτυξιακή βοήθεια είναι προφανή παραδείγματα περιπτώσεων όπου 1 ευρώ το οποίο ξοδεύεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο αποδίδει περισσότερο από 1 ευρώ που ξοδεύεται σε εθνικό επίπεδο. Ορισμένα κράτη μέλη ήδη αντιλαμβάνονται την ορθότητα της συλλογιστικής αυτής, ακόμη και σε τομείς οι οποίοι εμπίπτουν στον πυρήνα των εθνικών αρμοδιοτήτων, π.χ. στον τομέα της άμυνας. Και αναγνωρίζουν ότι θα μπορούσαν να εξοικονομήσουν τεράστια ποσά αν συνένωναν μερικά από τα μέσα και τις δραστηριότητές τους. Η συγκέντρωση της χρηματοδότησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο επιτρέπει στα κράτη μέλη να περικόπτουν τις δαπάνες τους, να αποφεύγουν επικαλύψεις και να εξασφαλίζουν καλύτερη απόδοση για τις επενδύσεις που πραγματοποιούν.

Για τον λόγο αυτό, είναι επίσης σκόπιμο να αναζητήσουμε νέες πηγές χρηματοδότησης για τα μείζονα ευρωπαϊκά σχέδια υποδομών. Παραδείγματος χάρη, θα προτείνω την καθιέρωση της έκδοσης ομολόγων για την υλοποίηση σχεδίων της ΕΕ, από κοινού με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Επίσης, θα αναπτύξουμε περαιτέρω τις συμπράξεις δημόσιου-ιδιωτικού τομέα.

Όπως το Κοινοβούλιό σας έχει καταστήσει σαφές, καλούμαστε επίσης να διευθετήσουμε το ζήτημα των ιδίων πόρων. Το τρέχον σύστημα λειτουργεί πλέον στα όρια των δυνατοτήτων του και η ισορροπία του στηρίζεται σε ένα δαιδαλώδες πλέγμα διορθώσεων. Οι πολίτες μας αξίζουν ένα πιο δίκαιο και πιο αποτελεσματικό και διαφανές σύστημα. Κάποιοι δεν θα συμφωνήσουν με όλες τις ιδέες που θα διατυπώσουμε. Ωστόσο, μου προκαλεί κατάπληξη το γεγονός ότι ορισμένοι απορρίπτουν ήδη τις ιδέες αυτές, προτού καν πληροφορηθούν το περιεχόμενό τους.

Γνωρίζω ότι ένα θέμα το οποίο ενδιαφέρει το Κοινοβούλιό σας είναι η χρονική διάρκεια του επόμενου προϋπολογισμού. Υπάρχουν διάφορες εναλλακτικές επιλογές. Θα ήθελα να ληφθεί ως βάση ένα πλαίσιο δεκαετούς διάρκειας, με μια ενδιάμεση επανεξέταση της δημοσιονομικής διάστασης μετά από πέντε έτη – πρόκειται για την επιλογή «πέντε συν πέντε». Κάτι τέτοιο θα μας έδινε τη δυνατότητα πιο μακροχρόνιου προγραμματισμού, καθώς και σαφέστερη συσχέτιση με τις θητείες αμφοτέρων των θεσμικών μας οργάνων.

Ασφαλώς, ένας παράγοντας αξιοπιστίας του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού είναι η απαρέγκλιτη επιδίωξη της εξοικονόμησης πόρων. Ήδη ασχολούμαι με τις διοικητικές δαπάνες στους κόλπους της Επιτροπής και των άλλων φορέων και οργανισμών της Ένωσης. Χρειάζεται να εξαλείψουμε όλους τους θύλακες αναποτελεσματικότητας. Με βάση τις συστάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου, θα λάβουμε μέτρα για τη βελτίωση της δημοσιονομικής διαχείρισης.

