Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN

SPEECH/10/36

Štefan Füle

Evropský komisař pro rozšíření a politiku sousedství

Projev k Smíšenému parlamentnímu výboru

Smíšený parlamentní výbor EU-Bývalá jugoslávská republika Makedonie

Ve Skopje dne 19. února 2010

Vážený předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci,

děkuji Vám za pozvání na tuto schůzi Smíšeného parlamentního výboru EU-Bývalá jugoslávská republika Makedonie. Jsem velmi šťastný, že na samém počátku mého funkčního období můžu s Vámi být zde ve Skopje, a to na počátku roku, který dle mého pocitu bude obzvláště důležitým.

Evropská unie zahajuje nový politický cyklus, má nový Evropský parlament, novou Komisi a dlouho očekávaná Lisabonská smlouva vstoupila v platnost. Politika rozšíření zůstává jednou z trvalých politik Evropské unie. Osobně jsem zažil transformační sílu procesu rozšíření, když má země přistoupila k Evropské unii v roce 2004. Jsem přesvědčen, že jde o zcela klíčovou otázku pro budoucnost zemí v oblasti západního Balkánu, a to jak jednotlivých zemí, tak i všech dohromady jako celku.

Loňský rok Bývalá jugoslávská republika Makedonie učinila přesvědčivý pokrok a výrazně se zaměřila na klíčové prioritní reformy, známé rovněž jako hodnotící kritéria 8+1. Komise měla za to, že země dostatečným způsobem splnila kodaňská politická kritéria. Komisi tyto elementy umožnily doporučit, aby byla zahájena přístupová jednání.

Nyní je na Radě, aby rozhodla. V prosinci Rada usoudila, že se k této otázce vrátí během španělského předsednictví.

V této fázi je zásadní, aby si země udržela reformní dynamiku. V klíčových oblastech, jako je reforma veřejné správy, boj s korupcí a reforma soudnictví, jakož i v oblasti provádění rámcové dohody z Ohridu, je nutné, aby byl učiněn další pokrok.

Uvolnění vízového režimu a doporučení Komise v roce 2009 Vás značně přiblížily k Evropě. Prokázalo se, čeho lze dosáhnout, existuje-li jasný záměr, vytrvalá práce a politická shoda. Z mé strany Vás mohu ujistit, že s Vámi sdílím odhodlání pro evropskou budoucnost Vaší země.

Ponaučením z roku 2009 je, že důsledkem reforem na domácí scéně jsou výsledky v Bruselu. Odstranění vízové povinnosti umožnilo do poloviny ledna 200 000 občanům vycestovat do EU, aniž by při tom museli podstupovat zdlouhavé procedury. Neexistuje lepší ukázka toho, že jestliže vynaložíte potřebné úsilí, pak EU dodrží své slovo. Jsem si vědom toho, že vy jakožto zástupci a vedoucí představitelé vaší země, uděláte vše pro to, aby byla zajištěna stejně velká motivace a aby všechny politické síly a administrativa zůstaly mobilizovány. K přijímání reforem nedochází pro zavděčení se Bruselu, avšak proto, že zvýšení vlastních standardů na úroveň standardů v EU a vytvoření příležitostí pro občany přinese výhody celé zemi. Přijdou zemi vhod během procesu vyjednávání.

Oceňuji konstruktivní roli, kterou země hraje v regionální spolupráci. Vytyčení hranice s Kosovem je pro regionální stabilitu velmi pozitivním krokem.

Doporučení Komise by mělo být chápáno jako silná pobídka ke konečnému vyřešení otázky názvu země. V našich závěrech bylo zdůrazněno, že „udržování dobrých sousedských vztahů, včetně dojednání vzájemně přijatelného řešení otázky názvu země pod záštitou OSN, má nadále zásadní význam“.

Povzbudil nás přímý dialog na úrovni ministerských předsedů, který byl zahájen koncem loňského roku. Pokrok, který země učinila v rámci procesu přistoupení, naznačuje, že existuje jedinečná příležitost k řešení, kterou je třeba využít. Jak jsem již zmínil minulý týden v Evropském parlamentu, jsem zcela odhodlán podporovat jednání, která by, s nezbytnou politickou vůlí, měla vést k nalezení řešení.

Rozšíření Evropské unie je naším společným zájmem. Přináší nejlepší možný rámec pro politický, hospodářský a sociální rozvoj. Na půdě Evropského parlamentu jsem byl překvapen velmi silným odhodláním poslanců z celé Evropské unie pokračovat v tomto historickém projektu.

Evropská unie je výjimečně úspěšný mírový projekt, který je nejlepším lékem na staré sváry a branou do naší budoucnosti. Těším se na to, že tuto cestu budu absolvovat s vámi.


Side Bar