Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN

SPEECH/10/337

Štefan Füle

Evropský komisař pro rozšíření a politiku sousedství

Projev k hlavám států a vlád

Summit v rámci Procesu spolupráce v jihovýchodní Evropě (SEECP)

Istanbul, 23. června 2010

Vážené excellence, vážené dámy, vážení pánové,

je pro mne vždy velkým potěšením, když mohu být zde v Istanbulu, ve městě, ve kterém se spojuje východ a západ, střetávají se kultury a civilizace. Je pro mne rovněž poctou, že se mohu účastnit zasedání v rámci Procesu spolupráce v jihovýchodní Evropě jako zvláštní host zastupující předsedu Barrosa. Rád bych tímto poděkoval našim tureckým hostitelům za vřelé přijetí a výtečnou organizaci této události.

Regionální spolupráce představuje klíčovou součást politiky EU vůči tomuto regionu. Představuje rovněž základní prvek evropské integrace: sám evropský projekt je založen na spolupráci, jakožto nástroji na podporu usmíření, hospodářského rozvoje a pokroku.

Proces spolupráce v jihovýchodní Evropě činí značný pokrok od okamžiku jeho vytvoření koncem devadesátých let minulého století a stal se silným hlasem regionu. Dochází rovněž k posílení jeho operativní složky, Rady pro regionální spolupráci.

Dnes jste uvítali Slovinsko jako plnoprávného účastníka v SEECP, což jistě dokládá atraktivitu SEECP coby hlavní politické struktury regionální spolupráce v jihovýchodní Evropě.

Očekáváme, že zajistíte, aby bylo dosaženo začlenění do regionální spolupráce. Pokud se každý příslušný partner nebude aktivně snažit dosáhnout cílů regionální spolupráce, tato spolupráce tím utrpí.

Tyto cíle sdílí nejen regionální partneři, ale rovněž EU. Po dlouhé době, někdo by mohl namítat, že velmi dlouhé době sebezpytování, se EU může opět zaměřit na rozšíření. Dilema „rozšíření nebo prohloubení integrace“ bylo podle mne vždy falešným. Obsahy obou těchto pojmů jdou vždy ruku v ruce, jelikož propagují stejné hodnoty. Jsem přesvědčen, že tomu tak bude i v budoucnosti.

Dnešní setkání ohledně regionální spolupráce se zaměřuje přesně na ty ideály a hodnoty, jež tvoří evropskou integraci.

Evropská integrace není pouze o otevřených hranicích, bezvízovém styku, volném obchodu, sbližování ekonomik. Je rovněž o urovnávání sporů v duchu kompromisu. Dohoda o mezinárodní arbitráži potvrzená ve slovinském referendu dokládá, jak lze dvoustranné otázky v regionu vyřešit v duchu evropského kompromisu. Věřím, že tohoto příkladu budou následovat další.

Vážené excellence, vážené dámy, vážení pánové,

Poslední týdny a měsíce nám vlévají optimismus do žil.

Turecko činí pozoruhodné pokroky v reformách. Nyní je důležité, aby byl tento trend posílen, protože se jednání o přistoupení dostávají do náročnější fáze. Vztah EU-Turecko se rovněž vyvinul v dalších oblastech, obchodu a investicích, energetice, zahraniční politice, kultuře a vzdělávání k našemu vzájemnému prospěchu.

Věříme rovněž, že Turecko plně a aktivně podpoří probíhající jednání, která mají zajistit spravedlivé, komplexní a životaschopné urovnání kyperského problému v rámci OSN.

Většina zemí západního Balkánu učinila důležité kroky na cestě k přistoupení k EU: myslím tím vývoj, jako je například pokrok dosažený v přístupových jednáních s Chorvatskem, odblokování dohody o stabilizaci a přidružení se Srbskem, kroky směřující k bezvízovému styku v rámci celého regionu, žádosti o členství a přípravu stanovisek.

Vztahy EU-Moldavsko se rovněž impozantním způsobem pohnuly kupředu v rámci evropské politiky sousedství a evropského partnerství.

Vážené excellence, vážené dámy, vážení pánové,

nesmíme však přehlížet úkoly, které před námi stojí: otázky právního státu, dopady celosvětové hospodářské krize, potřeby usmíření, vyřešení bilaterálních a regionálních otázek.

Nesmíme zapomínat, že jde o politický proces. Na daných záležitostech budeme spolupracovat, abychom naplnili náš společný cíl evropské budoucnosti. Úkoly a výzvy lze řešit pouze za předpokladu, že existuje nutná politická vůle. Stejně tak i náš závazek evropské perspektivy regionu je hluboce politickým závazkem. Budeme na tom pracovat společně, abychom dosáhli našeho společného cíle.

Řešení těchto úkolů však bude rovněž představovat náplň činnosti iniciativ v oblasti regionální spolupráce. Od SEECP a jeho operativní složky, Rady pro regionální spolupráci, očekávám, že napomohou řešit otázky právního státu, hospodářského rozvoje, usmíření a bilaterálních sporů, a poskytnou tak další podnět k evropské perspektivě regionu. O realizaci mnoha otázek vznesených na úspěšné konferenci v Sarajevu se mohou postarat regionální iniciativy.

Vážené excellence, vážené dámy, vážení pánové,

dovolte mi poděkovat našim hostitelům a popřát hodně štěstí Černé Hoře, která přebírá předsednictví SEECP.

Děkuji za pozornost.


Side Bar