Αξιότιμα Μέλη,

Η τελευταία πρόκληση στην οποία θα ήθελα να αναφερθώ σήμερα είναι το πώς θα έχουμε αποφασιστική παρουσία στην παγκόσμια σκηνή.

Όταν καταγινόμαστε με τα προβλήματα της καθημερινής μας ζωής, μερικές φορές το οπτικό μας πεδίο μικραίνει υπερβολικά και ξεχνάμε τα επιτεύγματά μας: Την ειρηνική και επιτυχημένη μετάβαση σε μια Ευρωπαϊκή Ένωση με διπλάσιο μέγεθος, η οποία τη στιγμή αυτή διεξάγει διαπραγματεύσεις για την προσχώρηση και νέων χωρών. Ένα ισχυρό νόμισμα, το ευρώ, το οποίο συγκαταλέγεται στα σημαντικότερα νομίσματα παγκοσμίως. Μια ισχυρή εταιρική σχέση με τους γείτονές μας, η οποία μας ενδυναμώνει όλους. Εφόσον ενεργήσουμε αποφασιστικά, τότε δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτε από τον 21ο αιώνα.

Καθώς αναδύονται οι στρατηγικές εταιρικές σχέσεις του 21ου αιώνα, η Ευρώπη οφείλει να αδράξει την ευκαιρία, για να καθορίσει το μέλλον της. Ανυπομονώ να δω την Ένωση να διαδραματίζει στις παγκόσμιες υποθέσεις έναν ρόλο που να αντιστοιχεί στο οικονομικό της εκτόπισμα. Οι εταίροι μας παρακολουθούν και περιμένουν από εμάς να αναλάβουμε δράση ως Ευρώπη και όχι απλώς ως 27 επιμέρους χώρες. Αν δεν ενεργήσουμε από κοινού, η Ευρώπη θα παύσει να αποτελεί παγκόσμια δύναμη, και οι εταίροι μας θα προχωρήσουν χωρίς εμάς: χωρίς την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και χωρίς τα κράτη μέλη της. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίον, στις πολιτικές κατευθυντήριες γραμμές μου, κάλεσα την Ευρώπη να ενεργεί ως παγκόσμιος παίκτης και παγκόσμιος ηγέτης – ένα μέλημα και μια δοκιμασία πρωταρχικής σημασίας για τη γενιά μας.

Από κοινού με την Ύπατη Εκπρόσωπο και Αντιπρόεδρο Ashton, θα παρουσιάσω το όραμά μας για το πώς μπορούμε να μεγιστοποιήσουμε τον ρόλο της Ευρώπης στον κόσμο. Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης μας παρέχει τα μέσα για να επιτύχουμε τους υψηλούς μας στόχους.

Στον παγκοσμιοποιημένο κόσμο όπου ζούμε, οι σχέσεις τις οποίες οικοδομούμε με στρατηγικούς εταίρους καθορίζουν την ευημερία μας. Για να είμαστε αποτελεσματικοί στη διεθνή σκηνή, χρειαζόμαστε το βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα μεγέθη έχουν σημασία, περισσότερο μάλιστα τώρα παρά ποτέ.

Ένα καλό παράδειγμα αποτελεί η καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Η Κοπεγχάγη κατέδειξε ότι, μολονότι κάποιοι άλλοι δεν συμμερίζονταν το δικό μας όραμα, δεν κάναμε καλό στον εαυτό μας με το να μην εκφραστούμε με μια φωνή. Μπορεί οι διαπραγματεύσεις να κατέληξαν σε αδιέξοδο, όμως η κλιματική αλλαγή συνεχίζεται. Θα ήθελα να εντείνουμε τη συστράτευσή μας με τους διεθνείς εταίρους, ούτως ώστε τα ανακοινωθέντα τύπου που εκδίδουν να μετασχηματιστούν σε αξιόπιστες δεσμεύσεις για τη μείωση των εκπομπών ρύπων και να σημειωθεί πρόοδος όσον αφορά τη θέσπιση χρηματοδοτικών μηχανισμών ταχείας εκκίνησης.

Κατά το επόμενο δίμηνο, θα πραγματοποιηθούν κρίσιμες σύνοδοι κορυφής με στρατηγικούς εταίρους. Όσο περισσότερο καταφέρουμε να καταστρώσουμε μια κοινή ατζέντα, με γνώμονα ένα σαφώς καθορισμένο ευρωπαϊκό συμφέρον, τόσο μεγαλύτερο θα είναι το όφελος για μας. Παραδείγματος χάρη, διακρίνω τεράστια περιθώρια για την ανάπτυξη ενός διατλαντικού προγράμματος για την ανάπτυξη και την απασχόληση.

Το φόρουμ στο οποίο ήδη προβάλλουμε το βάρος μας είναι η ομάδα χωρών G20, όπου οι κυριότεροι οικονομικοί παίκτες παγκοσμίως αντιμετωπίζουν κοινές προκλήσεις. Όταν ο Πρόεδρος Van Rompuy κι εγώ μεταβούμε στη Σεούλ τον Νοέμβριο για να εκπροσωπήσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση, θέλουμε να επιτύχουμε χειροπιαστά αποτελέσματα: Περαιτέρω πρόοδο όσον αφορά τον παγκόσμιο οικονομικό συντονισμό.

Πιο στέρεες και υπεύθυνες χρηματοπιστωτικές αγορές, καθώς και μια συμφωνία για την αναμόρφωση των διεθνών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Καθιέρωση πιο αποτελεσματικών παγκόσμιων μηχανισμών για τη χρηματοπιστωτική ασφάλεια.

Περαιτέρω πρόοδο σε σχέση με την αναπτυξιακή ατζέντα του G20.

Θα εξακολουθήσουμε να επιδεικνύουμε ηγετικό πνεύμα στο συγκεκριμένο φόρουμ και να συνεργαζόμαστε στενά με τη γαλλική Προεδρία του G8/G20 κατά το επόμενο έτος.

Επίσης θα θέλαμε να υποστηριχθεί ο Γύρος της Ντόχα. Το εμπόριο τονώνει την ανάπτυξη και την ευημερία. Θα επιδιώξουμε επίσης διμερείς και περιφερειακές συμφωνίες ελευθέρων συναλλαγών. Τον Οκτώβριο, η Επιτροπή θα παρουσιάσει μια ανανεωμένη εμπορική πολιτική, με στόχο να υπάρξουν νέα οφέλη για την Ευρώπη.

Το άνοιγμα στον κόσμο σημαίνει επίσης ότι πρέπει να επιδεικνύουμε συμπαράσταση προς τις αναπτυσσόμενες χώρες, ιδίως σε σχέση με την Αφρική. Όταν μεταβώ στη Νέα Υόρκη, σε δύο εβδομάδες, για να συμμετάσχω στην εκδήλωση υψηλού επιπέδου για τους Αναπτυξιακούς Στόχους της Χιλιετίας, σκοπεύω να δεσμευθώ για τη συνεισφορά, με τη δική σας υποστήριξη και εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενός δισεκατομμυρίου ευρώ επιπλέον για την επίτευξη των Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας.

Το να είμαστε παγκόσμιος παίκτης σημαίνει επίσης να υπερασπιζόμαστε τις αξίες μας. Τα δικαιώματα του ανθρώπου δεν είναι διαπραγματεύσιμα. Νιώθω αποτροπιασμό για τον τρόπο με τον οποίον καταπατούνται τα δικαιώματα των γυναικών σε πολλές χώρες. Αισθάνθηκα φρίκη όταν πληροφορήθηκα ότι η Σακινέ Μοχαμαντί Αστιανί καταδικάστηκε σε θάνατο διά λιθοβολισμού. Η πράξη αυτή ξεπερνάει κάθε όριο βαρβαρότητας. Στην Ευρώπη, καταδικάζουμε τέτοιες πράξεις, οι οποίες δεν δικαιολογούνται από κανέναν ηθικό ή θρησκευτικό κώδικα.

Οι αξίες μας σημαίνουν ακόμη ότι οφείλουμε να προστρέξουμε σε εκείνους που αντιμετωπίζουν καταστάσεις κρίσης, σε οποιοδήποτε σημείο της υδρογείου.

Η ανθρωπιστική βοήθεια που παρέχουμε στο Πακιστάν αποτελεί το πλέον πρόσφατο παράδειγμα της έμπρακτης ευρωπαϊκής αλληλεγγύης. Είναι ένα εύγλωττο παράδειγμα της ανάγκης να παρουσιάζουμε τις διάφορες συνεισφορές της Επιτροπής και των κρατών μελών ως μια αληθινά ευρωπαϊκή δέσμη βοήθειας. Τα κράτη μέλη διαθέτουν ελικόπτερα, καθώς και ομάδες πολιτικής προστασίας. Πρέπει τώρα να τα συγκεντρώσουμε όλα μαζί για να δημιουργήσουμε μια πραγματικά ευρωπαϊκή ικανότητα αντιμετώπισης κρίσεων. Αυτό ακριβώς θα προτείνει η Επιτροπή τον Οκτώβριο. Και καλώ τα κράτη μέλη να αποδείξουν ότι όντως συμμερίζονται τον στόχο του να κάνει η Ένωση αισθητή την παρουσία της στον συγκεκριμένο τομέα.

Ήδη πραγματοποιούμε πρόοδο σε σχέση με μια κοινή εξωτερική πολιτική. Ωστόσο, ας μην τρέφουμε αυταπάτες: δεν πρόκειται να έχουμε στην παγκόσμια σκηνή το βάρος που χρειαζόμαστε χωρίς μια κοινή πολιτική άμυνας. Πιστεύω ότι έχει έλθει η ώρα να αντιμετωπίσουμε την πρόκληση αυτή.

Αξιότιμα Μέλη,

Εξακολουθούμε να θέτουμε τα θεμέλια της νέας θεσμικής αρχιτεκτονικής της Ευρώπης, η οποία προέκυψε από τη συνθήκη της Λισαβόνας.

Αυτό που έχει ουσιαστική σημασία είναι τα οφέλη που τα θεσμικά όργανα προσπορίζουν στους πολίτες. Αυτό που έχει σημασία είναι η συμβολή της Ευρώπης στη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών.

Το μυστικό της επιτυχίας της Ευρώπης έγκειται στο μοναδικό κοινοτικό μοντέλο στο οποίο στηρίζεται.

Περισσότερο παρά ποτέ, η Επιτροπή πρέπει να πρωτοστατήσει στη διαμόρφωση της πολιτικής ατζέντας με το όραμα και τις προτάσεις της.

Έχω εισηγηθεί τη συγκρότηση ειδικής σχέσης μεταξύ της Επιτροπής και του Κοινοβουλίου, που είναι τα δύο κατεξοχήν κοινοτικά όργανα. Ήδη κάνω πραγματικότητα την εντατικοποίηση της πολιτικής συνεργασίας μου μαζί σας.

Ευρώπη δεν είναι μόνο οι Βρυξέλλες ούτε μόνο το Στρασβούργο. Είναι οι περιφέρειές μας. Είναι οι πόλεις, οι κωμοπόλεις και τα χωριά από τα οποία εσείς κατάγεσθε. Όταν επισκέπτεσθε τις εκλογικές σας περιφέρειες, μπορείτε να δείχνετε με το χέρι τα ευρωπαϊκά έργα, τα οποία είναι τόσο σημαντικά για την ευημερία τους.

Σε τελική ανάλυση, βρισκόμαστε όλοι, ευρωπαϊκά όργανα, κράτη μέλη και περιφέρειες, στο ίδιο πλοίο. Η Ένωση δεν θα επιτύχει τους στόχους της στην Ευρώπη χωρίς τα κράτη μέλη. Και τα κράτη μέλη δεν θα επιτύχουν τους στόχους τους στον κόσμο χωρίς την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Αξιότιμα Μέλη,

Οι πολίτες της Ευρώπης αναμένουν από εμάς να λάβουμε τα μέτρα που χρειάζονται για να βγούμε από την τρέχουσα κρίση.

Οφείλουμε να τους αποδείξουμε ότι οι κοινές προσπάθειες τις οποίες καταβάλλουμε σήμερα θα μας οδηγήσουν σε νέες θέσεις εργασίας, σε νέες επενδύσεις και σε μια Ευρώπη έτοιμη για το μέλλον.

Είμαι πεπεισμένος ότι η Ευρώπη διαθέτει τα μέσα για να τα καταφέρει. Θα επιτύχουμε τα αποτελέσματα για τα οποία πασχίζουμε.

Ένα πράγμα είναι βέβαιο: αν διακατεχόμαστε από απαισιοδοξία, δεν πρόκειται να κερδίσουμε αυτόν τον αγώνα. Για να τον κερδίσουμε, χρειαζόμαστε αυτοπεποίθηση και ισχυρή κοινή βούληση.

Σήμερα, σας εξήγησα τους τρόπους με τους οποίους θεωρώ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα επιτύχει τους στόχους της.

Δεσμεύτηκα για την υποβολή των προτάσεων που είναι αναγκαίες για τη συγκρότηση της οικονομικής μας ένωσης.

Ανέπτυξα τους λόγους για τους οποίους πρέπει να υλοποιήσουμε με γρήγορους ρυθμούς τη μεταρρυθμιστική μας ατζέντα.

Περιέγραψα πώς πρέπει να εκσυγχρονίσουμε την κοινωνική οικονομία της αγοράς που διαθέτουμε με στόχο την τόνωση της ανάπτυξης και της απασχόλησης σε μια έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς οικονομία, μέσω των εμβληματικών πρωτοβουλιών της «Ευρώπης 2020».

Περιέγραψα πώς θα επιτύχουμε μια κοινή ενεργειακή πολιτική στην Ευρώπη.

Τεκμηρίωσα την ανάγκη δημιουργίας ενός χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, όπου οι Ευρωπαίοι θα διαπιστώνουν ότι τα θεμελιώδη δικαιώματα και οι υποχρεώσεις τους ισχύουν όπου κι αν βρίσκονται.

Κατέστησα σαφές ότι η Επιτροπή θα πασχίσει για έναν φιλόδοξο προϋπολογισμό.

Πρότεινα να υπάρξουν εκδόσεις ομολόγων της ΕΕ για τη χρηματοδότηση μεγάλων ευρωπαϊκών έργων.

Εξήγγειλα την ενισχυμένη προσήλωσή μας στους Αναπτυξιακούς Στόχους της Χιλιετίας.

Παρέθεσα τους λόγους για τους οποίους είναι σαφές ότι χρειαζόμαστε μια κοινή ικανότητα αντιμετώπισης κρίσεων, καθώς επίσης μια κοινή εξωτερική πολιτική και μια κοινή πολιτική άμυνας.

Τέλος, απηύθυνα έκκληση προς τους ευρωπαίους ηγέτες να ενεργούν από κοινού εφόσον επιδιώκουν να είναι η Ευρώπη παγκόσμιος παίκτης και να υπερασπίζεται τα συμφέροντά της.

Πρόκειται, πράγματι, για ένα πρόγραμμα ρηξικέλευθο, φιλόδοξο και γεμάτο προκλήσεις.

Για να επιτύχει η Ευρώπη, η Επιτροπή χρειάζεται την υποστήριξή σας για μια ισχυρότερη και πιο δίκαιη Ευρώπη προς όφελος των πολιτών μας.

Σας ευχαριστώ.

MEMO/10/393


Side Bar